Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Forsterket TISK»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Forsterket TISK

Forsterket TISK

Publisert Oppdatert

Ved utbruddshåndtering anbefales forsterket TISK. Her forklarer vi hva dette innebærer.

Ved utbruddshåndtering anbefales forsterket TISK. Her forklarer vi hva dette innebærer.


Innhold på denne siden

I tillegg til alle gjeldende råd, bør det vurderes en mer intensiv TISK- strategi ved oppfølging av nærkontakter i utbrudd, uavhengig av virusvariant.

Forsterket TISK innebærer mer utstrakt testing og karantenesetting, og mer vektlegging av god gjennomføring av karantene og isolering. Se figur under. 

Forsterket TISK

Forsterket TISK, illustrasjon

Isolering av den smittede 

Ved forsterket TISK er det særlig viktig at man følger opp at den smittede gjennomfører isolering med råd og veiledning, gjerne med tilbud om besøk i hjemmet hvis det er kapasitet til det. Det bør gjøres en vurdering av om personen har et egnet sted for isoleringstiden.

Dersom personen bor tett med andre, eller av andre grunner ikke kan forventes å klare å opprettholde isoleringen, bør erstatningsbolig tilbys. Helsepersonell bør alltid forsikre seg om at informasjonen om isolering er forstått riktig. Dette er særlig viktig dersom det er språkbarrierer mellom den smittede og helsepersonell. 

Karantenesetting og testing av nærkontakter til den smittede 

Ved forsterket TISK er det særlig viktig at nærkontaktene gjennomfører ordinær karantene konsekvent. Den viktigste forutsetningen for dette er at bestemmelsene for karantene faktisk er oppfattet og forstått av den som settes i karantene. Videre er det en forutsetning at den gjennomføres på egnet karantenested. På steder der mange bor tett kan det vurderes å tilby erstatningsbolig.    

Det anbefales  at alle nærkontakter testes med en gang de blir definert som nærkontakt og igjen 7 døgn etter siste eksponering.

Vaksinerte som defineres som nærkontakter er foreløpig ikke unntatt krav om smittekarantene etter Covid-19-forskriften.

Dersom nærkontakten er et barn eller annen person det er vanskelig å få tatt prøve fra nasofarynks, kan fremre neseprøve, eventuelt halsprøve tas.   

Om prøvetaking av barn: 

Den første testen tas for rask smittesporing og karantenesetting rundt eventuelle positive tilfeller. Rask isolering av eventuelt smittede vil også bidra til å hindre smitte innad i husstanden. PCR er mest sensitiv, og anbefales, men ved lang svartid, kan hurtigtest benyttes. Positiv hurtigtest skal bekreftes av PCR. 

Prøven som tas etter 7 døgn blir tatt for å sikre at man også oppdager smittede med få eller ingen symptomer. For at den skal forkorte karantenen, må PCR benyttes.

Det er ikke nødvendig med lenger karantene enn vanlig: 

Ventekarantene for nærkontaktens husstandsmedlemmer 

Ved pågående eksponering over tid, eller ved usikkert tidspunkt for eksponeringen (slik det er i de fleste utbrudd), kan nærkontakter  allerede ha rukket å smitte sine husstandsmedlemmer når de settes i smittekarantene.   

For å begrense videre smittespredning, skal nærkontaktens husstandsmedlemmer være i ventekarantene fram til nærkontakten har fått negativt svar på første test (men ikke lenger). Ventekarantene er kun pålagt for husstandsmedlemmer, men kan eventuelt anbefales også for kjærester, til personer som er definert som nærkontakter. Det anbefales ikke ventekarantene for nærkontakters øvrige nærkontakter.

Hvis andre enn de som er definert som nærkontakter settes i «karantene», for eksempel for å avvente prøvesvar, bør ikke deres husstandsmedlemmer settes i ventekarantene. 

Personer som har gjennomgått covid-19 de siste 6 månedene eller er vaksinerte (3 uker etter første dose), behøver ikke å være i ventekarantene.  

Dersom nærkontakten er under 2 år, eller man av andre grunner ikke får testet nærkontakten, kan husstandsmedlemmene gå ut av ventekarantene ved negativ test tatt tidligst 3 døgn etter nærkontaktens siste eksponering. Ventekarantenen opphører senest når nærkontaktens karantenetid er over. Nærkontakter som  utvikler symptomer, er  å betrakte som et sannsynlig tilfelle frem til de har negativt prøvesvar, og husstandsmedlemmene må da være i  karantene.

Testing av andre i miljøet rundt den smittede 

I situasjoner med flere tilfeller i et miljø, kan det være aktuelt å teste flere i miljøet rundt den smittede enn de som er definert som nærkontakter. Dette kan for eksempel være på en arbeidsplass, på et klassetrinn eller i et større miljø.  

Hvis gruppa som bes om å teste seg er velavgrenset og ikke for stor (f.eks opptil noen få titalls på en arbeidsplass), kan de bes om å holde seg hjemme til testresultatet foreligger. Det er ikke grunn til å sette husstandsmedlemmer til de som er i ventekarantene i ventekarantene. 

Dersom man ber en stor gruppe med usikker eksponering om å teste seg, (f.eks alle som har vært i en slalombakke), bør de ikke bes om å være i ventekarantene, da tiltaket  kan bli for omfattende.   

Historikk

29.03.2021: Ventekarantene for husstandsmedlemmer er forskriftsfestet, og teksten endret tilsvarende.

23.03.2021: Spesifisering av tid fra gjennomgått infeksjon

26.03.2021: Presisert forhold rundt ventekarantene.

15.03.2021: Lagt til følgende setning: Vaksinerte som defineres som nærkontakter er foreløpig ikke unntatt krav om smittekarantene etter Covid-19-forskriften.

14.03.2021: Tydeliggjøring av begrensning av bruk av «ventekarantene»

11.03.2021: Endret en setning i avsnittet om ventekarantene for nærkontaktens husstandsmedlemmer.  

10.03.2021: Lagt inn at personer som er vaksinere ikke behøver å være i ventekarantene. Presisert at personer  som har gjennomgått covid-19 ikke trenger å være i ventekarantene.