Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Arrangementer, samlinger og aktiviteter»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Arrangementer, samlinger og aktiviteter

Arrangementer, samlinger og aktiviteter

Publisert Oppdatert

Ved arrangementer må arrangør følge regler for antall deltagere og avstand

Illustrasjon koronavirus

Ved arrangementer må arrangør følge regler for antall deltagere og avstand


Innhold på denne siden

Nasjonale og lokale smitteverntiltak

Regjeringen går videre med andre trinn i gjenåpningsplanen fra 27. mai.

Kommunene kan innføre strengere tiltak lokalt på grunn av smittesituasjonen. Se nettsiden til din kommune for informasjon om lokale tiltak.

Regjeringen anbefaler at du ikke oppsøker arrangementer i en annen kommune dersom du bor i en kommune med høyt smittenivå. Planlegg deltakelsen på arrangementet godt, slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Se Oversikt over nasjonale tiltak (Regjeringen.no).

For lokale arrangementer eller arrangementer som ikke kan utsettes, gjelder disse reglene:

Antallsbegrensninger ved arrangementer og sammenkomster.

Type sammenkomst/arrangement 

Antall 

Eksempler

Private sammenkomster i eget hjem (anbefaling)

Inntil 10 gjester i tillegg til de som bor i boligen. Beskyttede telles ikke med.

Dersom det kommer 2 gjester som er beskyttet i tillegg til 10 gjester som ikke er beskyttet, er det greit.

Private sammenkomster på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler

Innendørs: Inntil 20 personer.

Utendørs: Inntil 30 personer. 

Arrangere utendørs heller enn innendørs

Bursdagsfeiring, bryllup, dåp minnestund, firmafest ol.

Barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere.

Arrangementer innendørs uten faste, tilviste plasser

Inntil 50 personer.

Inntil 100 personer på innendørs idrettsarrangement for utøvere under 20 år som tilhører idrettslag i samme kommune.

Foreldremøter på skolen, medlemsmøter, kurs, konferanse, konsert/forestilling, idrettsarrangement.

Arrangementer innendørs med faste, tilviste plasser

Inntil 200 personer

Kino, opera, konsert/forestilling, teater, kirke, moske, idrettsarrangement, foredrag ol.

Arrangementer utendørs uten faste, tilviste plasser

Inntil 200 personer 

Idrettsarrangement, utendørskonserter, pop-up-konserter o.l.

Arrangementer utendørs med faste, tilviste sitteplasser

Inntil 600 personer, i grupper på inntil 200 personer (forutsetter minst 2 meters avstand mellom gruppene)

Idrettsarrangement, utendørskonserter ol.

I denne artikkelen beskriver vi:

 • anbefalinger og forskriftsfestede krav om samlinger og arrangementer
 • hvordan man kan vurdere risiko for smitte ved arrangementer, samlinger og aktiviteter og hvilke risikoreduserende tiltak som er aktuelle

Disse rådene må ses i sammenheng med gjeldende forskrifter og anbefalinger fra Helsedirektoratet.

Sammenkomster i private hjem

Alle bør redusere antall personer man har kontakt med, slik at man er sammen med færre personer i sosiale sammenhenger, i kortere tid og ikke med for mange forskjellige personer i løpet av en uke. Det oppfordres til å møte andre utendørs.

I private hjem eller hytter bør man ikke ha mer enn 10 gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Dette gjelder også om man er utendørs. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men likevel ikke flere enn at man kan holde avstand.

Ved besøk i private hjem, regnes ikke “beskyttede” med i antallsbegrensningen. Disse personene kan også unntas avstandsanbefalingen i private hjem (unntatt hvis de møter ubeskyttede i risikogruppen som de ikke bor med). Det må fortsatt være mulig å holde avstand mellom dem som ikke er beskyttet.

Hvem som er beskyttet og råd om avstand hjemme er omtalt på Råd og regler for deg som er vaksinert eller har gjennomgått covid-19.

Hvis du bor i en kommune som har forskriftsfestet hvor mange som kan være på besøk i private hjem, må du holde deg til det.

