Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Opphevelse av isolasjon»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Opphevelse av isolasjon

Opphevelse av isolasjon ved covid-19

Publisert Oppdatert

For personer som har fått påvist SARS-CoV-2 gjelder følgende anbefalinger for opphevelse av isolering. 

For personer som har fått påvist SARS-CoV-2 gjelder følgende anbefalinger for opphevelse av isolering. 


Innhold på denne siden

Pasienter i hjemmeisolering 

Pasienter som er hjemmeisolerte kan avslutte isoleringen når  

 • det er gått 10 døgn etter symptomdebut OG feberfri* i minst 24 timer uten bruk av febernedsettende preparater 

Hovedprinsippet er altså at man teller døgn fra symptomdebut. Dersom pasienten er asymptomatisk, teller man døgn fra testdato. Dersom man tester positivt etter symptomdebut, og det er usikkert om de initiale symptomene var del av samme sykdomsforløp, må 10 døgn likevel telles fra testdato. Dersom man får symptomer etter at man har testet positivt, teller man døgn fra symptomstart. 

Testing før friskmelding anbefales ikke for denne gruppen, heller ikke hvis den hjemmeisolerte er helsepersonell. Etter disse kriteriene regnes pasienten ikke lenger som smitteførende, selv om en del fortsatt vil ha vedvarende symptomer slik som tap av/endret smak- og luktesans, resthoste, tungpusthet og nedsatt almenntilstand. 

Isolering oppheves også i de tilfellene der andre i samme husstand fortsatt er i isolasjon eller karantene.  

Pasienter som isoleres i helseinstitusjon eller som er alvorlig immunsupprimert**  

For pasienter som isoleres i helseinstitusjon eller som er alvorlig immunsupprimert, oppheves isolering avhengig av klinisk forløp. Husk at eldre pasienter i sykehjem kan ha atypiske symptomer.

Ved mild/moderat sykdom som ikke er oksygenkrevende:  

 • minst 10 døgn etter symptomdebut OG feberfri* i minst 48 timer OG i klinisk bedring 

Ved alvorlig immunsvikt** eller alvorlig forløp med hypoksi, uttalt respirasjonssvikt eller annen organsvikt

 • minst 14 døgn etter symptomdebut OG feberfri* i minst 48 timer OG klinisk bedring*** 

Vanligvis behøver ingen å være isolert i mer enn 20 døgn  

* uten bruk av febernedsettende preparater.  

** Eksempel på alvorlig immunsuppresjon: hematologisk kreft, immunsviktsykdom, beinmargstransplantasjon de seneste 24 månedene, organtransplantasjon de seneste 6 månedene eller behandling med immunmodulerende biologiske legemiddel, cytostatika eller steroider i høy dose. 

*** Ved langtrukkent forløp med manglende klinisk bedring og/eller vedvarende feber, kan bruk av RT-PCR og antistofftest vurderes.  Evaluering av mengde viral RNA (estimert ved bruk av CT verdier fra SARS CoV-2 rt-PCR) og antistoffstatus kan inngå i vurderingen av varighet av isolering. Individuell vurdering anbefales ved behandling med høydose kortison eller immunomodulerende legemiddel. 

Asymptomatiske 

Asymptomatiske personer som har testet positivt kan avslutte isoleringen når det har gått 10 døgn etter testtidspunktet for positiv test. 

Personer med “Sannsynlig covid-19"  

Personer med “sannsynlig covid-19" isoleres fram til prøvesvar foreligger. Ved negativt svar kan isolering avsluttes, ved positivt svar skal de isoleres i tråd med rådene over.

Personer med positiv PCR mindre enn 3 måneder etter påvist covid-19 

Ved ankomst til landet er test obligatorisk, også for personer som nylig har gjennomgått covid-19. I noen tilfeller benyttes PCR. PCR kan enkelte tilfelle forbli positiv et par måneder etter at man ikke lenger er smittsom.   

Personer som kan fremlegge dokumentasjon for gjennomgått sykdom de siste 3 måneder, og har positiv PCR men ikke positiv antigen hurtigtest,  kan avslutte isolering hvis antistoff-test tatt i Norge er positiv i analyse som påviser IgG eller totalantistoff. Antistoff hurtigtester kan også benyttes til dette formål der det er praktisk vanskelig å analysere prøven ved et medisinsk laboratorium. 

