Hopp til innhold
Lukk

Få varsel ved oppdateringer av «Barnehager, skoler og skolefritidsordning»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte og slette din e-postadresse ved å følge lenke i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Barnehager, skoler og skolefritidsordning

Oops, noe gikk galt...

... ta kontakt med nettredaksjon@fhi.no.

... last inn siden på nytt og prøv igjen.

Informasjon til barnehager, skoler og skolefritidsordning

Publisert Oppdatert

De tre grunnpilarene for å begrense smittespredningen i barnehager, skoler og skolefritidsordninger er at syke personer holder seg hjemme, at man sørger for god hygiene og at man reduserer kontakthyppigheten mellom personer.

To barn på skoleveien. colourbox.com
To barn på skoleveien. colourbox.com

De tre grunnpilarene for å begrense smittespredningen i barnehager, skoler og skolefritidsordninger er at syke personer holder seg hjemme, at man sørger for god hygiene og at man reduserer kontakthyppigheten mellom personer.


Myndighetene har publisert følgende bestemmelser og råd til barnehager og skoler:

 • 12. mars 2020 vedtok Helsedirektoratet å stenge barnehager, skoler og utdanningsinstitusjoner.
 • Regjeringen vedtok 7. april 2020 en gradvis gjenåpning av barnehager og skoler. Barnehager ble gjenåpnet fra 20. april, grunnskolens 1.- 4. trinn fra 27. april og øvrige trinn fra 11. mai. Se Gradvis gjenåpning  (Helsenorge.no)
 • Oppdaterte smittevernveiledere for barnehager og skoler, se nedenfor.

Barnehager og skoler har en avgjørende rolle for barns læring, omsorg og utvikling. Barn og unge har rett og plikt til grunnskoleopplæring i henhold til FNs barnekonvensjon og norsk lovverk. Barn blir i liten grad syke av covid-19 og svært få har utviklet alvorlig sykdom. I en helhetlig vurdering anses de negative effektene av å holde barnehagene og skolene stengt langt større enn den mulige nytten for å begrense smittespredningen.

Under covid-19-utbruddet er det nødvendig med godt smittevern for å ta vare på barn, unges og ansattes helse mens de går i barnehagen og på skolen.

De tre grunnpilarene for å begrense smittespredningen er:

 1. Syke personer skal ikke være i barnehagen eller på skolen. Les mer i kapitlet om barn og ungdom
 2. God hygiene. Se råd om håndvask nedenfor.
 3. Redusert kontakthyppighet mellom personer.

Veiledere for barnehager, skoler og skolefritidsordninger

Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet har utarbeidet smittevernveiledere for barnehager, skoler og skolefritidsordning. Veilederne beskriver grundig den praktiske tilnærmingen til smittereduserende tiltak, og gir råd og støtte for å sikre godt smittevern for både ansatte, barn og unge.

I veilederen som ble publisert 29. mai 2020, ble rådene gradert i tre ulike nivå - grønt, gult og rødt tiltaksnivå - slik at driften best mulig kan tilpasses til den aktuelle smittesituasjonen og de ulike utdanningsnivåene. Det er helsemyndighetene som beslutter hvilket tiltaksnivå skoler og barnehager skal benytte.

Veilederne ble oppdatert 28.september 2020 med et tillegg om barnehagens og skolens rolle ved utbrudd, smittesporing og oppfølging av sårbare barn og unge. 

Se råd og fortløpende oppdateringer hos Utdanningsdirektoratet: 

 • Norge er nå på gult nivå - Utdanningsdirektoratet. Gult tiltaksnivå gjelder for hele landet, selv om det kan være varierende situasjon lokalt. 

I samråd med Norsk barnelegeforening vurderer Folkehelseinstituttet at de aller fleste barn og unge med kroniske sykdommer og tilstander kan gå i barnehage og på skole som vanlig.

Råd om håndhygiene i barnehager og skoler  

God håndhygiene er et viktig smitteforebyggende tiltak. Det er viktig at barnehager og skoler legger til rette for at barn og ansatte kan utføre håndhygiene til rett tid, på rett måte og med produkter som er effektive og lite irriterende for huden på hendene.

Avslutninger og andre tilstelninger i skole og barnehage

Tilpassete råd for gjennomføring av avslutninger og andre tilstelninger:

 • Ingen syke må delta
 • God hygiene er viktig, og det må være tilstrekkelige fasiliteter for håndvask/ tilgjengelig hånddesinfeksjon
 • Organiser avslutninger for opptil det antall personer som er tillatt (for eksempel avdelingsvis i barnehager eller klassevis på skoler). Per i dag er dette antallet inntil 200 personer. Se oppdaterte råd om arrangementer.
 • Barna som går i samme kohort/ klasse kan omgås som vanlig. Det gjelder også personer innen samme husholdning/familie. De som ikke normalt er nærkontakter, bør holde en meters avstand til andre barn og voksne.
 • Mat og drikke bør organiseres på tilsvarende måte som ellers, med fokus på god håndhygiene og generelt god hygiene rundt mathåndtering. 

