Hopp til innhold
Lukk

Få varsel ved oppdateringer av «Frisører mv med en-til-en-kontakt»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte og slette din e-postadresse ved å følge lenke i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Frisører mv med en-til-en-kontakt

Oops, noe gikk galt...

... ta kontakt med nettredaksjon@fhi.no.

... last inn siden på nytt og prøv igjen.

Drift i virksomheter med én-til-én-kontakt som frisører, kroppspleie mv.

Publisert Oppdatert

Veiledning om smittevernfaglig forsvarlig drift i virksomheter med én-til-én-kontakt som frisører og virksomheter som tilbyr hudpleie, tatoveringer, hulltaking (piercing) og andre virksomheter som er omfattet av Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v .

Veiledning om smittevernfaglig forsvarlig drift i virksomheter med én-til-én-kontakt som frisører og virksomheter som tilbyr hudpleie, tatoveringer, hulltaking (piercing) og andre virksomheter som er omfattet av Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v .


Teksten i dette kapitlet er basert på veilederen «Covid-19 epidemien: Veiledning om smittevernfaglig forsvarlig drift i virksomheter med én-til-én-kontakt som frisører, kroppspleie mv.», utgitt av Helsedirektoratet, 11. september 2020. 

Veilederen er laget i fellesskap mellom Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, der Folkehelseinstituttet har hovedansvar for det smittevernfaglige innholdet. Helsedirektoratet er utgiver.

Hvem gjelder veilederen for?

Veilederen gjelder for frisører, virksomheter som tilbyr hudpleie, tatoveringer, hulltaking (piercing) og andre virksomheter som er omfattet av Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v (Lovdata.no). Forskriften gjelder også for annen virksomhet som medfører penetrering og destruering av hud, som for eksempel svimerking og arring. Veilederen gjelder også for kjøreskoler og annen føreropplæring, jf. forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskrifteen)) § 15a (Lovdata.no).

Formål med veilederen

Veilederen gir råd om hvordan virksomheter på en forsvarlig måte kan ivareta smittevernet og forebygge at ansatte og kunder blir smittet eller sprer smitte. Målet er å beskytte både kunder og ansatte mot smitte. Selv om tiltakene gjennomføres, kan tilfeller av covid-19 oppstå. De anbefalte tiltakene vil bidra til å begrense smittespredning.

Ansvar

Det er den enkelte virksomhet som har ansvar for å vurdere om behandlingen tilfredsstiller grunnleggende krav til smittevern, og dermed kan tilbys. Den enkelte virksomhet må selv vurdere hvordan tiltakene skal tilpasses deres virksomhet og lokale forhold. I tillegg til smitteverntiltakene som beskrives nedenfor, skal de krav og rutiner som normalt gjelder for virksomheten følges. Se også kapittel om risikovurdering nederst.
Dersom en kunde eller ansatt blir diagnostisert med covid-19 etter kontakt med virksomheten, har kommunelegen ansvar for oppfølging, for eksempel i form av veiledning og smitteoppsporing.

I tillegg til kravene i covid-19-forskriften (Lovdata.no), bør virksomhetene følge smitteverntiltakene i denne veilederen.

Innhold i veilederen

Veilederen inneholder grunnleggende smitteverntiltak som alle bør følge gjennom hele pandemien. 

Ved behov, kan Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet gi ytterligere råd og anbefalinger. Da vil veilederen bli oppdatert.

Ved behov, kan kommunene gi ytterligere lokale råd og anbefalinger. Kommunen informerer om disse.

Dette er covid-19

Covid-19 er en luftveissykdom som skyldes viruset SARS-CoV-2 (koronavirus). Man kan få alt fra ingen eller milde symptomer til å bli alvorlig syk. I sjeldne tilfeller kan man dø av covid-19.

Koronavirus smitter på samme måte som forkjølelse og influensa, det vil si gjennom luftveissekret som snørr, spytt og slim. Virus kan overføres fra en syk person til en annen på tre måter.

 • Dråpesmitte. Når en som er smittsom hoster, nyser, eventuelt snakker/synger, slynges det ut små dråper som inneholder virus.
 • Ved direkte kontakt. Den syke har fått viruset på hendene fra eget luftveissekret og overfører det ved kontakt med andre, for eksempel ved håndhilsning. Neste person fører viruset fra hendene sine til slimhinner i øyner, nese eller munn.
 • Ved indirekte kontakt. Dette skjer når viruset har blitt overført til inventar, gjenstander eller kontaktflater, som for eksempel dørhåndtak, tastatur, telefon og lignende gjennom nys/host, eller ved at den syke har virus på hendene og andre deretter tar på den samme gjenstanden eller flaten.