For mer informasjon om antistoff hurtigtester:

Hva hvis man finner positiv PCR hos person som har avsluttet isolasjon? 

Pasienter med covid-19 er aller mest smittsomme rett før og en kort stund etter symptomdebut. Flere studier har fulgt pasienter i sykdomsforløpet, og man ser at virusmengden fra luftveiene avtar gradvis.

Påvisning av SARS-CoV-2 ved PCR i sykdomsforløpet kan ikke knyttes direkte til smittsomhet, og PCR kan forbli positiv lenge etter at infeksjon er overstått, på grunn av langvarig utskillelse av resterende viralt RNA. Det er komplisert å dyrke virus, og denne metodikken er ikke etablert i rutinen i Norge. Mange pasienter vil ha vedvarende symptomer også etter den smitteførende fasen, slik som tap av/endret smak- og luktesans, dyspnoe, hoste, nedsatt almenntilstand og myalgier. 

Dersom en person får luftveissymptomer etter avsluttet isolasjon, og det er tatt en ny PCR som er positiv, kan man derfor ikke si at dette er et tilbakefall av covid-19. I slike situasjoner er det viktig å vurdere om det kan være andre årsaker til pasientens symptomer. For personer med normalt immunsystem kan man, basert på tidligere funn, gå ut fra at symptomene skyldes noe annet. Personer med alvorlig immunsvikt vil kunne bruke lang tid på å bekjempe infeksjonen. 

Alle med luftveisinfeksjon skal uansett holde seg hjemme. 

Hva baserer rådene seg på/ og bakgrunn for endringer

Flere gode studier viser at mengde virus i luftveiene reduseres raskt etter symptomstart. Pasienter med mild til moderat sykdom skiller ikke lenger ut replikerende (“aktivt”) virus etter at det har gått 10 dager fra symptomstart, og er således ikke lenger smitteførende. Det anbefales derfor å ha 10 døgn i isolasjon for denne gruppen fra symptomstart, der krav om symptomfrihet ikke lenger tillegges vekt, da svært mange vil ha restsymptomer som varer over tid. Tid fra symptomstart er beste parameteren å koble til smittsomhet (Wölfel et al., 2020, van Kampen et al., 2020, Arons et al., 2020, Bullard et al., 2020, Singanayagam et al 2020).  

Hos alvorlig syke og/eller alvorlig immunsupprimerte, foreligger det mindre dokumentasjon, men man har hos noen få klart å finne replikerende virus opp til 20 dager etter symptomstart (van Kampen et al., 2020). 

Som en hovedregel anbefales det å gå bort fra PCR resultat ved beslutning om oppheving av isolering, og vurdere dette ut fra tid fra symptomstart og klinisk bilde. Å avslutte isolering kan vanligvis skje 48 timer etter at pasienten er feberfri (uten bruk av febernedsettende) i klinisk bedring, og det har gått minimum 14 døgn siden symptomdebut. I individuelle tilfeller der det er vanskelig å bedømme bedring, kan testbasert strategi vurderes (to negative pcr resultater/vurdering av viral load i samarbeid med infeksjonslege/klinisk mikrobiolog). 

Epidemiologiske data støtter også de laboratoriebaserte funnene, der en større gjennomgang av flere smittehendelser utført av Cheng et al 2020 fant ingen smitte fra index pasienter 6 dager etter symptomdebut. Studien har sett på transmisjon både hos husholdningskontakter og i helseinstitusjoner.  Det er ikke funnet andre rapporter om senere smitte verken i eller utenfor helseinstitusjoner (Meyerowitz, E. A., et al. (2020). 

 

PCR-test

Med PCR-test menes PCR eller andre nukleinsyreamplifikasjonstester.

Andre nukleinsyreamplifikasjonstester (NAT) regnes som likeverdige med PCR-test (presisert i covid-19-forskriften).

 

Referanser

 1. Arons MM, Hatfield KM, Reddy SC, Kimball A, James A, Jacobs JR, et al. Presymptomatic SARS-CoV-2 infections and transmission in a skilled nursing facility. N Engl J Med 2020 May 28;382(22):2081-2090. doi:10.1056/NEJMoa2008457 

 2. Bullard J, Durst K, Funk D, Strong JE, Alexander D, Garnett L et al. Predicting Infectious SARS-CoV-2 From Diagnostic Samples. Clin Infect Dis 2020 May 22.  doi: 10.1093/cid/ciaa638. 

