Hopp til innhold
Lukk

Få varsel ved oppdateringer av «Arbeidsplasser»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte og slette din e-postadresse ved å følge lenke i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Arbeidsplasser

Oops, noe gikk galt...

... ta kontakt med nettredaksjon@fhi.no.

... last inn siden på nytt og prøv igjen.

Råd til arbeidsplasser

Publisert Oppdatert

Artikkelen gir råd om smitteforebygging på arbeidsplasser, og råd om bruk av hjemmekontor og fleksibel arbeidstid.

skriver på pc
Colourbox.com

Artikkelen gir råd om smitteforebygging på arbeidsplasser, og råd om bruk av hjemmekontor og fleksibel arbeidstid.


Hjemmekontor anbefales for alle som har mulighet til dette (regjeringen.no)

Folkehelseinstituttet har utarbeidet en generell smittevernveileder som bransjer, tjenester og organisasjoner kan bruke for å utarbeide egne smittevernveiledere eller bransjestandarder tilpasset sin aktivitet. I denne malen finnes det detaljerte råd for arbeidsplasser.

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har også utarbeidet en veileder for bruk av hjemmekontor:

Hvordan kan man forbygge smitte?

De grunnleggende smitteverntiltakene er:

 1. Syke personer skal holde seg hjemme
 2. God hånd- og hostehygiene, og forsterket renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak

Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme. Dette gjelder uansett type sykdom, og selv med lette symptomer. Hostehygiene og å holde avstand er avgjørende for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene, og spesielt det å unngå å ta seg i ansiktet med urene hender, er viktig for å hindre indirekte kontaktsmitte. Forsterket renhold bør vurderes, spesielt for kontaktpunkter som berøres hyppig. Økt fysisk avstand mellom mennesker reduserer muligheten for smitte, også før symptomer på sykdom oppstår.

Syke personer skal holde seg hjemme

Det er viktig at personer med selv milde luftveissymptomer ikke møter fysisk på jobb eller i andre sammenhenger der de møter andre. Symptomer på covid-19 kan være milde og vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner:

Personer som kan være fysisk til stede

 • Personer som ikke har symptomer på sykdom
 • Ansatte, brukere og andre som har gjennomgått luftveisinfeksjon, så lenge de har god allmenntilstand (det vil si at du føler deg frisk og er feberfri) og har negativ test for covid-19
 • Ved gjennomgått covid-19 gjelder egne råd for når isolasjon kan oppheves, angitt av helsetjenesten og www.fhi.no

Personer som ikke kan være fysisk til stede

 • Personer som har symptomer på luftveisinfeksjon, selv ved milde symptomer. Disse personene bør testes for covid-19
 • Personer som er i karantene og isolasjon. Det er viktig at virksomheten kommuniserer dette til ansatte, besøkende, kunder og andre.
 • Det er gitt egne råd for unntak fra karantene med grunnlag i unntaksbestemmelsen i covid-19-forskriften - se avsnittet Råd ved unntak fra hjemmekarantene - for ansatte i samfunnskritiske funksjoner

Hvis du mistenker at du er syk med det nye koronaviruset

Ved sannsynlig eller bekreftet covid-19 gjelder egne anbefalinger om isolasjon for den syke og karantene for nærkontakter (se Karantene og isolering). Kommunehelsetjenesten har ansvar for oppfølging rundt covid-19-tilfeller og for å beslutte nødvendige tiltak. Kommunehelsetjenesten definerer hvem som er nærkontakter til den syke og som derfor skal i karantene (smitteoppsporing), og om det er behov for informasjon til andre. Hvis det skulle bli behov for ytterligere tiltak er det kommunehelsetjenestens oppgave å vurdere og eventuelt gi pålegg om dette.

Ved oppstått sykdom mens personer er tilstede på arbeidsplassen

Ansatte som blir syke mens de er tilstede må dra hjem så snart det er mulig. Syke personer som må hentes av andre, må vente på et eget rom eller ute der det ikke er andre. Syke personer bør ikke ta offentlig transport. Syke personer bør bruke munnbind eller dekke til munn og nese hvis de ikke kan holde to meters avstand til andre for å redusere smittespredning. I etterkant rengjøres rom, toalett og andre områder der den syke har oppholdt seg. Vanlige rengjøringsmidler kan benyttes.

