Hopp til innhold
Lukk

Få varsel ved oppdateringer av «Molekylær diagnostikk»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Molekylær diagnostikk

Oops, noe gikk galt...

... ta kontakt med nettredaksjon@fhi.no.

... last inn siden på nytt og prøv igjen.

Molekylær diagnostikk av SARS-Cov-2

Publisert Oppdatert

Beskrivelse av laboratoriemetoden som benyttes for å påvise arvestoff fra koronavirus - RT-PCR.

Beskrivelse av laboratoriemetoden som benyttes for å påvise arvestoff fra koronavirus - RT-PCR.


For diagnostikk av aktuell covid-19 sykdom brukes en laboratoriemetode der man leter etter selve viruset i prøve fra luftveiene. Dette er en meget følsom metode hvor man finner virusets arvestoff ved hjelp av en teknikk som heter RT-PCR (Real Time - Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction).

Benevnelsen “hurtigtester” brukes for tester som gir rask påvisning av virus i en prøve og er enkle å bruke pasientnært. De fleste hurtigtester skal brukes av helsepersonell, men det finnes også tester som kan brukes av personer uten helsefaglig utdanning (selvtester).

Antigenbaserte hurtigtester tas nå i alt mer bruk, se eget kapittel for informasjon om disse.

Det finnes også hurtigtester som kan påvise virus gjennom nukleinsyrebaserte metoder som PCR eller isoterm oppformering (f.eks. LAMP teknologi), eller basere seg på antigenpåvisning (antistoff-påvisning av virusprotein).

Det kan også gjøres påvisning og måling av antistoffrespons mot viruset, primært i blodprøver. Denne metoden er først og fremst aktuell for diagnostikk lenger ut i sykdomsforløpet og for andre formål.

RT-PCR og bruksområder 

RT-PCR er anbefalt diagnostisk test for personer med symptomer på covid-19 etter gjeldende testkriterier.

De molekylære testmetodene (RT-PCR) som brukes ved mikrobiologiske laboratorier i Norge er godt validerte ved de respektive laboratoriene. PCR-basert teknologi har svært høy sensitivitet, og påviser tilstedeværelse av virusets genetiske materiale ned til bare noen få genomkopier i en prøve. Metoden skiller ikke mellom intakt virus og rester av virus og sier dermed ikke noe om virusets evne til å gi sykdom eller smitte andre.

Betydningen av funnene må derfor alltid tolkes i en klinisk sammenheng. 

Hos personer infisert med SARS-CoV-2 vil man vanligvis kunne påvise virusets arvestoff i prøve fra øvre luftveier (tatt fra nese/hals/spytt) i perioden fra ca 2 dager før til 20 dager etter symptomstart. Perioden personen er smittsom ser ut til å være 6-7 dager (i gjennomsnitt fra 2 dager før til 5 dager etter symptomstart). 5 dager etter smittetidspunktet vil ca 50% av de smittede ha utviklet symptomer.

PCR er en spesifikk metode som ikke vil kunne detektere eventuelle virusvarianter med endret målgen for PCR-metoden (disse vil gi falskt negativt analyseresultat). Den generelle PCR metoden kan heller ikke beskrive alle spesifikke mutasjoner i virusets arvemateriale som kan relateres til ulike egenskaper. For ytterligere informasjon om påvisning og overvåkning av virusvarianter se: Påvisning av virusvarianter.

Sensitivitet, spesifisitet og prediktiv verdi

Testens egenskaper (sensitivitet og spesifisitet) og prediktive verdi har betydning for testing ved ulik prevalens av covid-19 i befolkningen 

Sensitivitet og spesifisitet er to sentrale egenskaper ved en diagnostisk test og må vurderes ved bruk av testen.

  • Sensitiviteten er sannsynligheten for at en syk pasient får riktig svar, dvs. positiv test.
  • Spesifisiteten er sannsynligheten for at en frisk pasient får riktig svar, dvs. negativ test. 
Beregning av sensitivitet og spesifisitet. illustrasjon: FHI
Beregning av sensitivitet og spesifisitet. illustrasjon: FHI

Testens evne til å påvise virusets arvestoffer i en prøve kalles analytisk sensitivitet.

Klinisk sensitivitet er testens evne til å påvise viruset hos en reelt smittet person. Den kliniske sensitiviteten vil være avhengig av andre forhold enn kun testens egenskaper, blant annet når i sykdomsforløpet prøven er tatt, tilstedeværelse av virus i det aktuelle prøvematerialet, korrekt prøvetakingsteknikk, samt transport og lagring av prøven.

Vi regner med at den kliniske sensitiviteten ved de metodene som brukes ved de norske mikrobiologiske laboratoriene, er cirka 80 prosent i prøvemateriale fra øvre luftveier (nasofarynks, /halsprøver).

Spesifisiteten til testen (testens evne til å identifisere ikke-smittede individer som negative) er svært høy, opp mot 99,999 prosent.   

Som ved all diagnostikk, er det alltid en mulighet for at et testresultat er falsk positivt eller falskt negativt. Sannsynligheten for at en test gir falske positive eller falske negative resultater kalles testens positive prediktive verdi (PPV) og testens negative prediktive verdi (NPV) og påvirkes av prevalens (forekomsten av sykdommen i befolkningen som testes). Dette beregnes etter følgende formel: 

Beregning av positiv og negativ prediktiv verdi. Illustrasjon: FHI.
Beregning av positiv og negativ prediktiv verdi. Illustrasjon: FHI.

Med andre ord er PPV sannsynligheten for at en pasient som får positivt testresultat, faktisk er syk med covid-19. NPV er sannsynligheten for at en pasient med negativt testresultat ikke er smittet med covid-19.

PPV og NPV er viktige variabler når man skal definere testens bruksområde. Det vil være stor forskjell på testens sannsynlighet for å gi et sant svar hvis man bruker den til å stille en diagnose på en pasient som har symptomer, eller hvis man ønsker å gjennomføre testing av asymptomatiske personer (screeningundersøkelser).  

 

Historikk

03.02.2021: Lagt inn et avsnitt om og lenke til kapitlet: Påvisning av virusvarianter.

23.12.2020: Lagt til forklaring på benevnelsen "hurtigtester" i innledningen.

11.12.2020: Lagt til lenken EUnetHTA Joint Action 3 WP4 (PDF)

08.10.2020: Fjernet siste avsnitt om hurtigtester som påviser SARS-CoV-2 RNA og lagt inn lenker til Serologi og antistoff hurtigtester, og Hurtigtester for påvisning av koronavirus.

15.09.2020: Anslag for spesifisitet endret fra 99,9% til 99,999%. Viser til «hvordan tolke prøvesvar.

22.05.2020: artikkelen publisert første gang.

Innhold på denne siden