Hopp til innhold

Råd til reiselivsbransjen om reiser og ferieaktiviteter i Norge

Publisert Oppdatert

Det frarådes å reise til utlandet for tiden, og det forventes at mange nordmenn vil feriere i Norge i sommer. Reiselivsnæringen forbereder seg på å ta imot nordmenn på ferie på en trygg måte. Folkehelseinstituttet anbefaler at alle som tilbyr tjenester og aktiviteter til turister utarbeider en plan for hvordan dette kan gjøres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

Det frarådes å reise til utlandet for tiden, og det forventes at mange nordmenn vil feriere i Norge i sommer. Reiselivsnæringen forbereder seg på å ta imot nordmenn på ferie på en trygg måte. Folkehelseinstituttet anbefaler at alle som tilbyr tjenester og aktiviteter til turister utarbeider en plan for hvordan dette kan gjøres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.


De viktigste tiltakene for å begrense smittespredningen er:  

  1. Syke personer skal holde seg hjemme 
  2. God hånd- oghostehygiene og forsterket renhold 
  3. Kontaktreduserendetiltak 

Folkehelseinstituttet har laget en mal som ulike bransjer, virksomheter, tjenester og organisasjoner kan ta utgangspunkt i ved utarbeidelse av egne smittevernrutiner, se: Mal for smittevernveileder - bransjestandard  

Under oppsummerer vi noen spesifikke råd for forsvarlig smittevern ved de ulike tjenestene tilknyttet reiselivet:

Serveringssteder 

Serveringssteder der det serveres mat kan holde åpent hvis det iverksettes nødvendige tiltak for å sikre smittevernfaglig forsvarlig drift. Serveringssteder som ikke selger mat kan holde åpent fra 1. juni hvis de i tillegg har bordservering. Det er ikke gitt noen øvre grense for antall personer som kan oppholde seg på et serveringssted, og dette må styres av størrelsen på lokalet, muligheten til å holde nødvendig avstand og opprettholde god hygiene.

Ved arrangement på et serveringssted gjelder kravene for arrangementer gitt i covid-19-forskriften.

Det er viktig å legge til rette for at man kan unngå trengsel mellom personer ved inngang, garderobe, på toalettet, ved bordet, baren og ellers i lokalet. Buffetservering er ikke tillatt. Det må være mulig å utføre håndhygiene ved behov. Likedan er det viktig med godt renhold og at hyppig brukte kontaktpunkter rengjøres regelmessig.

Campingplasser, feriesenter og utleiehytter 

Campingplasser, feriesenter, utleiehytter og liknende kan holde åpent. Det er viktig å iverksette nødvendige tiltak for å sikre smittevernfaglig forsvarlig drift. Det kan forventes at mange nordmenn vil ønske å benytte seg av slike tilbud denne sommerenFolkehelseinstituttet anbefaler at sanitæranlegg på campingplasser og liknende steder holdes åpne for å unngå press på områder i utmark som ikke har sanitæranleggDet bør legges til rette for at både personer som betjener stedene og de som benytter fasilitetene kan holde nødvendig avstand og at det er mulig å utføre god håndhygiene. Likedan er det viktig at renholdet er forsterket, det vil si at man ved behov gjør rent hyppigere enn normaltRestauranter og caféer på campingplasser og feriesentre følger kravene for serveringssteder. Andre lokaler som kiosker, fellesrom og felleskjøkken kan holdes åpne og tilrettelegges for at de generelle smittevernrådene følges.  

Hoteller 

Hoteller kan holde åpent. Det er viktig å iverksette nødvendige tiltak for å sikre smittevernfaglig forsvarlig drift. Restauranter og spiserom på hoteller følger kravene for serveringssteder. Treningsrom og basseng på hoteller kan åpne når treningssentre og svømmeanlegg i samfunnet for øvrig kan åpne. Intensjonen til helsemyndighetene er å åpne slike fasiliteter 15. juni. En-til-en-behandling i spaavdelinger og liknende på hoteller følger kravene for en-til-en-virksomheter som frisører, hudpleie mv.  

