Hopp til innhold
Lukk

Få varsel ved oppdateringer av «Definisjoner av tilfelle og nærkontakt»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte og slette din e-postadresse ved å følge lenke i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Definisjoner av tilfelle og nærkontakt

Oops, noe gikk galt...

... ta kontakt med nettredaksjon@fhi.no.

... last inn siden på nytt og prøv igjen.

Definisjoner av tilfelle og nærkontakt

Publisert Oppdatert

Definisjon av mistenkt, sannsynlig og bekreftet tilfelle av covid-19, samt definisjon av nærkontakter.

Definisjon av mistenkt, sannsynlig og bekreftet tilfelle av covid-19, samt definisjon av nærkontakter.


Mistenkt covid-19

Med mistenkt tilfelle av covid-19 menes en person som fyller følgende kliniske kriterier: akutt luftveisinfeksjon og ett eller flere av følgende symptomer; feber, hoste, tungpustethet, tap av smak- eller luktesans, eller vurdert av lege som mistenkt covid-19.

Sannsynlig covid-19

Nærkontakt til bekreftet tilfelle av covid-19 som fyller kliniske kriterier på covid-19.

Kategorien benyttes kun når det ikke er mulig å gjennomføre testing, eller testsvaret er forsinket og sannsynligheten for smitte er stor.

Et sannsynlig tilfelle bør isoleres tilsvarende et bekreftet tilfelle. Husstandsmedlemmer og tilsvarende bør settes i karantene, men det er ikke nødvendig med smitteoppsporing av andre nærkontakter.

Bekreftet covid-19

Med bekreftet tilfelle menes personer som har fått påvist koronaviruset (SARS-CoV-2) ved PCR-test.

Nærkontakter

Man regnes som «nærkontakt» hvis  

 • man har hatt kontakt med en person som er bekreftet smittet med covid-19 mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomene (for asymptomatiske: fra prøvetidspunkt) OG
 • kontakten har vært
  • under to meters avstand i mer enn 15 minutter ELLER 
  • direkte fysisk kontakt ELLER 
  • direkte kontakt med sekret.  

Dette gjelder ikke dersom anbefalt beskyttelsesutstyr er brukt i helsetjenesten. 

Personer som ved godkjent metode kan dokumentere at de i løpet av de siste seks månedene har gjennomgått covid-19, er unntatt karanteneplikt. 

I en smitteoppsporing, når det skal vurderes om noen skal defineres som nærkontakt eller ikke, bør det også tas hensyn til mengde og grad av fysisk nærhet og beskyttelsesutstyr. Smitterisikoen øker jo lenger tid man har vært sammen, jo mindre luftvolum man har delt på, jo mer den smittede har hostet, nyst, ropt eller sunget og jo nærmere symptomdebut kontakten har funnet sted.  

De mest smitteutsatte nærkontaktene er “husstandsmedlemmer og tilsvarende nære kontakter".   Det vil vanligvis si de som:  

 • Bor i samme husstand.
 • Har hatt tilsvarende omfattende eller fysisk nær kontakt som i en husstand (eksempel kan være kjæreste, nærmeste kolleger i kontorfellesskap, samme kohort i barnehage eller skole til og med 4. trinn). 
 • Har pleiet den som er bekreftet smittet eller hatt tilsvarende nær fysisk kontakt, uten å ha brukt anbefalt beskyttelsesutstyr.

Historikk

30.09.2020: Endret «for asymptomatiske: før prøvetidspunkt» til «for asymptomatiske: fra prøvetidspunkt»

24.09.2020: Nærkontaktdefinisjonen justert i tråd med revidert covid-19 forskrift.

26.08.2020: Sannsynlig covid- 19. Presisert at kategorien bare brukes i unntakstilfelle og at kun husstandsmedlemmer og tilsvarende bør settes i karantene (denne presisjonen var falt ut).   

14.08.2020: Lagt inn presisering om at fra 13.08.20 skal alle nærkontakter skal i karantene, og det skilles ikke lenger på type nærkontakt.

13.08.2020: Lagt inn setning om at alle nærkontakter skal i karantene, men at det i noen situasjoner likevel kan være nyttig å skille mellom "husstandsmedlemmer og tilsvarende nære kontakter", og "andre nærkontakter" i tråd med forskriftsendring 12.08.20. Fjernet lenk til informasjonsarket "Til deg som er nærkontakt"

07.08.2020: Definisjon av beregning av smittsom periode for asymptomatiske er satt til 48 t før prøvetaking, for å harmonisere med ECDCs råd.

