Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Dagligvarehandel, serveringssteder, reiselivsbransjen, politi, drosje, håndverkere mv.»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Dagligvarehandel, serveringssteder, reiselivsbransjen, politi, drosje, håndverkere mv.

Råd til ulike sektorer; dagligvarehandel, serveringssteder, reiselivsbransjen, politi, drosje, håndverkere mv.

Publisert Oppdatert

Her finner du råd til sektorer utenfor helsetjenesten som kan ha behov for spesifikke tiltak for å forebygge smitte med covid-19.

Her finner du råd til sektorer utenfor helsetjenesten som kan ha behov for spesifikke tiltak for å forebygge smitte med covid-19.


Innhold på denne siden

Nasjonale og lokale smitteverntiltak

Regjeringen starter på første trinn i gjenåpningsplanen. De nye nasjonale tiltakene gjelder fra og med fredag 16. april.

Kommunene kan innføre strengere tiltak lokalt på grunn av smittesituasjonen. Se nettsiden til din kommune for informasjon om lokale tiltak.

Generelle smittevernråd som gjelder i alle situasjoner:

 • Syke personer bør holde seg hjemme
 • Legge til rette for at personer kan holde en meters avstand
 • God hånd- og hostehygiene og godt renhold

Alle bedrifter bør følge både rådene om hvordan forebygge smitte på arbeidsplassen, og de generelle smittevernrådene:

I områder med økt smittepress kan kommunen innføre lokale tiltak, i tillegg til de spesifikke råd som er beskrevet i denne artikkelen. Se informasjon om lokale tiltak på din kommunes nettside.

Dagligvarehandel

Det er anbefalt at alle kjøpesentre og butikker har rutiner for adgangskontroll og antallsbegrensninger slik at det er mulig å holde avstand. 

Covid-19-viruset smitter ikke direkte gjennom mat eller vann, slik at det ikke er nødvendig å begrense varetilbudet i dagligvarebutikker.

Råd til dagligvarehandelen:

 • Tilrettelegg for at alle ansatte og kunder til enhver tid kan følge de generelle smittevernrådene
 • Gjennomgå renholdsrutinene: Rengjøring og desinfeksjon, 
 • Vurder å bruke pleksiglass for å beskytte ansatte og kunder
 • Vi anbefaler ikke generell bruk av munnbind eller hansker. I områder med økt smittepress kan kommunen innføre anbefaling eller påbud om munnbind i butikker der man ikke kan holde 1 meters avstand. 

Du finner mer detaljerte råd på Helsedirektoratets nettside:

Serveringssteder

Serveringssteder der det blir servert mat kan holde åpent hvis det blir iverksatt nødvendige tiltak for å sikre smittevernfaglig forsvarlig drift.

Smittevernfaglig forsvarlig drift innebærer:

 • At virksomheten skal sørge for at besøkende og personell kan holde minst 1 meters avstand til personer fra annen husstand
 • At den har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at disse rutinene blir overholdt.

Dersom serveringsstedet har skjenkebevilling, skal:

 • Skjenking av alkohol kun skje ved bordservering og det skal være sitteplasser til alle gjester.
 • Servering av alkohol kan bare skje til de som får servert mat, og skjenking må opphøre kl. 22.00.
 • Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk opphøre senest 22.30.
 • Gjester ikke slippes inn etter kl. 22.00.
 • Kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det, registreres.

Se hvilke regler som gjelder hos Helsedirektoratet (hdir.no).

I områder med økt smittepress kan kommunen innføre lokale anbefalinger eller påbud som en del av tiltakene for å redusere risiko for smittespredning. Dette kan være for eksempel begrensning av antall personer som kan være samlet i grupper på et serveringssted, bruk av munnbind, begrensninger for alkoholservering og reduserte åpningstider.

Råd til serveringssteder:

 • Antall personer som kan være tilstede samtidig må være tilpasset størrelsen på lokalet. Det skal være mulig for gjester til å holde minst 1 meters avstand. Husstandsmedlemmer kan sette seg sammen.
 • Unngå trengsel ved inngang, garderobe, på toalettet, ved bordet, baren og ellers i lokalet.
 • Mulighet for håndhygiene må være lett tilgjengelig
 • Gjennomgå renholdsrutinene. Se: Rengjøring og desinfeksjon,

Dersom serveringsstedet har buffet-servering gjelder disse rådene i tillegg:

 • Tilrettelegg for 1 meters avstand mellom gjester, for eksempel med oppmerking eller andre tiltak
 • Del gjestene inn i grupper som får servering til ulike tidspunkt
 • Ha hånddesinfeksjon tilgjengelig både før og etter buffeten
 • Bytt ut serveringsbestikk jevnlig
 • Felles kontaktpunkter bør bli rengjort/desinfisert regelmessig
 • Sykehus og sykehjem bør ikke ha buffetservering

Serveringssteder skal ikke ha servering for privat sammenkomst med flere enn 10 personer.

