Hopp til innhold
Lukk

Få varsel ved oppdateringer av «Dagligvarehandel, serveringssteder, politi, drosje, håndverkere mv.»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte og slette din e-postadresse ved å følge lenke i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Dagligvarehandel, serveringssteder, politi, drosje, håndverkere mv.

Oops, noe gikk galt...

... ta kontakt med nettredaksjon@fhi.no.

... last inn siden på nytt og prøv igjen.

Råd til dagligvarehandel, serveringssteder, politi, drosje, håndverkere mv.

Publisert Oppdatert

Her finner du råd til sektorer som kan ha behov for spesifikke tiltak for å forebygge smitte med covid-19.

Her finner du råd til sektorer som kan ha behov for spesifikke tiltak for å forebygge smitte med covid-19.


Alle bedrifter bør følge både rådene om hvordan forebygge smitte på arbeidsplassen, og de generelle smittevernrådene:

Generelle smittevernråd som gjelder i alle situasjoner:

 • Syke personer bør holde seg hjemme
 • Legge til rette for at personer kan holde en meters avstand
 • God hånd- og hostehygiene og godt renhold 

I områder med økt smittepress kan kommunen innføre lokale tiltak, i tillegg til de spesifikke råd som er beskrevet i denne artikkelen. Se informasjon om lokale tiltak på din kommunes nettside.

Dagligvarehandel

Covid-19-viruset smitter ikke direkte gjennom mat eller vann, slik at det ikke er nødvendig å begrense varetilbudet i dagligvarebutikker.

Råd til dagligvarehandelen:

 • Tilrettelegg for at alle ansatte og kunder til enhver tid kan følge de generelle smittevernrådene
 • Gjennomgå renholdsrutinene. Se: Rengjøring og desinfeksjon, 
 • Vurder å bruke pleksiglass for å beskytte ansatte og kunder
 • Vi anbefaler ikke generell bruk av munnbind eller hansker. I områder med økt smittepress kan kommunen innføre anbefaling eller påbud om munnbind i butikker der man ikke kan holde 1 meters avstand. Se: 

Du finner mer detaljerte råd på Helsedirektoratets nettside:

Serveringssteder

Serveringssteder der det blir servert mat kan holde åpent hvis det blir iverksatt nødvendige tiltak for å sikre smittevernfaglig forsvarlig drift. Det samme gjelder serveringssteder som ikke selger mat hvis de har bordservering. Det er skjenkestopp kl. 24.00 og serveringssteder med skjenkebevilling kan ikke slippe inn nye gjester etter kl. 22.00.

Smittevernfaglig forsvarlig drift innebærer:

 • at virksomheten skal sørge for at besøkende og personell kan holde minst 1 meters avstand til personer fra annen husstand
 • at den har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at disse rutinene blir overholdt.

Dersom serveringsstedet har skjenkebevilling, skal skjenking av alkohol kun skje ved bordservering og det skal være sitteplasser til alle gjester. Serveringssteder som har skjenkebevilling skal registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det. Se hvilke regler som gjelder hos Helsedirektoratet (hdir.no).

I områder med økt smittepress kan kommunen innføre lokale anbefalinger eller påbud som en del av tiltakene for å redusere risiko for smittespredning. Dette kan være for eksempel begrensning av antall personer som kan være samlet i grupper på et serveringssted, bruk av munnbind , begrensninger for alkoholservering og reduserte åpningstider.

Råd til serveringssteder:

 • Antall personer som kan være tilstede samtidig må være tilpasset størrelsen på lokalet. Det skal være mulig for gjester til å holde minst 1 meters avstand.
 • Unngå trengsel ved inngang, garderobe, på toalettet, ved bordet, baren og ellers i lokalet.
 • Mulighet for håndhygiene må være lett tilgjengelig
 • Gjennomgå renholdsrutinene. Se: Rengjøring og desinfeksjon,

Dersom serveringsstedet har buffet-servering gjelder disse rådene i tillegg:

 •  Tilrettelegg for 1 meters avstand mellom gjester, for eksempel med oppmerking eller andre tiltak
 • Del gjestene inn i grupper som får servering til ulike tidspunkt
 • Ha hånddesinfeksjon tilgjengelig både før og etter buffeten
 • Bytt ut serveringsbestikk jevnlig
 • Felles kontaktpunkter bør bli rengjort/desinfisert regelmessig
 • Sykehus og sykehjem bør ikke ha buffetservering

Ved arrangement på et serveringssted gjelder kravene for arrangementer gitt i covid-19-forskriften:

Se også:

Sektorer som arbeider tett på personer som kan være smittet med covid-19 (politi, toll, fengselsvesen og andre)

For sektorer som må ha kontakt med personer som er syke eller har økt sannsynlighet for å være smittet, har FHI utarbeidet egne råd.

Råd til politi, toll, fengselsvesen og andre:

 • Hvis mulig, bør du holde minst 2 meters avstand til personer med mistenkt eller bekreftet covid-19.
 • Hvis det er nødvendig med nærmere kontakt bør du bruke beskyttelsesutstyr som munnbind, øyebeskyttelse og eventuelt hansker. Dette gjelder også hvis du skal inn til personer som er i karantene eller hjemmeisolasjon. Ta evt. kontakt med kommunehelsetjenesten for råd om bruk av beskyttelsesutstyr.
 • Bruk frakk eller forkle dersom det er fare for sprut og søl med sekreter/ekskreter.
 • Sørg for god håndhygiene, spesielt etter nærkontakt. Vask hendene med såpe og vann, eller bruk hånddesinfeksjon dersom dette ikke er tilgjengelig
 • Sett av egne avlukkede områder til covid-19-smittede personer.
 • Avklar eventuelle andre tiltak med kommunehelsetjenesten.

