Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Oppfølging av nærkontakter, karantene og hjemmeisolering»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Oppfølging av nærkontakter, karantene og hjemmeisolering

Oppfølging av nærkontakter, karantene og hjemmeisolering - råd til helsepersonell

Publisert Oppdatert

Beskrivelse av indikasjon, varighet og unntak ved karantene og hjemmeisolering, og råd ved slike tiltak.

Beskrivelse av indikasjon, varighet og unntak ved karantene og hjemmeisolering, og råd ved slike tiltak.


Innhold på denne siden

Oppfølging av nærkontakter, isolering og karantene er virkemidler for å hindre spredning av covid-19. Isolering og karantene skal gjennomføres på et egnet sted, vanligvis hjemme hos deg selv. Når tiltakene iverksettes et annet sted enn i eget hjem, gjelder de samme prinsippene. Tiltakene er sentrale i TISK-strategien (Testing, Isolering, Smittesporing, Karantene).

Se mer i kapittelet om TISK.

Isolering

Isolering gjelder for de som har fått påvist SARS-CoV2 eller sannsynlig covid-19, og gjelder også om man er fullvaksinert eller beskyttet. Hvis boforholdene egner seg til det og pasienten ikke er så syk at det er nødvendig med innleggelse i sykehus, kan isolering gjennomføres hjemme. Hvis det ikke er mulig å holde god avstand til andre i hjemmet, bør pasienten få tilbud om annet egnet sted. Det er viktig at omsorgsbehovet til barn og unge ivaretas, selv om dette betyr at man ikke kan holde avstand. Dette gjelder både om det er barnet eller foresatte som er i isolasjon.

Nærmere beskrivelse av hvordan isolering gjennomføres, med råd til pasienten: 

For hver pasient bør helsetjenesten legge en plan for oppfølging av pasienten. Hensikten er å sikre at:

 • pasienten får nødvendig praktisk bistand
 • eventuell forverring blir fanget opp
 • pasienten klarer å etterleve tiltakene

Oppfølging av smittede gjøres etter individuell vurdering, og både telefonisk/digital kontakt og hjemmebesøk kan være aktuelt. Daglig kontakt bør vurderes særlig for pasienter i risikogrupper. Pasienten må få beskjed om hvem de skal ringe eller på annet vis kontakte ved forverring av symptomer

Helsepersonell som skal inn til, eller behandle isolerte pasienter eller deres husstandsmedlemmer, skal følge anbefalte smitteverntiltak, inklusive bruk av personlig beskyttelsesutstyr

Se også:

Isolering av personer som har fått påvist SARS-CoV-2 i forbindelse med ankomst til Norge

Ved ankomst til Norge testes alle rutinemessig med antigen hurtigtest. Ved positivt svar tas PCR og pasienten isoleres fram til svar på PCR foreligger. Dersom PCR er negativt, kan personen avisoleres.

I enkelte situasjoner, dersom en person kun er PCR–positiv (ikke positiv på antigen-hurtigtest) og kan fremlegge dokumentasjon på gjennomgått covid-19 siste 3 måneder, kan isolering avsluttes hvis antistoff-test tatt i Norge er positiv i analyse som påviser IgG eller totalantistoff. 

Personer som på grenseoverganger tester positivt på både antigen-hurtigtest og positivt på bekreftende testing med PCR, kan ikke avisoleres ved bruk av antistofftest. De skal være i isolasjon som anbefalt.

Les mer om positiv PCR og antistofftest.

For ansatte i helsetjenesten som skal følge opp personer med bekreftet covid-19 etter ankomst til Norge, anbefales at de følger råd om bruk av personlig beskyttelsesutstyr, se:

Oppfølging av nærkontakter

Nærkontakter skal som hovedregel i karantene, men noen nærkontakter kan bli fulgt opp med eget testregime som alternativ til karantene. Karantenen varer i 10 døgn etter siste smitteeksponering, men kan bli forkortet hvis nærkontakten tester negativt på PCR-test tatt tidligst 7 døgn etter siste smitteeksponering. Vi anbefaler at nærkontakter blir testet både ved oppstart og ved avslutning av karantene, slik at man raskere kan komme i gang med smittesporing rundt smittede, og oppdage asymptomatiske tilfeller.

Begrunnelse for at karantene kan forkortes ved negativ PCR tatt etter 7 døgn

Flere studier har vist at man kan forvente påvisbart virus flere dager før symptomstart ved bruk av PCR-test (1, 2). Ny kunnskap viser at serieintervall for SARS-CoV-2, (tid fra indeksperson får symptomer til smittet nærkontakt får symptomer) er kortere enn tidligere beregnet, spesielt når indeks raskt isoleres, slik som ved norske forhold, da kan det være på 2-3 dager i stedet for 5-6 dager som man trodde før (3-5).

Basert på dette har FHIs beregninger og flere modelleringsstudier vist en likeverdig eller bedre effekt av kortere karantene kombinert med test døgn 7 i stedet for kun karantene i 10 døgn (6-8).

Test på slutten av karantenetiden vil også fange opp de med asymptomatiske infeksjoner samt de med så milde/atypiske symptomer at de anser seg som friske og ikke selvisolerer og tester seg etter dagens anbefalinger. Ved å identifisere personer med asymptomatisk infeksjon i karantene og da initiere karantene av eksponerte husstandsmedlemmer, vil man i tillegg kunne minske risiko for videre spredning ut i samfunnet.

Etterlevelsen av karantene er sannsynligvis korrelert til varighet, slik at kortere tid i karantene med testmulighet vil sannsynligvis øke etterlevelsen. Slike erfaringer er rapport fra Island, som har gått over til en testbasert karantenestrategi. 

Lignende anbefalinger om å forkorte karantene ved testing ses også nå i flere land og fra ECDC, Europakommisjonen og CDC (9, 10).

Referanser

 1. Kissler SM, Fauver JR, Mack C, Olesen SW, Tai C, Shiue KY, et al. SARS-CoV-2 viral dynamics in acute infections. 2020:2020.10.21.20217042.
 2. Arons MM, Hatfield KM, Reddy SC, Kimball A, James A, Jacobs JR, et al. Presymptomatic SARS-CoV-2 Infections and Transmission in a Skilled Nursing Facility. 2020;382(22):2081-90.
 3. Ali ST, Wang L, Lau EHY, Xu XK, Du Z, Wu Y, et al. Serial interval of SARS-CoV-2 was shortened over time by nonpharmaceutical interventions. Science (New York, NY). 2020;369(6507):1106-9.
 4. Mettler SK, Kim J, Maathuis MH. Diagnostic serial interval as a novel indicator for contact tracing effectiveness exemplified with the SARS-CoV-2/COVID-19 outbreak in South Korea. International Journal of Infectious Diseases. 2020;99:346-51.
 5. Sun K, Wang W, Gao L, Wang Y, Luo K, Ren L, et al. Transmission heterogeneities, kinetics, and controllability of SARS-CoV-2. 2021;371(6526):eabe2424.
 6. Ashcroft P, Lehtinen S, Angst DC, Low N, Bonhoeffer S. Quantifying the impact of quarantine duration on COVID-19 transmission. 2020:2020.09.24.20201061.
 7. Quilty BJ, Clifford S, Hellewell J, Russell TW, Kucharski AJ, Flasche S, et al. Quarantine and testing strategies in contact tracing for SARS-CoV-2: a modelling study. The Lancet Public health. 2021.
 8. Wells CR, Townsend JP, Pandey A, Moghadas SM, Krieger G, Singer B, et al. Optimal COVID-19 quarantine and testing strategies. Nature Communications. 2021;12(1):356.
 9. ECDC. Guidelines for COVID-19 testing and quarantine of air travellers – Addendum to the Aviation Health Safety Protocol. In: ECDC, editor. Stockholm.2. Dec 2020.
 10. CDC. Options to Reduce Quarantine for Contacts of Persons with SARS-CoV-2 Infection Using Symptom Monitoring and Diagnostic Testing 2020 [Available from: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/more/scientific-brief-options-to-reduce-quarantine.html.
 11. Kidd M, Richter A, Best A, Mirza J, Percival B, Mayhew M, et al. S-variant SARS-CoV-2 is associated with significantly higher viral loads in samples tested by ThermoFisher TaqPath RT-QPCR. 2020:2020.12.24.20248834.
 12. Santos JC, Passos GA. The high infectivity of SARS-CoV-2 B.1.1.7 is associated with increased interaction force between Spike-ACE2 caused by the viral N501Y mutation. 2021:2020.12.29.424708.
 13. Volz E, Mishra S, Chand M, Barrett JC, Johnson R, Geidelberg L, et al. Transmission of SARS-CoV-2 Lineage B.1.1.7 in England: Insights from linking epidemiological and genetic data. 2021:2020.12.30.20249034.
 14. Walker AS, Vihta K-D, Gethings O, Pritchard E, Jones J, House T, et al. Increased infections, but not viral burden, with a new SARS-CoV-2 variant. 2021:2021.01.13.21249721.
 15. Public Health England. COVID-19: Guidance for maintaining services within health and care settings. Infection prevention and control recommendations

Antigen hurtigtest kan ikke bli benyttet for å forkorte karantene, se også Testkriterier.