Ved arrangement på et serveringssted gjelder kravene for arrangementer gitt i covid-19-forskriften:

Se også:

Hoteller, campingplasser, feriesenter og utleiehytter 

Hoteller, campingplasser, feriesenter, utleiehytter og liknende kan holde åpent så lenge de kan sikre smittevernfaglig forsvarlig drift.

Følgende råd er utarbeidet til disse sektorene:  

 • Legg til rette for at det er mulig å holde avstand mellom personer i alle områder; ved inngang, resepsjon, på toaletter/sanitæranlegg, spiserom/matsal, fellesrom og felleskjøkken. 
 • Sanitæranlegg på campingplasser og lignende steder bør være åpne. 
 • Gjennomgå renholdsrutinene.  
 • Restauranter og kaféer på hoteller, campingplasser, feriesentre og lignende følger kravene for serveringssteder som beskrevet over. 
 • Treningsrom på hoteller og lignende steder følger råd for treningssentre. 
 • For spa-anlegg og hotellbasseng, gjelder råd for svømmehaller.  
 • En-til-en behandling i spaavdelinger og lignende på hoteller følger kravene for en-til-en-virksomheter. 
 • Arrangementer har egne krav

Se også:  

Betjente eller ubetjente turisthytter som drives av ulike aktører:

 • Betjente hytter bør følge bransjenormer og smittevernveiledere som andre aktører i bransjen.
 • Ubetjente hytter bør betraktes som private eller leide hytter, der en husstand eller et reisefølge ikke bør være samtidig som andre husstander / reisefølger. Det anbefales derfor å legge til rette for forhåndsbooking.
 • Enkelte hytter ligger vanskelig tilgjengelig, noe som kan medføre en utfordrende situasjon for lokale helsemyndigheter ved et potensielt utbrudd, både med henhold på behov for helsehjelp og karantene/testing. I slike tilfeller bør det gjøres lokale vurderinger om det er forsvarlig å holde åpent.

Alpinanlegg

Alpinanleggenes landsforening har selv utarbeidet en smittevernveileder for vintersesongen 2020-2021 der FHI har gitt innspill. Veilederen er basert på FHIs veiledermal der de grunnleggende smitteverntiltakene omtales.

Følgende råd gjelder ved drift/bruk av alpinanlegg:

 • Personer med nyoppståtte luftveissymptomer eller som er i karantene eller isolasjon skal ikke oppholde seg i alpinanlegget eller tilknyttede virksomheter.
 • Alle som oppholder seg i alpinanlegget bør holde minst 1 meters avstand til andre personer i alle situasjoner.
 • I heiskø bes gjester holde minst 1 meters avstand til personer som ikke er nære kontakter. Virksomheten har ansvar for å tilrettelegge for dette. Det anbefales at «single-kø» fjernes. Ved bruk av stolheis skal det være ett ledig sete mellom personer som ikke er nære kontakter. Med nære kontakter menes:
  • Husstandsmedlemmer (inkluderer ev. kjæreste)
  • Barn som tilhører samme kohort i barnehage eller barneskole
  • For ungdom og aleneboende er anbefalingen at de kan ha 1-2 venner de kan være fysisk nære, som bør være de samme over tid
 • Alpinanlegget bør tilrettelegge for å unngå trengsel i heisområder, butikker o.l.
 • Ledelsen ved hvert enkelt alpinanlegg må vurdere anleggets kapasitet med hensyn til antall besøkende. Det bør tilrettelegges for å bestille på forhånd og forhåndsregistrere heiskort.
 • Alpinanlegg som har mulighet for det bør etablere systemer for å registrere gjester som besøker alpinanlegget.
 • Alpinanlegget bør tilrettelegge for køsystem og forhåndreservering for å unngå ansamling av folk i forbindelse med ski- og utstyrsleie.
 • Leieutstyr rengjøres/karantenesettes mellom hver bruker.
 • Serveringssteder tilknyttet alpinanlegget må følge krav til smittevernfaglig forsvarlig drift ved serveringssteder i §14a i covid-19-forskriften.
 • Alpinanleggene bør sørge for god informasjon om gjeldende smitteverntiltak til alle gjester ved anlegget.

