Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Definisjoner»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Definisjoner

Definisjoner

Definisjon av mistenkt og bekreftet tilfelle av covid-19, av nærkontakt, grunnvaksinert og av risikogruppe.

Definisjon av mistenkt og bekreftet tilfelle av covid-19, av nærkontakt, grunnvaksinert og av risikogruppe.


Innhold på denne siden

Mistenkt covid-19

Med "mistenkt tilfelle av covid-19" menes en person som fyller følgende kliniske kriterier: akutt luftveisinfeksjon og ett eller flere av følgende symptomer; feber, hoste, tungpustethet, tap av smak- eller luktesans, eller vurdert av lege som mistenkt covid-19.

Bekreftet covid-19

Med "bekreftet covid-19" menes en person som har fått påvist koronaviruset (SARS-CoV-2) ved PCR-test, annen nukleinsyreamplifikasjonstest eller antigen-hurtigtest. Se egne krav til antigen-hurtigtester:

Nærkontakt

Man regnes som «nærkontakt» hvis:  

 • man har hatt kontakt med en person som er bekreftet smittet med covid-19 mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomene (fra prøvetidspunktet dersom ikke utvikler symptomer)
  OG
 • kontakten har vært
  • under to meters avstand i mer enn 15 minutter ELLER 
  • direkte fysisk kontakt ELLER 
  • direkte kontakt med sekret.  

Dette gjelder ikke dersom helsepersonell har brukt anbefalt beskyttelsesutstyr.

Se også kapittel om smitteoppsporing.

Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære kontakter

Man regnes som husstandsmedlem eller tilsvarende nær hvis man:   

 • Bor i samme husstand.
 • Har hatt tilsvarende omfattende eller fysisk nær kontakt som i en husstand (eksempel kan være kjæreste).

Grunnvaksinert

Grunnvaksinert er:

 • De som har fått andre vaksinedose. Status som grunnvaksinert gjelder fra 1 uke etter andre vaksinedose.
 • De som har gjennomgått sykdom og minst 3 uker senere har fått en dose vaksine. Status som grunnvaksinert gjelder fra 1 uke etter vaksinedosen.
 • De som har fått første dose vaksine og deretter, minst 3 uker senere, fått påvist covid-19-infeksjon. Status som grunnvaksinert gjelder fra 1 uke etter påvist covid-19-infeksjon.
 • De som har fått vaksine med éndose-vaksine, med virkning fra 3 uker etter vaksinasjonen.
 • De som ved godkjent laboratoriemetode har fått påvist antistoffer mot SARS-Cov-2 (med antistoffserologi ved mikrobiologisk laboratorium), og deretter har fått en dose vaksine tidligst samme dag som prøvedato. Status som grunnvaksinert gjelder fra 1 uke etter vaksinedosen.

Se også: 

Risikogruppe

Med «risikogruppe» menes:

 • Personer 65 år eller eldre.
 • Personer med enkelte definerte sykdommer/tilstander som gir økt risiko for alvorlig sykdomsforløp og død av covid-19 (medisinske risikogrupper).

Se også:

 

Historikk

14.02.2022: Oppdatert definisjon av vaksinerte jf. forskriftsendring 12.2

12.02.2022: Språklig justering, fjernet begrepet "øvrig nærkontakt".

20.12.2021: Presisering av hva «husstandsmedlemmer/tilsvarende nære» og «øvrige nærkontakter» betyr, og at de er undergrupper av «nærkontakter».

23.11.2021: Fjernet definisjonen av sannsynlig tilfelle, da denne er utdatert.

05.10.2021: Endring i godkjente vaksiner

01.10.2021: Nedtonet begrepet «beskyttet»

26.09.2021: Ny definisjon på "delvaksinert"

22.09.2021: Tydeliggjort definisjon av «husstandsmedlem og tilsvarende nære kontakter».