Nærkontakter som i løpet av de siste 12 måneder har gjennomgått covid-19, eller er vaksinert er unntatt smittekarantene. Se nærmere beskrivelse av og krav forbundet med unntaket i avsnittet "Unntak fra karanteneplikten for de som er vaksinert eller har gjennomgått covid-19 (§ 4)" nedenfor.

Karantene

Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) pålegger karantene for alle som er definert som nærkontakt til en person som er bekreftet positiv for SARS-CoV-2 som er omtalt i kapittelet om smittesporing.

Forskriften pålegger også karantene ved innreise til Norge som hovedregel. 

Hvis den/de som er i karantene får symptomer på covid-19 regnes de som et sannsynlig covid-19-tilfelle. Det er da anbefalt at hele husstanden er i karantene frem til et negativt prøvesvar foreligger. Hvis det sannsynlige tilfellet tester negativt, opphører karantenen for de andre i husstanden. Hvis testen er positiv, skal den testede i isolasjon og det skal settes i gang smittesporing. Alle nærkontakter blir satt i karantene, inklusive alle personer i husstanden.

Tiltak ved karantene

I karanteneperioden skal man holde god avstand til andre voksne og større barn.

Nærmere beskrivelse av hvordan karantenen gjennomføres er beskrevet på siden for karantene og isolering. Her er det også et avsnitt om egnet/ikke egnet sted for karantene.

Det bør vurderes i hvilken grad den som er i karantene, trenger oppfølging av helsetjenesten i karanteneperioden.

Helsepersonell som skal inn til eller behandle personer i karantene, skal følge anbefalte smitteverntiltak, inklusive bruk av personlig beskyttelsesutstyr

Varighet

Karantenen for nærkontakter (smittekarantene) varer 10 døgn etter siste eksponering eller til negativt svar på PCR-test tatt tidligst 7 døgn etter siste eksponering foreligger. Tiden regnes fra det klokkeslettet man sist ble eksponert, til det samme klokkeslettet 7 eller 10 døgn senere. Eks. Hvis man ble eksponert kl 18:00, 1.april, vil man være ferdig med 10 døgn i karantene kl 18:00, 11 april. (Eventuelt til man får negativt svar fra test tatt minimum 7 døgn etter, kanskje 9 april.)

Når man bor sammen med en eller flere personer som er isolert, kan det være vanskelig å holde helt avstand. Det meste av smitten skjer i dagene rundt innsykning, derfor behøver man ikke å vente helt til den siste personen i husstanden er avisolert, før man begynner å telle 10 karantenedøgn. Man kan regne kontakt på dag 5 (med den siste syke i husstanden), som siste eksponering, og telle 10 døgn derfra (se figur eksempel husstand 1, person C i flytskjemaet). PCR-test for å avslutte karantene kan tidligst tas 12 døgn (5+7) etter sykdomsstart hos den siste syke i husstanden. 

Klarer man å leve tilstrekkelig adskilt i husstanden, teller man 10 døgn fra datoen man ble adskilt (se figur eksempel husstand 1, person D).

Hvis den som har testet positivt ikke har hatt symptomer (asymptomatisk), kan man telle 10 døgn fra prøvetakingsdato (se figur; eksempel husstand 3, person A og B). 

Flytskjema

Flytskjema viser oppfølging av nærkontakter. Klikk på figuren for å forstørre. Illustrasjon: FHI.
Flytskjema viser oppfølging av nærkontakter. Klikk på figuren for å forstørre. Illustrasjon: FHI.

Testing som alternativ til karantene

Fra 16. august kan personer under 18 år som defineres som nærkontakter, men ikke er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære, unntas smittekarantene ved å følge testregime i samsvar med kommunens retningslinjer (§ 4 tredje ledd). Forskriften åpner også for at kommunelegen kan beslutte at nærkontakter over 18 år, som ikke er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære, kan erstatte smittekarantene med testregime. Dette anbefales for elever/studenter i utdanningsvirksomheter. Dersom testing ikke lar seg gjøre må hele karanteneperioden gjennomføres.

Fullvaksinerte og personer som har gjennomgått covid-19 i løpet av de siste 12 månedene er unntatt smittekarantene og også test for karantene. Delvaksinerte bør fortsatt testes.

Elever og studenter i helseprofesjonene som skal ha pasientkontakt i karantenetiden, kan ikke benytte testing som alternativ til karantene med mindre de er unntatt karantene på grunn av immunitet (se pkt. over).

For personer som testes jevnlig i dette regimet anbefales det kun smittesporing av deres husholdningsmedlemmer eller tilsvarende nære. Det vil si at det ikke er nødvendig å smittespore øvrige nærkontakter.  

Alternativ 1: Test etter eksponering

Ved enkelttilfeller og i situasjoner med oversikt, er dette testregimet et alternativ. Erfaring har vist at dette kan fungere bra i mindre skoler, men at dette kan bli vanskelig i større kommuner med større utdanningsinstitusjoner der det fort blir flere parallelle testløp som skal følges opp. Der er det bedre å gå over til målrettet midlertidig jevnlig testing (se alternativ 2). 

 • Barn i barnehage og barneskole (inntil 12 år, samt 13-åringer på barneskole): 
  • Ved kjent eksponeringstidspunkt anbefales testing i løpet av dag 3-5. 
  • Ved ukjent eksponeringstidspunkt eller eksponering over tid anbefales det å ta første test så raskt som mulig (dag 1) og deretter én ny test i løpet av dag 3-5.
  • Nærkontakter som er testet bør oppfordres til å holde avstand til hverandre inntil første test er besvart negativ.
 • Personer over 13 år (ungdomsskole, videregående, høyskole, universitet og annen opplærings- og utdanningsvirksomhet) som er nærkontakter: 
  • Ved kjent eksponeringstidspunkt anbefales testing på dag 3 og dag 5.
  • Ved ukjent eksponeringstidspunkt eller eksponering over tid anbefales det å ta første test så raskt som mulig (dag 1), deretter test på dag 3 og dag 5. Elever som er testet bør oppfordres til å holde avstand til hverandre inntil første test er besvart negativ.  

Hvis en av testene er positive, skal personen i isolasjon som smittet. Og ny sirkeltesting starter. Når alle tester negativt, avsluttes testregimet. Testing kan gjøres med antigen hurtigtest eller PCR, men bruk av hurtigtest vil gi raskere svar, og er derfor av større nytte for å redusere fravær fra skole/barnehage. 

Alternativ 2: Jevnlig testing

Jevnlig testing kan innføres der det er flere smittetilfeller og mange ulike testløp, eller mer utbredt smitte og uoversiktlige utbrudd.

For jevnlig testing anbefales bruk av godkjente antigen hurtigtester, fortrinnsvis utført som hjemmetesting eller i regi av skolen.

Det er en fordel å målrette jevnlig testing der det er mulig. Jevnlig testing kan på bakgrunn av smittesituasjonen følge to ulike løp, enten som Målrettet midlertidig jevnlig testing (2a) eller som Utvidet jevnlig testing (2b).

Sammen med god symptomovervåkning vil begge metoder kunne bidra til å kontrollere smitteutbrudd på en effektiv måte uten å måtte innføre kraftige kontaktreduserende tiltak mot barn og unge. For god effekt bør det tilstrebes høy deltakelse (helst over 70%), men testingen skal være frivillig og det er ikke nødvendig at samtlige barn deltar for at effekten skal være god. Smittesporing innad i grupper som deltar i jevnlig testing er ikke nødvendig. Personer som er fullvaksinert eller har gjennomgått infeksjon siste 12 måneder skal ikke delta i jevnlig testing (disse er unntatt karantene). 

2a Målrettet midlertidig jevnlig testing

Ved utbrudd, uoversiktlige situasjoner, eller der det vurderes som det mest praktisk gjennomførbare alternativet, kan det i en kort periode være hensiktsmessig med målrettet midlertidig jevnlig testing av elevgrupper, i stedet for å håndtere mange forskjellige individuelle testløp i test-etter-eksponering-regimet. 

Testingen bør primært forbeholdes klasser med påvist smitte, men kan også utvides til hele trinn eller evt. skoler ved flere spredte tilfeller.

Testingen kan utføres på faste dager hvis det er praktisk enklere. 

Det anbefales testing av alle elever i klassen/trinnet/evt. på skolen avhengig av utgangspunkt for smittehåndtering:

 • Ved enkelttilfeller i flere klasser brukes 1 gang/uken for aktuelle klasse/ trinn.
 • Ved flere tilfeller i samme klasse (>3) anbefales 1 gang i uken for barneskoler og barnehager, men 2 ganger i uken for ungdomsskoler og videregående skoler.

Testing avsluttes når alle tester negativt i to runder.

2b Utvidet jevnlig testing

Ved høyt smittepress over tid eller ved spesielt store utbredte utbrudd som inkluderer mange skoler kan mer omfattende jevnlig testing av hele aldersgrupper vurderes.  

Utvidet jevnlig testing bør igangsettes etter en totalvurdering der både antall smittede, hvor utbredt smitten er på ulike klasser, skoler og aldersgrupper og sannsynlig smitterisiko innad i aldersgruppen vurderes. Utvidet jevnlig testing vil være mest aktuelt for elever ved VGS og ungdomsskoler der det forventes/observeres hyppige smitteintroduksjoner på ulike skoler grunnet vedvarende høyt smittenivå. 

