Hopp til innhold
Lukk

Få varsel ved oppdateringer av «Steder hvor mange bor (asylmottak, hybelhus, brakker, fengsel, båter etc.)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Steder hvor mange bor (asylmottak, hybelhus, brakker, fengsel, båter etc.)

Oops, noe gikk galt...

... ta kontakt med nettredaksjon@fhi.no.

... last inn siden på nytt og prøv igjen.

Råd til steder hvor mange bor (asylmottak, hybelhus, brakker, fengsel, båter etc.)

Publisert Oppdatert

Artikkelen gir råd om smitteforebygging på steder hvor mange bor (asylmottak, hybelhus, brakker, fengsel, båter etc.).

Artikkelen gir råd om smitteforebygging på steder hvor mange bor (asylmottak, hybelhus, brakker, fengsel, båter etc.).


Nasjonale og lokale smitteverntiltak

Regjeringen har vedtatt strengere nasjonale tiltak som gjelder fra 25. mars. Tiltakene varer så lenge det er behov for dem, og skal vurderes innen 12. april.

Noen av de nye anbefalingene er:

 • Der du kan, hold gjerne 2 meter avstand til andre enn dem du bor med, kjæresten din eller 1-2 faste kontakter om du bor alene. Barn og ungdom kan ha 1-2 faste venner som de kan ha nær kontakt med. Dette vil ikke gjelde for helsetjenesten, barnehager og skoler, eller andre tjenester for sårbare grupper der det i praksis kan hindre normal drift av tjenestene. For virksomheter hvor 1 meter er forskriftsfestet i covid-19-forskriften, vil kravet om 1 meter avstand fortsatt gjelde. Det gjelder for eksempel butikker og frisører. Det betyr også at det fortsatt vil stå 1 meter avstand i veiledere og bransjestandarder.
 • Vi anbefaler maks to gjester på besøk.
 • Du bør begrense sosiale kontakter mest mulig.
 • Vi anbefaler bruk av munnbind på alle steder der det ikke er mulig å holde to meters avstand. Dette er spesielt viktig i utbruddsområder og i kommuner som forventer mange tilreisende i påsken. I helsetjenesten og skoler og barnehager gjelder egne råd.

Kommunene kan innføre strengere tiltak lokalt på grunn av smittesituasjonen. Se nettsiden til din kommune for informasjon om lokale tiltak.

Generelle råd

Generelle smittevernråd som gjelder i alle situasjoner:

 • Syke personer bør holde seg hjemme
 • Kontaktreduserende tiltak - hold 1 meter avstand til andre enn de du bor med. Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsning og klemming, og begrens antall sosiale kontakter
 • God hånd- og hostehygiene og godt renhold

Kommunen kan innføre strengere tiltak lokalt på grunn av smittesituasjonen, i tillegg til råd som er beskrevet i denne artikkelen. Se informasjon om lokale tiltak på kommunens nettside.

Spesielle utfordringer der mange bor tett sammen

I situasjoner der mange bor tett sammen kan det være særlig vanskelig å overholde de generelle smitteverntiltakene. Det er ofte liten plass og delte fasiliteter som kjøkken, bad og oppholdsrom. Dette kan gjøre det vanskelig å holde avstand og begrense antallet kontakter. Det kan også være begrensede muligheter til isolasjon og karantene.

Det er dokumentasjon for at smittespredning primært skjer innendørs der mennesker befinner seg i tett nærkontakt til hverandre (under 1 meters avstand); spesielt store utbrudd har man sett i boliger hvor personer deler soverom og der folk generelt lever tett, på cruise-båter, brakker og i fengsel. Andre steder som kan være sårbare for utbrudd er anlegg der arbeidere bor på arbeidsplassen, asylmottak og internat.

Smitterisikoen øker med økende antall som bor sammen. Hvis flere grupper deler innkvartering, vil smitte hos en person lett kunne spre seg til mange. Opprettholdelse av adskilte grupper er derfor nødvendig. En inndeling i grupper vil og begrense antallet nærkontakter som må settes i karantene rundt et tilfelle.

Risiko for smitte er høyest i små rom med dårlig ventilasjon og risikoen øker med oppholdstiden. Økt avstand og færre nære kontakter er to sentrale smittereduserende tiltak i håndteringen av koronapandemien. I samfunnet er de generelle føringene at man skal begrense kontakt utover de man bor sammen med. Disse føringene bør videreføres i settinger der mange bor tett, så langt det er mulig.

