Hopp til innhold
Lukk

Få varsel ved oppdateringer av «Reinfeksjon med koronaviruset SARS-CoV-2»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte og slette din e-postadresse ved å følge lenke i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Reinfeksjon med koronaviruset SARS-CoV-2

Oops, noe gikk galt...

... ta kontakt med nettredaksjon@fhi.no.

... last inn siden på nytt og prøv igjen.

Reinfeksjon med koronaviruset SARS-CoV-2

Publisert

Reinfeksjon med SARS-CoV-2 er en svært sjelden hendelse, og det finnes kun få publiserte tilfeller av bekreftede reinfeksjoner i verden.

Reinfeksjon med SARS-CoV-2 er en svært sjelden hendelse, og det finnes kun få publiserte tilfeller av bekreftede reinfeksjoner i verden.


Data fra antistoffnivåer etter SARS-CoV-2-infeksjoner og erfaringer fra andre koronavirus indikerer at risikoen for reinfeksjon og sykdom er ekstremt liten de første 3 månedene etter gjennomgått infeksjon. Etter 3 måneder kan reinfeksjon ikke utelukkes, selv om det fortsatt er sjelden (1). 

Nå som vintersesongen nærmer seg, vil forekomsten av andre luftveisinfeksjoner øke, og det vil være mer sannsynlig med andre årsaker til sykdom enn reinfeksjon med SARS-CoV-2.  PCR-resultater etter retesting kan være vanskelig å bedømme fordi langvarig PCR-positivitet er et kjent fenomen hos enkelte etter SARS-CoV-2 infeksjon (2, 3).

Samtidig er det på det nåværende tidspunkt ikke nok kunnskap om risikoen for reinfeksjon med SARS-CoV-2. Derfor er det i enkelte tilfeller anbefalt å reteste personer.

Basert på dagens informasjon, anbefales følgende:

  • Dersom en person med tidligere gjennomgått SARS-CoV-2-infeksjon får symptomer på nytt etter 3 måneder, anbefales først utredning for annen mulig infeksjon, men SARS-CoV-2-test bør vurderes i tilfeller med høy klinisk mistanke, spesielt hos eldre eller immunsupprimerte personer.
  • Ved spesielt høy mistanke kan retesting vurderes før det er gått 3 måneder siden forrige PCR-påviste SARS-CoV-2-infeksjon.  
  • Ved positiv test for SARS-CoV-2 og mistanke om reinfeksjon, skal referanselaboratoriet ved FHI kontaktes og prøve sendes inn til videre analyse, bl.a. helgenom-sekvensering (fortrinnsvis både førstegangs og annengangs prøve).

Bakgrunn

Risikoen for reinfeksjon og varighet av immunitet mot SARS-CoV-2 er foreløpig ukjent, men det er rapportert sikre tilfeller av reinfeksjon i internasjonale publikasjoner (4).

Vedvarende PCR-positivitet for SARS-CoV-2 RNA i opptil 12 uker etter infeksjon er et godt beskrevet fenomen (2, 4). I Sør-Korea ble 285 individer som man opprinnelig mistenkte hadde reinfeksjoner, undersøkt. Av 108 isolat man prøvde å dyrke, fant man ingen dyrkningspositive. Epidemiologisk oppfølging viste at ingen av disse personene hadde smittet andre (3). Årsaken til at enkelte har langvarig SARS-CoV-2 rest-positivitet er ikke kjent. 

Flere studier har beskrevet at de fleste pasienter har påvisbare antistoffer mot SARS-CoV-2 etter noen uker, og at disse faller etter at det har gått noen måneder, noe man også kjenner til ved andre infeksjoner (inkludert med andre koronavirus) (5).

Det er sannsynlig at de fleste utvikler en robust T-celle respons (CD4+ og CD8+) etter gjennomgått covid-19 infeksjon, og at denne varer en lengre periode. Det finnes dokumentert T-celle-hukommelsesrespons fra andre humane koronavirus og kryssreaktivitet mot C-terminal del av spikeproteinet på SARS-CoV-2, men T-cellenes rolle når det gjelder å beskytte mot infeksjon eller sykdom som følge av SARS-CoV-2, er ukjent (6-8).

Hvor lenge varer beskyttelsen mot SARS-CoV-2?

En del teorier underbygges av data fra infeksjoner med andre humane koronavirus:

En modelleringsstudie på andre betakoronavirus (OC43 og HKU1) har vist at i gjennomsnitt varer immuniteten i 45 uker (9).