Jevnlig testing ved bruk av selvtester er ressursbesparende, og er spesielt godt egnet på ungdomsskoler og videregående skoler. Når jevnlig testing er iverksatt, kan dette i stor grad erstatte andre tiltak. Deltakelse er frivillig, men for god effekt av jevnlig testing bør det være 70 % oppslutning. 

Det vil ofte være hensiktsmessig å forsøke Målrettet midlertidig jevnlig testing (2a, som beskrevet over) først og kun gå over til utvidet jevnlig testing dersom man ikke kommer i mål med dette regimet.  For mer informasjon; 

Mer om anbefalt testregime og alternativer for organisering: 

Unntak fra karanteneplikten for de som er vaksinert eller har gjennomgått covid-19 (§ 4)

En del unntak fra karanteneplikten gjelder for beskyttede og fullvaksinerte personer.

Dokumentasjon

Gjennomgått covid-19 dokumenteres med attest der prøveresultat og metode fremkommer, samt personidentifiserbare opplysninger og dato for prøvetaking. Foreløpig er bare rt-PCR eller antigentest for SARS-CoV-2 anbefalt laboratoriemetode. Gjennomgått “sannsynlig covid-19" eller påvist antistoff, gir ikke fritak fra karantene. For unntak fra smittekarantene er det kun norsk attest på gjennomgått covid-19 eller vaksinasjon som er godkjent.

For unntak fra innreisekarantene, karantenehotell og muligheten for forkortet innreisekarantene, er det foreløpig kun fremvisning av koronasertifikat med en QR-kode som kan verifiseres av norske myndigheter, som er ansett som sikker og verifiserbar dokumentasjon på vaksinasjon eller gjennomgått sykdom.

Her finner du mer informasjon om koronasertifikatet og hvilke koronasertifikat som godtas:

Unntak fra smittekarantene

 • Personer som er fullvaksinerte mot covid-19 eller har gjennomgått covid-19 siste 12 måneder, er unntatt smittekarantene etter nærkontakt.
 • Personer som ved eksponeringen/første nærkontakt har fått første vaksinedose for mellom 3 og 15 uker siden, er også fritatt fra smittekarantene, dersom de tar en PCR-test mellom 3 og 7 døgn etter eksponering. De behøver ikke være i karantene hverken frem til testen tas eller frem til test-svaret foreligger. Hvis de ikke kan/vil testes må de være i smittekarantene som vanlig. I husstander, der den vaksinerte har kontinuerlig kontakt med den smittede, bør testen tas 3-7 dager etter at den smittede fikk symptomer (eller etter prøvedato hvis den smittede ikke har symptomer). Dersom de tester positivt på prøven skal de isoleres fra det tidspunktet testsvaret foreligger og smittespores. Personer som ved eksponeringen/første nærkontakt har fått første vaksinedose for under 3 uker siden følges opp på samme måte som ubeskyttede.

Unntak fra innreisekarantene

For oversikt over hvilke områder/land som gir plikt til innreisekarantene, se:

Fullvaksinerte og de som har hatt covid-19 de siste 6 månedene er unntatt innreisekarantene. Beskyttede som har fått første vaksinedose for mellom 3 og 15 uker siden kan avslutte innreisekarantene dersom de tester negativt tidligst tre døgn etter ankomst. Det samme gjelder barn under 18 år.

Vaksinerte og tidligere smittedes plikt til karantene og isolasjon

Tiltak (henvisning til covid-19-forskriften)

Hovedregel

3-15 uker etter første vaksinedose 

Fullvaksinerte (1 uke etter siste vaksinedose eller 3 uker etter vaksinasjon med éndosevaksine)

Tidligere smittede
(gjennomgått infeksjon)

Isolering
(for smittede, § 7)

Ti døgn etter symptomdebut; må ha vært feberfri i minst 24 timer

Ingen unntak

Ingen unntak

Ingen unntak
(Råd fra FHI: Kan avisoleres ved positiv antistofftest hvis kjent infeksjon siste 3 måneder)    

Smittekarantene
(for nærkontakter av en smittet, § 4 bokstav b)

Ti døgn etter nærkontakten. Kan avsluttes ved negativ PCR-test tatt etter sju døgn. Kan erstattes av testregime. (§ 4 tredje ledd, § 4b) 


Unntak hvis PCR-test mellom døgn 3 og 7 (§ 4 andre ledd)

Unntak (§ 4 andre ledd)

Unntak (§ 4 andre ledd) 

Ved gjennomgått infeksjon siste 12 måneder

Innreisekarantene

(for innreisende til landet, § 4 bokstav a)

Ti døgn etter ankomst til Norge.

 

Kan avsluttes ved negativ PCR tatt etter sju døgn. Barn under 18 kan avslutte etter negativ PCR tatt etter tre døgn.

 

(Unntak for enkelte grupper innreisende jf. §6 a- i, k)

Kan avslutte innreisekarantene etter negativ PCR tatt etter tre døgn, forutsatt sikker dokumentasjon (

 § 4c tredje ledd)

 

Unntak for helsepersonell i arbeidstida dersom strengt nødvendig for kritisk samfunnsfunksjon (§ 6e tredje ledd), forutsatt negativ test ved ankomst til Norge.

Unntak

 (§ 4 fjerde ledd)

Unntak (§ 4 fjerde ledd)

Ved gjennomgått infeksjon siste 6 måneder

Det er enkelte andre unntak fra karanteneplikten, og de viktigste unntakene er beskrevet nedenfor. For utdypende informasjon, se følgende nettsider:

Testing og oppfølging i helse - og omsorgstjenesten

For ansatte og pasienter/beboere i helse- og omsorgstjenesten bør det alltid testes ved symptomer, og etter eksponering bør det alltid være lav terskel for testing. I tabell 1 og 2 under følger anbefalinger om testing etter eksponering for ansatte og pasienter/beboere i helse- og omsorgstjenesten.

Individuelle lokale vurderinger kan vurderes, særlig i institusjoner med for eksempel alvorlig immunsupprimerte pasienter.

Anbefalinger om bruk av beskyttelsesutstyr for fullvaksinerte og delvaksinerte med vedvarende eksponering (smittede husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære) finnes i kapitlet  Bruk av personlig beskyttelsesutstyr og lettelser til vaksinerte.

Tabell 1. Testing/karantene for ansatte i helse- og omsorgstjenesten etter eksponering  

Vaksinasjonsstatus

Eksponering 

 

Husstand/tilsvarende nære 

Andre nærkontakter 

Utbrudd

Fullvaksinerte 

Test ved symptomer 

Test ved symptomer

Test ved symptomer

Delvaksinerte 

PCR-test dag 3 og dag 7, kan vurderes å unngå arbeide inntil negativ test tatt dag 3* 

Kan arbeide hvis det tas en PCR-test mellom dag 3-7 

Testes ifølge utbruddsregime straks og deretter hver 3 dag. Kan vurderes å unngå arbeide inntil negativ PCR-test tatt dag 3* 

Uvaksinerte 

Karantene 

PCR-test ved oppstart og avslutning av karantenen

Karantene 

PCR-test ved oppstart og avslutning av karantenen

Karantene 

PCR-test ved oppstart og avslutning av karantenen 

* Å avvente negativ PCR-test dag 3 kan erstattes med alternativt testregime med daglig antigen hurtigtest første 4 dagene.

Tabell 2. Testing/karantene for beboere eller pasienter i helsetjenesten etter eksponering

Eksponering 

 

Utbrudd 

Nærkontakt 

Fullvaksinerte 

kan vurderes å testes straks for kartlegging, alltid ved symptomer 

Ved symptomer 

Delvaksinerte 

Testes ifølge utbruddsregime straks og deretter hver 3 dag. Anbefales enerom inntil negativ test tatt dag 3

Test dag 3 og dag 7, anbefales enerom inntil negativ test tatt dag 3 

Uvaksinerte 

Karantene og testing i utbruddsregime 

Karantene og testing i utbruddsregime 

Unntak for karantene: arbeids- og oppdragstakere med hyppig grensekryssinger (paragraf 6b)

Arbeids- og oppdragstakere med hyppige grensekryssinger som ankommer Norge fra områder i Sverige eller Finland med karanteneplikt, er unntatt innreisekarantene i arbeidstiden dersom de i Norge testes for SARS-CoV-2 minst hver syvende dag, med mindre de har oppholdt seg i et annet område med karanteneplikt enn Sverige og Finland i løpet av de siste 10 døgnene før ankomst til Norge. Dette gjelder også for helsepersonell som dagpendler fra Sverige eller Finland, dersom de ikke samtidig jobber i svensk eller finsk helse- og omsorgstjeneste.

Andre unntak fra karanteneplikten

Særskilt unntak fra innreisekarantene (paragraf 6d)

Barn under 12 år som krysser Norges grenser i forbindelse med gjennomføring av avtalt eller fastsatt samvær mellom foreldre og barn eller delt bosted for barn etter barnelova og barnevernloven, er unntatt fra innreisekarantene. Barn mellom 12 og 18 år unntas innreisekarantene dersom de testes med PCR-test mellom tre og fem døgn etter ankomst.

