Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Steder hvor mange bor (asylmottak, hybelhus, brakker, fengsel, båter etc.)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Steder hvor mange bor (asylmottak, hybelhus, brakker, fengsel, båter etc.)

Råd til steder hvor mange bor (asylmottak, hybelhus, brakker, fengsel, båter etc.)

Publisert Oppdatert

Artikkelen gir råd om smitteforebygging på steder hvor mange bor (asylmottak, hybelhus, brakker, fengsel, båter etc.).

Artikkelen gir råd om smitteforebygging på steder hvor mange bor (asylmottak, hybelhus, brakker, fengsel, båter etc.).


Innhold på denne siden

Nasjonale og lokale smitteverntiltak

Regjeringen går videre med tredje trinn i gjenåpningsplanen fra 20. juni kl. 12.00. En ny vurdering av om vi kan gå til trinn 4 vil skje i midten av august.

Kommunene kan innføre strengere tiltak lokalt på grunn av smittesituasjonen. Se nettsiden til din kommune for informasjon om lokale tiltak.

Generelle råd

Generelle smittevernråd som gjelder i alle situasjoner:

 • Syke personer bør holde seg hjemme.
 • Kontaktreduserende tiltak - hold minst 1 meter avstand til andre enn de du bor tett med (familiemedlemmer eller tilsvarende nære). Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsning og klemming, og begrens antall sosiale kontakter.
 • God hånd- og hostehygiene og godt renhold.
 • Beskyttede skal følge de samme rådene som andre ute i samfunnet. I private rom (i hjem og i bil), kan beskyttede ha nær sosial omgang (under 1 meter) med andre beskyttede og ubeskyttede som ikke er i risikogruppen og personer de bor sammen med. Beskyttede omfatter de som er fullvaksinerte, de som har fått 1. vaksinedose (etter 3-15 uker) og personer som har gjennomgått covid-19 infeksjon i løpet av de siste 6 månedene.

Les mer om råd til fullvaksinerte, beskyttede og risikogrupper:

Kommunen kan innføre strengere tiltak lokalt på grunn av smittesituasjonen, i tillegg til råd som er beskrevet i denne artikkelen. Se informasjon om lokale tiltak på kommunens nettside.

Spesielle utfordringer der mange bor tett

I situasjoner der mange bor tett kan det være særlig vanskelig å overholde de generelle smitteverntiltakene. Det er ofte liten plass og flere deler fasiliteter som kjøkken, bad og oppholdsrom. Dette kan gjøre det vanskelig å holde avstand og begrense antallet kontakter. Det kan også være begrensede muligheter til isolasjon og karantene.

Smittespredning skjer primært innendørs der flere mennesker befinner seg nær hverandre . Man har sett flere store utbrudd i boliger hvor personer deler soverom og der folk generelt lever tett. Eksempel på dette er på cruise-båter, brakker og i fengsel. Andre steder som kan være sårbare for utbrudd er anlegg der arbeidere bor på arbeidsplassen (for eksempel i brakkerigger) ved asylmottak og på internat.

Smitterisikoen øker med økende antall som bor sammen. Hvis flere grupper deler innkvartering, vil smitte hos en person lett kunne spre seg til mange. Opprettholdelse av adskilte grupper er derfor nødvendig. En inndeling i grupper vil også begrense antallet nærkontakter som må settes i karantene rundt et tilfelle.

Risiko for smitte er høyest i små rom med dårlig ventilasjon. Risikoen øker også med oppholdstiden. Økt avstand og færre nære kontakter er to sentrale smittereduserende tiltak i håndteringen av koronapandemien. I samfunnet er de generelle føringene at man skal begrense kontakt utover de man bor sammen med. Disse føringene bør videreføres i settinger der mange bor tett, så langt det er mulig.

Planlegging

For å unngå, eller redusere, smittespredningen i innkvarteringer der mange bor tett kreves aktiv overvåking, testing, tidlig smittesporing, god etterlevelse av råd og tydelig kommunikasjon (over lang tid). Ansvarlige for innkvartering bør gjøre en risikovurdering og utarbeide en plan for hvordan innkvarteringen skal organiseres og for hvordan isolering av syke og karantenesetting av nærkontakter best kan skje i de aktuelle lokaler. Folkehelseinstituttet har laget en mal som kan brukes som utgangspunkt for å utarbeide egne smittevernveiledere tilpasset sin aktivitet. Folkehelseinstituttet har også utarbeidet råd for sektorer der arbeiderne bor på arbeidsplassen.