Planlegging

For å unngå, eller redusere, smittespredningen i innkvarteringer der mange bor tett sammen kreves aktiv overvåking, testing, tidlig smittesporing, god etterlevelse av råd og tydelig kommunikasjon over lang tid. Ansvarlige for slik innkvartering bør gjøre en risikovurdering og utarbeide en plan for hvordan innkvarteringen skal organiseres og for hvordan isolering av syke og karantenesetting av nærkontakter best kan skje i de aktuelle lokaler. Folkehelseinstituttet har laget en mal som kan brukes som utgangspunkt for å utarbeide egne smittevernveiledere tilpasset sin aktivitet. Folkehelseinstituttet har utarbeidet råd for sektorer der arbeiderne bor på arbeidsplassen.

Praktiske smittevernråd

Ventilasjon

 • Øk ventilasjonen i dårlig ventilerte rom. For øvrig bør bruk og vedlikehold av ventilasjon følge vanlige rutiner. Å øke mekanisk ventilasjon i allerede godt ventilerte rom kan øke smitterisikoen.
 • I tette rom som mangler ventilasjonsanlegg, anbefales det å lufte regelmessig. Vindu/dør og ventiler kan åpnes for å forbedre luftkvaliteten.
 • Se lenke til "Inneklima og risiko for smitte av covid-19 - Råd om ventilasjon" i egen artikkel under avsnittet Faglige notater - nasjonale tiltak

Innkvartering

 • Av smittevernhensyn bør så få som mulig innkvarteres per boenhet (en boenhet er definert som en leilighet/del av et bygg som inneholder soverom + bad/toalett og kjøkken), helst opptil fem personer og maksimum 10 personer, og det bør være de samme over tid.
 • Det anbefales enerom, men som unntak kan det innkvarteres inntil fem personer på samme soverom ved kortvarig innkvartering.
 • De mest risikoutsatte bør ha eget bad, toalett og kjøkken eller få maten levert.
 • Der mange bor sammen, for eksempel i asylmottak, studentboliger eller brakkebyer, bør man dele opp boligen/bygget, slik at kun mindre grupper (maks 5-10) bruker de samme fellesområdene samtidig.
 • Hvis en gruppe deler fellesarealer og kjøkken/bad med andre grupper, må det etableres rutiner som ivaretar avstandskrav, og sikrer forsvarlig rengjøring mellom hver gang arealene brukes (se eksempel under).
 • Hvis personer som ankommer Norge skal i innreisekarantene samtidig og må dele innkvartering, bør man unngå at de deler innkvartering med andre som allerede har vært innkvartert en stund. De som er i innreisekarantene bør også unngå å være i kontakt med hverandre, slik at de ikke smitter hverandre i karantenetida.

Fellesareal

Unntaksvis hvis mange ulike grupper må dele kjøkken/bad samtidig, bør:

 • Spisetidene spres over et større tidsrom.
 • Eventuelle ansatte bør fordeles på gruppene og ikke ha kontakt med alle hvis mulig.
 • Hver gruppe setter seg samlet i spiseområdet, med minimum to meter til neste gruppe.
 • Sikre god ventilasjon, ev. åpne dører og vinduer for utlufting, både under bruk så langt det lar seg gjøre og etter bruk.
 • Sikre godt renhold. Eventuelle ansatte bør får opplæring i hvordan vaske, med hvilke produkter og hva som må vaskes, og hver ansatt eller arbeidslag vasker etter seg før de forlater området. Da vil neste gruppe(r) komme til rene flater, håndtak og redskap. Vanlig renhold utføres i tillegg. Ved bruk av kjøkken er det spesielt viktig å huske på renhold av håndtak på skap, knotter på komfyr og andre kontaktflater som berøres ofte. Brukt servise settes rett i maskinen. Vaskes på minimum 60 °C. Tilsvarende er det viktig med hyppig vask av kontaktflater på toalett/dusj. Det bør vurderes om antall personer som er ansvarlig for innkjøp av mat bør begrenses.

Særskilt når det gjelder asylmottak:

 • Flytting: Det er ikke anbefalt å flytte beboere mellom mottak med mindre det er nødvendig. Dette er i tråd med generelle råd om å begrense reiseaktivitet hvis mulig. Ved planlagt overflytting mellom mottak bør testing før overflytting vurderes, særlig ved overflytting fra områder med høyere smittetrykk. Det anbefales at det benyttes karanteneliknende løsning ved ankomst på nytt bosted. Det vil si at det ikke er en formell pålagt karantene, men at det bør være opplegg på mottaket for å ivareta de samme hensyn som ved en formell pålagt karantene. Dette må særlig vektlegges når det er flyttinger fra område med mye smitte til områder med mindre smitte.

UDI har selv utarbeidet en smittevernveileder for asylmottak der FHI har gitt innspill: 

Forsterket renhold

Kontaktflater som ofte berøres må ha forsterket renhold.

Historikk

23.03.2021: Lagt ved lenke til UDIs smittevernveileder for asylmottak

Innhold på denne siden