Voksne som krysser Norges grenser i forbindelse med gjennomføring av avtalt eller fastsatt samvær mellom foreldre og barn eller delt bosted for barn etter barnelova og barnevernloven, er unntatt fra innreisekarantene i både arbeidstiden og skoletiden når de har testet negativt på test for SARS-CoV-2 med testmetoden PCR-test tatt tidligst tre døgn etter ankomst. Samvær kan gjennomføres i karantenetiden.

De som norske statlige myndigheter har invitert av utenrikspolitisk viktige grunner er unntatt fra innreisekarantene i både arbeidstiden og fritiden.

Personer som har vært i områder med karanteneplikt, på vegne av norske statlige myndigheter og av utenrikspolitiske viktige grunner, er unntatt fra innreisekarantene i både arbeidstiden og fritiden dersom de er fullvaksinert mot SARS-CoV-2 eller har gjennomgått covid-19 siste 6 måneder. Personer som har fått 1. vaksinedose mot SARS-CoV-2 for 3-15 uker siden, er unntatt fra innreisekarantene i både arbeidstiden og fritiden etter negativ PCR tatt tidligst 3 døgn etter ankomst til Norge. Utenriksdepartementet skal på forhånd godkjenne bruk av dette unntaket.

For personer i samfunnskritiske funksjoner (paragraf 6e)

Covid-19-forskriften, § 6e gir ledere i samfunnskritiske virksomheter mulighet til å gjøre unntak fra karanteneplikten for arbeidstakere som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift, og som har testet negativt for SARS-CoV-2 med testmetode PCR tidligst tre døgn etter ankomst til Norge/etter siste nærkontakt.

I akutte situasjoner hvor det ikke er tid til å vente på PCR-svar, kan personen gå i arbeid etter å ha testet negativt med antigen hurtigtest samme dag som arbeidet skal gjennomføres.

Beskyttet helsepersonell i samfunnskritiske funksjoner har ikke krav om å avvente negativ PCR-test tidligst tre døgn etter ankomst, og kan etter negativ test ved ankomst (antigen hurtigtest eller PCR) helt fritas fra innreisekarantene i arbeidstida. Arbeids- og oppdragsgiver plikter å godkjenne bruken av unntaket og innhente og vurdere dokumentasjon på vaksinasjonen. FHI anbefaler at kun vaksiner anbefalt av det europeiske legemiddelkontoret (EMA) og godkjent av EU-kommisjonen bør gi unntak.

Unntaket fra smittekarantene kan kun benyttes i tilfeller hvor det er nødvendig for å unngå fare for liv og helse. Når det gis unntak, bør smitteverntiltak gjennomføres, se avsnittet under.  

Før arbeidsgiver gir unntak fra karantene for å opprettholde forsvarlig drift, bør følgende vurderes:

 • Mulighet for å allokere personell fra andre deler av virksomheten.
 • Mulighet for nedjustering av aktivitet.

Eksempler på ansatte som kan være aktuelle for arbeid i karanteneperioden:

 • Ansatte som er vaksinert og i innreisekarantene.
 • Ansatte som er i slutten av karanteneperioden.
 • Ansatte som har vært minst smitteutsatt, etter en vurdering av eksponering.

Unntak fra karantene for beskyttet helsepersonell (paragraf 6k)

Unntak fra smittekarantene etter § 4 gjelder alle, også helsepersonell, men forutsetter dokumentasjon på vaksinasjon eller gjennomgått covid-19 fra norsk helse- og omsorgstjeneste.

Covid-19-forskriften § 6k gir likevel mulighet for å gi beskyttet helsepersonell uten dokumentasjon fra norsk helse- og omsorgstjeneste, unntak fra smittekarantene i arbeidstiden.  

Følgende krav foreligger for bruk av unntaket:

 • Helsepersonell som benytter unntaket i arbeidstiden, skal testes for SARS-CoV-2 med PCR-test 3. og 7. døgn etter siste eksponering. Testkravet gjelder ikke de som ved godkjent laboratoriemetode kan dokumentere gjennomgått covid-19 siste 12 måneder.
 • På fritiden gjelder smittekarantene.

Unntaket kan kun benyttes i situasjoner der det er nødvendig for å opprettholde forsvarlig behandlingskapasitet i virksomheten.

I tillegg åpner paragrafen for at fullvaksinert helsepersonell som ankommer Norge etter å ha hentet eller levert pasienter med ambulanse i utlandet gis unntak fra innreisekarantene i arbeidstiden og på fritiden.

Fullvaksinert helsepersonell fra Sverige og Finland som er ansatt i norsk helsetjeneste, gis unntak fra innreisekarantene.

Arbeids- og oppdragsgiver plikter å innhente og vurdere dokumentasjon på at helsepersonellet er beskyttet.

FHI anbefaler at kun vaksiner anbefalt av det europeiske legemiddelkontoret (EMA) og godkjent av EU-kommisjonen bør gi unntak.

Lenker

Se fullstendig oversikt over unntakene på Helsedirektoratets nettsider:

Oppfølging på arbeidsplassen når arbeidstakere unntas karanteneplikt etter paragraf 6e og 6k

Følgende smitteverntiltak anbefales både når arbeidsgiver unntar ansatte fra karanteneplikt på jobb for å opprettholde forsvarlig drift, og når personer er unntatt fra karanteneplikt på jobb etter innreise til Norge:

 • Følge testregimet for innreisende og for unntaksbestemmelsen. 
 • Karantene på fritiden selv om man er unntatt karantene på jobb.
 • Hvis det er strengt nødvendig, kan offentlig transport benyttes til og fra jobb etter første negative prøvesvar. De bør da følge råd til deg som er i karantene, men som må reise med offentlig transport.
 • Følge med på egen helsetilstand. Ved symptomer på luftveisinfeksjon skal de som er ansvarlig for oppfølging varsles og test utføres raskest mulig.
 • Ikke gå på jobb/forlat jobben straks dersom man utvikler symptomer på luftveisinfeksjon eller tester positivt for SARS-CoV-2.
 • Tilstrebe avstand (>1 meter) til medarbeidere og andre.
 • Organisere arbeidet slik at nær kontakt med medarbeidere og andre begrenses.
 • Være ekstra påpasselige med hoste- og håndhygiene.
 • Ved pasientnært arbeid i helsetjenesten bør man i tillegg bruke munnbind når man er under 2 meter fra pasient, spesielt ved arbeid med pasienter i risikogrupper.

Varigheten for tiltakene er 10 døgn etter siste mulige eksponering, eller 10 døgn etter ankomst til Norge, eller til negativt svar på PCR-test tatt tidligst 7 døgn (3 døgn ved forkortet innreisekarantene) etter siste eksponering/innreise foreligger.  

Det forutsettes at arbeidsgiver kun gir unntak fra karanteneplikt dersom testing og anbefalte smitteverntiltak kan gjennomføres. I tillegg anbefales det at arbeidsgiver sørger for:

 • Tilpasset informasjon på et språk arbeidstakeren forstår om råd for smittevern og selvmonitorering.
 • Mulighet for å følge smittevernråd på arbeidsplassen, med tanke på å holde avstand til hverandre og mulighet for å utføre håndvask/desinfeksjon.
 • Tilgang til rask prøvetaking, analyse og testresultat.
 • Ingen risiko for tap av inntekt ved positivt svar.
 • Lett, sikker og gratis tilgang til helsehjelp ved symptomer

Bruk av offentlig transport i karantene

Personer i karantene skal som hovedregel ikke benytte offentlig transport, og aldri hvis de har symptomer på covid-19.   

De som kommer til Norge og er i innreisekarantene, kan likevel bruke offentlig transport fra flyplassen, havnen eller lignende ankomststed til karantenestedet. Personer som skal oppholde seg på karantenehotell kan ikke bruke offentlig transport fra ankomststedet til karantenehotellet. Personer som forlater Norge i karantenetiden, kan benytte offentlig transport under utreisen. De som er over 12 år, skal bruke munnbind.

De som er i smittekarantene kan unntaksvis bruke offentlig transport for å komme seg til egnet karantenested etter særskilt vurdering fra kommunelege. De som er over 12 år, skal bruke munnbind. FHI anbefaler at nærkontakt av typen husstandsmedlem eller tilsvarende nær bør ha testet negativt for SARS-CoV-2 tidligst 48 timer før reisen.

Bakgrunn for tiltakene 

Karantene brukes for å forhindre smittespredning før symptomer på covid-19 infeksjon har meldt seg. Med tiden har bedre kunnskap om covid-19 gjort det tydelig at det aller meste av smitteoverføringen skjer helt i starten av sykdomsforløpet. Det er uheldig med utstrakt bruk av karantene ved svært lav risiko for sykdom. Helst vil man fange opp flest mulig syke med færrest mulig døgn i karantene.

Karantene har vært et viktig verktøy for å redusere smittespredning i samfunnet. Ved utbredt bruk av karantene er tiltaksbyrden likevel høy, og også i Norge har det vært utfordringer med manglende etterlevelse av karanteneplikten1. Etterlevelse av karantene er sannsynligvis korrelert til varighet, slik at kortere tid i karantene ved testing sannsynligvis vil øke etterlevelsen av karantene og gjøre at flere tester seg.

