Hopp til innhold

Råd til flyplasser og andre innreisepunkter

Publisert Oppdatert

Her finner flyplasser, havner, tog- og busstasjoner råd for hva de bør gjøre hvis det er mistanke om covid-19 hos en passasjer.

Illustrasjonsfoto. Colourbox.com
Illustrasjonsfoto. Colourbox.com

Her finner flyplasser, havner, tog- og busstasjoner råd for hva de bør gjøre hvis det er mistanke om covid-19 hos en passasjer.


Karantenebestemmelser for personer som har vært på reise  

Personer som ankommer Norge fra utlandet, med unntak av de områder i Europa med tilstrekkelig lav smittespredning, skal være i karantene i 10 dager.

Reisende som ankommer Norge, kan velge å returnere, i stedet for å oppholde seg i karantene.

De som er bosatt i Norge får lov til å reise rett hjem med planlagt transportmiddel, hvis de er friske og unngår nær kontakt med andre til de er hjemme.

Karantene omfatter å ikke gå på jobb eller skole, unngå reiser, ikke ta offentlig transport, og unngå andre steder der man lett kommer nær andre.

Råd til flyplasser, havner, tog- og busstasjoner

På flyplasser, havner, tog- og busstasjoner og andre steder hvor reisende ankommer Norge, bør det være tydelig informasjon til reisende om hva de skal gjøre, og hvem de skal kontakte ved symptomer på luftveisinfeksjon.

Det er også viktig at slike steder har gode rutiner for rengjøring, legger til rette for at reisende kan ha god håndhygiene, og oppfordrer til god hånd- og hostehygiene.

Fly og flyplasser: Varsling og håndtering ved mistenkt covid-19 hos passasjer

Norske flykontrollsentraler/-tårn, service-sentraler («handling-selskaper») og driftssentraler ved flyplasser med internasjonale ruter, AMK-sentraler og kommuneleger bør følge disse rådene ved mistanke om covid-19.

Varslingsrutine

  1. Den kontroll-, service-, eller driftssentral som først mottar melding om en syk passasjer, skal så langt mulig avklare smittemistanke og varsle kommunelegen (vaktmobil/annet oppgitt nummer). Kommunelegen vurderer om det foreligger mistenkt koronavirus-infeksjon.
  2. Alle passasjerer med symptomer som hoste, feber og tungpustethet skal undersøkes av helsepersonell på flyplassen.
  3. Informasjonsskriv skal deles ut til alle reisende.

Smitteverntiltak om bord på fly ved mistanke om koronavirus

  1. Passasjeren påføres kirurgisk munnbind så raskt som mulig og senest ved flyets ankomst til gate. (NB - ikke munnbind ved alvorlig respirasjonsbesvær, oppkast/aspirasjonsfare, ufrie luftveier eller O2-maske).
  2. Eventuelle desinfeksjonstiltak dersom det er mistanke om smitte på fly, skal håndteres i tråd med gjeldende rutiner ved smittsom pasient på fly. Flyselskapene skal ha rutiner for dette (WHO/IATA guidelines).

Skip i Norge: Rutiner for varsling og håndtering ved mistenkt covid-19 hos passasjer

Ved mistanke om passasjer med mistenkt covid-19 på skipet, har kaptein plikt til å varsle helsemyndighetene i den neste havnen de anløper. Kommunelegen i havnen de anløper, har ansvar for oppfølgingen av tilfellet(ene).

Det bør sikres at passasjerene får god informasjon om god håndhygiene, gode hostevaner og hvem de skal kontakte dersom de blir syke og har mistanke om at de kan ha covid-19.

Skip bør ha isoleringsplaner som er tilgjengelige om bord. Isoleringsplanen bør beskrive hvordan mistenkte tilfeller håndteres og isoleres frem til ankomststed, samt håndtering av nærkontakter. Isoleringsplanen bør beskrive nødvendig personlig beskyttelsesutstyr for mannskapet ved arbeid i isoleringsenheten, rengjøring og desinfeksjonsprosedyrer, avfallshåndtering, room service og vask av skittentøy. Mannskapet må ha tilstrekkelig kunnskap om hvordan isoleringsplanen skal gjennomføres.

En isoleringsplan er spesielt nyttig for skip med lengre reisetid, for eksempel lange dagsreiser eller overnatting.

Om artikkelen / endringshistorikk

Innhold på denne siden

Fakta

Koronavirus

SARS-CoV-2 er viruset som forårsaker utbruddet av sykdommen covid-19.

Viruset er i slekt med et annet koronavirus som var årsaken til utbruddet av SARS-epidemien i 2002/2003, men er ikke det samme viruset.