Hopp til innhold
Lukk

Få varsel ved oppdateringer av «Reinfeksjon med koronaviruset SARS-CoV-2»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Reinfeksjon med koronaviruset SARS-CoV-2

Oops, noe gikk galt...

... ta kontakt med nettredaksjon@fhi.no.

... last inn siden på nytt og prøv igjen.

Reinfeksjon med koronaviruset SARS-CoV-2

Publisert Oppdatert

Reinfeksjon med SARS-CoV-2 er sjelden og de få som får infeksjon andre gang får som regel ingen symptom eller et mye mildere forløp.

Reinfeksjon med SARS-CoV-2 er sjelden og de få som får infeksjon andre gang får som regel ingen symptom eller et mye mildere forløp.


Tilgjengelig forskning på Antistoffnivåer etter SARS-CoV-2-infeksjoner, og erfaringer fra andre koronavirus, indikerer at risikoen for reinfeksjon med SARS-CoV-2  er ekstremt liten de første 3 månedene etter gjennomgått infeksjon. Etter 3 måneder kan reinfeksjon ikke utelukkes, selv om det fortsatt er sjelden (1). 

 PCR-resultater etter retesting kan være vanskelig å vurdere fordi langvarig PCR-positivitet er et kjent fenomen hos enkelte etter SARS-CoV-2 infeksjon (2, 3).

I enkelte tilfeller med høy klinisk mistanke er det likevel indisert å teste personer også før det har gått tre måneder siden forrige påviste SARS-CoV-2 infeksjon, spesielt hos eldre eller immunsupprimerte personer.

 Det er samtidig viktig med utredning for annen mulig årsakt til symptomene.  Ved positiv test for SARS-CoV-2, og mistanke om reinfeksjon, skal referanselaboratoriet ved FHI kontaktes og prøve sendes inn til videre analyse, bl.a. helgenom-sekvensering (fortrinnsvis både førstegangs og annengangs prøve).

Bakgrunn

Risikoen for reinfeksjon og varighet av immunitet mot SARS-CoV-2 er foreløpig ikke tilstrekkelig studert, men det er rapportert sikre tilfeller av reinfeksjon i internasjonale publikasjoner (4, 12).

Vedvarende PCR-positivitet for SARS-CoV-2 RNA i opptil 12 uker etter infeksjon er et godt dokumentert fenomen (2, 4). I Sør-Korea ble 285 individer derman  mistenkte  reinfeksjon, undersøkt. Av 108 isolat man prøvde å dyrke, fant man ingen dyrkningspositive. Epidemiologisk oppfølging viste at ingen av disse personene hadde smittet andre (3). Årsaken til at enkelte har langvarig SARS-CoV-2 rest-positivitet er ikke kjent. 

Flere studier har beskrevet at de fleste pasientene har påvisbare antistoffer mot SARS-CoV-2  noen uker etter gjennomgått infeksjon, som vedvarer (inklusive nøytraliserende antistoff) over en lengre tid (5, 13).

De fleste utvikler en robust T-celle respons (CD4+ og CD8+) og produserer SARS-CoV- spesifikke minnes B-celler etter gjennomgått covid-19 infeksjon, som sannsynligvis varer en lengre periode (13). Det finnes dokumentert T-celle-hukommelsesrespons fra andre humane koronavirus og kryssreaktivitet mot C-terminal del av spikeproteinet på SARS-CoV-2, men kryssreaktive T-cellenes rolle når det gjelder å beskytte mot infeksjon eller sykdom som følge av SARS-CoV-2, er ukjent (6-8).

Hvor lenge varer beskyttelsen mot SARS-CoV-2?

En del teorier underbygges av data fra infeksjoner med andre humane koronavirus:

En modelleringsstudie på andre betakoronavirus (OC43 og HKU1) har vist at i gjennomsnitt varer immuniteten i 45 uker (9).

En annen nylig publisert nederlandsk studie så på reinfeksjon med de fire endemiske koronavirusene (OC43, HKU1, NL63, 229E) ved å følge antistoff hos ti menn i perioden 1985-2020. Reinfeksjon ble vurdert på bakgrunn av stigende antistoff mot respektive koronavirus og ble sett i sjeldne tilfeller tidligst etter 6-9 måneder, men i de fleste tilfeller etter 12 måneder (1).

I andre studier har man i visse tilfeller sett reinfeksjon etter 90 dager (10). 