 3. Cheng HW, Jian SW, Liu DP, Ng TC, Huang WT, Lin HH, et al. Contact Tracing Assessment of COVID-19 Transmission Dynamics in Taiwan and Risk at Different Exposure Periods Before and After Symptom Onset. JAMA Intern Med 2020 May 1; doi:10.1001/jamainternmed.2020.2020. 

 4. van Kampen J, van de Vijver D, Fraaij P, Haagmans B, Lamers M, Okba N, et al. Shedding of infectious virus in hospitalized patients with coronavirus disease-2019 (COVID-19): duration and key determinants. (Preprint) Medrxiv. 2020. Available at: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.06.08.20125310v1external icon doi: https://doi.org/10.1101/2020.06.08.20125310 

 5. Wölfel R, Corman VM, Guggemos W, Seilmaier M, Zange S, Müller MA, et al. (2020). Virological assessment of hospitalized patients with COVID-2019. Nature 2020 May;581(7809):465-469. doi:10.1038/s41586-020-2196-x 

 6. Singanayagam Anika, Patel Monika , Charlett Andre , Lopez Bernal Jamie , Saliba Vanessa , Ellis Joanna , Ladhani Shamez , Zambon Maria , Gopal Robin . Duration of infectiousness and correlation with RT-PCR cycle threshold values in cases of COVID-19, England, January to May 2020. Euro Surveill. 2020;25(32):pii=2001483.https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.32.2001483 

 7. Midgley CM, Kujawski SA, Wong KK, Collins, JP, Epstein L, Killerby ME et al. (2020). Clinical and Virologic Characteristics of the First 12 Patients with Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in the United States. Nat Med 2020 Jun;26(6):861-868. doi: 10.1038/s41591-020-0877-5. 

 8. Young BE, Ong SWX, Kalimuddin S, Low JG, Ta, SY, Loh J, et al. Epidemiologic Features and Clinical Course of Patients Infected With SARS-CoV-2 in Singapore. JAMA 2020 Mar 3;323(15):1488-1494.  doi:10.1001/jama.2020.3204 

 9. Wu Z, McGoogan JM. Characteristics of and Important Lessons From the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Outbreak in China: Summary of a Report of 72 314 Cases From the Chinese Center for Disease Control and Prevention. JAMA. 2020 Apr 7;323(13):1239-1242. doi: 10.1001/jama.2020.2648. PMID: 32091533. 

 10. Fraaij PL, Schutten M, Javouhey E, Burleigh L, Outlaw R, Kumar D, Boucher CA. Viral shedding and susceptibility to oseltamivir in hospitalized immunocompromised patients with influenza in the Influenza Resistance Information Study (IRIS). Antivir Ther. 2015;20(6):633-42. doi: 10.3851/IMP2957. Epub 2015 Apr 7. PMID: 25849228. 

 11. Meyerowitz, E. A., et al. (2020). "Transmission of SARS-CoV-2: A Review of Viral, Host, and Environmental Factors." Ann Intern Med 0(0): 

Historikk

23.06.2021: Presisering om at andre nukleinsyreamplifikasjonstester (NAT) regnes som likeverdige med PCR-test (også presisert i covid-19-forskriften).

17.06.2021: Fjernet setning om innreisekarantene for de som har gjennomgått covid-19

19.05.2021: Presisering antistofftest IgG eller totalantistoff.

19.05.2021: Presisering om bruk av antistoff hurtigtest og avslutte isolering.

24.03.2021: Dager endret til døgn.

08.03.2021: Presisert at antall dager i isolasjon primært telles fra symptomdebut.

19.02.2021: Lagt til kapittel om råd om mulighet for avisolering ved positiv PCR test ved grensepassering.

18.01.2021: Oppdatert setningen "Individuell vurdering anbefales ved behandling med høydose kortison eller immunomodulerende legemiddel."

11.01.2021: Oppdatert avsnittene om pasienter i hjemmeisolering, pasienter som isoleres i helseisntitusjon (...)

11.01.2021: Lagt til punktet: Dersom man ikke har testet seg ved symptomdebut, og det er usikkert om symptomene før test var del av samme sykdomsforløp, må 10 døgn telles fra testdato.