Forkortet karantene ved testing – bakgrunn for anbefalingen (desember 2020)

FHI har i oppdrag 251 anbefalt at karantene kan forkortes hvis man har en negativ PCR-test tatt tidligst dag 7. Siden det som regel tar et døgn før svar foreligger, vil dette i praksis bety at karantene kan oppheves på dag 8. Anbefalingen er i tråd med oppdatert kunnskap om smittsomhet (inkubasjonstid er vanligvis rundt 4-5 dager), testenes egenskaper (testene vil kunne bli positive noen dager før symptomdebut) og bruk av lignende strategier i sammenlignbare land, samt flere internasjonale retningslinjer.

FHI vurderer at å avslutte karantene ved negativt prøvesvar dag 7 har samme smittevernmessige effekt som å avslutte karantene etter 10 dager uten testing og ved fravær av symptomer. En britisk modelleringsstudie har beregnet at en teststrategi med karantene og test dag 7 vil være jevngodt med 14 dagers karantene2, studier og eksempler fra andre land støtter også dette.

Bakgrunn for rådet:

Inkubasjonstiden for SARS-CoV-2 er kortere enn først anslått

Beregning av smittsom periode for SARS-CoV-2 er viktig for bruk og valg av karantenestrategi. Inkubasjonstiden, dvs. tid fra infeksjon til debut av symptom ble tidlig i pandemien definert som opptil 14 dager. Det foreligger nå langt mer data og flere godes studier som viser at inkubasjonstiden vanligvis er rundt 4-5 dager (95% konfidensintervall 4.5 til 5.8 dager) 3-6.  Siden vi ofte ikke har nøyaktige data på start av smittsom periode kan serieintervall (tidspunkt for symptomdebut hos indeks til symptomdebut hos sekundærtilfeller) også være et nyttig mål som kan brukes for å estimere effekt av karantene og testregimer. Beregning av både serieintervall og inkubasjonstid påvirkes av smitteverntiltak i samfunnet og vil bli kortere ved raskere identifisering og isolasjon av smittsomme personer.

Eldre studier tydet på et serieintervall for Covid-19 på 5-6 dager 6,7, men nyere studier indikerer en kortere serieintervall på 2-3 dager når indeks raskt isoleres, slik som ved norske forhold 5,8-10. Basert på dette og norske tall regner vi med at minst halvparten av covid-19 syke vil få symptomer 3-4 dager etter antatt smitteeksponering. Det estimeres, basert på oppdaterte tall at 10 dagers karantene fanger opp 98-99,9% av smittede. Noen få vil kunne utvikle symptomer senere, også etter 14 dager, men slike sjeldne tilfeller vil trolig bidra lite til den totale smittespredningen.

Testene kan påvise virusfragmenter flere dager før innsykning.

I studier utført med jevnlig testing, har man vist at personer med SARS-CoV-2 infeksjon hadde positiv PCR test i gjennomsnitt 3-4 dager før virustopp eller symptomdebut 11,12. Dette betyr at man kan forvente påvistbart virus flere dager før symptomstart ved bruk av PCR-test. En test på slutten av karantenetiden vil også fange opp de med asymptomatiske infeksjoner samt de med så milde/atypiske symptomer at de anser seg som friske og ikke selvisolerer seg, eller tester seg etter dagens anbefalinger.

Etter FHIs beregninger og flere publiserte modelleringsstudier er det høyst sannsynlig at PCR testing på dag 7 vil være sammenlignbart eller bedre enn 10 døgn karantene 2,13.

Hurtigtester er noe mindre sensitive og det er blant annet bakgrunnen for at de på nåværende tidspunkt ikke anbefales for å avslutte karanteneperioden dag 7.

Erfaringer fra andre land:

Både Europakommisjonen, ECDC og CDC, åpner for at negativ test på dag 7 kan frita fra både smitte- og innreisekarantene og anser at dette smittevernfaglig være likeverdig med 10 døgn i karantene.

 • Europakommisjonen og ECDC vurderer at PCR-test på dag 7 som likeverdig med 10 dager i karantene uten testing, på basis av oppdatert kunnskap 14.
 • CDC anbefaler en testbasert karanteneordning med karantene i 7 dager kombinert med negativ test tatt tidligst dag 5 (PCR) eller antigen hurtigtest tatt dag 7 som alternativ til 14 dagers karantene 15.

Island: Island har brukt en to-test karantestrategi ved innreise, test dag 0 og dag 5, og har hatt god effekt av dette. De vurderer nå at de har tilnærmet full kontroll over importsmitte.  Islandske helsemyndigheter mener at de som velger 14-dagers karantene fremfor testing, representerer en risiko ettersom flere av disse ikke etterlever karantenereglene.

Bakgrunn for endringene innført mai 2020

Tidspunktene for testing tar hensyn til når viruset vanligvis er påvisbart etter smitte, smittsom periode før symptomer og sannsynlighet for asymptomatisk/atypisk sykdom. Målet er å finne flest mulig av de smittede samtidig som flesteparten av dem fanges opp før symptomer utvikler seg.

Nærkontakt fra 48 timer før symptomstart

ECDC anbefaler at smitteoppsporing gjøres fra 48 timer før symptomdebut (16). Det samme gjør WHO (17). Det er tilkommet kunnskap som tilsier at smittsomheten er relativ høy 1-2 dager før symptomer opptrer (18,19). Derfor anbefaler FHI at man nå regnes som nærkontakt som skal i karantene fra 48 timer før symptomene starter (i stedet for 24 timer før).

Fra 14 til 10 døgn i karantene

Vi får et stadig mer presist anslag på gjennomsnittlig inkubasjonstid (tiden fra man er smittet til man blir syk). Nylig publiserte studier har funnet inkubasjonstid på 4-6 dager, og tilsvarende lengde er funnet på tiden fra symptomstart hos en person med bekreftet infeksjon til symptomstart hos smittet nærkontakt (6, 19-21). Samlet tyder dette på at mye av smitten skjer tidlig i forløpet og sannsynligvis også før symptomdebut.

Basert på tall fra disse studiene ser man en klar tendens til at effekten av karantene flater ut etter 8-9 dager. Etter 8-9 dager anses hovedeffekten av karantenetiltaket allerede å være tatt ut, da svært få blir syke etter dette. Dersom samlet risiko for at en nærkontakt er smittet er 15 prosent, vil man miste i underkant av 1 prosent av smittede nærkontakter ved å forkorte karantenetida til 10 døgn (6,7,20,22,). Det er likevel viktig å merke seg at enkelte personer vil ha lengre inkubasjonstid. Derfor vil risikoen være liten, men ikke helt borte, ved å forkorte karantenetiden fra 14 til 10 døgn. Risikoen vil heller ikke være borte ved å opprettholde 14 dagers karantenetid.

Fritak fra karantene etter gjennomgått sykdom

På bakgrunn av Folkehelseinstituttets kunnskapsoppsummering om immunitet etter covid-19 infeksjon, som også så på kunnskap om immunitet etter SARS, så er det sannsynlig at gjennomgått infeksjon med covid-19 gir beskyttelse en periode, men det er usikkert hvor lenge beskyttelsen varer. Serokonversjon er identifisert å starte tidlig etter symptomstart, og påvises hos de fleste ila 14-24 dager (10). Mest sannsynlig er man beskyttet i hvert fall ett til to år mot reinfeksjon, men dette kan ikke sikkert fastslås enda. Personer som i løpet av de siste 12 månedene har gjennomgått covid-19, bekreftet ved godkjent laboratoriemetode, kan fritas fra smittekarantene.

Samlet målretting av karantenetiden

Ved at definisjonen for nærkontakt utvides til å gjelde alle som har vært eksponert for smitte med covid-19 i 48 timer før symptomdebut økes arbeidet i kommunene med å finne nærkontakter. Flere vil tas ut av arbeid og settes i karantene. Noen steder vil dette øke byrden betraktelig mens enkelte kommuner allerede har valgt å gjøre det slik. Vurdert sammen med anbefalingen om å redusere varigheten av karantene, vil endringen bety at bruken av karantenedager sentreres til tiden rundt innsykning og tidlig i sykdomsforløpet. Dette er også den mest smittsomme perioden. Bruken av karantene reduseres også ved at personer som har gjennomgått sykdommen fritas. Samlet sett gir dette en bedre målretting av tiden i karantene.

Les mer i notat om kriterier for opphevelse av isolasjon, karantene og friskmelding på Bakgrunnsnotater fra Folkehelseinstituttet,

 

PCR-test

Med PCR-test menes PCR eller andre nukleinsyreamplifikasjonstester.

Andre nukleinsyreamplifikasjonstester (NAT) regnes som likeverdige med PCR-test (presisert i covid-19-forskriften).

