Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Rengjøring - råd til sektorer utenfor helsetjenesten»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Rengjøring - råd til sektorer utenfor helsetjenesten

Rengjøring ved covid-19 - råd til sektorer utenfor helsetjenesten

Publisert Oppdatert

Her får du råd om rengjøring for å forebygge smitte med koronaviruset SARS-CoV-2.

Her får du råd om rengjøring for å forebygge smitte med koronaviruset SARS-CoV-2.


Innhold på denne siden

I tråd med Regjeringens plan for gradvis gjenåpning av samfunnet, anbefales det nå å lette på tiltak. Sektorer bør utarbeide planer for gradvis nedtrapping av covid-19-relaterte smitteverntiltak med mål å komme tilbake til normal drift.

Virusets evne til å overleve på flater og tekstiler

Smitte med SARS-CoV-2, skjer fortrinnsvis ved nær kontakt med en smittet person ved at man blir eksponert for små og store dråper som inneholder virus fra luftveiene, i tillegg til direkte og indirekte kontaktsmitte.

Laboratorieundersøkelser tyder på at SARS-CoV-2 kan overleve på overflater fra få timer til flere dager, avhengig av virusmengde, type overflate, temperatur, sollys og luftfuktighet. Påvisning av levende virus på ulike overflater er imidlertid ikke det samme som evne til å forårsake infeksjon hos mennesker.

For å forebygge smitte etter all kontakt med forurensede gjenstander og/eller flater er håndhygiene det viktigste tiltaket i tillegg til systematisk renhold.

Rengjøring reduserer forurensningen på en gjenstand ved at mikroorganismene fjernes mekanisk.

Rengjøring i bedrifter og liknende

Arbeidsgiver bør sikre at:

 • Renholdsplaner og renholdsrutiner er oppdatert og risikovurdert med fokus på organisering, ansvarsfordeling og ressursbehov.
 • Vurdere behov for bruk av beskyttelsesutstyr for ansatte som skal utføre renholdet.
 • Behov for bruk av beskyttelsesutstyr for ansatte som skal utføre renholdet er vurdert, samt i hvilke situasjoner som krever bruk av beskyttelsesutstyr og hvilken type utstyr som er nødvendig.
 • Ansatte får nødvendig opplæring i utførelse av renholdet og bruk av beskyttelsesutstyr.

Anbefaling

 • Ordinære renholdsrutiner skal som hovedregl følges, i tilegg bør det daglig rengjøring av inventar og kontaktflater som berøres hyppig, som dørhåndtak, betalingsterminaler, og armlener vurderes i lokaler hvor det er mange som ferdes.
 • Rengjøring kan gjennomføres med vanlig rengjøringsmidler.
 • Benytt engangskluter i størst mulig utstrekning. Flergangskluter rengjøres i henhold til standard prosedyrer.
 • Følg ordinære rutiner for avfallshåndtering. Avfall kastes som restavfall.
 • Det er ikke behov for hygienekontroll med for eksempel ATP-målinger i virksomheter som normalt ikke utfører dette.

Rengjøring under og etter hjemmeisolering

 • Det er ikke nødvendig å utføre renhold på rommet som den syke oppholder seg i før isoleringen er avsluttet (10 dager). Om det skal utføres renhold før isoleringen er avsluttet, bør dette utføres av den som er isolert. Hustandsmedlemmer skal unngå å oppholde seg i samme rom.
 • Hustandsmedlemmer utfører vanlig renhold i boligen (kjøkken,oppholdsrom, bad).
 • Rengjøring av felles berøringspunkter og flater (dørhåndtak, baderomsservant, toalett) bør vurderes etter bruk, mens isolering pågår.
 • Renhold av rommet som den syke har oppholdt seg i etter at isolering er avsluttet: 
  • Den som utfører renhold kan vurdere bruk av munnbind.
  • Åpne vinduer i rommet og luft godt mens rengjøringen pågår.
  • Rull sammen sengetøy med rolige bevegelser og legg det i vaskemaskin umiddelbart. Tekstilene vaskess på høyest mulig temperatur, minimum 60 grader.
  • Flater tørkes over med fuktig klut og vanlig rengjøringsmiddel.
  • Engangsartikler som den syke har benyttet under isoleringen (blader, aviser o.a.) kastes som restavfall.
 • Det er ikke nødvendig å rengjøre hele boligen etter at isoleringen er avsluttet. 

Rengjøring under og etter karantene

Vanlig renhold er tilstrekkelig.

Tekstiler

Rengjøring av tekstiler skal følge ordinære rutiner.

Det er ikke grunnlag for å benytte kjemiske desinfeksjonsmidler på tekstiler.

Tekstilene som benyttes av flere, f.eks. håndklær, sengetøy, bør rengjøres på høyest mulig temperatur, minimum 60 grader.

Privattøy rengjøres i henhold til beskrivelse for det enkelte type tekstil.

Desinfeksjon

Det er ikke grunnlag for å utføre rutinemessig desinfeksjon av flater  med tanken på å redusere risiko for smitte.  .

Bruk av kjemiske desinfeksjonsmidler kan virke skadelig både på mennesker og miljø, derfor skal disse benyttes målrettet og kun når det er nødvendig. Bruk av kjemiske desinfeksjonsmidler erstatter ikke rengjøring, men kan benyttes som et supplement.