02.06.20: Lagt til tap av smak- og luktesans som symptom i tråd med endringer i ECDC's nye kasusdefinisjon. Lagt inn flere eksempler på "husstandsmedlem eller tilsvarende nær kontakt". Endret fra "øvrige nærkontakter" til "andre nærkontakter". Språklige endringer. 

08.05.20: Definisjon av nærkontakt endret fra kontakt 24 timer før symptomdebut til kontakt 48 timer før symptomdebut.

13.4.2020: Ny definisjon for «sannsynlig covid-19» er innført. Dette medfører endring i definisjon for nærkontakt slik at det kunne anbefales at deres husstandsmedlemmer og tilsvarende nære kontakter, men ikke alle andre nærkontakter til de sannsynlige tilfellene, settes i karantene. 

Artikkelen er omredigert slik at den definerer flere ulike tilfeller i tillegg til ulike typer nære kontakter.

12.03.20: Ny artikkel erstatter den gamle

11.03.20: Lagt til "lavrisikokontakt" i kulepunkt under avsnittet ""Definisjon av et mistenkt tilfelle".

10.03.20: Lagt til to kulepunkter i listen under avsnittet "Definisjon av et mistenkt tilfelle". Presisert kulepunktet "Har vært på reise utenom Norden og er ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid (inkludert studenter)". Ny definisjon av bekreftet tilfelle. Tydeliggjøring av definisjon "nærkontakter".

09.02.20: Under Definisjon av mistenkt tilfelle lagt til punkt om personer som er helsepersonell med pasientkontakt og som har vært på reise utenom Norden. Under Definisjon av lavrisikokontakt lagt til punkt om personer om har pleiet en pasient eller på annen måte har hatt tilsvarende nær fysisk kontakt med en person som er bekreftet syk med covid-19, selv om anbefalte smitteverntiltak er fulgt.

08.03.20: Under Definisjon av mistenkt tilfelle og under Definisjon av lavrisikokontakt: endret fra 'område med vedvarende spredning' til 'område med utbredt eller lokal spredning'.

03.03.20: Under nærkontakter: Lagt til punkt om direkte fysisk kontakt (f.eks håndhilsing). Lagt til punkt om direkte kontakt med spytt (for eksempel blitt hostet direkte på). Fjernet lenke til artikkel om 'Rutiner for varsling og håndtering av passasjerer med mistenkt koronavirus (coronavirus) på fly og flyplasser i Norge'.

02.03.20: Endret SARS-CoV-2 til covid-19. ‘Andre kontakter’ endret til ‘lavrisikokontakter’. Endret definisjon av nærkontakter, og lagt til opphold i et avgrenset miljø (for eksempel et klasserom, møterom, venterom e.l.) med en person som er bekreftet syk, endret definisjon av fysisk kontakt til < 2 meter i mer enn 15 minutter, lagt til oppholdt seg i et avgrenset miljø, endret nærkontakter på fly fra 2 seterader unna til to seter unna i alle retninger, lagt til personer i samme reisefølge som nærkontakter. Under lavrisikokontakter lagt til bruk av samme transportmiddel.

29.02.20: Endret under avsnittet "Definisjon av nærkontakter": Fra "To seterader" til "To seter unna i alle retninger"

21.02.20: Lagt til ny definisjon:
Definisjon av et sannsynlig tilfelle: Pasient med inkonklusiv test for SARS-CoV-2 eller positiv pan-coronatest og mistenkt i henhold til FHIs definisjon.

14.02.20: Under Definisjon av mistenkt tilfelle og Definisjon av andre kontakter (lavrisikoeksponering) er begrepet fastlands-Kina endret til områder med vedvarende spredning og lenke til «Områder med vedvarende spredning av koronaviruset (coronavirus) covid-19»

14.02.20: Under Definisjon av mistenkt tilfelle og Definisjon av andre kontakter (lavrisikoeksponering) er fotnoten * Hong Kong, Macau og Taiwan er ikke regnet som endel av fastlands-Kina, fjernet.

10.02.20: Presisert at Hong Kong, Macau og Taiwan er ikke regnet som endel av fastlands-Kina.

05.02.20: Utvidet definisjon av mistenkt tilfelle fra å ha vært i Hubei-provinsen til å ha vært i Kina.

Innhold på denne siden

Fakta

Koronavirus

SARS-CoV-2 er viruset som forårsaker utbruddet av sykdommen covid-19.

Viruset er i slekt med et annet koronavirus som var årsaken til utbruddet av SARS-epidemien i 2002/2003, men er ikke det samme viruset.