Hvis en i husstanden til en ansatt er syk

Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet covid-19, kan den ansatte møte i tjenesten som normalt. Den ansatte skal imidlertid dra hjem dersom vedkommende får symptomer på covid-19.

Hvis en i husstanden til en ansatt har bekreftet covid-19

Hvis en i husstanden har fått bekreftet covid-19, skal nærkontakter holdes i karantene etter råd fra helsemyndighetene.

Nærkontakter som utvikler symptomer på covid-19 skal oppholde seg i isolasjon. Alle nærkontakter (f.o.m. ungdomsskolealder) til personer som er bekreftet smittet bør teste seg.

God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold

Gode hostevaner og god håndhygiene reduserer smitte ved alle luftveisinfeksjoner, også smitte med nytt koronavirus. Det er viktig at arbeidsplassens ledelse sikrer at ansatte er kjent med tiltakene under og har fått tilstrekkelig opplæring. Informasjonsplakater bør henges opp på relevante steder som ved inngang, fellesrom, kjøkken og toaletter for å bevisstgjøre ansatte om smittevernråd.

 • Det anbefales håndvask med såpe og vann etter hosting/nysing, etter toalettbesøk, før tilberedning av mat, før og etter måltider, etter kontakt med dyr, og ellers ved synlig skitne hender. Alkoholbaserte desinfeksjonsmidler/håndsprit virker mot koronavirus og er et alternativ hvis ikke håndvaskmuligheter er tilgjengelig. Merk at alkoholbasert desinfeksjon ikke er effektivt ved synlig skitne eller våte hender – da bør håndvask utføres først.
 • Håndvask eller hånd-desinfeksjon bør være tilgjengelig ved inngangspartier, i kantiner og på matserveringssteder.
 • Unngå å røre ved ansiktet eller øynene.
 • Det anbefales å ha tørkepapir/papirlommetørkle og mulighet for håndvask/ hånd-desinfeksjon lett tilgjengelig til bruk for ansatte som hoster eller nyser. Har man ikke det tilgjengelig, anbefales det å bruke albuekroken.
 • Toaletter og vaskeservanter, håndtak og andre gjenstander som hyppig berøres, bør rengjøres ofte. Etanolbasert desinfeksjon kan brukes på ellers rene flater (slik som håndtak, tastaturer, telefoner og lignende), ellers anbefales god rengjøring med vanlige rengjøringsmidler eller husholdningsklorin.
 • Det bør vurderes å bruke faste arbeidsplasser så langt det lar seg gjøre, og i tillegg ha godt renhold av arbeidsplassene. Ved deling av arbeidsplass bør arbeidsflaten rengjøres mellom hver bruker.

Se også:

Begrense kontakt mellom ansatte

Kontaktreduserende tiltak for å hindre smittespredning er viktig i alle situasjoner og må opprettholdes i alle ledd i møter mellom ansatte, og mellom ansatte og kunder/brukere/klienter. Så langt det er mulig bør det holdes minst én meters avstand mellom personer gjennom hele arbeidsdagen. Dette gjelder også kontorfellesskap. Virksomheten må vurdere hvor mange som kan være til stede avhengig av arealet som er tilgjengelig.

Avstanden må holdes både på arbeidsstasjoner og i møter, ved innganger, heiser og liknende der det kan oppstå trengsel.

For mange virksomheter kan en delvis hjemmekontorløsning, der ansatte har hjemmekontor en eller flere dager per uke, være et godt virkemiddel for å redusere antall personer som er på jobb samtidig. For å redusere kontakt mellom personer som jobber/er til stede samtidig, bør det legges til rette for fleksibel arbeidstid, og tilstrebe at de samme personene jobber/er til stede i lag/på samme skift.

Tiltak for å opprettholde avstand mellom personer kan f.eks. være å ta bort stoler fra møterom og kantine/spiseplasser, bruke annenhver arbeidsplass i kontorlandskap der avstanden mellom personene er under en meter og på andre små kontorarbeidsplasser.