17.12.2020: Lagt til eksempel på utregning av isolasjon.

08.01.2020: Presisert at det med "10 dager etter test" menes "etter testtidspunkt". 

01.12.2020: Setningen "For alvorlig immunsupprimerte*** anbefales individuell vurdering, men minst 14 dager OG minst 48 timer etter feberfrihet* OG stabil klinisk bedring**" er endret til: "For alvorlig immunsupprimerte*** som isoleres i hjemmet eller i helseinstitusjon anbefales individuell vurdering, men minst 14 dager OG minst 48 timer etter feberfrihet* OG stabil klinisk bedring**". 

09.11.2020: Lagt inn presisering (tillegg markert med kursiv) i avsnittet "Pasienter i hjemmeisolering": 
PCR-testing før friskmelding anbefales ikke for denne gruppen, heller ikke hvis den hjemmeisolerte er helsepersonell. Etter disse kriteriene regnes pasienten ikke lenger som smitteførende, selv om en del fortsatt vil ha vedvarende symptomer slik som tap av/endret smak- og luktesans, resthoste, tungpusthet og nedsatt almenntilstand.

04.11.2020: Presisert i avsnittet om pasienter som isloeres i helseinstitusjon: henholdsvis 10 og 14 dager regnes fra symptomdebut. Avsnittet "Når regnes pasienten som symptomfri?" er fjernet.

02.11.2020: Endret lengde av isolering for pasienter som isoleres i helseinstitusjon eller som er alvorlig immunsupprimerte, samt kategorisert pasienter avhengig av klinisk forløp. Fremhevet at vanligvis behøver ingen å være isolert i mer enn 20 dager. For pasienter i hjemmeisolering endres tid fra 8 til 10 dager fra symptomstart, og det er kun krav om feberfrihet som tillegges betydning utover perioden på ti dager. Lagt til avsnitt om personer med «sannsynlig covid-19». Lagt til avsnitt om «bakgrunn for endringene».

28.08.2020: Korrigert setning: Alle med luftveisinfeksjon skal uansett holde seg hjemme. 

21.08.2020: Lagt inn setning under punkt om avslutning av isolasjon "Isolasjonen oppheves også i de tilfellene der andre i samme husstand fortsatt er i isolasjon eller karantene"

22.07.2020: Språklig presisering av begrepet «viral shedding».

26.06.2020: Endret til 10 dagers isolering for asymptomatiske som har testet positivt og endret avsnitt under til "Asymtpomatiske som tester positivt kan være presymptomatiske, ha et reelt asymptomatisk forløp, eller de kan ha gjennomgått sykdommen for lenge siden. Dersom de utvikler symptomer skal de være isolert i minst 3 dager etter symptomfrihet og minst 8 dager fra symptomdebut."

29.04.2020: Uthevet tekst lagt til i punktet "det foreligger to negative RT-PCR testresultater for SARS-CoV-2 med minimum 24 timers mellomrom etter symptomfrihet." og i overskriften "Asymptomatiske som har testet positivt, kan avslutte hjemmeisoleringen når" 

25.4.2020: Lagt inn utsyping av hva et negativt testresultat kan bety og hva som menes med symptomfrihet. Lagt til avsnitt med utdyping av hva positiv PCR-test kan bety.

17.04.20: Tid før avisolering for alvorlig immunsupprimerte i hjemmeisolering er spesifisert til 14 døgn.

17.04.20: Lagt til referanser under avsnittet om asymptomatiske som har testet positivt, kan avslutte isoleringen når..

14.04.20: For hjemmeisolerte er det endret tid før avisolering til 3 døgn etter symptomfrihet og minst 8 døgn etter symptomstart. 

10.04.20: Oppdatert anbefalinger om avisolering.

07.04.20: Rettet to stavefeil.

06.04.20: Under punkt 1. endret fra sykehusinnlagt til innlagt i helseinstitusjon. Lagt til at opphevelse av isolasjon kan vurderes 7 dager etter pasienten er tilbake i sin habitualtilstand. 

20.03.20: Endret varighet av isolasjon, fra 6-8 til 7 dager. Fjernet at det må gjøres en individuell vurdering uført av lege, og punkt om at det må gjøres en individuell vurdering med tanke på yrke om vedkommende bør testes.