For slike sammenkomster gjelder:

 • Syke personer bør ikke delta, selv om de bare har milde symptomer.
 • Det må være nok plass til at gjester som ikke er «beskyttet» kan holde 1 meters avstand hvis de ikke er fra samme husstand eller er tilsvarende nære.
 • Gode muligheter til håndvask eller bruk av hånddesinfeksjonsmiddel ved behov.

Barn i barnehage- eller barneskolekohorter kan ha besøk fra egen kohort, slik at hele kohorten kan inviteres hjem i for eksempel barnebursdag.

Arrangementer

Forskriftsfestede krav og bestemmelser

Med arrangementer menes i forskriften følgende sammenkomster på offentlig sted eller i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller:

 1. idrettsarrangement, inkludert stevne, cup, turnering og kamp, men ikke organisert trening
 2. kulturarrangement, inkludert konserter, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino, men ikke organiserte øvelser, trening og prøver
 3. seminarer, konferanser, kurs, medlemsmøter og andre faglige sammenkomster, inkludert bespisning uten servering av alkohol, men ikke møter eller sammenkomster som ledd i ordinært arbeid eller undervisning på skole eller universitet
 4. livssynssamlinger og seremonier, inkludert seremonier ved bryllup, begravelser, dåp og konfirmasjon
 5. private sammenkomster; sammenkomster for familie, venner og bekjente eller sosiale samlinger i tilknytning til arbeid eller skole, inkludert tilstelninger etter seremonier, fester og bespisning med servering av alkohol i forbindelse med seminarer, konferanser, kurs og andre faglige sammenkomster.

Som arrangement regnes likevel ikke private sammenkomster med 20 eller færre deltakere som avholdes i de delene av et serveringssteds lokaler som samtidig holdes åpent for allmennheten.

Antall deltakere private sammenkomster (innendørs og utendørs)

For private sammenkomster utenfor eget hjem kan det være inntil 20 deltakere innendørs og inntil 30 deltakere utendørs. Det anbefales å arrangere utendørs der det er mulig. Private sammenkomster er der familie, venner og bekjente, skoleelever eller kollegaer samles i sosiale tilstelninger (for eksempel bursdagsfest, dåp, konfirmasjon, bryllup, skoleball eller firmafest) på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler.

Barn fra samme kohort i barnehage eller barneskole kan likevel møtes utenfor hjemmet med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere.

Antall deltakere på andre arrangementer (innendørs og utendørs)

Det er tillatt med arrangementer på offentlig sted innendørs for inntil:

 • 50 personer der publikum ikke sitter i faste, tilviste plasser.

Likevel inntil 100 personer på innendørs idrettsarrangement for utøvere under 20 år som tilhører idrettslag i samme kommune. Det samme gjelder for arrangement som samler deltakere under 20 år som bor i forskjellige kommuner, men som deltar på organisert trening, øving, prøver og lignende i samme kommune. 

 • 200 personer innendørs hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser.

Det er tillatt med arrangementer på offentlig sted utendørs for inntil: 

 • 200 personer der publikum ikke sitter i faste, tilviste plasser.
 • 600 personer der publikum sitter i faste, tilviste plasser, fordelt på grupper/ kohorter på inntil 200 personer. Det skal være minst to meter avstand mellom kohortene og det må være minst en meter mellom deltagerne i hver kohort.

Ved idrettsarrangementer for personer under 20 år, skal alle som er til stede, inkludert utøvere og støtteapparat, inngå i beregningen av det totale antallet personer. Dette inkluderer også foresatte.

Ved «åpne arrangementer» som ofte skjer utendørs, for eksempel pop-up konserter, gjelder også reglene for arrangement. Dersom slike arrangementer skal gjennomføres, må arrangementsområdet være fysisk avgrenset, det vil si innenfor et inngjerdet område, et område avgrenset med sperrebånd eller lignende. Slik avgrensning er nødvendig for at man skal kunne begrense antall deltagere og kunne registrere deltagere for å ha oversikt over hvem som er til stede.