Bruk av digitale møter bør vurderes som alternativ til fysiske møter, dersom det ikke er mulig å opprettholde god avstand før, under og etter møtet.

For fysiske møter gjelder også anbefaling om gruppestørrelse og bestemmelser i covid-19-forskriften om arrangementer.

Hjemmekontor og fleksibel arbeidstid

Hjemmekontor er et viktig tiltak for å redusere kontakt mellom personer både på arbeidsplassen og på reisen til og fra ved bruk av offentlig transport. Bruk av hjemmekontor er aktuelt som smitteforebyggende tiltak dersom:

 • Smittespredningen i lokalsamfunnet eller på arbeidsplassen er høy
 • Anbefalt avstand mellom personer på offentlige kommunikasjonsmidler brukt til reiser til og fra arbeidsplassen ikke kan opprettholdes
 • Anbefalt avstand mellom personer på arbeidsplassen ikke kan opprettholdes
 • Andre smitteverntiltak gjør det nødvendig (for eksempel ved bruk av hjemmeskole)
 • Det er nødvendig for å sikre kontinuitet for virksomheten i en situasjon med risiko for høyt fravær

Bruk av hjemmekontor for å redusere smitte av covid-19 bør vurderes av helsemyndighetene og virksomhetene. Det er utarbeidet en sjekkliste med punkter som kan vurderes.

Bruk av hjemmekontor for å opprettholde avstand mellom personer på offentlige kommunikasjonsmidler er særlig aktuelt for arbeidsplasser der mange ansatte bruker slik transport for reiser til og fra arbeidsplassen. Dette gjelder spesielt i og rundt større byer, der presset på offentlig transport er stort.

Virksomhetene bør vurdere om hjemmekontor skal brukes i tillegg til andre smitteforebyggende tiltak på arbeidsplassen.

Hjemmekontor er også aktuelt for personer med økt risiko for alvorlig forløp av covid-19, der annen tilrettelegging av arbeidet ikke er mulig eller aktuelt. Slik vurdering bør gjøres individuelt.

Hjemmekontor bør bare benyttes der virksomheten kan opprettholde et kvalitetsmessig godt tilbud ved hjelp av digitale løsninger. I mange tjenester, som for eksempel de som omfatter psykisk helse, sårbare brukere, fremmedspråklige, barn og unge, er relasjonsbygging og trygging en viktig del av arbeidet og kan oftest ikke erstattes av digitale tjenester. Det er særlig viktig å vurdere om kvaliteten er likeverdig ved digitale løsninger, og om tjenesten er like tilgjengelig for alle og oppleves like god.

Transport til og fra arbeidsstedet

Den anbefalte avstanden på minst en meter bør holdes ved transport til og fra arbeidsstedet. Bruk av hjemmekontor og fleksibel arbeidstid er viktige tiltak for å redusere kontakthyppighet i befolkningen og bruk av offentlig transport til og fra arbeidsplassen, og er aktuelt når passasjerkapasiteten på offentlig transport er begrenset. Med nødvendige smitteverntiltak, som at færre kan reise samtidig, vil kapasiteten på offentlig transport være begrenset, særlig i tilknytning til byer.

Dersom det er vanskelig å holde anbefalt avstand på offentlig transport til jobb, bør virksomheten vurdere andre tiltak for å unngå at ansatte reiser med kollektivtransport. Det kan være gjennom tilrettelegging for bruk av annen reisemåte, slik som sykkel/elsykkel, eller tilgjengelighet av parkeringsplasser.

Regjeringen har åpnet for arbeidsreiser uten karanteneplikt til og fra gule områder i de nordiske land og andre land i EU/EØS/Schengen-området. Oversikten vil oppdateres ca. hver 14.dag. Oppdatert oversikt over hvilke land og områder dette gjelder og mer informasjon finnes her:

Regjeringens reiseråd finnes her:

Kontinuitetsplanlegging

Arbeidsplasser må forberede seg på at medarbeidere kan bli langvarig borte fra jobb ved mistanke om sykdom eller bekreftet sykdom, eller at de blir satt i karantene i 10 dager etter nærkontakt med personer som er smittet. Virksomheter som er avhengig av kontinuitet i driften av kritiske funksjoner kan vurdere å etablere faste arbeidslag eller grupper med medarbeidere som er på arbeidsplassen, for å unngå at alle medarbeidere innen funksjonen kan bli utsatt for smitte. Arbeidstakere kan deles i lag som alternerer med hjemmekontor og fysisk tilstedeværelse. 

