Hopp til innhold

Kriterier for melding og varsling av covid-19

Publisert Oppdatert

Helsepersonell som påviser et smittetilfelle av covid-19, skal varsle kommuneoverlegen. Dødsfall av covid-19 skal også varsles.

Helsepersonell som påviser et smittetilfelle av covid-19, skal varsle kommuneoverlegen. Dødsfall av covid-19 skal også varsles.


Helsepersonell som påviser et smittetilfelle av covid-19, skal etter Forskrift om varsling av og tiltak ved alvorlige hendelser av betydning for internasjonal folkehelse (IHR-forskriften), varsle kommuneoverlegen. Dødsfall av covid-19 skal også varsles til kommunelegen etter MSIS-forskriften § 3-1.

I tillegg bør helsepersonell som diagnostiserer et sannsynlig covid-19-tilfelle, varsle kommunelegen.

Varsling av covid-19

Den 6. april avsluttes kommuneoverlegens varslingsplikt til Folkehelseinstituttet ved laboratoriebekreftede tilfeller av covid-19.

Laboratorier, leger eller annet helsepersonell har fortsatt varslingsplikt til kommuneoverlegen i kommunen der pasienten er bosatt. Dette er viktig for å sikre at smitteverntiltak og kontaktsporing kan iverksettes så raskt som mulig.

Tilsvarende anbefales det at tilfeller av sannsynlig covid-19-tilfelle varsles til kommunelegen.

Varsling av dødsfall

Kommuneoverlegen (eventuelt annet helsepersonell dersom kommuneoverlegen ikke kan nås) skal etter MSIS-forskriften § 3-1 varsle dødsfall med covid-19, til Folkehelseinstituttet ved å ringe Smittevernvakta, tlf. 21 07 63 48.

Melding av covid-19 til MSIS

Ethvert laboratorium og enhver lege som påviser eller diagnostiserer et tilfelle av covid-19, skal melde dette samme dag til MSIS gjennom vanlige meldingsrutiner, etter MSIS-forskriften §§ 2-1 til 2-3.Folkehelseinstituttet vil varsle bekreftede tilfeller til WHO jamfør forpliktelser etter IHR-forskriften. Kriterier for melding er laboratoriepåvisning av SARS-CoV-2 ved isolering eller nukleinsyreundersøkelse i klinisk prøvemateriale.

Kriteriene ovenfor vil være gjenstand for løpende vurdering basert på utviklingen av utbruddet.  

Om artikkelen / endringshistorikk

Fakta

Koronavirus

SARS-CoV-2 er viruset som forårsaker utbruddet av sykdommen covid-19.

Viruset er i slekt med et annet koronavirus som var årsaken til utbruddet av SARS-epidemien i 2002/2003, men er ikke det samme viruset.