Hopp til innhold

Råd til begravelsesbyråer og gravferdsetater for håndtering av døde med covid-19

Publisert Oppdatert

Her finner du råd om stell av døde og råd om visning.

Her finner du råd om stell av døde og råd om visning.


Håndtering av døde

Håndtering av døde med covid-19 skal gjennomføres i henhold til gjeldene rutiner for dråpesmitte. Det innebærer bruk av følgende beskyttelsesutstyr ved all kontakt med den døde:

 • munnbind
 • hansker
 • fuktbestandig engangsfrakk med lange ermer eller stellefrakk med plastforkle utenpå 
 • øyebeskyttelse (visir/briller) anbefales i situasjoner med risiko for sprut av kroppsvæsker

Under arbeidet

 • Under arbeidet bør man ikke berøre områder utenfor den døde og trallen/bordet den døde ligger på.
 • Dersom det er behov for å berøre andre gjenstander, må hanskene tas av og håndhygiene utføres (håndvask eller hånddesinfeksjon).
 • Nye hansker må deretter tas på før arbeidet fortsetter. Dette for ikke å spre smitte til inventar og utstyr, inkludert kistens utside.

Etter arbeidet 

 • Når arbeidet er ferdig, tas beskyttelsesutstyret av.
 • Det brukte beskyttelsesutstyret, underlag og utstyr som har vært benyttet til stell av den døde legges i avfallssekk som knyttes godt igjen og legges i en ny pose som lukkes. Ved søl med kroppsvæsker må avfallet kastes som smitteavfall etter gjeldende rutiner.
 • Grundig håndhygiene utføres.
 • Alt utstyr som har vært i kontakt med den døde, eller man anser som mulig forurenset under arbeidet, samt stell-området, må rengjøres og desinfiseres etter gjeldende rutiner. Vanlige rengjøringsmidler og desinfeksjonsmidler er effektive mot SARS-CoV-2. 
 • Dersom morspose benyttes, må den døde legges i kisten med morsposen. Morsposen skal ikke åpnes. Dette for å hindre spredning av smitte.
 • Der gravferdskikken medfører at kiste ikke skal benyttes, skal den døde svøpes i lik-klede/tekstiler og legges i lukket morspose.
 • Islamsk råd har frarådet vaskeseremoni, men dersom dette ønskes gjennomført, må de involverte bruke beskyttelsesutstyr slik beskrevet ovenfor.

Råd om bruk av personlig beskyttelsesutstyr

Visning av døde

Det bør tilrettelegges for at pårørende kan ta farvel med den som er død. I helseinstitusjoner skal lokale rutiner for stell og visning følges. Visning skal skje i avdelingen hvor pasienten har ligget.  

Ved dødsfall med mistenkt eller bekreftet covid-19 vil det ikke være adgang til visning etter at den avdøde er lagt i morspose

Om artikkelen / endringshistorikk

Innhold på denne siden