Lærer eller foresatte kan være arrangør og bør sette seg inn i gjeldende råd for arrangementer.

Skole- og barnehageavslutninger pleier tradisjonelt å være en familietilstelning. Fra barnehage til videregående er det et stort spenn og det vil være forskjellig hvordan man ønsker å gjennomføre disse markeringene; om man vil samle relativt mange barn/ elever med få familiemedlemmer, eller små grupper av barn/ elever, men med hele familien for eksempel.

Snakk med barna

Barnehager og skoler bør for øvrig følge sine gjeldende rutiner ved sykdom hos barn. Det er viktig at både foresatte og ansatte i barnehager og skoler bidrar til å skape trygghet ved å snakke med barn/elever om koronavirussykdom.

Filmen nedenfor er laget for målgruppen barn og unge, og undertekster finnes på en rekke språk.

For å vise undertekst i ønsket språk:

 • Klikk på det lille tannhjulet i basislinjen når du har åpnet filmen
 • Fjern "automatisk avspilling" om det viser rødt
 • Velg "innstillinger"
 • Klikk på "teksting"
 • Velg "Oversett automatisk"
 • Velg språk

 

Historikk

28.9.2020: Oppdatert i forbindelse med publisering av nye veiledninger for barnehager og skoler: avsnitt om barn med kroniske sykdommer fjernet, avsnitt om at barn som bor med personer i risikogrupper fjernet. Lagt inn generelt avsnitt og lenke til barnelegeforeningen.

08.09.20: Språkvask av artikkel, innhold ikke endret.

3.9.2020: Lenker til versjon 3 av veiledere i pdf-versjon er fjernet, da disse er oppdatert på nett hos Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet. Lenker til kapitler med informasjon om symptomer og testkriterier lagt inn.

28.7.20220: Lagt inn ekstra lenke til Utdanningsdirektoratet, om at per 27. mai 2020 er Norge på gult nivå.

04.06.2020: Lagt inn nytt avsnitt om avslutninger og andre tilstelninger i skole og barnehage.

29.5.2020: Lagt inn informasjon om at rådene er oppdatert og strukturert etter trafikklysmodell, med lenke til Utdanningsdirektoratet. Tekst om håndvask tatt ut, det er i stedet lagt inn lenke til avsnittet om håndvask i kapittel om hånd- og hostehygiene.

20.05.20: Revidert råd om håndvask (tatt inn håndvask før mat), og styrket råd for tørr og sår hud. Lagt inn illustrasjon om håndvask.

15.05.20: Avsnitt om håndvask lagt inn.

08.05.20: Gjennomgang og revisjon av teksten.

15.04.20: Artikkelen oppdatert før planlagt gjenåpning av barnehager og skoler. Lagt inn henvisning til veileder for smittevern i barnehager ved covid-19 utbrudd (Utdanningsdirektoratet). Omtale av kontaktreduserende tiltak er forkortet. Disse tiltakene omtales nærmere i egen veileder (Utdanningsdirektoratet).

31.03.20: Lagt inn lenke til Rengjøring og desinfeksjon ved covid-19 til sektorer utenfor helsetjenesten.

25.03.20: Oppdatering 24. mars 2020: Regjeringen har vedtatt av tiltaket fra 12. mars videreføres til og med 13. april 2020

12.03.20: Fjernet denne setningen i avsnittet "Hvordan kan man forebygge smitte": Det anbefales å ha tørkepapir/papirlommetørkle og håndhygienemulighet tilgjengelig til bruk for ansatte/studenter som hoster eller nyser.

12.03.20: Endret ingress og to avsnitt øverst i teksten i henhold til Helsedirektoratets vedtak 12.03.20 om å stenge skoler, barnehager og utdanningsinstitusjoner. 

11.03.20: Ny ingress, revidert hele siden. Lagt inn avsnittene "Begrensning av kontakt mellom barn/elever og ansatte", "Vurdering rundt stenging av barnehager, skoler og skolefritidsordninger" og "Plan ved sykdom blant elever/barn/ansatte".  

10.03.20: Lagt til informasjon om hvordan man går frem for å få undertekster i filmen på flere språk. Lagt inn råd om håndhilsning, klemming og kyssing. 

09.03.20: Presisering av råd om stenging. Oppdatering av råd til de som har vært i områder med vedvarende spredning. 

04.03.20 Presisering: Ved utvikling av symptomer skal man holde seg hjemme, og ta kontakt med fastlege eller legevakt (tlf 116 117) per telefon for råd og eventuell testing. Hvis andre i reisefølget blir syke med koronavirus, vil barna også måtte være hjemme.

Friske barn/elever/ansatte som ikke selv får symptomer på luftveisinfeksjon etter reise, kan omgås andre som normalt, og gå på skole/i barnehagen som vanlig.

Visning av film fra Youtube: Ved å klikke på det lille hjulet på bunnlinjen i visningen kan du via "innstillinger" velge språkalternativer i undertekster.

Innhold på denne siden