Hopp til innhold
Lukk

Få varsel ved oppdateringer av «Idrettsforeninger, treningssentre»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte og slette din e-postadresse ved å følge lenke i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Idrettsforeninger, treningssentre

Oops, noe gikk galt...

... ta kontakt med nettredaksjon@fhi.no.

... last inn siden på nytt og prøv igjen.

Råd til idrettsforeninger og treningssentre

Publisert Oppdatert

Her finner du råd og veiledning om idrett og organiserte fritidsaktiviteter, deriblant trening på treningssentre.

Illustrasjon koronavirus

Her finner du råd og veiledning om idrett og organiserte fritidsaktiviteter, deriblant trening på treningssentre.


De grunnleggende smittevernrådene om å holde seg hjemme når man er syk, god håndhygiene og gode hostevaner gjelder også for alle aktivitetene omtalt i denne artikkelen.

Kommunene kan innføre strengere tiltak lokalt på grunn av smittesituasjonen.

Se nettsiden til kommunen din for informasjon om lokale tiltak.

Idrettslag og –foreninger (breddeidretten)

Folkehelseinstituttet har i samarbeid med Helsedirektoratet laget en veileder med råd om smittevern ved covid-19 for idrettslag og -foreninger.

Idrettsarrangementer

Kamper, cuper og stevner regnes som arrangementer, men ikke organisert trening. En treningskamp vil kunne regnes som et arrangement hvis den samler tilskuere. For smittevernråd ved idrettsarrangementer, se Arrangementer, samlinger og aktiviteter.

Treninger 

På treninger anbefales det samling av maksimalt 20 personer i en treningsgruppe. Flere slike grupper med maksimalt 20 personer kan samles dersom treningsgruppene holdes adskilt, og de enkeltvis og samlet kan overholde smittevernrådene.

For voksne gjelder rådet om avstand på minst 1 meter mellom personer innendørs og utendørs, også innad i treningsgruppen.

Ved trening med høy intensitet, bør avstanden mellom personer økes til minst 2 meter.

Barn og unge under 20 år kan unntas fra avstandsanbefalingen på minst 1 meter der det er nødvendig for normal utøvelse av aktiviteten. Det anbefales da minst mulig blanding mellom de faste gruppene. I alle situasjoner utover selve aktiviteten, for eksempel i pauser, i garderoben, før og etter trening, er det viktig å tilstrebe minst 1 meters avstand til andre personer. 

Når det gjelder unntak fra avstandsanbefalinger for voksne utøvere, se:

Treningssentre

  • Det bør være minst 1 meters avstand mellom de trenende til enhver tid, og minst 2 meter ved trening med høy intensitet. I mindre fysisk krevende gruppetreninger, som yoga og pilates, er 1 meters avstand tilstrekkelig.
  • Håndhygiene bør utføres før og etter treningsøkten.
  • Forsterket rengjøring av hyppig brukte kontaktpunkter og utstyr.
  • For utstyr som berøres med hendene over tid (f.eks. manualer og treningsapparater), bør brukeren rengjøre i henhold til vanlige rutiner, og senteret bør rengjøre ved dagens slutt.
  • Unngå kø ved inngang/resepsjon, toaletter, garderober og ved apparater/stasjoner.
  • Sentrene bør lage en oversikt eller plan over maksimalt antall personer som kan være til stede samtidig på senteret, basert på gjeldende avstandskrav og tilgang til garderober, toaletter og dusjfasiliteter.

Bransjen selv har utviklet en bransjestandard for smittevernfaglig forsvarlig drift med innspill fra helsemyndighetene. det forventes at treningssentrene følger denne.

Om smitterisiko på treningssentre

Risikoen for smitte på treningssentre er knyttet til mange felles kontaktpunkter for de som trener, økt pustearbeid og dermed økt dråpeproduksjon, at personer er tett på hverandre, og at aktiviteten i hovedsak foregår innendørs. Treningssentre samler også ofte personer fra geografisk spredte områder.

Smittespredningspotensialet i saltrening med høy fysisk aktivitet er høyere enn ved aktiviteter som pilates og yoga. 

Ventilasjon

Generelt anbefales det å sikre god ventilasjon i lukkede omgivelser og tette rom. I tette rom uten ventilasjonssystem anbefales det å lufte regelmessig. Forøvrig bør ventilasjon følge vanlige rutiner. Mer informasjon om inneklima og råd om ventilasjon finner du i et notat om ventilasjon: 

Organisert svømming og skolesvømming

Med organisert svømming menes all aktivitet med en ansvarlig arrangør (skole eller forening/lag osv.) som driver en form for svømmeopplæring, svømmetrening, kurs samt konkurransesvømming i regi av svømmeklubber. Organisert svømming bør følge generelle råd for svømmehaller og badeanlegg:

For organisert svømming gjelder også rådene i Veileder om smittevern for idrett (covid-19):

Historikk

24.11.2020: Det er gjort enkelte språklige justeringer i teksten og lagt inn et avsnitt om ventilasjon. Råd om svømmehaller og badeanlegg er tatt ut og publisert i en egen artikkel.

06.11.2020: Lagt til informasjon om mulighet for strengere tiltak lokalt og at artikkelen er under oppdatering.

12.10.2020: Forkortet kapittel om arrangementer, da det er beskrevet i  Arrangementer, samlinger og aktiviteter, som det lenkes til.

04.09.2020: Lagt til at en terningskamp vil kunne regnes som et arrangement hvis den samler tilskuere.

07.08.2020: Avsnittet "Arrangementer for inntil 200 personer" er oppdatert med punktet om at personer under 20 år unntas fra avstandskravet i forbindelse med idrettsarrangementer innen kretsen f.o.m. 1. august 2020.

17.6.2020: Tittelen endret fra "Idrett, trening og svømming" til "Råd til idrettsforeninger, svømmehaller, treningssentre, spa mv." Dette er gjort for at tydeliggjøre at teksten handler om råd til bransjen .

12.06.2020: Endet tittel på artikkel fra "Idrett, trening og organiserte fritidsaktiviteter" til "Idrett og trening". Endret avsnittsoverskrift fra "Arrangementer for 50 personer" til "Arrangementer for inntil 200 personer". 

Lagt til at barn og unge under 20 år kan unntas avstandsanbefalinger i avsnittet "Maks 20 i treningsgrupper". 

Satt inn nytt avsnitt og treningssentre. Disse kan holde åpent fra og med 15.05.2020. Avsnittet omhandler smittevernråd og lenke til bransjeveileder. 

Fjernet avsnittet "Organiserte fritidsaktiviteter".

Lagt til at avstandsbegrensning ikke gjelder barn og unge under 20 år i avsnittet "Livredningskurs."

04.06.2020: Endret setning under Arrangementer for 50 personer til "Det er åpnet for arrangementer på inntil 50 personer med avstand på minst 1 meter. Kamper, cuper og stevner regner som arrangementer, men ikke ordinære treninger."

29.05.2020: Lagt til "Det skilles mellom voksne og barn/ungdom når det gjelder kontaktreduserende tiltak. Med barn/ungdom menes personer til og med 19 år." i avsnittet "Idrett".

Innhold på denne siden