Hopp til innhold
Lukk

Få varsel ved oppdateringer av «Rengjøring - råd til sektorer utenfor helsetjenesten»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte og slette din e-postadresse ved å følge lenke i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Rengjøring - råd til sektorer utenfor helsetjenesten

Oops, noe gikk galt...

... ta kontakt med nettredaksjon@fhi.no.

... last inn siden på nytt og prøv igjen.

Rengjøring ved SARS-CoV-2 - råd til sektorer utenfor helsetjenesten

Publisert Oppdatert

Her får du råd om rengjøring for å forebygge smitte med koronaviruset SARS-CoV-2.

Her får du råd om rengjøring for å forebygge smitte med koronaviruset SARS-CoV-2.


Rengjøring fjerner mikroorganismer mekanisk.

Virusets evne til å overleve på flater og tekstiler

SARS-CoV-2 (koronaviruset) smitter primært gjennom dråpe- og kontaktsmitte ved at viruset slynges ut ved hosting og nysing. Dråpene faller ned på flater i omgivelsene og kan føre til indirekte kontaktsmitte.

Luftveissekret med SARS-CoV-2 kan inneholde levende virus som potensielt kan overleve på ulike typer flater fra minutter til dager.

Virusets evne til å overleve utenfor kroppen, og hvilken smitterisiko viruset vil utgjøre, varierer og avhenger av flere forhold, eksempelvis mengde luftveissekret med levende SARS-CoV-2, type overflate, temperatur og luftfuktighet.

SARS-CoV-2 tåler dårligere høy temperatur (˃ 40 grader) og høy luftfuktighet.

Risikoen for indirekte kontaktsmitte er størst dersom en flate berøres rett etter at den er forurenset.

Det er foreløpig ikke kjent hvor stor dose med koronaviruset SARS-CoV-2 som trengs for at en person skal få covid-19. Derfor er det vanskelig å estimere risikoen for indirekte kontaktsmitte. Virusets evne til å gi sykdom reduseres trolig raskt på overflater, avhengig av mengden virus. 

Med unntak av flater som er kraftig forurenset med luftveissekret (spytt, snørr, slim), antar man at det etter kort tid (minutter til timer) er liten risiko for indirekte kontaktsmitte via forurensete gjenstander. For å forebygge smitte etter all kontakt med forurensede gjenstander og/eller flater, er håndhygiene det viktigste tiltaket.

Rengjøring i bedrifter og liknende

Arbeidsgiver bør sikre at:

 • Renholdsplaner er oppdatert og risikovurdering av hvilke områder som bør prioriteres, er utført. 
 • Ansvar for ulike oppgaver er tydelig definert. 
 • Ressurser til å utføre renholdet er vurdert.
 • Vurdere behov for bruk av beskyttelsesutstyr for ansatte som skal utføre renholdet. Definere hvilke situasjoner som krever bruk av beskyttelsesutstyr, og hvilken type utstyr som er nødvendig.
 • Sikre opplæring av ansatte i utførelse av renholdet og hvordan beskyttelsesutstyr skal benyttes. 

Gjennomføring

 • Ordinære renholdsrutiner skal følges. Det anbefales daglig rengjøring av lokaler hvor det er mange som ferdes. Ordinære rengjøringsmidler og -metoder kan benyttes.
 • Ved økende smittepress bør hyppig rengjøring av felles berøringspunkter vurderes, slik som:dørhåndtak, toaletter, vaskeservanter, betalingsterminaler, trappegelendre, armlener og andre gjenstander eller kontaktflater som berøres ofte. Hvor ofte vil avhenge av antall personer og kontakthyppighet.
 • Benytt engangskluter i størst mulig utstrekning. 
 • Flergangskluter rengjøres i henhold til gjeldende rutiner.
 • Ha et særskilt fokus på renhold rundt kjøkken/spiserom. Håndhygiene bør utføres før bruk av kjøkken/spiserom.
 • Følg ordinære rutiner for avfallshåndtering. Avfall kastes som restavfall.
 • Det er ikke behov for hygienekontroll med for eksempel ATP-målinger i virksomheter som normalt ikke utfører dette.

Rengjøring dersom en ansatt har utviklet symptomer forenlig med covid-19

 • Området personen som utvikler symptomer på covid-19 har vært i fysisk kontakt med i en omkrets på ca. 2 meter og over tid, rengjøres på vanlig måte før det tas i bruk av andre, for eksempel arbeidspult, pc tastatur, armlener kontorstol. 
 • Hotellrom, behandlingsrom og lignende rengjøres som normalt før neste gjest/kunde. Felles tekstiler håndteres i henhold til ordinære rutiner.

Rengjøring under og etter hjemmeisolering

 • Det er ikke nødvendig å utføre renhold på rommet som den syke oppholder seg i før isoleringen er avsluttet (10 dager). Om det skal utføres renhold før isoleringen er avsluttet, bør dette utføres av den som er isolert. Hustandsmedlemmer skal unngå å oppholde seg i samme rom.
 • Ved bruk av felles bad bør den som er syk tørke over toalettsete og dørhåndtak etter hver gangs bruk. Klut eller våtservietter benyttes.
 • Hustandsmedlemmer utfører vanlig renhold i boligen (kjøkken, oppholdsrom, bad).
 • Vurder behov for rengjøring av felles berøringspunkter og flater (dørhåndtak, baderomsservant, toalett) mens isolering pågår.