Antall deltakere på arrangementer som varer over tid

For arrangementer som varer over lengre tid kan kohorter med inntil 200 deltagere skiftes ut i løpet av dagen. Kohortene må skiftes ut på en smittevernfaglig forsvarlig måte og det må ikke være kontakt mellom kohortene. Ansatte og arrangørene kan være de samme for flere kohorter.

Ansatte og andre som kommer i tillegg til antall deltakere

Følgende personer skal ikke regnes med i det totale antallet personer som kan være til stede på arrangement:

a) ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementer.
b) utøvende kunstnere ved gjennomføring av kulturaktiviteter i regi av en profesjonell aktør
c) toppidrettsutøvere, støtteapparat og dommere ved gjennomføring av idrettsarrangement
d) spillere, støtteapparat og dommere ved gjennomføring av seriekamper i toppfotball (fotballserier) som Norges Fotballforbund har besluttet er klare til å følge forbundets smittevernprotokoller utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet.

Arrangement med faste, tilviste plasser

Begrepet «faste, tilviste plasser» er brukt for å regulere antall personer som kan være til stede på et arrangement. Det innebærer at publikum kan sitte på stol, benk eller lignende, eller på en fast plass på gulvet under hele arrangementet. Følgende kriterier bør være til stede ved slike arrangementer:

 • Publikum sitter på faste, tilviste, evt. nummererte plasser med tilstrekkelig avstand (minst 1 meter).
 • Plassene bør være plassert slik at ansikt-til-ansikt kontakt unngås.
 • Publikum deltar som tilskuere og er ikke aktive i selve arrangementet. Det er liten grad av mingling/interaksjon mellom deltagerne før og etter arrangementet og i evt. pauser.
 • Ved evt. servering av mat og drikke, må det gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte som gjør at man unngår trengsel.
 • Bruk av vakter dersom det er nødvendig for å sikre smittevernfaglig forsvarlig gjennomføring.

Avstand

Deltakere skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære, og avstanden må kunne holdes under hele arrangementet. Arrangøren skal sikre at det er én meter mellom sitteplasser, fra skulder til skulder. Arrangøren skal ikke gjennomføre aktiviteter som krever mindre avstand mellom utøvere eller deltakere enn det.

Avstanden fra ansikt til ansikt er aller viktigst. Hvis man står rygg til rygg, eller etter hverandre som i kø, er det mindre risiko for smitte, men avstand skal likevel tilstrebes.

Unntak fra krav om avstand

I lokaler med fastmonterte seter, kan ett ledig sete mellom publikummere på samme seterad regnes som tilstrekkelig avstand. Personer fra samme husstand eller tilsvarende nære, kan sette seg sammen. Det kan ikke sitte personer i mer enn halvparten av de fastmonterte setene, med mindre alle kan holde minst 1 meters avstand i alle retninger til personer i annen husstand. I lokaler der det er stoler som er flyttbare eller benker, gjelder krav om minst 1 meters avstand mellom personer.

Barn og unge som er i samme kohort i barnehagen eller på barneskolen er unntatt fra avstandskravet på arrangementer. Enkelte andre grupper kan også unntas fra avstandskravet ved et arrangement dersom det er nødvendig for at aktiviteten skal kunne utøves normalt, se covid-19 forskriften §13 c for hvilke grupper som er unntatt.

Det kan ikke gjøres unntak fra avstandskravet for publikum eller tilskuere ved arrangementet. Unntaket gjelder bare under pågående aktivitet, og det er viktig at utøverne forholder seg til de andre til enhver tid gjeldende smittevernråd for øvrig.

Krav til arrangør

En person eller virksomhet skal utpekes som arrangør med ansvar for at arrangementet oppfyller kravene i covid-19 forskriften. De som er til stede skal informeres om hvem som er arrangør og hvem som kan kontaktes ved spørsmål om smittevern.

