Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Begravelsesbyråer og gravferdsetater»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Begravelsesbyråer og gravferdsetater

Råd til begravelsesbyråer og gravferdsetater for håndtering av døde med covid-19

Publisert Oppdatert

Her finner du råd om stell av døde og råd om visning.

Her finner du råd om stell av døde og råd om visning.


Innhold på denne siden

Nasjonale og lokale smitteverntiltak

Regjeringen går videre med tredje trinn i gjenåpningsplanen fra 20. juni kl. 12.00.

Kommunene kan innføre strengere tiltak lokalt på grunn av smittesituasjonen. Se nettsiden til din kommune for informasjon om lokale tiltak.

Målgruppe

Alt personellsom er involvert i stell og håndtering av døde personer med mistenkt eller bekreftet covid-19.

Bakgrunn

Smitte med SARS-CoV-2 skjer hovedsakelig gjennom dråpesmitte, dvs. i nær kontakt (under 1 meter) ved at man eksponeres for dråper fra luftveiene som inneholder virus.  

Kontaktsmitte kan foregå både via direkte kontakt med en smittsom person eller indirekte via kontakt med overflater som kan ha blitt forurenset med SARS-CoV-2; Fakta om koronaviruset SARS-CoV-2 og sykdommen covid-19

Ved utførelse av aerosolgenererende prosedyrer i helsetjenesten, vurderes det at luftsmitte kan ha en betydning.

Smitte i kontakt med den døde

Den primære smitteveien etter at dødsfallet har inntruffet er kontaktsmitte, spesielt ved direkte kontakt med blod og kroppsvæsker. Sannsynligheten for smitte med SARS-CoV-2 ved kontakt med den døde vurderes som lav.

Det anbefales imidlertid at den fysiske kontakten med den døde begrenses og at personlig beskyttelsesutstyr anvendes ved all kontakt med den døde.

Pårørende

Verdighet for den døde, kulturelle og religiøse tradisjoner og pårørendes behov skal i størst mulig grad respekteres og ivaretas. Smittevern skal ikke være til hinder for at familie skal få se den døde og kan få delta i stell om dette er ønsket, så lenge de får informasjon om aktuelle smitteverntiltak og tilgang til beskyttelsesutstyr.

Begravelsesbyråer

Det er viktig at helse, miljø og sikkerhet for de som steller den døde ivaretas gjennom hele prosedyren. For å sikre dette, må stell av døde planlegges med hensyn til nødvendig utstyr og at færrest mulig deltar i stellet.

Rutiner og fasiliteter for stell av døde kan variere avhengig av lokale forhold. Begravelsesbyråer oppfordres til å etablere systemer som sikrer dialog med helseinstitusjonene eller kommuneleger i området de har oppdrag for.

Begravelse eller kremering følger nasjonale anbefalinger. Det er ikke kontraindisert med begravelse av døde med covid-19.

Bruk av personlig beskyttelsesutstyr under stell

I kontakt med døde, kan de som steller eksponeres for smitte. Korrekt bruk av personlig beskyttelsesutstyr bidrar til at risikoen for smitteoverføring reduseres betydelig. Personell i begravelsesbyråer, gravferdsetater, pårørende og helsetjenesten skal ha fått opplæring i korrekt bruk av personlig beskyttelsesutstyr. Dette omfatter hvordan utstyret tas på og av, samt kritiske punkter under bruk.

Følgende personlig beskyttelsesutstyr skal benyttes ved all kontakt med den døde: 

 • Medisinske munnbind (type II eller IIR).
 • Øyebeskyttelse (visir/briller).
 • Engangs hanskerav nitril eller lateks, med lang mansjett.
 • Fuktbestandig engangsfrakk med lange ermer eller stellefrakk med plastforkle utenpå.
 • Behov for sko-overtrekk og hette vurderes dersom det er forventet sprut kroppsvæsker.

Gjennomføring av stell

 • Før stellet begynner, må det sikres at nødvendig utstyr er tilgjengelig.
 • Utfør håndhygiene.
 • Ta på personlig beskyttelsesutstyr.
 • Sikre at utstyret tas på i korrekt.
 • Under arbeidet bør man ikke berøre områder utenfor den døde og trallen/bordet den døde ligger på. Dersom det er behov for å berøre andre gjenstander, må hanskene tas av og håndhygiene utføres (håndvask eller hånddesinfeksjon). Nye hansker må deretter tas på før arbeidet fortsetter. Dette for ikke å spre smitte til inventar og utstyr, inkludert kistens utside.
 • Når arbeidet er ferdig, tas beskyttelsesutstyret av. Det må sikres ved avkledning at beskyttelsesutstyret tas av i riktig rekkefølge for å hindre forurensning.
 • Det brukte beskyttelsesutstyret, underlag og utstyr som har vært benyttet til stell av den døde, legges i avfallssekk som knyttes godt igjen og legges i en ny pose som lukkes. Ved søl med kroppsvæsker må avfallet kastes som smitteavfall etter gjeldende rutiner.
 • Grundig håndhygiene utføres.
 • Alt utstyr som har vært i kontakt med den døde, eller man anser som mulig forurenset under arbeidet, samt stell-området, må rengjøres og desinfiseres etter gjeldende rutiner. Vanlige rengjøringsmidler og desinfeksjonsmidler er effektive mot SARS-CoV-2.