Flere av de publiserte tilfellene av reinfeksjon med SARS-CoV-2 har vært hos asymptomatiske personer. Det mangler kunnskap om smittsomhet ved reinfeksjon, men i de seks publiserte tilfellene av SARS-CoV-2-reinfeksjon i ECDCs rapport (4) fant man ingen sekundærtilfeller.

I en inokulasjonsstudie med endemiske forkjølelsesvirus fra koronavirusfamilien fra 1990 ble  reinokulasjon gjort 12 måneder etter primærinfeksjon og i alle reinfeksjoner var personene asymptomatiske. De hadde også kortere virussekresjon (2,0 kontra 5,6 dager) enn ved primærinfeksjonen (11).

Fortsatt er reinfeksjon av SARS-CoV-2 sjelden, og det er rimelig å anta at man i de fleste tilfeller har en vedvarende immunitet mot sykdom også over 6 måneder, men vi trenger mer kunnskap for å bedre forstå immunologien ved SARS-CoV-2-infeksjoner og hvor lenge beskyttelsen varer.

Referanser

1. Edridge, A.W.D., Kaczorowska, J., Hoste, A.C.R. et al. Seasonal coronavirus protective immunity is short-lasting. Nat Med (2020). https://doi.org/10.1038/s41591-020-1083-1

2. Li N, Wang X, Lv T. Prolonged SARS-CoV-2 RNA Shedding: Not a Rare Phenomenon. J Med Virol 2020 Apr 29. doi: 10.1002/jmv.25952.

3. Korea Centers for Disease Control and Prevention. Findings from Investigation and Analysis of re-positive cases. May 19, 2020. Tilgjengelig fra: https://www.cdc.go.kr/board/board.es?mid=a30402000000&bid=0030&act=view&list_no=367267&nPage=1  

4. European Centre for Disease Prevention and Control. Reinfection with SARS-CoV: considerations for public health response: ECDC; 2020

5. Huang, A.T., Garcia-Carreras, B., Hitchings, M.D.T. et al. A systematic review of antibody mediated immunity to coronaviruses: kinetics, correlates of protection, and association with severity. Nat Commun 11, 4704 (2020). https://doi.org/10.1038/s41467-020-18450-4

6. Braun, J., Loyal, L., Frentsch, M. et al. SARS-CoV-2-reactive T cells in healthy donors and patients with COVID-19. Nature (2020). https://doi.org/10.1038/s41586-020-2598-9 

7. Dan et al. Immunological Memory to SARS-CoV-2 Assessed for Greater than Six Months after Infection. BioRxiv .Pre-print downloaded Nov 17 from https://doi.org/10.1101/2020.11.15.383323

8. Le Bert, N., Tan, A.T., Kunasegaran, K. et al. SARS-CoV-2-specific T cell immunity in cases of COVID-19 and SARS, and uninfected controls. Nature 584, 457–462 (2020). https://doi.org/10.1038/s41586-020-2550-z

9. Kissler SM, Tedijanto C, Goldstein E, Grad YH, Lipsitch M. Projecting the transmission dynamics of SARS-CoV-2 through the postpandemic period. Science. 2020;368(6493):860-868. doi:10.1126/science.abb5793

10. Kiyuka PK, Agoti CN, Munywoki PK, Njeru R, Bett A, Otieno JR, et al. Human Coronavirus NL63 Molecular Epidemiology and Evolutionary Patterns in Rural Coastal Kenya. J Infect Dis. 2018 May 5;217(11):1728-39

11. Callow KA, Parry HF, Sergeant M, Tyrrell DA. The time course of the immune response to experimental coronavirus infection of man. Epidemiol Infect. 1990;105(2):435-446. doi:10.1017/s0950268800048019

12. Hall et al, Do antibody positive healthcare workers have lower SARS-CoV-2 infection rates than antibody negative healthcare workers? Large multi-centre prospective cohort study (the SIREN study), England: June to November 2020. medRxiv doi:2021.01.13.21249642;

13. Dan JM, Mateus J, Kato Y, et al. Immunological memory to SARS-CoV-2 assessed for up to 8 months after infection [published online ahead of print, 2021 Jan 6]. Science. 2021;eabf4063. doi:10.1126/science.abf4063+

Historikk

27.01.2021: Språkmessige omformuleringer og tydeliggjørende av anbefalinger. To nye referanser. 

24.11.2020: Første gang publisert.

Innhold på denne siden