Referanser

 1. Steens A, Freiesleben de Blasio B, Veneti L, et al. Poor self-reported adherence to COVID-19-related quarantine/isolation requests, Norway, April to July 2020. Euro Surveill. 2020;25(37).
 2. Quilty BJ, Clifford S, Flasche S, Kucharski AJ, Edmunds WJ. Quarantine and testing strategies in contact tracing for SARS-CoV-2: a modelling study. medRxiv. 2020:2020.2008.2021.20177808.
 3. Guan W-j, Ni Z-y, Hu Y, et al. Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 2019 in China. N Engl J Med. 2020;382(18):1708-1720.
 4. Cheng H-Y, Jian S-W, Liu D-P, et al. Contact Tracing Assessment of COVID-19 Transmission Dynamics in Taiwan and Risk at Different Exposure Periods Before and After Symptom Onset. JAMA Internal Medicine. 2020.
 5. Sun K, Wang W, Gao L, et al. Transmission heterogeneities, kinetics, and controllability of SARS-CoV-2. Science. 2020:eabe2424.
 6. Lauer SA, Grantz KH, Bi Q, et al. The Incubation Period of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) From Publicly Reported Confirmed Cases: Estimation and Application. Ann Intern Med. 2020;172(9):577-582.
 7. Bi Q, Wu Y, Mei S, et al. Epidemiology and transmission of COVID-19 in 391 cases and 1286 of their close contacts in Shenzhen, China: a retrospective cohort study. The Lancet Infectious Diseases. 2020.
 8. Grijalva CG, Rolfes MA, Zhu Y, et al. Transmission of SARS-COV-2 Infections in Households — Tennessee and Wisconsin, April–September 2020. MMWR Morbidity and Mortality Weekly Report. 2020;69(44).
 9. Mettler SK, Kim J, Maathuis MH. Diagnostic serial interval as a novel indicator for contact tracing effectiveness exemplified with the SARS-CoV-2/COVID-19 outbreak in South Korea. Int J Infect Dis. 2020;99:346-351.
 10. Ali ST, Wang L, Lau EHY, et al. Serial interval of SARS-CoV-2 was shortened over time by nonpharmaceutical interventions. Science. 2020;369(6507):1106-1109.
 11. Kissler SM, Fauver JR, Mack C, et al. Viral dynamics of SARS-CoV-2 infection and the predictive value of repeat testing. medRxiv. 2020:2020.2010.2021.20217042.
 12. Arons MM, Hatfield KM, Reddy SC, et al. Presymptomatic SARS-CoV-2 Infections and Transmission in a Skilled Nursing Facility. N Engl J Med. 2020.
 13. Wells CR, Townsend JP, Pandey A, et al. Optimal COVID-19 quarantine and testing strategies. medRxiv. 2020:2020.2010.2027.20211631.
 14. ECDC. Guidelines for COVID-19 testing and quarantine of air travellers – Addendum to the Aviation Health Safety Protocol. In: ECDC, Stockholm. 2. Dec 2020.
 15. CDC. Options to Reduce Quarantine for Contacts of Persons with SARS-CoV-2 Infection Using Symptom Monitoring and Diagnostic Testing. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/more/scientific-brief-options-to-reduce-quarantine.html. Published 2020. Accessed 08.12.2020, 2020.
 16. European Centre for Disease Prevention and Control. Guidance for discharge and ending isolation in the context of widespread community transmission of COVID-19, 8 April 2020. Stockholm: ECDC2020.
 17. Considerations in the investigation of cases and clusters of COVID-19. Interim guidance. 13 March 2020. WHO. 2020.
 18. Wei WE LZ, Chiew CJ, Yong SE, Toh MP, Lee VJ. Presymptomatic Transmission of SARS-CoV-2 — Singapore, January 23–March 16, 2020. MMWR Morbidity and mortality weekly report. 2020;2020;69::411-5.
 19. Du Z, Xu X, Wu Y, Wang L, Cowling BJ, Meyers LA. Serial Interval of COVID-19 among Publicly Reported Confirmed Cases. Emerging infectious diseases. 2020;26(6).
 20. Zhang J, Litvinova M, Wang W, Wang Y, Deng X, Chen X, et al. Evolving epidemiology and transmission dynamics of coronavirus disease 2019 outside Hubei province, China: a descriptive and modelling study. The Lancet Infectious Diseases. 2020.05.09.
 21. Zhao S, Gao D, Zhuang Z, Chong M, Cai Y, Ran J, et al. Estimating the serial interval of the novel coronavirus disease (COVID-19): A statistical analysis using the public data in Hong                            Kong from January 16 to February 15, 2020. medRxiv. 2020:2020.02.21.20026559.
 22. Luo L, Liu D, Liao X-l, Wu X-b, Jing Q-l, Zheng J-z, et al. Modes of contact and risk of transmission in COVID-19 among close contacts. medRxiv. 2020:2020.03.24.20042606.
 23. Wölfel R, Corman VM, Guggemos W, Seilmaier M, Zange S, Müller MA, et al. Virological assessment of hospitalized patients with COVID-2019. Nature. 2020

Historikk

10.09.2021: Endringer i jevnlig testing alternativ, omformuleringer.

10.09.2021: Presiseringer i tabell under Testing og oppfølging i helsetjenesten, lagt til lenke til bruk av beskyttelsesutstyr

08.09.2021: Presisering av omsorg til barn under sykdom.

02.09.2021: Tillegg av alternativ til jevnlig testing. Omformuleringer.

01.09.2021: Lagt inn avsnitt om intevall for prøver i test for karantene, jevnlig testing som alternativt testregime i test for karantene og ikke karanteneunntak for elever og studenter i helseprofesjoner.

29.08.2021: Oppdatert i henhold til utvidet unntak fra smittekarantene for de som har gjennomgått covid-19 (fra 6 til 12 måneder).

27.08.2021: Oppdatert tekst om godkjente koronasertifikat og lenke til godkjente koronasertifikat (Lovdata)

24.08.2021: Oppdatert avsnitt om testing som alternativ til karantene; fritak fra karantene også før testen er tatt, så lenge det er en intensjon om prøvetaking.

18.08.2021: Lagt inn lenk til webinar for kommunene om hvordan testing kan erstatte smittekarantene for barn og unge.

16.08.2021: Endret tekst i henhold til endringer i covid-19-forskriftens §6d om unntak for barn som krysser grensen i forbindelse med avtalt samvær eller delt bosted, lagt til at NHS Covid-pass fra England/Wales anses som sikker dokumentasjon på vaksinasjon/gjennomgått sykdom..

13.08.2021: Test som alternativ til karantene i tråd med endring i c-19 forskrift § 4 og § 4 b gjeldende fra 16/8-21.

10.08.2021: Presisering om testing ved symptomer.

28.07.2021: Presisering av at også vaksinerte må i isolering dersom de får påvistSARS-CoV2.

27.07.2021: 27.7.21: Mindre endringer i avsnittet «isolering av personer som har fått påvist SARS-Cov2 ved ankomst til Norge»

02.07.2021: Oppdatert lenke til TISK-kapittel.

01.07.2021: Lagt inn presisering vedrørende tidspunkt for eksponering/første nærkontakt for unntak fra smittekarantene for delvaksinerte.

01.07.2021: Endring av tabellens form.

01.07.2021: Oppdatert tekst i henhold til endring i covid-19-forskiften om at ventekaranteneordningen oppheves fra 1. juli. Endret fra 1 til 2 m og lagt til alternativt testregime i tabell 1.

29.06.2021: Ny tabell og anbefalinger for helsepersonell.

25.06.2021: spesifisering av setning om delvaksinert helsepersonell

24.06.2021: Lagt til informasjon om EUs digitale koronasertifikat

23.06.2021: Har lagt til at Sverige ennå ikke har noe koronasertifikat som er klart til bruk for verifikasjon av norske myndigheter.

23.06.2021: Presisering om at andre nukleinsyreamplifikasjonstester (NAT) regnes som likeverdige med PCR-test (også presisert i covid-19-forskriften).

23.06.2021: Lagt til at fullvaksinert helsepersonell fra Sverige og Finland unntas innreisekarantene, jf. endring i forskriften § 6k.

21.06.2021: Lagt inn at svensk og dansk koronasertifikat er godkjent dokumentasjon på vaksinasjon og gjennomgått sykdom, språklige endringer.

17.06.2021: Lagt til at vaksinasjon med éndosevaksine regnes som fullvaksinert fra 3 uker etter vaksinasjonen.

14.06.2021: Oppdatert dokumentasjonskrav ihht. Covid-19 forskriften vedlegg D.

11.06.2021: Fra 11.6 slipper fullvaksinerte og personer som har gjennomgått covid-19 siste 6 mnd innreisekarantene. Oppdatert informasjon om unntak fra karantene ihht. Dette.

08.06.2021: Fra 4. juni kan barn under 12 år og de som er beskyttet mot covid-19, forutsatt sikker dokumentasjon, forkorte karantene etter negativ test etter 3 døgn.

03.06.2021: Presiseringer og endringer lagt til jf. endringer i forskriftens §6e og §6k.

01.06.2021: Oppfølgingshyppighet bør avgjøres basert på en individuell vurdering.

19.05.2021: I avsnittet "Isolering av personer som har fått påvist SARS-CoV-2 i forbindelse med ankomst til Norge": presisering antistofftest IgG eller totalantistoff.

18.05.2021: Endring fra beskyttede til delvaksinerte i råd om helsepersonell og eksponering. Endring i tabell fra 3-12 uker til 3-15 uker.