29.08.2021: Oppdatert i henhold til utvidet unntak fra smittekarantene for de som har gjennomgått covid-19 (fra 6 til 12 måneder)

21.07.2021: På grunn av feil endres informasjon i et av punktene under definisjon av fullvaksinert. Gjeldende informasjon er: De som ved godkjent laboratoriemetode har fått påvist antistoffer mot SARS-Cov-2 (med antistoffserologi ved mikrobiologisk laboratorium), og deretter har fått en dose vaksine tidligst samme dag som prøvedato. Status som fullvaksinert gjelder fra 1 uke etter vaksinedosen.

21.07.2021: Oppdatert definisjon av fullvaksinert i henhold til forskrift (lagt til to punkter).

23.06.2021: Presisering om at andre nukleinsyreamplifikasjonstester (NAT) regnes som likeverdige med PCR-test (også presisert i covid-19-forskriften).

19.06.2021: Fjernet punktet "nærmeste kolleger i kontorfellesskap" under avsnittet om de mest utsatte nærkontaktene.

08.06.2021: Lagt inn (uendret) definisjon av beskyttet, fullvaksinert og risikogruppe samt flere lenker.

07.06.2021: Lagt til informasjon om unntak fra smittekarantene for beskyttede (fullvaksinerte og de som har mottatt én dose)

19.01.2021: Endret beskrivelsen av asymptomatiske slik at det er i tråd med covid-19 forskriftens formuleringer.

28.12.2020: Byttet ut begrepet "hen" med "vedkommende" i følgende setning: Med "sannsynlig covid-19" menes en person som er i karantene mens vedkommende får symptomer forenlig med "mistkenkt covid-19" (se definisjon over). 

22.12.2020: Lagt inn at PCR og antigen-hurtigtester er godkjente metoder. 

12.11.2020: Lagt til: Ved tvil om hvem som skal regnes som nærkontakt bør smittesporeren gjøre en samlet risikovurdering, se kap om smitteoppsporing.

11.11.2020: Lagt til det som står med kursiv i avsnittet "Sannsynlig covid-19":Med "sannsynlig covid-19" menes en person som er i karantene mens hen får symptomer forenlig med "miskenkt covid-19" (se definisjon over), eller har fått et midlertidig positivt svar (ikke PCR), før endelig testsvar med PCR foreligger. Et sannsynlig tilfelle isoleres på samme måte som et bekreftet tilfelle. De som bor i samme husstand, bør være i karantene i påvente av prøvesvar.

30.10.2020: kl 07.00. Avsnittet "sannsynlig covid-19" er endret i henhold til ny definisjon i forskriften. Kl. 19.15. Endret definisjon av «sannsynlig covid-19» slik at den omfatter alle som er i karantene mens de får »mistenkt covid-19», ikke bare hvis de er nærkontakter.

27.10.2020: Tidsangivelse for smittsom periode for asymptomatiske, samt vurderinger av hva som øker smittsomhet, er flyttet til kapittel om smittesporing.

30.09.2020: Endret «for asymptomatiske: før prøvetidspunkt» til «for asymptomatiske: fra prøvetidspunkt»

24.09.2020: Nærkontaktdefinisjonen justert i tråd med revidert covid-19 forskrift.

26.08.2020: Sannsynlig covid- 19. Presisert at kategorien bare brukes i unntakstilfelle og at kun husstandsmedlemmer og tilsvarende bør settes i karantene (denne presisjonen var falt ut).   

14.08.2020: Lagt inn presisering om at fra 13.08.20 skal alle nærkontakter skal i karantene, og det skilles ikke lenger på type nærkontakt.

13.08.2020: Lagt inn setning om at alle nærkontakter skal i karantene, men at det i noen situasjoner likevel kan være nyttig å skille mellom "husstandsmedlemmer og tilsvarende nære kontakter", og "andre nærkontakter" i tråd med forskriftsendring 12.08.20. Fjernet lenk til informasjonsarket "Til deg som er nærkontakt"

07.08.2020: Definisjon av beregning av smittsom periode for asymptomatiske er satt til 48 t før prøvetaking, for å harmonisere med ECDCs råd.

02.06.20: Lagt til tap av smak- og luktesans som symptom i tråd med endringer i ECDC's nye kasusdefinisjon. Lagt inn flere eksempler på "husstandsmedlem eller tilsvarende nær kontakt". Endret fra "øvrige nærkontakter" til "andre nærkontakter". Språklige endringer. 