Renhold av rommet som den syke har oppholdt seg i, utføres etter at isolering er avsluttet: 

 • Den som utfører renholdet, kan vurdere bruk av munnbind til rommet er rengjort.
 • Åpne vinduer i rommet og luft godt mens rengjøringen pågår.
 • Rull sammen sengetøy med rolige bevegelser og legg det i vaskemaskin umiddelbart. Tekstilene vaskess på høyest mulig temperatur, minimum 60 grader.
 • Flater tørkes over med fuktig klut og rengjøringsmiddel.
 • Engangsartikler som den syke har benyttet under isoleringen (blader, aviser o.a.) kastes som restavfall.
 • Etter rengjøringen, la rommet stå med vinduer åpne.

Det er ikke nødvendig å rengjøre hele boligen etter at isoleringen er avsluttet. 

Rengjøring under og etter karantene

Vanlig renhold er tilstrekkelig

Tekstiler

Rengjøring av tekstiler skal følge ordinære rutiner.

Det er ikke grunnlag for å benytte kjemiske desinfeksjonsmidler på tekstiler.

Tekstilene må rengjøres på høyest mulig temperatur, minimum 60 grader.

Privattøy rengjøres i henhold til beskrivelse for det enkelte type tekstil.

Det er ikke grunnlag for å utføre rutinemessig desinfeksjon av områder og flater som følge av covid-19 i sektorer utenfor helsetjenesten. Unntaksvis kan flekkdesinfeksjon med alkohol eller husholdningsklor benyttes.

Tabell: oversikt over anbefalte tiltak

I tabellen nedenfor finner du noen forslag til hvor ofte ulike elementer bør rengjøres. Gjennomføring av renholdet må baseres på lokale vurderinger ut fra type lokaler, antall personer som benytter eller oppholder seg i lokalet til enhver tid, brukergruppe og setting, kontakthyppighet til flater og inventar.

Anbefalingen må sees i sammenheng med de generelle anbefalingene for rengjøring som er beskrevet ovenfor, samt gjeldende anbefalinger for håndhygiene.

Tabell 1. Oversikt over anbefalte tiltak.

Element

Bruk

Forslag til rengjøring

Alternativ

Gulv

Lokale med hyppig bruk av mange ulike personer.

Daglig rengjøring samt ved behov.

 

Få personer, begrenset bruk.

Rengjøring ved behov.

 

Inventar

Kortvarig bruk med moderat berøring, eksempelvis møtebord.

Rengjøres en gang per dag.

Stå ubrukt i 24 timer etter bruk.

Langvarig bruk med mye berøring (f. eks. skrivebord).

Rengjøres etter hver bruker.

Stå ubrukt i 24 timer etter bruk.

Fellesdusjer

 

Fellesdusjer som benyttes av mange.

Rengjøres som et minimum daglig. Jevnlig tilsyn for å vurdere behov for ekstra renhold.

 

Fellesdusjer som er sjelden i bruk (et fåtall personer per dag).

Vanlig praksis.

 

Utstyr som benyttes av flere

Utstyr som benyttes i gruppetimer og som berøres av hendene over lenger tid (f.eks. manualer).

Håndhygiene før og etter timen. Utstyret rengjøres etter timen.

 

Utstyr som berøres av hendene over tid (f.eks. manualer, treningsapparater på treningssenter).

Håndhygiene før og etter timen. Utstyr berørt av hendene over tid rengjøres etter vanlige rutiner etter hver bruker.

 

Utstyr som berøres av hendene av flere personer under aktiviteten (f.eks. basketball).

Håndhygiene før og etter timen. 

 

Utstyr som benyttes av flere, men som i mindre grad berøres med hendene (f.eks. fotballer, kjegler).

Vanlig praksis.

 

 

Uteleker

Lekeapparater.

Rengjøring i henhold til ordinære rutiner.

 

Tekstiler

Tekstiler som benyttes tett på pasientens kropp (f.eks. håndklær, kluter, sengetøy).

Rengjøres etter hver bruker.

 

Utstyr som benyttes tett opp mot ansiktet (f.eks. tørrdrakter, overlevelsesdrakter).

Rengjøres etter hver bruker.

 

Stå ubrukt i 24 timer etter bruk.

Tekstiler som normalt benyttes til flere og som ikke er tett mot ansiktet  (f.eks. redningsvester).

Vanlig praksis.

 

 

Desinfeksjon

Det er ikke grunnlag for å anvende desinfeksjonsmidler til sektorer utenfor helsetjenesten. Unntaksvis kan alkohol og husholdningsklor benyttes til flekkdesinfeksjon. Les mer om bruk av desinfeksjon her;

 

Historikk

2.12.2020: Artikkelen er revidert. Nye avsnitt: Rengjøring dersom en ansatt har utviklet symptomer forenlig med covid-19, Rengjøring under og etter hjemmeisolering, Rengjøring under og etter karantene, Tekstilhåndtering. Avsnittet om desinfeksjon er tatt ut. I stedet lenkes det til en artikkel om dette.

19.05.20: Lagt til et punkt under avsnittet "Generelle anbefalinger for rengjøring av felles lokaler" om Personer som utvikler symptomer på covid-19.

15.5.20: Artikkelen er omarbeidet og det er lagt inn tabell med oversikt over forslag til rengjøring.

11.5.20: Innledende avsnitt og ingress justert; "2 meter" fjernet.

30.04.20: Oppdatering og presisering av hele teksten.

16.04.20: Oppdatering og presisering av hele teksten

Innhold på denne siden