Alle kjemiske desinfeksjonsmidler skal være godkjent i henhold til biocidforskriften uavhengig av sektor hvor desinfeksjonsmiddelet skal benyttes. Miljødirektoratet har ansvaret for biocidregelverket.

Desinfeksjonsmidler vil ha redusert effekt ved tilstedeværelse av biologisk materiale (blod, kroppsvæsker, sekreter), og på overflater som er synlig skitne. Søl med biologisk materiale må derfor fjernes med tørkepapir eller klut før desinfeksjonsmiddel påføres.

Unntaksvis kan alkohol til overflatedesinfeksjon eller husholdningsklor benyttes. Produkter ment til hånddesinfeksjon er ikke egnet til desinfeksjon av overflater. Ved bruk av husholdningsklor, følg bruksanvisning fra leverandør i forhold til blandingsforhold og virketid.

FHI har i forbindelse med covid-19 pandemien fått mange henvendelser vedrørende «fogging» med kjemiske desinfeksjonsmidler. Det finnes ulike tekniske løsninger som benyttes til denne prosessen. «Fogging» med desinfeksjonsmidler anbefales ikke grunnet usikker effekt i forhold til konsentrasjon og virketid.

Les mer om bruk av desinfeksjon her:

Forslag over anbefalte tiltak

I tabellen nedenfor gis det noen forslag til hvor ofte ulike elementer bør rengjøres. Gjennomføring av renholdet må baseres på lokale vurderinger ut fra type lokaler, antall personer som benytter eller oppholder seg i lokalet til enhver tid, brukergruppe og setting, kontakthyppighet til flater og inventar. Forslag må sees i sammenheng med de generelle anbefalingene for rengjøring som er beskrevet ovenfor, samt gjeldende anbefalinger for håndhygiene.

Tabell 1. Forslag over anbefalte tiltak.

Element

Bruk

Forslag til rengjøring

Alternativ

Gulv

Lokale med hyppig bruk av mange ulike personer.

Daglig rengjøring samt ved behov.

 

Få personer, begrenset bruk.

Rengjøring ved behov.

 

 

 

 

Inventar

Kortvarig bruk med moderat berøring, eksempelvis møtebord.

Rengjøres en gang per dag.

Stå ubrukt i 24 timer etter bruk.

Langvarig bruk med mye berøring (f.eks. skrivebord).

Rengjøres etter hver bruker.

Stå ubrukt i 24 timer etter bruk.

 

 

Fellesdusjer

Fellesdusjer som benyttes av mange.

Rengjøres som et minimum daglig. Jevnlig tilsyn for å vurdere behov for ekstra renhold.

 

Fellesdusjer som er sjelden i bruk (et fåtall personer per dag).

Vanlig praksis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utstyr som benyttes av flere

Utstyr som benyttes i gruppetimer og som berøres av hendene over lenger tid (f.eks. manualer).

Håndhygiene før og etter timen. Utstyret rengjøres etter timen.

 

Utstyr som berøres av hendene over tid (f.eks. manualer, treningsapparater på treningssenter).

Håndhygiene før og etter timen. Utstyr berørt av hendene over tid rengjøres etter vanlige rutiner etter hver bruker.

 

Utstyr som berøres av hendene av flere personer under aktiviteten (f.eks. basketball).

Håndhygiene før og etter timen. 

 

Utstyr som benyttes av flere, men som i mindre grad berøres med hendene (f.eks. fotballer, kjegler).

Vanlig praksis.

 

 

 

 

Uteleker

Lekeapparater.

Rengjøring i henhold til ordinære rutiner.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekstiler

Tekstiler som benyttes tett på pasientens kropp (f.eks. håndklær, kluter og sengetøy).

Rengjøres etter hver bruker.

 

Utstyr som benyttes tett opp mot ansiktet (f.eks. tørrdrakter, overlevelsesdrakter).

Rengjøres etter hver bruker.

 

Stå ubrukt i 24 timer etter bruk.

Tekstiler som normalt benyttes til flere og som ikke er tett mot ansiktet (f.eks. redningsvester).

Vanlig praksis.

 

 

Historikk

22.07.2021: 22.07.21 Forenkling av språk, ingen endring.

22.03.2021: Nytt avsnitt innledningsvis, språklige endringer, slettet tekst, nytt avsnitt om desinfeksjon nederst i artikkelen.

2.12.2020: Artikkelen er revidert. Nye avsnitt: Rengjøring dersom en ansatt har utviklet symptomer forenlig med covid-19, Rengjøring under og etter hjemmeisolering, Rengjøring under og etter karantene, Tekstilhåndtering. Avsnittet om desinfeksjon er tatt ut. I stedet lenkes det til en artikkel om dette.

19.05.20: Lagt til et punkt under avsnittet "Generelle anbefalinger for rengjøring av felles lokaler" om Personer som utvikler symptomer på covid-19.

15.5.20: Artikkelen er omarbeidet og det er lagt inn tabell med oversikt over forslag til rengjøring.

11.5.20: Innledende avsnitt og ingress justert; "2 meter" fjernet.

30.04.20: Oppdatering og presisering av hele teksten.

16.04.20: Oppdatering og presisering av hele teksten