Arrangøren er ansvarlig for:

 • å ha oversikt over hvem som er til stede for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing. Lister med kontaktinformasjon til deltakere skal slettes etter 14 dager. Arrangøren skal informere de som er til stede om at det nedtegnes en egen oversikt
 • å iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet
 • å følge relevante standarder om smittevern
 • å tilrettelegge for at avstandskrav, skjenkebestemmelser og smittevernråd kan følges under hele arrangementet, evt. ved bruk av vakter.

Skjenkebevilling

For arrangementer med skjenkebevilling gjelder de samme reglene som for serveringssteder:

 • Skjenking skal kun skje ved bordservering.
 • Skjenking må opphøre klokken 24.00.
 • Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 00.30.
 • Gjester ikke slippes inn etter kl. 24.00.

Generelle tiltak for å redusere smitterisiko

Planlegging og risikovurdering

Alle arrangører må lage en plan for gjennomføring for å sikre god smittevernhåndtering. Som arrangør skal du ha tilstrekkelig kapasitet og ressurser for en god gjennomføring.

Arrangøren må selv gjøre en risikovurdering og avgjøre hvordan de skal overholde kravene til gjennomføring og om det er forsvarlig å avholde arrangementet. Derfor er det viktig å sette seg inn i gjeldende råd for smittevern. Se også tabell for risikovurdering nedenfor.

For større arrangementer er det aktuelt å kontakte lokale helsemyndigheter for spørsmål om gjennomføringen er smittevernfaglig forsvarlig. Arrangøren bør gjøre en risikovurdering og lage en gjennomføringsplan før møte med lokale helsemyndigheter. Sammen med lokal helsetjeneste bør det lages en plan for hvordan mistenkt smittede skal håndteres. Vurder konsekvensene for personer som blir syke eller nærkontakter som er avhengig av fly eller offentlig transport for hjemreise. For disse kan det være behov for isolasjon/karantene på hotell eller lignende.

Ved «åpne arrangementer» bør arrangør i tillegg til å planlegge for selve arrangementet, også vurdere risikoen for at arrangementet vil tiltrekke seg et større antall personer utenfor det avgrensede området og om dette vil innebære en smitterisiko.

Informasjon til ansatte og deltakere

 • Gi informasjon på forhånd til deltakere og ansatte om at personer som mistenker at de kan være syke med det nye koronaviruset ikke skal komme på arrangementet. Dette gjelder også personer som er i hjemmeisolasjon eller i karantene. Se Karantene og isolering.
 • Ha synlig informasjon på arrangementsstedet om

Vurdering av lokalet 

Deltakere må kunne holde minst 1 meter avstand gjennom hele arrangementet, derfor må du gjøre en vurdering av arealet i lokalet du skal bruke. Som en tommelfingerregel kan man beregne 4 m2 per person. I lokaler der personer sitter stille under arrangementet (f.eks ved bord eller i en sal) vil arealbehovet kunne være noe mindre.

Synging/roping blant publikum kan medføre økt dråpeutskillelse (spytt) og dermed økt smitterisiko, og det bør tas hensyn til dette når arealbehovet vurderes.

Ventilasjon

Smitterisikoen kan være økt i rom med dårlig ventilasjon, særlig når mangepersoner er samlet. Det anbefales vanlig nivå av ventilasjon og normalt vedlikehold av ventilasjonssystemet. Å øke graden av ventilasjon i allerede godt ventilerte rom kan potensielt øke smitterisikoen. Der det ikke finnes mekanisk ventilasjon, bør man lufte gjennom vinduer før og under arrangementet.

Kontaktreduserende tiltak

Sørg for å unngå trengsel der kan bli kø og der deltakere samles i klynger.

Eksempler på tiltak er:

 • God oppmerking. For eksempel tape på gulvet, markering på bakken e.l.
 • Ulike oppmøtetider/-sted. Stedene bør være tydelig merket med fargekodede skilt, bånd e.l.
 • Del deltagerne inn i mindre grupper for å redusere antall kontakter. Dette vil også lette arbeidet ved en eventuell senere smitteoppsporing og hindre at mange må følges opp med testing eller karantene.
 • Vurdere å sette inn vakter for å ivareta smittevern.