Se også: 

Sektorer som er i kontakt med privatpersoner eller arbeider i private hjem (taxinæringen, håndverkere, feiere og andre)

Følgende råd gjelder for sektorer som er i tett kontakt med privatpersoner:

 • Husk å holde minst en meters avstand til kunder til enhver tid, og vask hender eller bruk hånddesinfeksjon etter kundebesøk/transport.
 • Kontakt de du skal transportere/arbeide hos. Spør om de er friske og om de er i karantene eller hjemmeisolasjon (bekreftet covid-19-sykdom).
 • Hvis de er syke med luftveissymptomer, i karantene eller hjemmeisolasjon; utsett arbeidet hvis mulig.
 • Hvis ikke dette er mulig, anbefaler vi at du holder minst 2 meters avstand til kunden eller bruker beskyttelsesutstyr som munnbind, øyebeskyttelse og eventuelt hansker. Du kan be kommunehelsetjenesten om råd for hvordan arbeidet kan bli utført på en trygg måte og om bruk av beskyttelsesutstyr.
 • For pasientreiser/drosjer som transporterer personer med mistenkt eller bekreftet covid-19-sykdom gjelder egne råd:

For taxinæringen, se også:

Sektorer med arbeidere som bor på arbeidsplassen

Råd til sektorer med arbeidere som bor på arbeidsplassen, for eksempel anleggsvirksomheter, verft, skip og andre finnes her: 

Vann og avløpsbransjen

Det finnes ikke dokumentasjon på at SARS CoV-2 har blitt overført via drikkevann eller hvor lenge viruset overlever i overflatevann.

Norske vannverk benytter normalt klor, UV-stråling eller ozonering som desinfeksjonsmetode. Disse metodene er effektive mot de aller fleste sykdomsfremkallende virus, og WHO konkluderer med at de også inaktiverer dette viruset. Det er ikke rapportert at SARS CoV-2 virus har blitt overført gjennom avløpsvann eller kloakk.

Råd til vann- og avløpsbransjen:

 • Benytt standard forhåndsregler og prosedyrer som blir brukt ved andre sykdommer som kan spres via avløpsvann
 • I sjeldne tilfeller kan man få brudd og lekkasjer på ledningsnettet og avløpsvann kan komme inn i drikkevannsledninger. Det vil da være vanlig praksis å iverksette kokevarsel, og folk vil få informasjon om at vannet bør kokes og evt. ikke drikkes.

Se også:

Råd for å unngå Legionella:

For å redusere fare for smitte fra legionella kan tiltak og rutiner iverksettes før bygg tas i bruk etter lengre opphold i drift. Eventuelt kan driftsrutinene opprettholdes mens byggene ikke er i bruk. Om forebyggende tiltak mot Legionella:

Historikk

96.11.2020: kl 23:59: lagt inn setning om at det er skjenkestopp kl. 24.00 og serveringssteder med skjenkebevilling kan ikke slippe inn nye gjester etter kl. 22.00.

05.11.20: Lagt til lenke til regjeringens nye, strengere koronatiltak

28.10.20: Endret struktur, språkvasket og ryddet opp i artikkelen. Avsnittet om "Sektorer som bor på arbeidsplassen" er flyttet til artikkelen "Arbeidsplasser". Avsnitt om "Råd til produsenter av frukt og grønt" er fjernet samt setningen: Regjeringen vedtok 26.10.2020 nye nasjonale innstramminger (regjeringen.no). Denne siden skal derfor

26.10.20: Har lagt inn statusoppdatering øverst på siden, med lenke til regjeringen.no for oppdatert informasjon om nye innstramminger. 

17.07.20: Under "Trygg servering fra buffet og salatbar" er det spesifisert at god håndhygiene skal gjøres rett før man forsyner seg fra buffet og lagt inn setning "For sykehus og sykehjem anbefales det fortsatt at all buffetservering bør unngås."

16.07.20: Lagt til "Serveringssteder som tilbyr matservering som buffet, skal følge råd om trygg servering fra buffet og salatbar. Viktige tiltak for å begrense smitte er at syke personer holder seg borte, at man holder avstand og har god håndhygiene. Antall felles kontaktpunkter bør reduseres og virksomheten må sørge for hyppig rengjøring av felles kontaktpunkter. Virksomhetene må ha rutiner for å sørge for at smitteverntiltakene etterleves." i avsnittet om trygg servering av buffet og salatbar.

15.07.20: Nytt kapittel om trygg servering fra buffet og salatbar.

06.07.20: Fjernet et avsnitt under "Unngå legionalla i systemet", og lagt til et avsnitt med råd til produsenter av frukt og grønt. 

24.06.20: Rettet feil på lenke til Helsedirektoratet om varehandel. Endret råd om at man bør unngå kontakt med kollegaer inntil ett døgn etter symptomfrihet til "De fleste med lette luftveissymptomer testes ikke for covid-19, men bør unngå kontakt med kollegaer inntil de er symptomfrie."

03.04.20: Endret avsnitt om råd til taxinæringen. Kortet ned teksten og lagt inn lenk til Helsedirektoratet. 

Innhold på denne siden