Virksomheten har ansvar for å informere ansatte og kunder

 • Virksomheten skal sørge for at alle ansatte er kjent med smitteverntiltakene som gjelder for virksomheten og legge til rette for at disse kan følges.
 • Heng opp informasjon til kunder og arbeidstakere om råd for å unngå smitte:
 • Virksomheten skal lagre oversikt over hvilke kunder som har mottatt tjenester to uker tilbake i tid til bruk ved eventuell smitteoppsporing. Den skal også ha oversikt over hvor kunden har mottatt tjenester og hvilke ansatte som har gitt tjenester til hver kunde. Virksomheten skal oppbevare informasjonen på forsvarlig måte i to uker etter utført tjeneste og må informere kundene om dette.
 • Ved timebestilling skal kunder gis informasjon om tiltak for å begrense smitte og om hvilke betingelser som gjelder for å få tjenesten, inkludert at personer med feber eller symptomer på luftveisinfeksjon ikke kan motta tjenester.

Praktiske råd for å redusere risiko for smitte

 • Så langt det er mulig, bør betaling skje kontaktløst med digitale betalingsløsninger. Alternativt kan betalingskort eller kontanter benyttes. Vask eller sprit hendende etter slik berøring.
 • Drikke kan serveres direkte til kunden, men bør ikke settes frem for selvbetjening.
 • Ukeblader, aviser o.l. bør ikke være tilgjengelig i venteområder eller i lokalene for øvrig.

Syke personer skal holde seg hjemme

 • Ansatte skal ikke komme på jobb dersom de får feber eller symptomer på luftveisinfeksjon
 • Ansatte som er i karantene eller isolasjon skal ikke møte på jobb, se covid-19-forskriften 15 og kapittel 2.
 • Ansatte skal forlate arbeidsstedet umiddelbart dersom de får feber eller symptomer på luftveisinfeksjon. Ansatte som har blitt syke på jobb bør ikke dra hjem med kollektivtransport. Dersom den ansatte ikke kommer seg hjem på annet vis, kan arbeidsgiver eventuelt kontakte kommunen for veiledning.
 • Kunder skal ikke komme til virksomheten dersom de har feber, symptomer på luftveisinfeksjon eller hvis de er i karantene eller isolasjon.
 • Virksomheten må informere kunder om dette ved timebestilling. De bør også informere om dette ved eventuelle påminnelser om timebestilling (f.eks. sms), slik at kundene kan avbestille timen dersom de blir syke eller kommer i karantene.

Råd om hånd- og hostehygiene

Ansatte og kunder bør følge generelle råd om god hånd- og hostehygiene.

Les mer i artikkelen Håndhygiene, hostehygiene, bruk av munnbind, rengjøring og klesvask.

I tillegg til de generelle rådene bør virksomhetene gjøre følgende:

 • Vaske eller sprite hendene før og etter hver kunde.
 • Kundene bør tilbys håndvask/hånddesinfeksjon når de kommer og etter at behandlingen er ferdig.
 • Ansatte bør unngå å bruke ringer, håndsmykker eller armbåndsur. Ansatte bør holde neglene kortklipte.

Råd om forsterket renhold

Råd om renhold ved covid-19 i sektorer utenfor helsetjenesten finnes i artikkelen Rengjøring og desinfeksjon ved covid-19 til sektorer utenfor helsetjenesten.

Reduser fysisk kontakt mellom personer i lokalet

 • Unngå håndhilsning og annen unødvendig fysisk kontakt, spesielt nær ansikt-til-ansikt kontakt. Der nær ansikt-til-ansikt kontakt er nødvendig, unngå å snakke.
 • Det skal kunne holdes minst en meters avstand mellom kundene, mellom de ansatte og mellom ansatte og andre ansattes kunder i lokalene. Dette gjelder i venteområde, arbeidslokale og pauserom. Unntak fra dette gjelder ved veiledning av lærlinger.
 • Ansatte bør holde minst 1 meters avstand til hverandre, med unntak av veiledning av lærlinger.
 • Ansatte bør holde minst 1 meters avstand til andre ansattes kunder. Husk å holde avstand til kollegaer både under arbeid, i møter og i pauser. Det er avstand fra ansikt til ansikt som er viktigst.
 • De som sitter ved siden av hverandre skal ha en meter fra skulder til skulder. Hvis man står rygg til rygg, er det mindre risiko for smitte.
 • Kundene bør holde minst 1 meters avstand (ansikt til ansikt eller skulder til skulder) til hverandre overalt i lokalet. Dette gjelder nærhet over tid, ikke når man kun passerer hverandre. Avstand kan for eksempel markeres med tape på gulvet. Vurder å ommøblere lokalet om nødvendig.
 • Hvis det er vanskelig å holde avstand, vurder å omstrukturere virksomheten, slik at det ved timebestilling legges inn nok tid mellom hver kunde, og for eksempel ved at de ansatte jobber til forskjellige tider.
 • Vurder redusert bruk av kjernetid slik at ansatte kommer på arbeid til forskjellige tider og dermed kan unngå å reise med kollektivtrafikk når mange skal samme vei.
 • Virksomheten kan vurdere å bruke fast eller fleksibel skillevegg mellom arbeidsfeltene. Skilleveggen bør dekke et område fra stolsetet/behandlingsbenken og opp til to meter, samt hele bredden av feltet der kunde og ansatt oppholder seg under behandlingen.
 • I situasjoner der ansikt-til-ansikt-kontakt innenfor 1 meter er nødvendig (for eksempel ved negledesign), kan det brukes en fysisk barriere mellom ansatte og kunder, for eksempel pleksiglass, hvis mulig.