Forsterkede smitteverntiltak

I kommuner med økt smittespredning er det anbefalt at serveringssteder i tilknytning til alpinanlegg ikke bør være åpne for innendørsservering grunnet høyere smitterisiko innendørs. Dette bør også vurderes i kommuner med mange besøkende fra områder med økt smitte. Matservering gjennom luke eller lignende kan gjennomføres så lenge denne maten spises utendørs og man påser at det er god avstand (minst 1 meter) til enhver tid mellom utendørsgjestene. Toaletter bør være åpne, men virksomheten bør påse at eksisterende smitteverntiltak ivaretas for å unngå kødannelser og sikre at god avstand (minst 1 meter) også kan overholdes i denne situasjonen.

Aktiviteter og utleie av utstyr  

Virksomheter som tilbyr aktiviteter, kan holde åpent så lenge de kan sikre smittevernfaglig forsvarlig drift.

Ved aktiviteter og utleie av utstyr gjelder følgende råd:

 • Utleieutstyr bør bli håndtert slik det er beskrevet i rengjøring og desinfeksjon til sektorer utenfor helsetjenesten. 
 • Rengjør kontaktpunkter på utstyr som sykler, padleårer, klatreutstyr, hjelmer etc. med vanlige rengjøringsmidler. 
 • Desinfeksjonsmidler kan brukes som alternativ til vask av kontaktpunkter. 
 • For tekstiler som blir brukt tett opptil ansiktet (tørrdrakter, overlevelsesdrakter etc.) kan man vaske hetter, krager o.l. og bruke de umiddelbart. Alternativt kan utstyret stå ubrukt i minst 24 timer.   

Fornøyelsesparker, lekeland og tivoli 

Slike virksomheter kan holde åpent så lenge de kan sikre smittevernfaglig forsvarlig drift.

Følgende råd gjelder for fornøyelsesparker, lekeland og tivoli:

 • Ledelsen bør utarbeide en oversikt over hvor mange personer som kan være til stede i anlegget samtidig, basert på størrelsen på anlegget, kapasitet på garderober, toaletter og andre fasiliteter. 
 • Tiltak bør være tilpasset hver enkelt aktivitet. Kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift kan innebære at enkelte aktiviteter/utstyr ikke kan brukes, fordi det ikke vil være mulig å ivareta avstand eller god nok hygiene. 
 • Restauranter, kaféer og kiosker følger kravene for serveringssteder som beskrevet over. 
 • Enkeltstående arrangementer følger krav for arrangementer.  
 • For å unngå trengsel kan aktøren legge til rette for forhåndskjøp av billetter på nett og digitale køer, i tillegg til å begrense antall gjester per aktivitet (for eksempel ved å stenge annenhver vogn i berg-og-dalbanen og oppfordre til at man kun sitter ved siden av de man til vanlig har nærkontakt med.)  

Museer    

Museer kan holde åpent så lenge de kan sikre smittevernfaglig forsvarlig drift.Ved guidede turer, foredrag og liknende gjelder kravene for arrangementer.   

Sektorer som arbeider tett på personer som kan være smittet med covid-19 (politi, toll, fengselsvesen og andre)

For sektorer som må ha kontakt med personer som er syke eller har økt sannsynlighet for å være smittet, har FHI utarbeidet egne råd.

Råd til politi, toll, fengselsvesen og andre:

 • Hvis mulig, bør du holde minst 2 meters avstand til personer med mistenkt eller bekreftet covid-19.
 • Hvis det er nødvendig med nærmere kontakt bør du bruke beskyttelsesutstyr som munnbind, øyebeskyttelse og eventuelt hansker. Dette gjelder også hvis du skal inn til personer som er i karantene eller hjemmeisolasjon. Ta evt. kontakt med kommunehelsetjenesten for råd om bruk av beskyttelsesutstyr.
 • Bruk frakk eller forkle dersom det er fare for sprut og søl med sekreter/ekskreter.
 • Sørg for god håndhygiene, spesielt etter nærkontakt. Vask hendene med såpe og vann, eller bruk hånddesinfeksjon dersom dette ikke er tilgjengelig
 • Sett av egne avlukkede områder til covid-19-smittede personer.
 • Avklar eventuelle andre tiltak med kommunehelsetjenesten.

