Hopp til innhold

Informasjon til barnehager, skoler og skolefritidsordning

Publisert Oppdatert

De tre grunnpilarene for å begrense smittespredningen i barnehager, skoler og skolefritidsordninger er at syke personer holder seg hjemme, at man sørger for god hygiene og at man reduserer kontakthyppigheten mellom personer. I artikkelen finner du oppdatere råd om håndvask.

De tre grunnpilarene for å begrense smittespredningen i barnehager, skoler og skolefritidsordninger er at syke personer holder seg hjemme, at man sørger for god hygiene og at man reduserer kontakthyppigheten mellom personer. I artikkelen finner du oppdatere råd om håndvask.


12. mars 2020 vedtok Helsedirektoratet å stenge barnehager, skoler og utdanningsinstitusjoner. Regjeringen vedtok 7. april 2020 en gradvis gjenåpning av barnehager og skoler, og fra og med 11. mai kan alle landets skoler åpne igjen.

Barnehager og skoler har en avgjørende rolle for barns læring, omsorg og utvikling. Barn og unge har rett og plikt til grunnskoleopplæring i henhold til FNs barnekonvensjon og norsk lovverk. Barn blir i liten grad syke av covid-19 og svært få har utviklet alvorlig sykdom. Slik det vurderes nå er de samlede negative effektene av å holde barnehagene og skolene stengt langt større enn den mulige nytten for å begrense smittespredningen.

Gjenåpning er viktig for barn og unges utvikling, omsorg, læring og sosiale liv. I tillegg er det viktig for at foresatte skal kunne arbeide. Ved gjenåpning er det stort fokus på smittevern for å ta vare på barn, unges og ansattes helse. De tre grunnpilarene for å begrense smittespredningen er:

 1. Syke personer skal ikke være i barnehagen eller på skolen.
 2. God hygiene. (Se råd om håndvask nedenfor).
 3. Redusert kontakthyppighet mellom personer.

Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet har utarbeidet smittevernveiledere for barnehager, skoler og skolefritidsordning ved drift under covid-19-utbruddet. Veilederne beskriver grundig den praktiske tilnærmingen til smittereduserende tiltak, og gir råd gir råd og støtte for å sikre godt smittevern for både ansatte, barn og unge.

Barnehage- og skoletilbud til barn og ungdom med kroniske sykdommer

I rapporter fra andre land er det så langt ingenting som tyder på at barn og ungdom med kroniske sykdommer har høyere risiko for alvorlig forløp av covid-19 sammenlignet med friske.

I samråd med Norsk barnelegeforening vurderer Folkehelseinstituttet at de aller fleste barn og unge med kroniske sykdommer kan gå i barnehage og på skole som vanlig når disse er åpne. Dette gjelder for eksempel barn med vanlige tilstander som astma, allergi og diabetes.

Enkelte grupper av barn og ungdom kan være særlig sårbare, og for disse barna kan det ut fra et føre-var-prinsipp vurderes tilrettelagt undervisning i hjemmet ved gjenåpning av barnehager og skoler. Dette vil være de samme barna som ellers får råd om at de har risiko for alvorlig forløp av luftveisinfeksjoner, og ikke de samme risikogruppene som er observert for voksne med covid-19.

Tilretteleggingen skal være frivillig og vurdert fra et helhetsperspektiv der nytten av tilrettelagt undervisning hjemme skal være større enn ulempene ved å miste sosial og faglig utvikling.

De fleste barn og ungdommer som bor sammen med personer i risikogrupper, kan gå i barnehagen og på skolen

Foresatte som er i risikogruppe, kan kontakte egen lege for å vurdere om det bør tas kontakt med barnehagen/skolen for eventuell tilrettelegging av barnehage- eller skoletilbudet. Risiko for smitte og behov for tilrettelegging kan styres ut fra vurderinger av tiltak for risikogrupper i yrkessammenheng. 

For barn og ungdom som bor sammen med personer i risikogruppe, må eventuelt behov for tilrettelegging vurderes opp mot barnets/ungdommens egne behov for sosial og faglig utvikling, og nytten ved å være hjemme må oppveie ulempen det påfører barnet.

I tilfeller der det likevel vurderes at barnet/ungdommen har behov for tilrettelegging, bør det opprettes dialog mellom barnehagen/skolen og foresatte. Mulige tiltak kan for eksempel være at barnet/ungdommen kun møter i barnehagen/skolen i utetiden eller at det opprettes små grupper rundt det ene barnet (2-3 barn). I slike tilfeller skal også andre faktorer som er viktige for barn og unges behov, tas i betraktning.

Råd om håndvask i barnehager og skoler  

Folkehelseinstituttet har fått mange tilbakemeldinger om at barn og unge får problemer med tørre hender nå som det er stort fokus på håndhygiene. Det er viktig at barn, elever og ansatte har rene hender.

illustrasjon håndvask

Rådene kan tilpasses slik:

 • Hånddesinfeksjon kan erstatte håndvask når hendene ikke er synlig skitne. Hånddesinfeksjon er ofte mer skånsomt for huden enn såpe. I tillegg går det fortere å gjennomføre. 
 • Håndvask med lunkent vann og såpe bør alltid gjennomføres før mat, etter friminutt/uteaktivitet hvis hendene er synlig skitne og etter toalettbesøk.
 • Det er ikke nødvendig med både håndvask og hånddesinfeksjon samtidig. En av delene holder.

 

Se også Folkehelseinstituttets håndhygieneveileder for råd om hudreaksjoner og hudpleie

Skånsom håndvask

 • Velg en hudvennlig såpe som er parfymefri og med pH som ikke er høyere enn 5,5.  
 • Vask hendene i lunket vann, ikke bruk for varmt vann. 
 • Hendene bør være våte før såpen påføres. 
 • Skyll hendene grundig slik at all såpe forsvinner. 
 • Klapptørk hendene til de er helt tørre.
 • Barnehager og skoler bør kjøpe inn hudvennlige såper og håndpapir av god kvalitet for å minske uttørking av hender.
 • Tørr og sår hud kan forebygges ved bruk av håndkrem. Barn og elever anbefales å ha med egen krem og smøre hendene ved behov (eksempelvis etter håndvask).
 • Barnehager og skoler bør vurdere innkjøp av håndkrem som kan benyttes av barn og unge som ikke har med egen krem.
 • Ved bruk av felles tuber er det viktig å tilse at åpningen på tuben ikke kommer i kontakt med hud eller gjenstander under bruk slik at kremen ikke forurenses.

 

Plakat fra Helsedirektoratet:

Snakk med barna

Barnehager og skoler bør for øvrig følge sine gjeldende rutiner ved sykdom hos barn. Det er viktig at både foresatte og ansatte i barnehager og skoler bidrar til å skape trygghet ved å snakke med barn/elever om koronavirussykdom.

Filmen nedenfor er laget for målgruppen barn og unge, og undertekster finnes på en rekke språk.

For å vise undertekst i ønsket språk:

 • Klikk på det lille tannhjulet i basislinjen når du har åpnet filmen
 • Fjern "automatisk avspilling" om det viser rødt
 • Velg "innstillinger"
 • Klikk på "teksting"
 • Velg "Oversett automatisk"
 • Velg språk

 

Om artikkelen / endringshistorikk