Hopp til innhold
Lukk

Få varsel ved oppdateringer av «Organiserte fritidsaktiviteter»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Organiserte fritidsaktiviteter

Oops, noe gikk galt...

... ta kontakt med nettredaksjon@fhi.no.

... last inn siden på nytt og prøv igjen.

Råd for organiserte fritidsaktiviteter

Publisert Oppdatert

Her finner du råd og veiledning om organiserte fritidsaktiviteter, for eksempel musikkøvelser, kulturaktiviteter, speider, fritidsklubber, leksehjelp o.l. Rådene må tilpasses lokale forhold, og det er forening/arrangør som er ansvarlig for å tilrettelegge for at smittevernanbefalingene kan følges og for at aktiviteten kan gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte

Her finner du råd og veiledning om organiserte fritidsaktiviteter, for eksempel musikkøvelser, kulturaktiviteter, speider, fritidsklubber, leksehjelp o.l. Rådene må tilpasses lokale forhold, og det er forening/arrangør som er ansvarlig for å tilrettelegge for at smittevernanbefalingene kan følges og for at aktiviteten kan gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte


Nasjonale og lokale smitteverntiltak

Regjeringen starter på første trinn i gjenåpningsplanen. De nye nasjonale tiltakene gjelder fra og med fredag 16. april. 

Her er de nasjonale tiltakene som gjelder inntil 16. april.

Kommunene kan innføre strengere tiltak lokalt på grunn av smittesituasjonen. Se nettsiden til din kommune for informasjon om lokale tiltak.

Smittevernveileder for idrett

For organisert idrett gjelder rådene i Veileder om smittevern for idrett (covid-19):

Se også artikkelen Råd til idrettsforeninger og treningssentre.

Smittevernveileder for musikkøvelser

Norsk musikkråd har utviklet en smittevernveileder for musikkøvelser med innspill fra helsemyndighetene som finnes på deres nettsider. 

Om smitterisiko ved musikkøvelser 

Risikoen for smitte kan være økt ved sang og ved bruk av blåseinstrumenter på grunn av økt dråpeproduksjon og at spyttdråper kan spres over lengre avstander. Smitterisikoen er også knyttet til at personer gjerne står eller sitter tett på hverandre og at aktiviteten i hovedsak foregår innendørs.

Praktiske råd for å redusere smitterisiko 

På nåværende tidspunkt er den nasjonale anbefalingen at barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. For voksne er det forbudt med innendørs organiserte idretts- og fritidsaktiviteter.

De grunnleggende smittevernrådene om å holde seg hjemme når man er syk, redusert kontakt mellom personer og god hånd- og hostehygiene gjelder også for aktivitetene omtalt i denne artikkelen. I tillegg gjelder følgende råd ved gjennomføring av organiserte fritidsaktiviteter:

Overordnet 

Foreningen/klubben/virksomheten bør: 

 • Gi informasjon til deltagere, foresatte og instruktører/frivillige om at syke personer, selv ved milde symptomer, og personer som er i karantene eller i isolasjon ikke kan delta. 
 • Sørge for nødvendig opplæring og informasjon om iverksatte smitteverntiltak til instruktører/frivillige, deltagere og foresatte. 
 • Vurdere om det er behov for informasjon på flere språk.
 • Vurdere hvor mange instruktører som er nødvendig for å sikre at smitteverntiltakene blir ivaretatt.
 • Registrere hvem som er tilstede (både deltagere og ledere/instruktører) slik at kontaktsporing er mulig dersom det blir aktuelt.
 • Etablere dialog med deltagere/instruktører/frivillige som tilhører risikogrupper og som kan ha behov for tilrettelegging.