Se også: 

Sektorer som er i kontakt med privatpersoner eller arbeider i private hjem (taxinæringen, håndverkere, feiere og andre)

Følgende råd gjelder for sektorer som er i tett kontakt med privatpersoner:

 • Husk å holde minst 1 meters avstand til kunder til enhver tid, og vask hender eller bruk hånddesinfeksjon etter kundebesøk/transport.
 • Kontakt de du skal transportere/arbeide hos. Spør om de er friske og om de er i karantene eller hjemmeisolasjon (bekreftet covid-19-sykdom).
 • Hvis de er syke med luftveissymptomer, i karantene eller hjemmeisolasjon; utsett arbeidet hvis mulig.
 • Hvis ikke dette er mulig, anbefaler vi at du holder minst 2 meters avstand til kunden eller bruker beskyttelsesutstyr som munnbind, øyebeskyttelse og eventuelt hansker. Du kan be kommunehelsetjenesten om råd for hvordan arbeidet kan bli utført på en trygg måte og om bruk av beskyttelsesutstyr.
 • For pasientreiser/drosjer som transporterer personer med mistenkt eller bekreftet covid-19-sykdom gjelder egne råd:

For taxinæringen, se også:

Sektorer med arbeidere som bor på arbeidsplassen

Råd til sektorer med arbeidere som bor på arbeidsplassen, for eksempel anleggsvirksomheter, verft, skip og andre finnes her: 

Ved salg og bytte av seksuelle tjenester

En arbeidsgruppe ledet av Pro-senteret har laget kortfattede Smittevernfaglige råd for å forebygge covid-19 ved salg eller bytte av seksuelle tjenester. Rådene er utarbeidet etter Folkehelseinstituttets mal for bransjestandarder i forbindelse med koronapandemien. Arbeidsgruppen har hatt medlemmer fra PION – Sexarbeidernes interesseorganisasjon og Kirkens bymisjons tiltak i Oslo, Stavanger, Trondheim og Bergen i tillegg til Pro-senteret i Oslo kommune. Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har bistått med smittevernfaglige råd.

Rådene finnes tilgjengelig på norsk, engelsk, thai, spansk, portugisisk, rumensk, bulgarsk, polsk og russisk, og ligger på PIONs nettsider.

Vann og avløpsbransjen

Det finnes ikke dokumentasjon på at SARS CoV-2 har blitt overført via drikkevann eller hvor lenge viruset overlever i overflatevann.

Norske vannverk benytter normalt klor, UV-stråling eller ozonering som desinfeksjonsmetode. Disse metodene er effektive mot de aller fleste sykdomsfremkallende virus, og WHO konkluderer med at de også inaktiverer dette viruset. Det er ikke rapportert at SARS CoV-2 virus har blitt overført gjennom avløpsvann eller kloakk.

Råd til vann- og avløpsbransjen:

 • Benytt standard forhåndsregler og prosedyrer som blir brukt ved andre sykdommer som kan spres via avløpsvann
 • I sjeldne tilfeller kan man få brudd og lekkasjer på ledningsnettet og avløpsvann kan komme inn i drikkevannsledninger. Det vil da være vanlig praksis å iverksette kokevarsel, og folk vil få informasjon om at vannet bør kokes og evt. ikke drikkes.

Se også:

Råd for å unngå Legionella:

For å redusere fare for smitte fra legionella kan tiltak og rutiner iverksettes før bygg tas i bruk etter lengre opphold i drift. Eventuelt kan driftsrutinene opprettholdes mens byggene ikke er i bruk. Om forebyggende tiltak mot Legionella:

Historikk

22.04.2021: Nytt avsnitt med lenke til smittevernråd for å forebygge covid-19 ved salg eller bytte av seksuelle tjenester.

16.04.2021: Oppdatert i henhold til Regjeringens anbefalinger fra 16. april.

19.03.2021: Lagt inn anbefaling om å vurdere forsterkede tiltak også ved alpinanlegg i kommuner med mange besøkende fra områder med økt smitte.