Risikoutsatte grupper

For oppdatert informasjon om personer som kan ha høyere risiko for covid-19:

Ansatte som tilhører grupper med høyere risiko for alvorlig forløp av covid-19 bør vurderes individuelt i forhold til tilrettelagt arbeid. Ansatte dette er aktuelt for, må ha legeerklæring.

Råd ved unntak fra hjemmekarantene - for ansatte i kritiske samfunnsfunksjoner

Det er gitt egne forskrifter om krav til karantene for nærkontakter til bekreftede tilfeller med covid-19, og til karantene etter reise i utlandet.

I forskriften gis det mulighet for unntak fra karanteneplikten for personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritisk samfunnsfunksjoner. Bruk av unntaket skal avklares med virksomhetsledelsen.

Det presiseres at unntaket fra karanteneplikten gjelder når de er på jobb, samt reiser til og fra arbeidet. På fritiden er personene fortsatt i karantene hjemme. De skal ikke bruke offentlig transport til og fra jobb.

Før man gjør unntak fra karantene, bør følgende vurderes:

 • Mulighet for å allokere personell fra andre deler av virksomheten.
 • Mulighet for nedjustering av aktivitet.

Dersom dette ikke er tilstrekkelig til å ivareta drift, bør det foreligge en lokal vurdering av hvem som eventuelt bør kalles tilbake til jobb.

Eksempler på ansatte som kan være aktuelle for arbeid i karanteneperioden:

 • Ansatte som er i karantene etter utenlandsreise.
 • Ansatte som er i slutten av karanteneperioden (gjennomsnittlig inkubasjonsperiode for covid-19 er 5-6 dager).
 • Ansatte som er minst smitteutsatt, for eksempel var nærkontakter kun dagen før et bekreftet tilfelle utviklet symptomer.

Følgende bør ikke unntas karanteneplikten:

 • Ansatte som har luftveissymptomer eller feber. Disse skal isoleres og dermed ikke jobbe.
 • Ansatte som over tid har hatt nær kontakt med bekreftet tilfelle med symptomer.
 • Ansatte som har husstandsmedlem/ partner som har fått påvist covid-19.

Personell som møter på jobb i karanteneperioden skal:

 • Straks forlate jobb dersom de utvikler symptomer på infeksjon.
 • Holde avstand til medarbeidere og andre.
 • Organisere arbeidet slik at nær kontakt med medarbeidere og andre begrenses.
 • Unngå tilbereding og håndtering av mat til andre.
 • Være ekstra påpasselige med hoste- og håndhygiene.

Vurderingspunkter for bruk av hjemmekontor

Situasjonen nasjonalt/lokalt Vurderinger
Nasjonalt og/eller lokalt smittepress

 - Hvordan er smittesituasjonen nasjonalt

 - Hvordan er smittesituasjonen lokalt(lokale og nasjonale   helsemyndigheter)

Kollektivtrafikksituasjonen  - Behov for kontaktreduserende tiltak i samfunnet for å unngå trengsel på offentlig sted og i kollektivtrafikken (lokale og nasjonale helsemyndigheter)
Situasjonen lokalt Vurderinger
Kan arbeidet utføres med hjemmekontorløsning  - Hjemmekontor bør bare benyttes der virksomheten kan opprettholde et kvalitetsmessig godt tilbud ved hjelp av digitale løsninger
Ansatte i risikogruppe  - Bruk av hjemmekontor bør vurderes for personer med økt risiko for alvorlig forløp av covid-19, dersom annen tilrettelegging av arbeidet ikke er mulig eller aktuelt
Ansatte som har milde symptomer på luftveissykdom eller er i karantene  - Hvis det er mulig, bør det tilrettelegges for hjemmekontorløsning for ansatte som må være hjemme, men som kan arbeide
Kan personer opprettholde anbefalt avstand på reiser til og fra arbeidsstedet (virksomheten)

 - Evaluere ansattes behov for å reise med kollektivtransport

 - Vurdere om arbeidsgiver kan tilby alternativer (sykler, økt antall parkeringsplasser mv.)