17.05.2021: Endringer i unntak fra karanteneplikten for de som er vaksinert eller gjennomgått infeksjon.

14.05.2021: Lagt inn råd for beskyttet helsepersonell med smittet husstandsmedlem.

13.05.2021: Lagt til EØS- og Schengenområdet eller Storbritannia, jf. Endringer i covid-19 forskriften fra 13.5.

12.05.2021: Lagt til at personer som har vært utenfor EØS- og Schengenområdet siste 10 dagene ikke kan bruke offentlig transport til karantenehotellet, jf. Endringene i covid-19 forskriftens §5 som trådte i kraft 9.5.21.

10.05.2021: Fjernet setning om at ansatte som er husstandsmedlem eller tilsvarende nær kontakt til person med påvist covid-19 ikke bør unntas karantene.

10.05.2021: Tydeliggjøring av unntak fra smittekarantene for vaksinert helsepersonell

09.05.2021: Klargjøring og presisering rundt at personer som har fått første vaksinedose for mellom 3 og 15 uker siden ikke skal være i smittekarantene dersom de tar en PCR-test mellom 3 og 7 døgn etter eksponering.

04.05.2021: Lagt til presiseringer om vaksinerte og smittekarantene

04.05.2021: Lagt til informasjon om endringer i smittekarantene for vaksinerte etter forskriftsendring

30.04.2021: Lagt til at innreisende fra enkelte land ikke kan bruke offentlig transport fra ankomststed til karantenehotellet, jf. forskriftsendring.

27.04.2021: Lagt til tekst om avisolering, språklige endringer.

07.04.2021: Lenket til Helsedirektoratets rutine for isolering av personer som har fått påvist SARS-CoV-2 i forbindelse med ankomst til Norge, og presisert anbefaling til helsepersonell om å følge råd om bruk av personlig beskyttelsesutstyr i den forbindelse.

07.04.2021: FHI anbefaler at kun vaksiner anbefalt av det europeiske legemiddelkontoret (EMA) og godkjent av EU-kommisjonen bør godkjennes for å bruke unntakene i §§6e og 6k.

29.03.2021: Ventekarantene for husstandsmedlemmer er forskriftsfestet, og teksten endret tilsvarende.

23.03.2021: Rettet skrivefeil i kapittelet om karantene

22.03.2021: Spesifisering av unntak for vaksinerte uansett vaksinetype

19.03.2021: Nytt unntak, paragraf 6k, for vaksinert helsepersonell.

12.04.2021: Lagt til tabell Vaksinerte og smittedes plikt til karantene og isolasjon.

07.04.2021: Lenket til Helsedirektoratets rutine for isolering av personer som har fått påvist SARS-CoV-2 i forbindelse med ankomst til Norge, og presisert anbefaling til helsepersonell om å følge råd om bruk av personlig beskyttelsesutstyr i den forbindelse.

10.03.2021: Lagt inn tidsdefinisjon for vaksinert.

08.03.2021: Endret fra "fullvaksinert" til vaksinert.

03.03.2021: Forsterket TISK og ventekarantene for husstandsmedlemmer anbefales i alle utbrudd, uavhengig av virusvariant.  

25.02.2021: Presisert at vaksinert utenlandsk helsepersonell kan unntas innreisekarantene i arbeidstiden etter negativ test ved innreise.

19.02.2021: Ny figur om håndtering av store utbrudd med ny virusvariant satt inn. Forskriftsendring:  fullvaksinert helsepersonell kan fritas innreisekarantene.

04.02.2021: Lagt inn tiltak ved utbrudd av sørafrikansk virusvariant. 

02.02.2021: Lagt til tekst om hvordan husstandsmedlemmer som fortsetter å bo med en smittet kan forkorte karantene ved negativ test tatt tidligst 7 døgn etter siste eksponering.

01.02.2021: Fjernet avsnittet om Unntaket for arbeidsreisende fra enkelte EØS-land og evt Sveits (§ 6c i covid-19 forskriften) som ble opphevet 31.1.21.

30.01.2021: Ikke lenger unntak fra innreisekarantene for personer som har gjennomgått covid-19 gjelder fra 31.1.21. 

28.01.2021: Tekst endret i hht forskriftsendring om forkortet karantene ved testing. Lagt til bakgrunn for endringen. Lagt inn begrunnelse for at karantene kan forkortes ved negativ PCR etter 7 døgn.

25.01.2021: Oppdatert i hht forskriftsendinger i covid-19 forskriftens §4 og §6, 25.01.21.

19.01.2021: Lagt til at det er innført egne bestemmelser for Sør-Afrika.

10.01.2021: kl 23:59 Oppdatert med tabeller for regioner og områder som er omfattet med ulike unntak fra karantenebestemmelser for arbeidsreisende.

07.01.2020: Justert teksten om unntak etter §6d etter forskriftsendringer, lagt til vaksinerte i listen over personer som kan vurderes unntatt etter §6e.

30.12.2020: Presisering i avsnittet om Generelt om unntak fra karanteneplikten. Ny tekst: For å slippe Innreisekarantene etter gjennomgått covid-19 må man være avisolert og det må være minst 2 uker siden testen ble tatt. 

22.12.2020: Lagt til at vaksinasjon ikke gir unntak fra karantene, lagt til at det er innført egne bestemmelser for reisende fra Storbritannia, presisert at kravet om 2 uker gammel test for unntak etter gjennomgått covid-19, gjelder ved innreise. Språkkorrektur.

20.12.2020: kl 23:59 Oppdatert med tabeller for regioner og områder som er omfattet med ulike unntak fra karantenebestemmelser for arbeidsreisende.

17.12.2020: Lagt inn "eller anitgentest" i setningen "Foreløpig er bare rt-PCR eller antigentest for SARS-CoV-2 anbefalt laboratoriemetode." Lagt inn eksempel på utregning av karantene. 

14.12.2020: I avsnittet "generelt om unntak fra karanteneplikten" er det lagt til presisjon om at unntak etter gjennomgått covid-19 gjelder både smittekarantene for nærkontakter og innreisekarantene. 

11.12.2020: kl 23:59 Oppdatert med tabeller for regioner og områder som er omfattet med ulike unntak fra karantenebestemmelser for arbeidsreisende.

08.12.2020: presisering at testen må være minst 2 uker gammel, og endring fra – gjennomgått sykdom og påvist covid-19 til gjennomgått covid-19.

04.12.2020: kl 23:59 Oppdatert med tabeller for regioner og områder som er omfattet med ulike unntak fra karantenebestemmelser for arbeidsreisende.

27.11.2020: kl 00.00. Oppdatert med tabeller for regioner og områder som er omfattet med ulike unntak fra karantenebestemmelser for arbeidsreisende. Noen presiseringer i teksten lagt inn.

17.11.2020: Lagt til setningen "Attest skal være på norsk, svensk, dansk, engelsk, fransk eller tysk" i avsnittet Generelt unntak fra karanteneplikten. 

14.11.2020: kl 00.00. Oppdatert med tabeller for regioner og områder som er omfattet med ulike unntak fra karantenebestemmelser for arbeidsreisende. Noen presiseringer i teksten lagt inn.

10.11.2020: Lagt til følgende setning i avsnittet om oppfølging av nærkontakter: Alle som har vært utsatt for smitte med covid-19, og som er i ungdomskolealder eller eldre, bør teste seg.

07.11.2020: kl 00.00. Oppdatert med tabeller for regioner og områder som er omfattet med ulike unntak fra karantenebestemmelser for arbeidsreisende. Noen presiseringer i teksten lagt inn.

04.11.2020: Oppdatert med nytt flytskjema. Endret antall døgn i isolering i tråd med endrede retningslinjer.
Endret telling av døgn i isolasjon, nærkontaktkarantene og innreisekarantene fra; 10 døgn eksklusive døgnet for symptomdebut, smitteeksponering eller ankomst, til 10 døgn inklusive døgnet for symptomdebut, smitteeksponering eller ankomst.

02.11.2020: Forenkling av tekst om varighet av karantene

30.10.2020: Ført inn at husstandsmedlemmer til sannsynlige tilfeller anbefales av FHI å være i karantene i påvente av prøvesvar.

29.10.2020: Avsnitt om arbeidsreiser er oppdatert i henhold til nye bestemmelser som gjelder fra 31. oktober 2020.

26.10.20: Har lagt inn statusoppdatering øverst på siden, med lenke til regjeringen.no for oppdatert informasjon om nye innstramminger. 

22.10.2020: Flytskjema er oppdatert.

08.10.2020: Endret kulepunkt om testing fra "dag 0" til testing ved ankomst "dag 1". 

02.10.2020: Oppdatert avsnittet om "Varighet" med "Varighet av karatene for nærkontakter" og "Varighet av karantene for nærkontakt som er hustandsmedlem. Lagt inn oppdatert flytskjema.

24.09.2020: Endret fra 10 dager til 10 døgn i hht ordlyden i covid-forskriften.

21.09.2020: I avsnittet om unntak for arbeidsreisende er følgende korrigert: Unntaket i § 6c kan også omfatte personer som kommer fra områder utenfor Schengen og EØS. Under avsnittet "varighet" er det føyd til at når karantene for nærkontakt kan avsluttes.