Råd om beskyttelsesutstyr

 • Det er ikke en generell anbefaling å bruke munnbind, men hvis smittepresset øker vil lokale eller nasjonale helsemyndigheter kunne gi råd om å gjøre det i situasjoner der det ikke er mulig å opprettholde 1 meters avstand.
 • Det er ikke anbefalt at ansatte benytter hansker utover de situasjonene hvor de vanligvis benytter 
 • Dersom munnbind og hansker benyttes i virksomheten, bør virksomhetsleder påse at de ansatte gis opplæring i korrekt bruk. 
 • Mer informasjon om anbefalingene samt råd dersom man bruker munnbind, tøymunnbind eller hansker i de aktuelle virksomhetene finnes her: 

Råd for solarier

Solarier må ha tilstrekkelig bemanning og tilsyn slik at smittevernet og renholdet kan ivaretas.

Solarier bør lage rutiner der det blant annet angis:

 • hvordan ansatte skal gjøre rent solariene mellom hver kunde
 • hvordan kundene skal rengjøre solarier etter bruk
 • hvordan avstandskrav skal overholdes
 • begrensninger for antall besøkende med hensyn til lokalets størrelse
 • rutiner for om man skal tillate at kunder venter på at solarier blir ledige

Om ansatte som kan være i risikogrupper

For oppdatert informasjon om personer som kan ha høyere risiko for covid-19, se Råd og informasjon til risikogrupper og deres pårørende. Ansatte som tilhører grupper med høyere risiko for alvorlig forløp av covid-19 bør vurderes individuelt i forhold til tilrettelagt arbeid.

Arbeidsgiver skal foreta en risikovurdering av arbeidsmiljøet

Arbeidsgiver må kartlegge og foreta en risikovurdering av alle farer og problemer som kan oppstå som følge av koronavirus. Arbeidsgiver skal utarbeide en plan og iverksette tiltak for å hindre smittespredning i virksomheten. Bedriftshelsetjeneste kan kontaktes ved behov for bistand til å vurdere risiko og utarbeide planer med tiltak.

Smittevernråd ved økt smitte

I situasjoner med økt smitterisiko kan Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet gi strengere råd og anbefalinger.
I en slik situasjon kan følgende råd og anbefalinger være aktuelle:

 • Redusere eller midlertidig fjerne behandlingstilbud som innebærer nær ansikt-til-ansikt kontakt
 • Bruk av munnbind i situasjoner der det ikke er mulig å opprettholde 1 meters avstand
 • Unngå servering av mat og drikke til kundene
 • Vurdere midlertidig stenging av virksomheten

Kommuner kan også fastsette lokale tiltak og forsterkede krav til virksomhetene med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 (Lovdata.no) om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1.

Historikk

22.09.2020: Lagt inn avsnitt med råd til solarier og gjort enkelte språklige justeringer.

12.09.2020: 1) Covid-19-forskriften § 15, som regulerer virksomheter som tilbyr frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingstjenester med videre er endret, og endringen trer i kraft 12. september. Endringen gjelder også for kjøreskoler og annen føreropplæring, se § 15a. Endringen innebærer at noen av forskriftskravene til virksomhetene oppheves. Det meste av det som tidligere stod som krav i forskriften ligger nå som råd og anbefalinger i veilederen. 2) Strukturen i veilederen er endret og innholdet er forkortet. 3) Det er presisert at veilederen inneholder råd og anbefalinger om grunnleggende smitteverntiltak som alle bør følge gjennom hele pandemien. Bakerst i veilederen listes opp mulige tiltak ved økt smitte.

15.5.2020: Presisering lagt inn at forsvarlig drift også gjelder for kjøreskoler. Kravene i § 15 femte ledd bokstav f og g gjelder ikke for kjøreskoler og annen føreropplæring jf. § 15a.

12.5.2020: Tekst om mulighet for kursprøve lagt inn på nytt. Blir liggende til 1. juni.

11.5.2020: Paragraf 15 i Covid-15-forskriften er endret slik at den også omfatter kjøreskoler. Kjøreskoler er lagt inn i teksten som eksempel på virksomheter.

08.05.2020: Henvisning til paragraf 14a endret til paragraf 15 i henhold til endring fra regjeringen.

26.04.2020: Lagt inn setningen "Ansatte skal og holde 1 meter avstand til andre ansattes kunder." som var falt ut i første punkt under "Tiltak for å ivareta avstand mellom personer"

Innhold på denne siden