Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Frisører mv med en-til-en-kontakt»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Frisører mv med en-til-en-kontakt

Drift i virksomheter med én-til-én-kontakt som frisører, kroppspleie mv.

Publisert Oppdatert

Veiledning om smittevernfaglig forsvarlig drift i virksomheter med én-til-én-kontakt som frisører og virksomheter som tilbyr hudpleie, tatoveringer, hulltaking (piercing) og andre virksomheter som er omfattet av forskrift 6. mai 1998 nr. 581 om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v (hygieneforskriften).

Veiledning om smittevernfaglig forsvarlig drift i virksomheter med én-til-én-kontakt som frisører og virksomheter som tilbyr hudpleie, tatoveringer, hulltaking (piercing) og andre virksomheter som er omfattet av forskrift 6. mai 1998 nr. 581 om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v (hygieneforskriften).


Innhold på denne siden

Nasjonale og lokale smitteverntiltak

Regjeringen starter på første trinn i gjenåpningsplanen. De nye nasjonale tiltakene gjelder fra og med fredag 16. april.

Kommunene kan innføre strengere tiltak lokalt på grunn av smittesituasjonen. Se nettsiden til din kommune for informasjon om lokale tiltak.

Veilederen er laget i fellesskap mellom Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, der Folkehelseinstituttet har hovedansvar for det smittevernfaglige innholdet. Helsedirektoratet er utgiver.

Hvem gjelder veilederen for?

Veilederen gjelder for

Formål med veilederen

Veilederen gir råd om hvordan virksomheter kan ivareta smittevernet. Målet er å beskytte både kunder og ansatte mot smitte. Selv om tiltakene gjennomføres, kan tilfeller av covid-19 oppstå. De anbefalte tiltakene vil bidra til å begrense smittespredning. Veilederen inneholder råd om grunnleggende smitteverntiltak som alle bør følge gjennom hele pandemien. Veilederen gir også råd om hvordan virksomhetene kan oppfylle kravene fastsatt i  Covid-19-forskriften § 15a

Ved behov kan Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet endre de nasjonale rådene og anbefalingene. Da vil veilederen bli oppdatert. Kommunene kan ved behov gi råd og pålegg om forsterkede smitteverntiltak lokalt. Kommunen informerer om kommunale tiltak.

 • Planlegging og risikovurdering i virksomheten
 • Praktiske råd for å redusere risiko for smitte
 • Syke personer skal holde seg hjemme
 • Kontaktreduserende tiltak
 • Renhold, hånd- og hostehygiene
 • Bruk av munnbind og hansker
 • Informasjon til kunder
 • Forsterkede tiltak ved økt smitterisiko
 • Særlige råd for solarier

Planlegging og risikovurdering i virksomheten 

Det er den enkelte virksomhet som har ansvar for å vurdere om tjenesten tilfredsstiller grunnleggende krav til smittevern, og dermed kan tilbys. Den enkelte virksomhet må selv vurdere hvordan tiltakene skal tilpasses deres virksomhet og lokale forhold.

Virksomheten skal utarbeide en plan og iverksette tiltak for å hindre smittespredning i virksomheten. Bedriftshelsetjeneste kan kontaktes ved behov for bistand til å vurdere risiko og utarbeide tiltaksplaner.

I tillegg til smitteverntiltakene som er beskrevet i veilederen, skal de krav og rutiner som normalt gjelder for virksomheten følges.

Virksomheten har ansvar for å sikre at alle ansatte er kjent med smittevernrutinene som gjelder for virksomheten, og sørge for at de blir fulgt.

Virksomheten bør vurdere individuell tilpasning av arbeid for ansatte som tilhører grupper med høyere risiko for alvorlig forløp av covid-19. For oppdatert informasjon om personer som kan ha høyere risiko for covid-19, se Råd og informasjon til risikogrupper og deres pårørende.

Dersom en kunde eller ansatt blir diagnostisert med covid-19 etter kontakt med virksomheten, har kommunelegen ansvar for oppfølging, for eksempel i form av veiledning og smittesporing.

