Hopp til innhold

Prøvetaking - praktisk gjennomføring

Publisert Oppdatert

Her er informasjon om praktisk gjennomføring av prøvetaking for nytt koronavirus.

Her er informasjon om praktisk gjennomføring av prøvetaking for nytt koronavirus.


Beskyttelsesutstyr ved prøvetaking

Helsepersonell som skal undersøke, behandle eller ha nær kontakt med pasienten skal bruke beskyttelsesutstyr: 

 • Kirurgisk munnbind (type II eller IIR)
 • Frakk med lange ermer
 • Hansker
 • Øyebeskyttelse (beskyttelsesbriller eller visir)

Både håndvask med såpe og vann og hånddesinfeksjon er effektive metoder for håndhygiene ved smitte med koronavirus. 

Prøvetaking medfører fare for hoste og brekninger. Pasienten bør derfor ha papirlommetørkle tilgjengelig til å dekke munn og nese.

Prøvetaking i øvre luftveier

Det anbefales å ta prøver fra øvre luftveier hos pasienter som oppfyller gjeldende prioriterte indikasjoner for testing for covid-19. I øvre luftveier antas det at virusmengden er størst i nasofarynks (dyp neseprøve).

Riktig prøvetakingsteknikk er viktig for å få et representativt prøvemateriale. Dette kan være utfordrende, spesielt ved prøvetaking fra nesen/nasofarynks hvis tynne prøvetakningspensler ikke er tilgjengelige. Prøvetaking fra bakre vegg i svelget er da ofte enklere å gjennomføre.

FHI anbefaler at man tar penselprøve fra både svelg og nasofarynks i egnet virustransportmedium (samme medium som ved influensadiagnostikk kan benyttes).

Bruk kun en pensel per prøvesett for å begrense forbruk av pensler og transportmedier.

Valg av prøvetakingslokalisasjon må tilpasses og vurderes etter lokale forhold, tilgjengelig utstyr, pasientens gjennomføringsevne og behov for annen differensialdiagnostikk.

Tynn vattpinne: primært til prøvetaking av nasofarynks. Denne kan også benyttes ved prøvetaking i svelg.

Tykk vattpinne: primært til prøvetaking av svelg. På grunn av penselens tykkelse, lengde og stivhet er den lite egnet til prøvetaking av nasofarynks.

Alternativer:

 • Prøvetaking av både nasofarynks og svelg – benytt den tynne vattpinnen.
 • Prøvetaking av kun nasofarynks – benytt den tynne vattpinnen.
 • Prøvetaking av kun svelg – benytt den tykke vattpinnen.

Prøvetaking av nasofarynks (benytt den tynne vattpinnen):

 1. Se litt opp. Stikk nesepenselen rolig inn i nesa så dypt inn som mulig, rett inn (ikke opp)
 2. Vri og dytt den forsiktig litt frem og tilbake noen sekunder (dette er litt ubehagelig, og det er vanlig å få litt tårer)
 3. Ta den rolig ut igjen, legg den i prøverøret og knekk (hvis knekkpunkt).
neseprøve korona
Neseprøve. Illustrasjon: FHI
illustrasjonfoto av prøvetaking korona
Prøvetaking av svelget. Illustrasjon: FHI

Prøvetaking av svelget (benytt den tykke eller tynne vattpinnen):

 1. Len hodet bakover, åpne munnen på vidt gap, si "Ahh"
 2. Ta svelgpenselen over tunga og bak i svelget, unngå å komme borti tennene og tungen på vei inn.
 3. Stryk penselen litt frem og tilbake over bakre svelgvegg og mandlene.
 4. Ta den ut igjen, legg den i prøverøret og knekk (hvis knekkpunkt).

Nedre luftveier (kun aktuelt i spesialisthelsetjenesten):

Bronkoalveolær lavage (BAL) eller trakealaspirat.

Prøvetaking hos barn

Ved prøvetaking av barn anbefales det at barnet sitter på fanget til en trygg voksen (for eksempel mor eller far). Barnet bør sitte med kroppen rett frem, slik at barnet sitter godt inntil den voksnes mage og bryst, og den voksne kan holde en fast hånd på pannen og den andre hånden over armene til barnet. Dersom prøvetagning skjer i bil, må den foresatte ta barnet ut av bilsetet og over i fanget. Avledning av barnet kan bidra til en enklere prøvetagningssituasjon. Selve prøven fra nese og svelg tas på samme måte som hos voksne.