Avstand og lokaler 

 • Lokalene må være store nok til at deltagere kan holde minst 1 meters avstand til hverandre hele tiden.
 • For barn og unge under 20 år bør det tilstrebes minst 1 meters avstand mellom deltakerne innad i gruppen, med mindre det er til hinder for normal utøvelse av aktiviteten. For barn til og med barneskolealder vil det kunne være utfordrende å holde avstand mellom barna gjennom hele aktiviteten. Ved aktiviteter som innebærer faste deltagere er det derfor ikke nødvendig at barn til og med barneskolealder holder avstand til hverandre, i tråd med råd gitt i veiledere for barnehager og barneskoler (udir.no). 
 • Foresatte bør unngå å oppholde seg i fellesarealer tilknyttet fritidsaktiviteter utover det som er nødvendig i forbindelse med levering og henting. Foresatte bør også holde 2 meters avstand til andre barn og voksne dersom det er nødvendig at de er til stede.
 • Lokalene bør tømmes helt før en ny gruppe tar lokalet i bruk. Kontaktpunkter bør rengjøres før neste gruppe kommer inn.
 • I pauser og i andre sosiale sammenhenger tilknyttet øvelsen gjelder de samme anbefalingene om avstand og god håndhygiene.
 • Smitterisikoen er mindre utendørs.
 • Smitterisikoen kan være økt i rom med dårlig ventilasjon. Bruk og vedlikehold av ventilasjonsanlegg bør følge vanlige rutiner og holdes på vanlig nivå. Der det ikke finnes mekanisk ventilasjon, bør man lufte gjennom vinduer før og eventuelt under øvelsen/aktiviteten, for eksempel 30 minutter sammenhengende før man tar pause med lufting e.l. innendørs.
 • Deltagerne bør oppfordres til å ikke møte opp før planlagt oppstart og til å forlate lokalet ved aktivitetens slutt for å unngå samlinger i for store grupper.
 • Det anbefales gruppestørrelse på inntil 20 personer. Flere grupper med maksimalt 20 personer kan samles dersom gruppene holdes adskilt. Det er en fordel om gruppene er i hvert sitt rom. Hvis de til enhver tid kan overholde minst 2 meters avstand og ellers kan følge smittevernrådene, kan de likevel være i samme rom. Gruppene bør heller ikke ha kontakt før eller etter aktiviteten.
 • Det anbefales å øve eller samles i faste grupper.
 • Ved økt lokal smittespredning anbefaler vi å redusere gruppestørrelsen. Hvis man deler opp i mindre grupper reduseres risikoen for utbrudd, smittesporing blir enklere og færre må i karantene ved eventuell smitte.

Renhold og god hånd-/hostehygiene 

 • Oppmuntre og tilrettelegg for ivaretakelse av god håndhygiene. Der det ikke finnes muligheter for håndvask bør hånddesinfeksjonsmiddel være lett tilgjengelig. For mer informasjon, se Håndhygiene, hostehygiene, rengjøring og klesvask.
 • Sørg for godt renhold, spesielt av flater og gjenstander som berøres av mange. For utdypende informasjon om renhold, se Rengjøring og desinfeksjon til sektorer utenfor helsetjenesten.
 • Begrens bruk av felles utstyr som er i tett kontakt med ansikt eller hender. Felles utstyr bør rengjøres mellom hver bruker dersom det er mulig, og det er viktig å sørge for god håndhygiene ved bruk av felles utstyr. 

Deltagelse i flere ulike aktiviteter 

Noen deltagere driver med flere ulike organiserte fritidsaktiviteter parallelt og deltar i flere grupper per uke. For å begrense antall nærkontakter, bør man vurdere å begrense antall ulike aktiviteter per uke. Av samme årsak bør bytte mellom ulike grupper innenfor samme fritidsaktivitet også begrenses. 

Fritidsklubber, leksehjelp og andre åpne fritidstilbud

De generelle smittevernrådene gjelder også for disse tilbudene. Det er viktig å registrere hvem som er til stede for eventuell smittesporing. I perioder med høyt smittepress og strenge tiltak i samfunnet ellers bør man redusere antall personer per gruppe og ellers følge rådene over.