Virksomhetene skal:

 • lagre oversikt over hvilke kunder som har mottatt tjenester to uker tilbake i tid til bruk ved eventuell smitteoppsporing. Virksomheten må informere kunden om dette, og lagre informasjonen på forsvarlig måte.
 • Ha oversikt over hvor kunden har mottatt tjenester og hvilke ansatte som har gitt tjenester til hver kunde i to uker etter utført tjeneste. Virksomheten må informere kunden om dette, og lagre informasjonen på forsvarlig måte.
 • Ved timebestilling informere om tiltak for å begrense smitte og om hvilke betingelser som gjelder for å få tjenesten. De bør også informere om dette ved eventuelle påminnelser om timebestilling (f.eks. sms), slik at kundene kan avbestille timen dersom de blir syke eller kommer i karantene.
 • Informere om at personer som er i karantene, i isolasjon eller som har feber/symptomer på luftveisinfeksjon ikke kan motta tjenester.

 

Syke personer skal holde seg hjemme

 • Ansatte skal ikke komme på jobb dersom de får feber eller symptomer på luftveisinfeksjon
 • Ansatte som er i karantene eller isolasjon skal ikke møte på jobb, se covid-19-forskriften kapittel 2.
 • Ansatte skal forlate arbeidsstedet umiddelbart dersom de får feber eller symptomer på luftveisinfeksjon. Ansatte som har blitt syke på jobb bør ikke dra hjem med kollektivtransport. Dersom den ansatte ikke kommer seg hjem på annet vis, kan arbeidsgiver eventuelt kontakte kommunen for veiledning.
 • Kunder skal ikke komme til virksomheten dersom de har feber, symptomer på luftveisinfeksjon eller hvis de er i karantene eller isolasjon.

Kontaktreduserende tiltak

 • Unngå håndhilsning og annen unødvendig fysisk kontakt, spesielt nær ansikt-til-ansikt kontakt. Unngå å snakke der nær ansikt-til-ansikt kontakt er nødvendig.
 • Det skal være minst en meters avstand mellom kundene, mellom de ansatte og mellom ansatte og andre ansattes kunder i lokalene. Dette gjelder nærhet over tid, ikke når man kun passerer hverandre.
 • Ansatte skal holde minst 1 meters avstand til hverandre, med unntak av veiledning av lærlinger.
 • Husk å holde avstand til andre kollegaer både under arbeid, i møter og i pauser. De som sitter ved siden av hverandre skal ha en meter fra skulder til skulder. Hvis man står rygg til rygg, er det mindre risiko for smitte.
 • Avstand kan markeres med tape på gulvet. Vurder å ommøblere lokalet om nødvendig.
 • Hvis det er vanskelig å holde avstand, vurder å omstrukturere virksomheten, slik at det ved timebestilling kan legges inn nok tid mellom hver kunde. For eksempel kan de ansatte jobbe til forskjellige tider.
 • Vurder å redusere bruk av kjernetid slik at ansatte kommer på arbeid til forskjellige tider og dermed kan unngå å reise med kollektivtrafikk når mange skal samme vei.
 • Vurder å bruke fast eller fleksibel skillevegg mellom arbeidsfeltene. Skilleveggen bør dekke et område fra stolsetet/behandlingsbenken og opp til to meter, samt hele bredden av feltet der kunde og ansatt oppholder seg under behandlingen.
 • I situasjoner der ansikt-til-ansikt-kontakt innenfor 1 meter er nødvendig (for eksempel ved negledesign), kan det brukes en fysisk barriere mellom ansatte og kunder, for eksempel pleksiglass.

Renhold, hånd- og hostehygiene

Råd om renhold ved covid-19 i sektorer utenfor helsetjenesten finnes i artikkelen Rengjøring og desinfeksjon ved covid-19 til sektorer utenfor helsetjenesten.

Ansatte og kunder bør følge generelle råd om god hånd- og hostehygiene.

Les rådene: Håndhygiene, hostehygiene, bruk av munnbind, rengjøring og klesvask.

I tillegg til de generelle rådene bør virksomhetene gjøre følgende:

 • Ansatte bør vaske eller sprite hendene før og etter hver kunde.
 • Ansatte bør tilby kundene håndvask/hånddesinfeksjon når de kommer og etter at behandlingen er ferdig.
 • Ansatte bør unngå å bruke ringer, håndsmykker eller armbåndsur. Ansatte bør holde neglene kortklipte.
 • Betaling bør fortrinnsvis skje kontaktløst med digitale betalingsløsninger. Alternativt kan kunder benytte betalingskort eller kontanter. Kunder og ansatte bør vaske eller sprite hendende etter slik berøring.
 • Server drikke direkte til kunden. Det bør ikke settes frem drikke for selvbetjening.
 • Ukeblader, aviser o.l. bør ikke være tilgjengelig i venteområder eller i lokalene for øvrig.