En annen nylig publisert nederlandsk studie så på reinfeksjon med de fire endemiske koronavirusene (OC43, HKU1, NL63, 229E) ved å følge antistoff hos ti menn i perioden 1985-2020. Reinfeksjon ble vurdert på bakgrunn av stigende antistoffer mot respektive koronavirus og ble sett i sjeldne tilfeller tidligst etter 6-9 måneder, men i de fleste tilfeller etter 12 måneder (1).

I andre studier har man i visse tilfeller sett reinfeksjon etter 90 dager (10). 

Flere av de publiserte tilfellene av reinfeksjon med SARS-CoV-2 har vært hos asymptomatiske personer. Det mangler kunnskap om smittsomhet ved reinfeksjon, men i de seks publiserte tilfellene av SARS-CoV-2-reinfeksjon i ECDCs rapport (4) fant man ingen sekundærtilfeller.

I en inokulasjonsstudie med endemiske forkjølelsesvirus fra koronavirusfamilien fra 1990 gjordes reinokulasjon 12 måneder etter primærinfeksjon og i alle reinfeksjoner var personene asymptomatiske. De hadde også kortere virussekresjon (2,0 kontra 5,6 dager) enn ved primærinfeksjonen (11).

Fortsatt er reinfeksjon av SARS-CoV-2 sjelden, og det er rimelig å anta at man i de fleste tilfeller har en vedvarende immunitet mot sykdom også over 6 måneder, men vi trenger mer kunnskap for å bedre forstå immunologien ved SARS-CoV-2-infeksjoner og hvor lenge beskyttelsen varer.  

Referanser

1. Edridge, A.W.D., Kaczorowska, J., Hoste, A.C.R. et al. Seasonal coronavirus protective immunity is short-lasting. Nat Med (2020). https://doi.org/10.1038/s41591-020-1083-1

2. Li N, Wang X, Lv T. Prolonged SARS-CoV-2 RNA Shedding: Not a Rare Phenomenon. J Med Virol 2020 Apr 29. doi: 10.1002/jmv.25952.

3. Korea Centers for Disease Control and Prevention. Findings from Investigation and Analysis of re-positive cases. May 19, 2020. Tilgjengelig fra: https://www.cdc.go.kr/board/board.es?mid=a30402000000&bid=0030&act=view&list_no=367267&nPage=1  

4. European Centre for Disease Prevention and Control. Reinfection with SARS-CoV: considerations for public health response: ECDC; 2020

5. Huang, A.T., Garcia-Carreras, B., Hitchings, M.D.T. et al. A systematic review of antibody mediated immunity to coronaviruses: kinetics, correlates of protection, and association with severity. Nat Commun 11, 4704 (2020). https://doi.org/10.1038/s41467-020-18450-4

6. Braun, J., Loyal, L., Frentsch, M. et al. SARS-CoV-2-reactive T cells in healthy donors and patients with COVID-19. Nature (2020). https://doi.org/10.1038/s41586-020-2598-9 

7. Dan et al. Immunological Memory to SARS-CoV-2 Assessed for Greater than Six Months after Infection. BioRxiv .Pre-print downloaded Nov 17 from https://doi.org/10.1101/2020.11.15.383323

8. Le Bert, N., Tan, A.T., Kunasegaran, K. et al. SARS-CoV-2-specific T cell immunity in cases of COVID-19 and SARS, and uninfected controls. Nature 584, 457–462 (2020). https://doi.org/10.1038/s41586-020-2550-z

9. Kissler SM, Tedijanto C, Goldstein E, Grad YH, Lipsitch M. Projecting the transmission dynamics of SARS-CoV-2 through the postpandemic period. Science. 2020;368(6493):860-868. doi:10.1126/science.abb5793

10. Kiyuka PK, Agoti CN, Munywoki PK, Njeru R, Bett A, Otieno JR, et al. Human Coronavirus NL63 Molecular Epidemiology and Evolutionary Patterns in Rural Coastal Kenya. J Infect Dis. 2018 May 5;217(11):1728-39

11. Callow KA, Parry HF, Sergeant M, Tyrrell DA. The time course of the immune response to experimental coronavirus infection of man. Epidemiol Infect. 1990;105(2):435-446. doi:10.1017/s0950268800048019

Historikk

24.11.2020: Første gang publisert.

Innhold på denne siden