 - Bruk av hjemmekontor for å opprettholde avstand mellom personer på offentlige kommunikasjonsmidler er særlig aktuelt for arbeidsplasser der mange ansatte bruker slik transport for reiser til og fra arbeidsplassen
Kan personer opprettholde anbefalt avstand gjennom arbeidsdagen på arbeidsstedet (virksomheten)

 - Kartlegge alle områder på arbeidsplassen systematisk

 - Fokusområder: arbeidsplass/kontorplass/kontorlandskap, inngangspartier, heiser, møterom, kantiner, garderober etc.
Møter

 - Digitale møter anbefales hvis arbeidets art tillater det

 - Ved behov for fysiske møter må det sikres tilstrekkelige lokaler for å opprettholde avstand, samt følge gjeldende retningslinjer for gruppestørrelse og arrangementer
Kontinuitetsplanlegging

 - Virksomheter som er avhengig av kontinuitet i driften av kritiske funksjoner kan vurdere å bruke faste arbeidslag eller grupper med medarbeidere, for å unngå at alle medarbeidere innen funksjonen kan bli utsatt for smitte på samme tid

 - Arbeidstakere kan deles i lag som alternerer med hjemmekontor og fysisk tilstedeværelse 
Hjemmearbeid forøvrig

For mange virksomheter kan en delvis hjemmekontorløsning, der ansatte har hjemmekontor en eller flere dager per uke, være et godt virkemiddel for å redusere antall personer som er på jobb samtidig. Aspekter til vurdering er:

- Oppgaver man må være på arbeidsstedet for å løse

- Ergonomiske og sosiale hensyn, reisevei m.v.

- Sikre et minimum av fysisk tilknytning til arbeidssted

Gjennomføring av møter/samtaler som egner seg dårlig for digital gjennomføring
Reiser Digitale møter anbefales fremfor reiser hvis arbeidets art tillater det

Råd til sektorer der arbeiderne bor på arbeidsplassen - anlegg, verft, skip, mv.

Arbeidsplasser der ansatte lever tett på hverandre over tid, som for eksempel brakkerigger, vil være spesielt usatt for smittespredning. Her er det derfor spesielt viktig med forsterkete hygienetiltak og begrensninger i kontakt mellom ansatte. 

Følgende råd er utarbeidet for sektorer der arbeiderne bor på arbeidsplassen: 

 • Personer med luftveissymptomer må ikke gå på jobb eller oppholde seg i fellesrom
 • Personer som får luftveissymptomer bør bli testet, og unngå kontakt med kollegaer inntil testsvaret er klart. Ved negativ test kan de være sammen med kolleger så lenge allmenntilstanden er god.
 • Personer som har fått påvist smitte skal være i isolasjon . Hvis de ikke kan reise hjem, må det settes av egne områder til dette. De bør ha eget bad/toalett og mat bør bli servert på rommet. Etter isolasjonen er gjennomført må rom, toalett og andre områder gjøres rent.
 • Personer som blir identifisert som nærkontakter av smittede skal være i karantene. Hvis de ikke kan reise hjem, må det settes av egne områder til dette. Personer i karantene skal ikke oppholde seg i felles oppholdsrom og må være ekstra oppmerksomme på luftveissymptomer.
 • Personer som er i innreisekarantene, må ha enerom i hele karanteneperioden. De kan ikke gå på jobb eller oppholde seg i fellesrom så lenge de er i karantene. Anbefalingene om unntak for innreisekarantene og fritak for arbeidsreisene, samt anbefalte smitteverntiltak og oppfølging finnes her.
 • Arbeidsgiver bør vurdere å etablere mindre grupper /arbeidslag slik at man reduserer antall ansatte som har kontakt med hverandre. Dette gjelder både i arbeidstiden, i pauser og utenom arbeidstid i felles oppholdsrom og lignende.
 • Kommunelegen er ansvarlig for å følge opp covid-19-tilfeller og deres kontakter.