Praktiske smittevernråd

Ventilasjon

 • Øk ventilasjonen i dårlig ventilerte rom. Forøvrig bør bruk og vedlikehold av ventilasjon følge vanlige rutiner. Å øke graden av ventilasjon i allerede godt ventilerte rom anbefales ikke.
 • I rom som mangler ventilasjonsanlegg: Lufting via åpne vinduer eller dører i 15 minutter før bruk kan ha god effekt. Lufting anbefales også mellom bruk av ulike grupper.

Se Inneklima og risiko for smitte av covid-19 - Råd om ventilasjon (pdf) 

Innkvartering

 • Av smittevernhensyn bør så få som mulig innkvarteres per boenhet (en boenhet er definert som en leilighet eller en del av et bygg som inneholder soverom, bad/toalett og kjøkken).Helst bør det ikke være mer enn fem personer og maksimum 10 personer per boenhet. Disse bør være de samme over tid.
 • Det anbefales enerom, men som unntak kan det innkvarteres inntil fem personer på samme soverom ved kortvarig innkvartering eller tette familiebånd (for eksempel foreldre og små barn).
 • De mest risikoutsatte bør ha eget bad, toalett og kjøkken eller eventuelt få maten levert.
 • Der mange bor sammen, for eksempel i asylmottak, studentboliger eller brakkebyer, bør man dele opp boligen/bygget, slik at kun mindre grupper (maks 5-10) bruker de samme fellesområdene samtidig.
 • Hvis en gruppe deler fellesarealer og kjøkken/bad med andre grupper, må det etableres rutiner som ivaretar avstandskrav, og sikrer forsvarlig rengjøring mellom hver gang arealene brukes (se eksempel under).
 • Hvis personer som ankommer Norge skal i innreisekarantene samtidig og må dele innkvartering, bør man unngå at de deler innkvartering med andre som allerede har vært innkvartert en stund. De som er i innreisekarantene bør også unngå å være i kontakt med hverandre, slik at de ikke smitter hverandre i karantenetida. Se Egnet sted for karantene.

Fellesareal

Unntaksvis hvis mange ulike grupper, som ikke er vaksinert må dele kjøkken eller bad, bør:

 • Spisetidene spres over et større tidsrom.
 • Eventuelle ansatte bør fordeles på gruppene og ikke ha kontakt med alle hvis mulig.
 • Hver gruppe setter seg samlet i spiseområdet, med minimum to meter til neste gruppe.
 • God ventilasjon sikres. Dette kan gjøres ved å åpne dører og vinduer for utlufting, både før og etter bruk.
 • Sikre godt renhold. Ansatte, innsatte og beboere bør får opplæring i hvordan det skal vaskes, med hvilke produkter og hva som må vaskes, og hver ansatt eller arbeidslag vasker etter seg før de forlater området. Da vil neste gruppe(r) komme til rene flater, håndtak og redskap. Vanlig renhold utføres i tillegg. Ved bruk av kjøkken er det spesielt viktig å huske på renhold av håndtak på skap, knotter på komfyr og andre kontaktflater som berøres ofte. Brukt servise settes rett i maskinen og vaskes på minimum 60 °C. Det er også viktig med hyppig vask av kontaktflater på toalett og i dusj.

Særskilt rettet mot asylmottak:

 • Flytting: Det er ikke anbefalt å flytte beboere mellom ulike mottak. Dette er i tråd med generelle råd om å begrense reiseaktivitet hvis mulig. Ved planlagt overflytting mellom mottak bør testing før overflytting vurderes, særlig ved overflytting fra områder med høyere smittetrykk. Det anbefales at det benyttes karanteneliknende løsning ved ankomst på nytt bosted. Det vil si at det ikke er en formell pålagt karantene, men at det bør være opplegg på mottaket for å ivareta de samme hensyn som ved en formell pålagt karantene. Dette må særlig vektlegges når det er flyttinger fra område med mye smitte til områder med mindre smitte.

UDI har selv utarbeidet en smittevernveileder for asylmottak der FHI har gitt innspill: 

Forsterket renhold

Kontaktflater som ofte berøres må ha forsterket renhold.

Historikk

28.05.2021: Lagt til råd for personer som er beskyttet og vaksinert og presiseringer for ventilasjon. Ellers språklige oppdateringer.

23.03.2021: Lagt ved lenke til UDIs smittevernveileder for asylmottak