Hopp til innhold

Råd når du eller husstandsmedlem har akutt luftveisinfeksjon, men ikke testes for covid-19

Publisert Oppdatert

Helsepersonell og andre kan gå på jobb som normalt, selv om de har husstandsmedlemmer med "vanlig" luftveisinfeksjon.

Helsepersonell og andre kan gå på jobb som normalt, selv om de har husstandsmedlemmer med "vanlig" luftveisinfeksjon.


Dersom du har symptomer på akutt luftveisinfeksjon, bør du holde deg hjemme til ett døgn etter at du føler deg frisk igjen. Det gjelder også hvis du har lette symptomer som for eksempel forkjølelse eller vondt i halsen.

De fleste som har symptomer på akutt luftveisinfeksjon, behøver ikke testes for det nye koronaviruset (covid-19). Testene bør forbeholdes sårbare grupper og helsepersonellet som behandler dem. Det er laget testkriterier for hvem som bør testes.

  • Hvis du har luftveissymptomer, men ikke tilhører en av gruppene som er listet opp under testkriterier, behøver du ikke testes.
  • Hold deg hjemme til ett døgn etter at du er blitt symptomfri.
  • Mens du er hjemme, skal du være nøye med hånd- og hostehygiene for å unngå å smitte andre i husstanden.

Dine husstandsmedlemmer kan leve som vanlig og trenger ikke å være i karantene, men de bør være ekstra oppmerksomme på egne symptomer. Hvis de får symptomer på luftveisinfeksjon, bør de selv holde seg hjemme til ett døgn etter symptomfrihet.
Dette gjelder også helsepersonell.

Det betyr at helsepersonell kan gå på jobb som normalt, selv om de har husstandsmedlemmer med luftveisinfeksjon som ikke er testet for covid-19.

Hvorfor kan personer som har symptomer, men som ikke testes for koronavirus, gå tilbake på jobb etter én symptomfri dag, mens personer med påvist covid-19 må vente i sju symptomfrie dager?

Det er svært viktig at alle som har feber, forkjølelse, vond hals eller symptomer på luftveisinfeksjon, holder seg hjemme. I Norge blir mange testet for COVID-19, men så langt har kun om lag 5 prosent av alle de testede fått påvist koronavirus. Det er med andre ord svært mange luftveisinfeksjoner som skyldes noe annet enn koronavirussykdom.

I og med at COVID-19 kan gi diffuse og lette symptomer, og vi ikke har kapasitet til å teste alle, gir vi et generelt råd om at hele denne store gruppa skal holde seg hjemme til ett døgn etter symptomfrihet. 

Kunnskapen vi har så langt tyder på at man er mest smittsom tidlig i sykdomsforløpet og raskt blir mindre smittsom når symptomene er borte. 

Om artikkelen / endringshistorikk