08.05.20: Definisjon av nærkontakt endret fra kontakt 24 timer før symptomdebut til kontakt 48 timer før symptomdebut.

13.4.2020: Ny definisjon for «sannsynlig covid-19» er innført. Dette medfører endring i definisjon for nærkontakt slik at det kunne anbefales at deres husstandsmedlemmer og tilsvarende nære kontakter, men ikke alle andre nærkontakter til de sannsynlige tilfellene, settes i karantene. 

Artikkelen er omredigert slik at den definerer flere ulike tilfeller i tillegg til ulike typer nære kontakter.

12.03.20: Ny artikkel erstatter den gamle

11.03.20: Lagt til "lavrisikokontakt" i kulepunkt under avsnittet ""Definisjon av et mistenkt tilfelle".

10.03.20: Lagt til to kulepunkter i listen under avsnittet "Definisjon av et mistenkt tilfelle". Presisert kulepunktet "Har vært på reise utenom Norden og er ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid (inkludert studenter)". Ny definisjon av bekreftet tilfelle. Tydeliggjøring av definisjon "nærkontakter".

09.02.20: Under Definisjon av mistenkt tilfelle lagt til punkt om personer som er helsepersonell med pasientkontakt og som har vært på reise utenom Norden. Under Definisjon av lavrisikokontakt lagt til punkt om personer om har pleiet en pasient eller på annen måte har hatt tilsvarende nær fysisk kontakt med en person som er bekreftet syk med covid-19, selv om anbefalte smitteverntiltak er fulgt.

08.03.20: Under Definisjon av mistenkt tilfelle og under Definisjon av lavrisikokontakt: endret fra 'område med vedvarende spredning' til 'område med utbredt eller lokal spredning'.

03.03.20: Under nærkontakter: Lagt til punkt om direkte fysisk kontakt (f.eks håndhilsing). Lagt til punkt om direkte kontakt med spytt (for eksempel blitt hostet direkte på). Fjernet lenke til artikkel om 'Rutiner for varsling og håndtering av passasjerer med mistenkt koronavirus (coronavirus) på fly og flyplasser i Norge'.

02.03.20: Endret SARS-CoV-2 til covid-19. ‘Andre kontakter’ endret til ‘lavrisikokontakter’. Endret definisjon av nærkontakter, og lagt til opphold i et avgrenset miljø (for eksempel et klasserom, møterom, venterom e.l.) med en person som er bekreftet syk, endret definisjon av fysisk kontakt til < 2 meter i mer enn 15 minutter, lagt til oppholdt seg i et avgrenset miljø, endret nærkontakter på fly fra 2 seterader unna til to seter unna i alle retninger, lagt til personer i samme reisefølge som nærkontakter. Under lavrisikokontakter lagt til bruk av samme transportmiddel.

29.02.20: Endret under avsnittet "Definisjon av nærkontakter": Fra "To seterader" til "To seter unna i alle retninger"

21.02.20: Lagt til ny definisjon:
Definisjon av et sannsynlig tilfelle: Pasient med inkonklusiv test for SARS-CoV-2 eller positiv pan-coronatest og mistenkt i henhold til FHIs definisjon.

14.02.20: Under Definisjon av mistenkt tilfelle og Definisjon av andre kontakter (lavrisikoeksponering) er begrepet fastlands-Kina endret til områder med vedvarende spredning og lenke til «Områder med vedvarende spredning av koronaviruset (coronavirus) covid-19»

14.02.20: Under Definisjon av mistenkt tilfelle og Definisjon av andre kontakter (lavrisikoeksponering) er fotnoten * Hong Kong, Macau og Taiwan er ikke regnet som endel av fastlands-Kina, fjernet.

10.02.20: Presisert at Hong Kong, Macau og Taiwan er ikke regnet som endel av fastlands-Kina.

05.02.20: Utvidet definisjon av mistenkt tilfelle fra å ha vært i Hubei-provinsen til å ha vært i Kina.