Bruk av munnbind og hansker

 • Det er ikke en generell anbefaling å bruke munnbind, men hvis smittepresset øker vil lokale eller nasjonale helsemyndigheter kunne gi råd om å gjøre det i situasjoner der det ikke er mulig å opprettholde 1 meters avstand.
 • Det er ikke anbefalt at ansatte benytter hansker utover de situasjonene hvor de vanligvis benytter 
 • Dersom munnbind og hansker benyttes i virksomheten, bør virksomhetsleder påse at de ansatte gis opplæring i korrekt bruk. 
 • Mer informasjon om anbefalingene samt råd dersom man bruker munnbind, tøymunnbind eller hansker i de aktuelle virksomhetene finnes i artikkelen Håndhygiene, hostehygiene, bruk av munnbind, rengjøring og klesvask.

Informasjon til kunder

Heng opp informasjon til kunder og arbeidstakere om råd for å unngå smitte:

Forsterkede tiltak ved økt smitte

I situasjoner med økt smitterisiko kan lokale eller nasjonale myndigheter anbefale strengere tiltak.
Følgende tiltak kan være aktuelle:

 • Redusere eller midlertidig fjerne behandlingstilbud som innebærer nær ansikt-til-ansikt kontakt
 • Bruk av munnbind i situasjoner der det ikke er mulig å opprettholde 1 meters avstand
 • Unngå servering av mat og drikke til kundene
 • Vurdere midlertidig stenging av virksomheten

Myndighetene kan fastsette lokale og nasjonale tiltak og forsterkede krav til virksomhetene med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 (Lovdata.no) om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1.

Særlige råd for solarier

Solarier må ha tilstrekkelig bemanning og tilsyn slik at smittevernet og renholdet kan ivaretas.

Solarier bør lage rutiner der det blant annet angis:

 • hvordan ansatte skal gjøre rent solariene mellom hver kunde
 • hvordan kundene skal rengjøre solarier etter bruk
 • hvordan avstandskrav skal overholdes
 • begrensninger for antall besøkende med hensyn til lokalets størrelse
 • rutiner for om man skal tillate at kunder venter på at solarier blir ledige

Historikk

04.12.2020: Teksten i artikkelen er omstrukturert og fakta om covid-19 er tatt ut.

22.09.2020: Lagt inn avsnitt med råd til solarier og gjort enkelte språklige justeringer.

12.09.2020: 1) Covid-19-forskriften § 15, som regulerer virksomheter som tilbyr frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingstjenester med videre er endret, og endringen trer i kraft 12. september. Endringen gjelder også for kjøreskoler og annen føreropplæring, se § 15a. Endringen innebærer at noen av forskriftskravene til virksomhetene oppheves. Det meste av det som tidligere stod som krav i forskriften ligger nå som råd og anbefalinger i veilederen. 2) Strukturen i veilederen er endret og innholdet er forkortet. 3) Det er presisert at veilederen inneholder råd og anbefalinger om grunnleggende smitteverntiltak som alle bør følge gjennom hele pandemien. Bakerst i veilederen listes opp mulige tiltak ved økt smitte.

15.5.2020: Presisering lagt inn at forsvarlig drift også gjelder for kjøreskoler. Kravene i § 15 femte ledd bokstav f og g gjelder ikke for kjøreskoler og annen føreropplæring jf. § 15a.

12.5.2020: Tekst om mulighet for kursprøve lagt inn på nytt. Blir liggende til 1. juni.

11.5.2020: Paragraf 15 i Covid-15-forskriften er endret slik at den også omfatter kjøreskoler. Kjøreskoler er lagt inn i teksten som eksempel på virksomheter.

08.05.2020: Henvisning til paragraf 14a endret til paragraf 15 i henhold til endring fra regjeringen.

26.04.2020: Lagt inn setningen "Ansatte skal og holde 1 meter avstand til andre ansattes kunder." som var falt ut i første punkt under "Tiltak for å ivareta avstand mellom personer"