Arrangementer med fellessang

Covid-19-syke personer skiller ut dråper og partikler fra munn og nese som kan inneholde virus. Dråpene har ulik størrelse, og hvor mange som skilles ut varierer avhengig av hvordan man puster eller bruker stemmen. Dråpemengden øker ved fysisk aktivitet, når man hoster eller nyser og ved sang eller roping. Synging blant deltagerne på arrangementer, for eksempel i kirker og andre trossamfunn, kan derfor medføre økt dråpeutskillelse og økt smitterisiko.

 • Det anbefales å tilrettelegge for 2 meters avstand mellom personer ved fellessang innendørs i områder med økt smittespredning.
 • Personer fra samme husstand kan sitte/stå sammen.

Hånd- og hostehygiene

Renhold

Verktøy for arrangør

Det er utviklet en mal for risikovurdering av arrangementer og en sjekkliste for å sikre ivaretagelse av smitteverntiltak.

Last ned mal for risikovurdering og sjekkliste for gjennomføring i Word eller pdf: 

Arrangementer som gjennomføres på serveringssteder

For arrangementer som skal gjennomføres på serveringssteder se:

Arrangementer og aktiviteter for barn og unge av lengre varighet

For råd om arrangementer og aktiviteter for barn og unge av lengre varighet:

Vaksinasjon og betydning for planlegging av arrangementer og samlinger fremover

Det blir fortløpende vurdert hvordan tiltakene for å hindre smittespredning kan tilpasses utviklingen av pandemien. Se Råd og regler for deg som er vaksinert eller har gjennomgått covid-19. Se også Regjeringens plan for gradvis gjenåpning.

Historikk

07.06.2021: Rettet og oppdatert tekst om å delta på arrangementer på tvers av kommunegrenser ihht regjeringens anbefalinger. Tatt ut tekst om messer og markeder i tabell

02.06.2021: Fjernet "utendørs markeder og messer" under punktet Arrangementer utendørs uten faste, tilviste plasser.

31.05.2021: Fra 27. mai er varemesser og midlertidige markeder ikke regulert som arrangement.

27.05.2021: Oppdatert i henhold til regjeringens trinn 2 i gjenåpningen, samt oppdatert anbefalingen om samlinger i private hjem med råd for beskyttede

16.04.2021: Oppdatert i henhold til regjeringens retningslinjer fra 16. april 2021.

25.03.2021: Oppdatert etter nye nasjonale retningslinjer fra regjeringen.

25.02.2021: Lagt inn nye råd om arrangementer med skjenkebevilling i henhold til nasjonale endringer i forskrift.

23.02.2021: Spesifisert om vurdering rundt vakter på arramgement

22.02.2021: Oppdatert i hht endringer i covid-19 forskriften for arrangementer og regjeringens nasjonale anbefalinger. En viktig endring er overgangen fra «fastmonterte seter» til « faste, tilviste plasser» for å regulere antall. Lagt inn råd/vurderingspunkter for arrangementer med faste, tilviste plasser.

03.02.2021: Flyttet avsnittet om organiserte aktiviteter for barn og unge av lengre varighet til artikkelen Råd for organiserte fritidsaktiviteter og lagt inn lenke til artikkelen. Gjort mindre justeringer av tekstboksen med informasjon om forsterkede nasjonale smitteverntiltak og tiltak i ring 1- og ring 2-kommuner..

03.02.2021: Flyttet setningen om at alle arrangementer anbefales utsatt eller avlyst lenger frem i dokumentet, og spesifisert at dette er særlig viktig for arrangementer som samler mennesker på tvers av ulike geografiske områder. Lenket til regjeringens side.

25.01.2021:Lagt inn avsnitt om skjerpede tiltak i 25 kommuner på Østlandet som følge av utbruddet med engelsk koronavirusvariant. 

18.01.2021: Oppdatert i henhold til nye retningslinjer for arrangement og samlinger som presentert av regjeringen den 18.01.2021.

08.01.2021: Endring og presisering av at midlertidige anbefalinger og vedtak fra 4. januar 2021 gjelder til 19. januar. 