15.9.2020: Oppdaterte mange avsnitt som følge av endringer i unntak fra karanteneplikten, noe andre endringer gjennom artikkelen.

11.09.2020: Byttet ut figuren med en oppdatert versjon som viser varighet av karantene i ulike husstander.

10.09.2020: Oppdatert avsnittet om varighet, under kapittelet om karantene. Presisert skillet mellom husstandsmedlemmer og ikke husstandsmedlemmer.

14.08.2020: Lagt inn presisering om at Fra 13.08.20 skal alle nærkontakter skal i karantene, og det skilles ikke lenger på type nærkontakt.

13.08.2020: Endret tekst slik at skillet mellom hustandsmedlemmer og andre nærkontakter i utgangspunktet er fjernet når det gjelder karantene.

07.08.2020: Definisjon av beregning av smittsom periode for asymptomatiske er satt til 48 t før prøvetaking, for å harmonisere med ECDCs råd.

30.7.2020: Lagt til følgende kulepunkt i avsnittet om oppfølging av "andre nærkontakter": For råd om nødvendig transport til hjemmet/egnet oppholdssted for "andre nærkontakter", se Smittesporing i ulike situasjoner - nederst i avsnittet om smittesporing etter flyreise.

10.07.2020: Oppdatert avsnitt om Norden, EU, EØS og Schengen i lys av dagens endringer om reise.

03.07.2020: Presisert tidspunkt for prøvetaking ved unntak fra karantene, slik at dette er i tråd med forskriftskrav. Henviser til råd for ulike helsetjenester for smitteverntiltak når de skal inn til eller behandle personer som er isolert eller i karantene.

02.07.2020: Lagt til punktet "Karantene på fritiden frem til andre prøvesvar er negativt" i listen over tiltak for oppfølging av "andre nærkontakter" og når personer unntas karanteneplikt. Presisert at "Personer i gruppa "andre nærkontakter" bør informere arbeidsgiver for å sikre at tiltak ovenfor blir fulgt.". 

01.07.2020: Oppdatert figur med varighet av isolasjon og karantene. Samlet tiltak for "andre nærkontakter" og ved unntak fra karantene i ett avsnitt. Presisert tidspunkter for testing. Lagt til at for helsepersonell fra områder i Sverige med karanteneplikt gjelder bestemmelsene som for arbeidsreisende fra Schengen og EØS-land. Lagt til råd til arbeidsgivere som gir unntak fra karantene.

24.06.20: I avsnittet "Unntak fra karanteneplikten" presisert hvilke grupper unntaket gjelder for og hvilke karanteneregler som gjelder for hver enkelt gruppe. Unntaket gjelder for disse gruppene: "Ved gjennomgått sykdom: at unntaket  "Innreisende fra områder i Norden", "For arbeidsreisende fra områder i Sverige med karanteneplikt", "For arbeidsreisende fra Schengen og EØS-land" og "For personer i samfunnskritiske funksjoner". 

15.06.2020: Presisering om unntak fra karanteneplikt, inklusiv smitteverntiltak når personer unntas fra karanteneplikt på jobb

11.06.2020: Lagt til leddsetningen "dersom dette er praktisk gjennomførbart innenfor oppfølgingstiden på 10 dager." i avsnittet "Oppfølging av andre nærkontakter".

08.06.2020: Fjernet "etter nærkontakt" i avsnittsoverskriften "Unntak fra karanteneplikten etter nærkontakt".

05.06.2020: 
Flyttet avsnittet om andre nærkontakter slik at det utgjør siste avsnittet på siden. Fjernet innhold som handlet om når unntak av karanteneplikt og hva som skulle vurderes ved karantene og jobb. Feil i flytdiagrammet rettet, eksempel 2D.

04.06.2020: Kapitlet er omstrukturert noe, lagt inn figur med eksempler på varighet av karantene og hjemmeisolering, presiseringer rundt oppfølging av andre nærkontakter og rundt unntak fra karanteneplikten.

04.06.2020: Lagt inn eksempler av nærkontakter under "oppfølging av nærkontakter." Lagt inn setning om testing under "Oppfølging av «andre nærkontakter» som ikke er i karantene". 

02.06.2020: «Nærkontakter» inndelt i «husstandsmedlemmer og tilsvarende nære» og «andre», og oppfølging av disse skissert. Endring i rekkefølge ( isolering satt først), språklige endringer og flere lenker til andre sider.   

28.05.2020: Lagt inn lenk til regjeringen.no om nye karanteneregler

19.05.2020: Lagt til første avsnitt under avsnittet "Unntak fra karanteneplikten".

13.05.2020: Lagt inn informasjon om bakgrunn for endringer i bruk av karantene fra 7. mai 2020.

08.05.2020: Endret tid på varighet av karantene fra 14 til 10 dager. Lagt inn punkt om at hjemmekarantene ikke gjelder for de med gjennomgått sykdom og påvist covid-19 dokumentert med godkjent laboratoriemetode.

30.4.2020: Forklaring på sannsynlig covid-19-tilfelle lagt inn under avsnittet "Varighet av hjemmekarantene".

24.4.2020: I avsnittet om eksempel på ansatte som kan være aktuelle for arbeid i karanteneperioden er følgende punkt lagt til: Ansatte som allerede har gjennomgått covid-19, påvist ved anbefalt laboratoriemetode.

16.4.2020: Endret ordlyd i første avsnitt under Hjemmeisolering for å tydeliggjøre kriteriene.

15.04.2020: Endret setning under bakgrunn for tiltakene til "Dersom man er i hjemmekarantene fordi noen i husstanden er syke med covid-19, varer hjemmekarantenen i minst 14 dager, men ikke lenger enn til den eller de som er syke er ferdig med sin tid i isolering."

13.04.2020: Omtale av "sannsynlig covid-19"-tilfelle innarbeidet i teksten.

03.04.2020: Teksten gjennomgått og oppdatert.

30.03.20: Fjerner "eller ingen" fra første punkt under bakgrunn for tiltakene.

20.03.20: Fjernet råd om hjemmeisolering for personer som er prøvetatt og i påvente av prøvesvar. Redigert avsnitt og tekst. 

17.03.20: Fjernet "Bekreftede tilfeller må være isolert så lenge de har symptomer på sykdom" under "Varighet av hjemmekaranten eller hjemmeisolering."

16.03.20: Presistert råd til personer i hjemmekarantene/-isolering

14.03.20: Lagt til lenke til siden med oppdaterte karantenebestemmelser for personer som har vært på reise i utlandet. (Karantenebestemmelser gjelder også nå for noen nordiske land).

12.03.20: lagt til "Alle som har vært på reise utenom Norden. Dette rådet har tilbakevirkende kraft regnet fra 27. februar. 14 dagers karantene regnes fra dato for hjemkomst"

09.03.20: Avsnittet Bakgrunn flyttet til slutten av artikkelen. Under Anbefalinger om hjemmekarantene: lagt inn "Helsepersonell som er husstandsmedlemmer til mistenkte tilfeller, inntil svar på laboratorieprøve foreligger".

07.03.20: Endring i anbefalingene om karantene etter beslutning gjort av Helsedirektoratet. Karantene gjelder nå alle personer som har vært i områder med vedvarende smitte av koronavirus. Arbeidsrestriksjoner for ansatte i helsetjenesten, inkludert studenter, faller bort på grunn av disse endringene. 

06.03.20: Presisering av bakgrunn for tiltakene: Ved vurdering av smitteverntiltak, balanseres tiltakenes forventede nytte opp mot gjennomførbarhet, etiske betraktninger, folks holdninger, kostnader og Smittevernloven. De strengeste tiltakene rettes mot de som utgjør størst risiko for smitte. Tiltakene nedenfor baseres på følgende vurdering: 1) Personer uten symptomer utgjør lav eller ingen risiko for spredning, men eventuell sykdom utvikles gradvis og symptomene kan være vage, og tiltakene avhenger av sannsynlighet for å være smittet (nær kontakt eller lavrisikokontakt). 2) Personer med symptomer utgjør en høy risiko for spredning.

De samme prinsippene gjelder når tiltakene om hjemmekarantene og hjemmeisolering iverksettes et annet sted enn egen bolig. Arbeidsrestriksjoner ten karantene gjelder også for studenter. Ansatte i helsetjenesten som er husstandsmedlemmer til mistenkte tilfeller, inntil svar på laboratorieprøve foreligger.

For lavrisikokontakter oppheves hjemmeisolasjon ved negativt prøvesvar, men de skal fortsatt følge med på symptomer.  Nærkontakter går tilbake til hjemmekarantene.

04.03.20 Lagt inn informasjon om arbeidsrestriksjoner (uten karantene) for utvalgte grupper der det er spesielt viktig å hindre spredning på arbeidsplassen. 
Oppdatert informasjon om hjemmekarantene og presisert hvilke grupper hjemmekarantene og hjemmeisolering anbefales for. Informasjon om varighet av og tiltak ved arbeidsrestriksjon (uten karantene), hjemmekarantene og hjemmeisolering er oppdatert. 

02.03.20: Lagt nytt avsnitt om "Råd til pasienter som isoleres i hjemmet ved koronavirus og personer i hjemmekarantene" med lenker til begge artiklene med pasientinformasjon.