Bruk av morsposer (likposer)

Morspose kan benyttes i henhold til gjeldende rutiner. Indikasjon for bruk av morspose kan være;

 • Ved omfattende lekkasje fra kroppsåpninger.
 • Etter obduksjon.
 • Ved forflytting og transport.
 • I situasjoner med flere døde.

Morsposen må være av et fuktbestandig og nedbrytbart materiale.

Dersom den døde legges i morspose på avdelingen, må denne merkes slik at det fremgår at den døde har vært isolert med dråpesmitteregime.

Når morspose benyttes, må den døde legges i kisten med morsposen. Morsposen skal i hovedsak ikke åpnes. 

Unntaksvis kan det være behov for å åpne morsposen etter at stell har vært utført for å tilrettelegge for syning. Personell som bistår, må benytte personlig beskyttelsesutstyr som beskrevet over. Pårørende oppfordres til å unngå berøring av den døde uten bruk av personlig beskyttelsesutstyr.

Kister med morsposer skal merkes slik at gravplassmyndighet gjøres kjent med at det er smitte.

Der gravferdskikken medfører at kiste ikke skal benyttes, skal den døde svøpes i lik-klede/tekstiler og legges i lukket morspose som merkes med smitte.

Vaskeseremoni

Islamsk råd har frarådet vaskeseremoni, men dersom dette ønskes gjennomført, må dette avtales og de involverte må bruke personlig beskyttelsesutstyr slik beskrevet ovenfor. 

Dødsfall i helseinstitusjon

Håndtering av døde med mistenkt eller bekreftet covid-19 skal gjennomføres i henhold til gjeldene rutiner for stell av døde som har vært isolert med dråpesmitteregime. 

Helseinstitusjonen må tilrettelegge for syning av den døde i egnede rom. Helsepersonell har ansvaret for å transportere den døde til morsrom eller kapell.

Pårørende oppfordres til ikke å berøre den døde uten bruk av personlig beskyttelsesutstyr. Håndhygiene utføres når rommet forlates.

Pårørende må gjøres oppmerksom på at ved dødsfall med mistenkt eller bekreftet covid-19 vil det kun unntaksvis være adgang til syning etter at den den døde er lagt i morspose.

Dødsfall i hjemmet

Ansatte i begravelsesbyrået benytter personlig beskyttelsesutstyr ved all kontakt med den den døde og følger rutiner for gjennomføring som beskrevet.

Begravelsesbyrået må sikre at verdighet, kulturelle og religiøse behov blir ivaretatt på best mulig måte. Dersom pårørende ønsker å delta i stell, skal de benytte personlig beskyttelsesutstyr som beskrevet over.

 • Munn og nese på den døde kan dekkes med et munnbind før snuing og forflytting.
 • Vurdere behovet for morspose.
 • Håndhygiene utføres etter all berøring.
 • Rommet hvor den døde har oppholdet seg, rengjøres på vanlig måte. Ha et spesielt fokus på de områder av rommet nærmest den døde og alle felles berøringspunkter.
 • Det er ikke behov for å fjerne møbler og inventar.
 • Tekstiler legges direkte i vaskemaskin og vaskes på høyest mulig temperatur.
 • Personlige eiendeler rengjøres.
 • Annet utstyr som den døde har hatt direkte kontakt med kastes som restavfall.

Det er viktig at pårørende får ta farvel med den som er død. Pårørende må gjøres oppmerksom på at det kun unntaksvis vil bli mulighet for å se den den døde etter at stellet er avsluttet. Pårørende oppfordres til å unngå berøring av den døde uten bruk av personlig beskyttelsesutstyr. Håndhygiene utføres etter at beskyttelsesutstyret er tatt av.

Gravferdsetatene

Personell som bistår i gravlegging eller kremering skal benytte personlig beskyttelsesutstyr. Dersom den den døde skal kremeres eller gravlegges uten kiste, bør vernehansker benyttes. Håndhygiene utføres etter at hansker er tatt av. Antall personer som bistår i under prosedyren bør reduseres til et minimum

Obduksjon

SARS-CoV-2 kan overleve i lungevev en tid etter at dødsfallet har inntruffet. Ved post-mortem prosedyrer i tilknytning til pasientens luftveier kort tid etter dødsfallet og ved bruk av høyhastighets roterende instrumenter/verktøy, skal personell anvende personlig beskyttelsesutstyr i henhold til aerosolgenererende prosedyrer.

Følgende beskyttelsesutstyr skal benyttes;

 • Åndedrettsvern (FFP3 eller FFP2)
 • Øyebeskyttelse (beskyttelsesbriller eller visir)
 • Smittefrakk
 • Engangs hanskerav nitril eller lateks, med lang mansjett. Det kan vurderes om det skal benyttes doble hansker.
 • Hette

Det henvises for øvrig til Den norske patologforening sine råd om obduksjon og annen håndtering av lik med mistenkt eller bekreftet covid-19 sykdom (legeforeningen.no).

Historikk

21.01.2021: Større revidering av artikkelen, ny versjon. 

29.09.2020: Oppdatert og endret lenker til video om bruke av personlig beskyttelsesutstyr og påkledning.

20.04.20: Avsnittet Visning av døde er endret.

26.03.20: Endret tekst om innskjerpet bruk av morspose, visning etter stell og vaskesermoni.