Opprettholdelse av fritidstilbud for alle barn og unge er viktig for trivsel og legger til rette for lek, fysisk aktivitet og sosialt samspill m.m. I områder med rødt tiltaksnivå i skoler over tid får ungdom både redusert samvær på skolen og samtidig nedstenging av viktige tilbud og møteplasser på fritiden. Når det er behov for rødt tiltaksnivå over tid, er tiltaksbyrden for denne gruppen ungdom svært stor, og effekten av tiltakene kan også bli redusert fordi ungdom har behov for å være sosiale og finner alternative arenaer. Det er derfor viktig å tilstrebe å holde slike tilbud åpne.

Arrangementer 

Arrangementer kan for eksempel være konserter, teaterforestillinger og liknende, men ikke ordinære øvelser. For utfyllende smittevernråd og gjeldende retningslinjer for antall deltagere og krav til arrangør, se Arrangementer, samlinger og aktiviteter.  

For enkelte grupper er det unntak for avstandskrav på arrangementer. Dette er beskrevet i § 13 i Covid-19-forskriften.

Aktiviteter for barn og unge av lengre varighet

De generelle rådene for fritidsaktiviteter beskrevet ovenfor gjelder også for aktiviteter for barn og unge. Med aktiviteter av lengre varighet menes dagtilbud flere dager etter hverandre eller opphold med overnatting. 

Gruppestørrelser

Antall barn/unge i gruppene bør vurderes i forhold til type aktivitet, deltagernes alder, utvikling, behov for oppfølging og hvor stor voksentetthet som er nødvendig for gjennomføring av aktiviteten. I de fleste tilfeller bør disse gruppene ikke være større enn 20 personer. I situasjoner med høyt smittepress bør man vurdere å redusere gruppestørrelsen.

Faste deltagere i grupper

Gruppene bør i størst mulig grad ha de samme deltagerne gjennom hele aktiviteten, og blanding av grupper bør begrenses. Gruppene bør også ha de samme lederne gjennom perioden.  Gruppene bør spise, sove og ha aktiviteter som krever en viss nærhet, hver for seg.

Foresattes deltagelse

Foresatte bør unngå å oppholde seg i fellesarealer tilknyttet aktiviteten utover det som er nødvendig i forbindelse med levering og henting. Foresatte bør holde 2 meters avstand til andre barn og voksne hvis mulig.

Sjekkliste og verktøy for arrangør

Historikk

25.03.2021: Endret i henhold til oppdaterte nasjonale anbefalinger.

23.02.2021: Endret overskriften «Aktiviteter/arrangementer for barn og unge av lengre varighet» til «Aktiviteter for barn og unge av lengre varighet». Den samme endringen er gjort i sjekkliste og risikovurderingstabell tilhørende dette avsnittet.

03.02.2021: Endret tittel til «Råd for organiserte fritidsaktiviteter. Presisert at rådene i artikkelen gjelder for ulike typer organiserte fritidsaktiviteter. Lagt inn et avsnitt om fritidsklubber, leksehjelp og andre åpne fritidstilbud. Gjort mindre språklige justeringer i teksten og av tekstboksen med informasjon om forsterkede nasjonale smitteverntiltak og tiltak i ring 1- og ring 2-kommuner.

25.01.2021: Lagt inn avsnitt om skjerpede tiltak i 25 kommuner på Østlandet som følge av utbruddet med engelsk koronavirusvariant. 

19.01.2021: Artikkelen er oppdatert i henhold til oppdaterte nasjonale anbefalinger fra regjeringen.

08.01.2021: Endring og presisering av at midlertidige anbefalinger og vedtak fra 4. januar 2021 gjelder til 19. januar. 

04.01.2021: Lagt inn avsnitt om forsterkede nasjonale tiltak i perioden 4.-17. januar 2021.

16.12.2020: Lenke til "Smittevernveileder - Norsk musikkråd" er oppdatert.

Innhold på denne siden