Det er viktig å legge til rette for at man kan unngå trengsel mellom personer ved inngang, resepsjon,  på toaletter og ellers i hotellets lokaler og at det er mulig å utføre god håndhygiene. Likedan er det viktig med godt renhold og at hyppig brukte kontaktpunkter rengjøres regelmessig.   

Aktiviteter og utleie av utstyr 

Virksomheter som tilbyr aktiviteter må iverksette nødvendige tiltak for å sikre smittevernfaglig forsvarlig drift. Det er viktig å legge til rette for at man kan unngå trengsel mellom personer og at det er mulig å utføre god håndhygiene. Likedan er det viktig med godt renhold og at hyppig brukte kontaktpunkter rengjøres regelmessig. Ved utleie av utstyr følges rådene om rengjøring og desinfeksjon til sektorer utenfor helsetjenesten. Rengjør kontaktpunkter på utstyr som sykler, padleårer, klatreutstyr etc. med vanlige rengjøringsmidler. Desinfeksjonsmidler kan benyttes som alternativ til vask av kontaktpunkter. For tekstiler som benyttes tett opptil ansiktet (tørrdrakter, overlevelsesdrakter etc.) kan man vaske hetter, krager o.l. og bruke de umiddelbart. Alternativt kan man la utstyret stå ubrukt i minst 24 timer.  

Fornøyelsesparker  

Fornøyelsesparker kan holde åpent fra 1. juni hvis det iverksettes nødvendige tiltak for å sikre smittevernfaglig forsvarlig drift. Fornøyelsesparker inkluderer alt fra store familieparker til omreisende tivoli og mindre innendørs lekeland.

Parkansvarlig bør gjennomføre en risikovurdering før gjenåpning besluttes, for å sikre at det er mulig å ivareta smittevernrådene.

Det er viktig å iverksette nødvendige tiltak tilpasset hver enkelt aktivitet. Kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift kan innebære at enkelte aktiviteter/utstyr ikke kan benyttes, fordi det ikke vil være mulig å ivareta god nok hygiene.

Restauranter og kafeer i parkene følger kravene for serveringssteder. Enkeltstående arrangementer (for eksempel bursdager, konserter og skuespill) følger gjeldende krav for arrangementer. Åpning av basseng, badeland eller publikumsbad i parker som har dette må følge gjeldende regler for åpning som gjelder i samfunnet for øvrig.

Det er viktig å legge til rette for at man kan unngå trengsel mellom personer ved inngang, på toaletter, ved aktivitetene og ellers på området. Aktuelle tiltak kan være at billetter forhåndskjøpes på nett, digitale køer, og begrense antall gjester per aktivitet, for eksempel ved å stenge annenhver vogn i berg-og-dalbanen og oppfordre til at man kun sitter ved siden av de man til vanlig har nærkontakt med. Det må være mulig å utføre håndhygiene ved behov, slik som før og etter hver aktivitet. Likedan er det viktig med godt renhold og at hyppig brukte kontaktpunkter rengjøres regelmessig.

Badeland  

Intensjonen til helsemyndighetene er å åpne badeland og svømmehaller generelt for publikum fra 15. juni 

Museer  

Museum kan holde åpent. Det er viktig å iverksette nødvendige tiltak for å sikre smittevernfaglige forsvarlig drift. Normal museumsdrift som innebærer at besøkende på egenhånd utforsker utstillinger, anses ikke som et arrangement. Ved guidede turer, foredrag og liknende gjelder kravene for arrangementer. 

Det er viktig å legge til rette for at man kan unngå trengsel mellom personer ved inngang, garderobe, på toalettet og ellers i lokalene og at det er mulig å utføre god håndhygiene. Likedan er det viktig at renholdet er forsvarlig, at hyppig brukte kontaktpunkter rengjøres regelmessig.   

Reiselivsbransjen har utarbeidet egne bransjestandarder 

Om artikkelen / endringshistorikk