Hopp til innhold
Lukk

Få varsel ved oppdateringer av «Bruk av engangshansker for butikkansatte og kunder»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Bruk av engangshansker for butikkansatte og kunder

Oops, noe gikk galt...

... ta kontakt med nettredaksjon@fhi.no.

... last inn siden på nytt og prøv igjen.

Rutinemessig bruk av hansker for butikkansatte og kunder er ikke anbefalt

Publisert Oppdatert

Hansker er et viktig supplement til håndhygiene i helsetjenesten. Det er imidlertid lite som tyder på at bruk av hansker blant butikkansatte og kunder har smitteforebyggende effekt.

Hansker er et viktig supplement til håndhygiene i helsetjenesten. Det er imidlertid lite som tyder på at bruk av hansker blant butikkansatte og kunder har smitteforebyggende effekt.


Covid-19 smitter i hovedsak ved at dråper med virus spres fra luftveien fra en som er syk til personer som står i nærheten. Dråpene kan også lande på gjenstander i nærheten av den syke. Indirekte kontaktsmitte er derfor også trolig et element i smittespredningen. For at smitten skal gi sykdom må en person komme i kontakt med området hvor dråpene landet, før viruset deretter må overføres til slimhinner i øyne, nese eller munn.

Selv om spor av virus er påvist en stund etter at gjenstander er forurenset reduseres mengden raskt. Risikoen for å få virus på hendene i en mengde som kan gi sykdom er størst umiddelbart etter at gjenstanden er forurenset, deretter faller risikoen trolig raskt i takt med at mengden virus reduseres.

Hostehygiene og håndhygiene er effektive tiltak

Når man prater, hoster og nyser, spres dråper ut i luften. God hostehygiene og det å holde avstand er derfor avgjørende tiltak for begrense risikoen for dråpesmitte. God håndhygiene, og spesielt det å unngå å ta seg i ansiktet med urene hender, er viktig for å hindre indirekte kontaktsmitte.

Rutinemessig bruk av hansker blant ansatte i butikker

Smitteoverføring via hender med hansker på skjer på samme måte som for hender uten hansker. Butikkansatte som benytter hansker vil på samme måte som uten hansker være et mellomledd for å føre smitte fra et produkt til et annet, samt til eget ansikt ved berøring. Erfaringer viser at personell med hansker på føler seg beskyttet og derfor utfører håndhygiene/hanskeskift sjeldnere enn de ville ha gjort om de ikke har hansker på. Dette gjør at de kan bidra til større grad av indirekte smitteoverføring enn om de ikke bruker hansker.

Vi anbefaler derfor at rene engangshansker kun benyttes av butikkansatte når det er behov for det, som ved håndtering av urene gjenstander og oppgaver som medføre tilgrising av hendene.

Vanlig håndhygiene, utført enten med såpe og vann eller hånddesinfeksjon, har god effekt mot koronavirus og de fleste andre virus og bakterier som gir sykdom. Vi anbefaler derfor at det innføres gode rutiner for håndhygiene for ansatte og at håndhygiene utføres:

  • etter alle oppgaver som medfører ekstra forurensning eller tilgrising av hendene
  • før direkte kontakt med fødevarer som ikke er pakket inn
  • før man spiser og etter toalettbesøk og nysing/hosting i hendene
  • når man kommer på arbeid
  • ved arbeidsdagens slutt

Bruk av hansker ved matvarehandel

Det er en god hovedregel at man i størst mulig grad kun berører varer man ønsker å kjøpe. Dette gjelder spesielt varer som ikke er pakket inn, som frukt og grønnsaker. Som et føre var prinsipp i en tid med økt smitterisiko oppfordres det til å tilrettelegge for at kunder kan utføre håndhygiene før de går inn i butikken og på vei ut etter handel. Det finnes imidlertid ikke forskning som viser at dette er et tiltak som vil redusere smitte i samfunnet.

Hansker er i enkelte butikker introdusert som et alternativ når det ikke finnes fasiliteter for håndhygiene. Med bakgrunn i mangel på studier som viser effekt av et slikt tiltak, miljøutfordringene ved en stor mengde avfall og risikoen for en mangelsituasjon på hansker, anbefales dette ikke. Dersom hansker likevel skal introduseres bør det eventuelt være knyttet til situasjoner hvor kundene kan komme i direkte kontakt med varer som ikke er pakket inn, eksempelvis frukt og grønnsaker. En hanske per kunde bør være tilstrekkelig.

For å øke muligheten for effekt av tiltaket må hanskene da oppbevares slik at kundene ikke tar på hansker andre kunder skal benytte. Hansken må også tas på hånden på en slik måte at utsiden av hansken ikke berøres i prosessen.

Historikk

11.5.2020: Innledende avsnitt justert; "2 meter" fjernet fra teksten.

Innhold på denne siden