 

Historikk

19.01.2021: Endret i henhold til retningslinjer og nasjonale tiltak presentert av regjeringen på pressekonferanse 18.01

04.01.2021: Oppdatert ihht regjeringens anbefalinger om hjemmekontor fra 04.01 og to uker frem i tid.

23.11.2020: Fjernet setningen om at siden er under oppdatering.

05.11.2020: Lagt til lenke til regjeringens nye, strengere koronatiltak

30.10.2020: Oppdatert råd under avsnitt "Hvis en i husstanden til en ansatt har bekreftet covid-19". 

28.10.2020: Lagt inn avsnitt med råd til sektorer der arbeidere bor på arbeidsplassen.

04.09.2020: Presisert hva som menes med god allmenntilstand

27.08.2020: Oppdatert kulepunkter i avsnittet "Syke personer skal holde seg hjemme" under personer som kan være fysisk til stede og personer som ikke kan være fysisk til stede på arbeidsplassen.

12.08.2020: "Grønne områder" er erstattet med "gule områder"

14.07.2020: Lagt inn asvnitt om arbeidsreiser uten karanteneplikt i Norden og EU/EØS/Schengen under Transport til og fra arbeidstedet.

28.05.2020: Lagt inn lenk til Regjeringen.no til nyhet om nye karanteneregler for arbeidsreiser i Norden.

18.05.2020: Oppdatert tekst i forbindelse med publisering av Veileder for hjemmekontor. Lagt inn forslag til når hjemmekontor bør vurderes, og tabellverktøy som støtte for å gjøre vurderinger.

15.05.2020: Endret tekst i avsnittet "Reise" slik at det er i tråd med reviderte smittevernråd for ferie og reiser som ble publisert 15.05.20. I de reviderte smittevernrådene for ferie og reiser står det at: I lys av en forbedret smittesituasjon er det generelle rådet om å redusere ferie- og fritidsreiser i Norge nå lettet på.

5.5.2020: Artikkelen en omarbeidet med flere råd til arbeidsplasser. Det er gitt mer detaljerte råd om bruk av hjemmekontor og fleksibel arbeidstid. Satt inn henvisning til artikkelen Mal for smittevernveileder – bransjestandard. Råd til universiteter og høyskoler er tatt ut av artikkelen. 

31.03.2020: Lagt inn lenke til Rengjøring og desinfeksjon ved covid-19 til sektorer utenfor helsetjenesten.

25.03.2020: Lagt inn endring: Oppdatering 24. mars 2020: Regjeringen har vedtatt av tiltaket fra 12. mars videreføres til og med 13. april 2020

24.03.2020: Artikkelen splittet i to. Informasjon til spesifikke sektorer flyttet ut i egen artikkel.

19.3.2020: Avsnitt reiseråd oppdatert. Mindre redigering i avsnitt om fjernundervisning, kantiner. "Hansker" lagt til: Bruk av beskyttelsesutstyr slik som munnbind og hansker anbefales ikke på generell basis. kl 16.45

18.3.20: Lagt inn ny tekst med råd til spesifikke sektorer. Lagt inn ny tekst om råd ved unntak fra hjemmekarantene for ansatte i samfunnskritiske funksjoner.

16.3.2020: Lagt inn lenker med informasjon for varehandelen.

14.03.20: Helsemyndighetene har 14. mars 2020 vedtatt utvidete karantenebestemmelser for reisende som ankommer Norge. Detaljert beskrivelse om hvilke land som er unntatt for karantenebestemmelser finnes via lenker på siden.

12.03.20: Gjort omfattende endringer i teksten i henhold til at WHO har erklært pandemi 11.03.20 og at Helsedirektoratet 12. mars 2020 har vedtatt omfattende tiltak for å hindre spredning av covid-19.

10.03.20: Lagt til råd om håndhilsing, klemming og kyssing. Revidert råd om oppfordring til hjemmekontor og fleksible arbeidstider. 

Innhold på denne siden