De samme anbefalinger angående valg av prøvemateriale gjelder hos barn som hos voksne.

Selvprøvetaking

For å redusere bruk av beskyttelsesutstyr kan selvprøvetaking være et alternativ. Lege må vurdere om prøvetaking er nødvendig og om pasienten selv kan gjennomføre prøvetakningen. Anbefalinger angående valg prøvetaking av øvre luftveier er de samme om pasienten selv utfører prøvetakingen (Se avsnitt over). Helsepersonell må veilede pasienten, observere prøvetakingen og sørge for videre håndtering av prøven.

Fremgangsmåte:

 • Helsepersonell holder >2 m avstand til pasienten under hele prosessen og trenger da ikke beskyttelsesutstyr.
 • Fortell pasienten hvordan prøvetakningen skal gjennomføres, gjerne ved å vise hvordan det gjøres på deg selv.
 • Prøvetakingsutstyret gjøres klart: En vattpinne (enten tynn eller tykk avhengig av tilgjengelighet), egnet virustransportmedium og transporthylse. Husk å merke prøven med pasientens navn før den overrekkes.
 • Prøvetakingsutstyret legges på et bord og hentes av pasienten. Det er fint om pasienten også får utlevert et papirlommetørkle til å dekke munn og nese med, dersom pasienten får hoste/brekninger ved prøvetakingen.
 • Når prøven er tatt, pakker pasienten den i transportmedium og hylse eller egnet pose, før det legges på et bord.
 • Helsepersonell desinfiserer transporthylsen/posen og sørger for videre håndtering.

Innsending av prøver for analyse

FHI anbefaler at det tas ett sett med luftveisprøver dersom lokalt laboratorium tester for SARS-CoV-2. Dersom ikke lokalt laboratorium tester for SARS-CoV-2, kan det være behov for å sende inn flere prøvesett (se laboratoriets brukerhåndbok for oppdatert informasjon).

 • Rekvirent sender prøven til sitt lokale laboratorium for analyse, med mindre annen lokal ordning er avtalt.
 • Lokalt laboratorium som ikke selv tester for SARS CoV-2 vil umiddelbart videresende prøven til et testende laboratorium (se liste nedenfor).

Prøven skal ledsages av det aktuelle laboratoriets rekvisisjon, der det tydelig må framkomme rekvirentens navn og telefonnummer. På rekvisisjonen skal det også fylles inn indikasjon for testing inkludert kliniske/epidemiologiske opplysninger som gir mistanke om infeksjon med SARS-CoV-2:

 • kliniske symptomer
 • symptomdebut
 • detaljert reiseanamnese
 • opplysninger om eventuelle kroniske sykdommer
 • nærkontakt med et bekreftet tilfelle av covid-19

Prøven bør tas tidlig i sykdomsforløpet. Ved negativ test, men fortsatt opprettholdt sterk klinisk mistanke bør prøvetaking gjentas.

Prøven bør fortrinnsvis oppbevares og transporteres kjølig ved 4 °C (våt is eller kjøleblokk som ikke ligger direkte inntil prøve), men prøven kan også sendes ved omgivelsestemperatur over natten dersom dette er mest praktisk. Ved slike tilfeller må prøven settes kjølig inntil forsendelsen starter. Prøven merkes og pakkes som influensaprøver (kategori B).

Laboratorier som tester for SARS-CoV-2

I tillegg til referanselaboratoriet ved FHI utfører følgende laboratorier tester for SARS-CoV-2:

 • AHUS
 • OUS-Ullevål
 • Sykehuset Østfold-Kalnes
 • Haukeland Universitetssjukehus
 • Stavanger Universitetssjukehus
 • Molde sjukehus
 • St. Olavs Hospital
 • Sykehuset Vestfold
 • Fürst medisinsk laboratorium
 • Sørlandet Sykehus Kristiansand
 • Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Sykehuset Innlandet Lillehammer
 • Unilabs Laboratoriemedisin
 • Førde sentralsjukehus
 • Drammen sykehus
 • Ålesund sjukehus
 • Haugesund sjukehus
 • Nordlansdssykehuset, Bodø 

Listen over laboratorier oppdateres fortløpende.

 

Om artikkelen / endringshistorikk

Innhold på denne siden