04.01.2021: Oppdatert med nye retningslinjer for antall personer på arrangementer og private samlinger som bestemt av regjeringen 03.01. Nytt avsnitt: Vaksinasjon og betydning for planlegging av arrangementer og samlinger fremover.

14.12.2020: Oppdatert med råd for arrangement med fellessang, og spesifisert råd for ventilasjon.

04.12.2020: Lagt inn informasjon om at man kan ha inntil 10 gjester inntil to ganger i julen og informasjon om kirkevandringer.

23.11.2020: Oppdatert med råd om åpne arrangementer, slik som julegrantenninger.

16.11.2020: Rettet skrivefeil i setning om 600 fastmonterte seter.

13.11.2020: Oppdatert med beskrivelse av fastmonterte seter.

09.11.2020: Oppdatert artikkelen i henhold til nye, strengere koronatilak, se spesifikasjon på 5.11.2020.

05.11.2020: Satt inn:Regjeringen innførte strengere koronatiltak 05.11.20. Fra 9. november kan man kun være 20 personer på private sammenkomster på offentlige steder og i leide lokaler og ikke mer enn 50 personer på innendørs arrangement uten fastmonterte seter. Innendørs kan det være inntil 200 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.

30.10.2020: Tydeliggjort lenker under verktøy for arrangører

27.10.2020: Artikkelen er oppdatert med informasjon om endringer som skal gjelde fra 28. oktober (lansert på pressekonferanse 26.oktober).

26.10.2020: Har lagt inn statusoppdatering øverst på siden, med lenke til regjeringen.no for oppdatert informasjon om nye innstramminger. 

16.10.2020: Oppdatert filene "Risikovurdering av arrangementer".

13.10.2020: Endret frist for når arrangør skal slette oversikt over tilstedeværende fra 10 til 14 dager, og lagt til at arrangør skal informere de som er til stede om at det nedtegnes en slik oversikt.

13.10.2020: Fjernet setningen: "Alkohol kan ikke serveres etter midnatt, og ikke konsumeres etter klokken 00.30."

12.10.2020: Endret teksten om endringene som gjelder fra dagens dato, slik at ordlyden «fra 12. oktober» er tatt ut. 

07.10.2020: Oppdatert vedleggene om risikovurdering av arrangement.

06.10.2020: Oppdatert med informasjon om endringer som skal gjelde fra 12. oktober (lansert på pressekonferanse 30.09)

Lagt inn råd om arealvurdering, ventilasjon og markeder

Oppdatert risikovurderingsverktøy og sjekkliste

Fjernet liste om hvem som er unntatt avstandskrav, og lenker i stedet til covid-19 forskriften

02.10.2020: Oppdatert tisikovurdering ved arrangementer og Sjekkliste for godt smittevern

27.08.2020: Lagt til i punkt om hva som er definert som arrangement at en terningskamp vil kunne regnes som et arrangement hvis den samler tilskuere. 

21.08.2020: Lagt inn under arrangementer med inntil 200 personer at "Arrangementer med skjenkebevilling skal ha bordservering. Alkohol kan ikke serveres etter midnatt, og ikke konsumeres etter klokken 00.30."

17.09.2020: Presisering av at loppemarked ikke regnes som arrangement. 

14.08.2020 Oppdatert råd ihht endringer og spesifiseringer i covid-19 forskriften, samt inkludert et avsnitt om private sammenkomster. 

07.08.2020: Avsnittet "Arrangementer med inntil 200 personer" er oppdatert med et punkt om at personer under 20 år unntas fra avstandskravet i forbindelse med idrettsarrangementer inne kretsen f.o.m. 1. august 2020.

15.07.2020: Lagt inn lenke til nytt avsnitt på annen side: "Råd om trygg servering fra buffet og salatbar".

26.06.2020: Oppdatert varsling fra Kulturdepartementet om at unntak fra avstandskrav i covid-19-forskriften for barn og unge under 20 år fra 1.august 2020 også vil gjelder for kamper og konkurranser innenfor de respektive idrettskretsenes grenser dersom smittesituasjonen tillater det. Lagt til nytt avsnitt om arrangementer som gjennomføres på serveringsteder.