03.03.2021: Lagt inn «ulike sektorer» i tittel. Lagt inn råd om betjente og ubetjente hytter under avsnitt om reiseliv.

25.02.2021: Lagt til at konsum av utskjenket alkoholholdig drikk på serveringssteder skal opphøre senest 22.30. Lagt til at serveringssteder ikke skal ha servering for privat sammenkomst med flere enn 10 personer.

22.02.2021: Oppdatert i henhold til nasjonale endringer i forskrift.

09.02.2021: Lagt inn anbefaling om unngå innendørs servering i varmestuer, kafeer o.l. tilknyttet alpinanlegg i kommuner med økt smittespredning.

25.01.2021: Lagt inn avsnitt om skjerpede tiltak i 25 kommuner på Østlandet som følge av utbruddet med engelsk koronavirusvariant. Lagt inn informasjon om anbefalinger for alpinanlegg i kommunene som er omfattet av covid-19-forskriftens kapittel 5A.

22.01.2021: Oppdatert mht. regelverk for skjenkestopp

19.01.2021: Tatt ut tidsbegrensede råd om forsterkede tiltak. Språklige rettinger og presiseringer.

14.01.2021: Lagt inn presisering rundt hvem som regnes som nære kontakter ved bruk av heis i alpinanlegg.

08.01.2021: Endring og presisering av at midlertidige anbefalinger og vedtak fra 4. januar 2021 gjelder til 19. januar. 

05.01.2020: Endret ihht regjeringens beslutninger og anbefalinger fra 04.01 med anbefaling om antallsbegrensning og adgangskontroll for kjøpesentre og butikker, samt om nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol.

22.12.2020: Lagt inn lenke til "Smittevernveileder – Alpinanleggenes landsforening (PDF)".

21.12.2020: Lagt inn råd om drift/besøk i alpinanlegg.

08.12.2020: Innlemmet avsnitt om: 

 • hoteller, campingplasser, feriesenter og utleiehytter
 • aktiviteter og utleie av ustyr
 • Fornyelsesparker, lekeland og tivoli
 • Museer

06.11.2020: kl 23:59: lagt inn setning om at det er skjenkestopp kl. 24.00 og serveringssteder med skjenkebevilling kan ikke slippe inn nye gjester etter kl. 22.00.

05.11.20: Lagt til lenke til regjeringens nye, strengere koronatiltak

28.10.20: Endret struktur, språkvasket og ryddet opp i artikkelen. Avsnittet om "Sektorer som bor på arbeidsplassen" er flyttet til artikkelen "Arbeidsplasser". Avsnitt om "Råd til produsenter av frukt og grønt" er fjernet samt setningen: Regjeringen vedtok 26.10.2020 nye nasjonale innstramminger (regjeringen.no). Denne siden skal derfor

26.10.20: Har lagt inn statusoppdatering øverst på siden, med lenke til regjeringen.no for oppdatert informasjon om nye innstramminger. 

17.07.20: Under "Trygg servering fra buffet og salatbar" er det spesifisert at god håndhygiene skal gjøres rett før man forsyner seg fra buffet og lagt inn setning "For sykehus og sykehjem anbefales det fortsatt at all buffetservering bør unngås."

16.07.20: Lagt til "Serveringssteder som tilbyr matservering som buffet, skal følge råd om trygg servering fra buffet og salatbar. Viktige tiltak for å begrense smitte er at syke personer holder seg borte, at man holder avstand og har god håndhygiene. Antall felles kontaktpunkter bør reduseres og virksomheten må sørge for hyppig rengjøring av felles kontaktpunkter. Virksomhetene må ha rutiner for å sørge for at smitteverntiltakene etterleves." i avsnittet om trygg servering av buffet og salatbar.

15.07.20: Nytt kapittel om trygg servering fra buffet og salatbar.

06.07.20: Fjernet et avsnitt under "Unngå legionalla i systemet", og lagt til et avsnitt med råd til produsenter av frukt og grønt. 

24.06.20: Rettet feil på lenke til Helsedirektoratet om varehandel. Endret råd om at man bør unngå kontakt med kollegaer inntil ett døgn etter symptomfrihet til "De fleste med lette luftveissymptomer testes ikke for covid-19, men bør unngå kontakt med kollegaer inntil de er symptomfrie."

03.04.20: Endret avsnitt om råd til taxinæringen. Kortet ned teksten og lagt inn lenk til Helsedirektoratet.