18.06.2020: Oppdatert med presisering av avstandsråd.

15.06.2020: Informasjon om arrangementer og sommeraktiviteter for barn og unge samt avsnitt om planlegging og risikovurdering er revidert og lagt til, i tillegg til risikovurdering og sjekkliste for gjennomføring av arrangement for voksne og barn/unge under 20 år.

12.06.2020: Lagt til at det fra og med 15. juni 2020 er tillatt med arrangementer på offentlig sted for inntil 200 personer, hvilke arrangementer dette gjelder for og hvilke grupper som kan unntas fra avstandskravet ved et arrangement dersom det er nødvendig for at aktiviteten skal kunne utøves normalt.

Lagt til at det ikke vil bli åpnet for arrangementer over 500 før tidligst 1. september 2020. 

Fjernet avsnittene "Arrangementer og sommeraktiviteter for barn og unge av lengre varighet", "Planlegging og risikovurdering" og "Organisering".

28.05.2020: Fjernet "fornøyelsesparker" i avsnittet "Arrangementer med flere enn 500 personer".

15.05.20: Endret overskrift til Arrangementer, samlinger og sommeraktiviteter. Lagt til avsnittet Arrangementer og sommeraktiviteter for barn og unge av lengre varighet som beskriver smittevernråd i forbindelse med overnatting eller arrangementer av lengre varighet, for eksempel sommerskoler, sommerleir, treningsleir og leirskole. Omgjort risikovurderingstabeller til vedlegg som kan lastes ned.

11.05.20: Lenke til ny veileder for idrett lagt inn. Denne er publisert hos Helsedirektoratet. 

08.05.20: Vi har oppdatert i henhold til regjeringens og Helsedirektoratets gjeldende anbefalinger. Lenker oppdatert. Tekst og tabeller som ble tatt ut 04.05, er lagt inn igjen, redigert i henhold til nye retningslinjer.

04.05.20:Vi har oppdatert i henhold til helsedirektoratets gjeldende anbefalinger publisert 30. april, og lenket til veileder «Smittevern for musikkøvelser». Informasjon basert på tidligere vedtak fra Helsedirektoratet om forbud om arrangementer er tatt ut. Tekst og tabeller for risikovurdering av større arrangementer er tatt ut.

25.04.20: Lagt inn tekst om at Helsedirektoratet fraråder store arrangementer sommeren 2020, samt lenk til Helsedirektoratets pressemelding.

01.04.20: Vi har oppdatert i henhold til helsedirektoratets gjeldende anbefalinger, og lenket til Veiledning og anbefalinger om idrettsaktivitet. Informasjon om tidligere vedtak datert fra Helsedirektoratet om at størrelsesbegrensning på arrangementer er tatt ut.

18.03.20 Tekst og tabeller lagt inn igjen. I stor grad slik den var.

12.03.20: Fjernet tekst og tabeller om råd i fbm. store arrangementer. Lenket til nyhet på  Helsedirektoratets nettsider om forbud mot og stenging av ulike arrangementer og tilbud. 

12.03.20: Revidert innhold som omhandler ansvar for gjennomføring av risikovurdering. 

11.03.20: Lagt til presisering av hva vi mener med personer på arrangementer: deltagere/utøvere/publikum.

10.03.20, kl. 22.30: Lagt inn ytterligere presisering for hvilke typer arrangementer og samlinger rådene omfatter og ikke omfatter. 

10.03.20: Endret råd vedrørende størrelse på arrangement. Lagt til tabellverktøy for risikovurdering. 

06.03.20: Presisering av råd og lagt inn tabell som verktøy for risikovurdering.

05.03.20: Utvidede råd om planlegging, risikovurdering og håndtering av store arrangementer i tråd med WHOs anbefalinger.

04.03.20: Endret fra Anbefaling til Råd i tittel. Endret fra skal til bør i kulepunktet om 'Personer som har luftveissymptomer bør ikke delta på større arrangementer, spesielt hvis de har vært i områder med vedvarende smittespredning'.