Hopp til innhold

Siste oppdateringer i koronaveilederen

Oversikt over nye artikler og endringer i koronaveilederen.

Oversikt over nye artikler og endringer i koronaveilederen.


Juni 2022

17.06.2022
 • Råd til arbeidsplasser og virksomheter
  Forkortet og tatt ut detaljert informasjon som ikke lenger er aktuell. Lagt inn lenke til Forskrift om miljørettet helsevern. Fjernet informasjon om anbefalt isolasjonstid.
16.06.2022

April 2022

08.04.2022
06.04.2022

Mars 2022

31.03.2022
28.03.2022
07.03.2022
03.03.2022
02.03.2022

Februar 2022

17.02.2022
15.02.2022
 • Råd til arbeidsplasser og virksomheter
  Omtale av råd for helsetjenesten er tatt ut og erstattet med lenke til artikkelen med råd for spesialisthelsetjenesten.
 • Råd til arbeidsplasser og virksomheter
  Lagt inn råd for tilstedværelse på jobb for arbeidstakere i kritiske samfunnsfunksjoner dersom det er nødvendig med unntak fra anbefalingen om å holde seg hjemme ved påvist covid-19.
14.02.2022
12.02.2022
10.02.2022
08.02.2022
07.02.2022
04.02.2022
03.02.2022
02.02.2022
 • Råd til arbeidsplasser og virksomheter
  Oppdatert iht. endringer i nasjonale tiltak som trådte i kraft 01.02.22.
 • Arrangementer og samlinger
  Oppdatert iht regjeringens nye retningslinjer og anbefalinger per 01.02.22. Fjernet tabell om antallsbegrensning. Oppdatert risikovurderingsverktøy og sjekkliste.
 • Råd om smittevern i skoler og barnehager
  Oppdatering i tråd med regjeringen sine lemping på tiltak fra 1. februar 2022. Anbefaling om jevnlig testing i grunnskolen avvikles. Barn og ungdom i grunnskolealder eller yngre er kun anbefalt test ved symptomer. Nytt avsnitt under trafikklysmodellen og grønt nivå. Nytt avsnitt om testing. Nytt avsnitt om relevant regelverk.
 • Råd til steder hvor mange bor tett (asylmottak, brakker, fengsel, båter o.l.)
  Presiseringer knyttet til overgangen ved lavt tiltaksnivå og pressekonferanse 1.februar. Oppdatering av lenker. Endret anbefaling om vaksinering fra alle over 12år til alle over 15 år.

Januar 2022

31.01.2022
29.01.2022
21.01.2022
 • Arrangementer og samlinger
  Oppdatert i henhold til pressemelding om endringer i arrangementsstørrelse fra regjeringen 20.01.22.
 • Munnbind og visir i befolkningen
  Revidert og utvidet tekst om åndedrettsvern samt noe språklige endringer i øvrig tekst.
 • Arrangementer og samlinger
  Lagt inn lenk til regjeringens pressemelding om åpning for mer publikum ved arrangementer gjeldende fra og med fredag 21. januar klokken 12.
20.01.2022
18.01.2022
15.01.2022
 • Smittevernråd for befolkningen
  Oppdatering av avsnittene som tar for seg test, isolasjon, karantene og smittesporing iht. nye nasjonale tiltak gjeldende fra 14. januar 2022.
14.01.2022
11.01.2022
10.01.2022
06.01.2022
05.01.2022
03.01.2022

Desember 2021

30.12.2021
27.12.2021
23.12.2021
22.12.2021
21.12.2021
20.12.2021
 • Definisjoner
  Presisering av hva «husstandsmedlemmer/tilsvarende nære» og «øvrige nærkontakter» betyr, og at de er undergrupper av «nærkontakter».
17.12.2021
16.12.2021
 • Råd til arbeidsplasser og virksomheter
  Lagt inn eksempler på virksomheter som omfattes av de samme bestemmelsene som hhv fornøyelsesparker, lekeland o.l. og treningssentre, svømmehaller o.l. Lagt inn presisering om at det er mulig å utøve skjenkebevilling som gjelder minibar eller room service. 
15.12.2021
10.12.2021
09.12.2021
08.12.2021
07.12.2021
05.12.2021
03.12.2021
 • Arrangementer og samlinger
  Oppdatert og revidert i hht gjeldende anbefalinger og regler. Revidert risikovurderingsverktøy og sjekkliste. Fjernet tabeller.
02.12.2021
01.12.2021
 • Munnbind og visir i befolkningen
  Nye nasjonale anbefalinger om bruk av munnbind i kontakt med helse- og omsorgstjenesten, samt på kollektivtransport, i taxi, i butikker og på kjøpesentre der det ikke er mulig å holde avstand. En del språklige endringer og omstrukturering av artikkelen.
 • Råd og informasjon for gravide og ammende
  La inn lenk til informasjonsark og plakat for gravide

November 2021

30.11.2021
 • Smittevernråd for befolkningen
  Lagt inn nasjonal anbefaling om bruk av munnbind.
 • Råd og informasjon til risikogrupper og pårørende
  Oppdatering av tekst, lenker og generell språkvask. Utdypning av vaksineeffekt i risikogrupper. Utdyping av råd til eldre som har fått oppfriskningsdose. Fjernet overskrift med egne råd til uvaksinerte i risikogruppe. Vektlegger nå anbefaling om oppfriskningsdose. Barn med alvorlig underliggende sykdom i alderen 5-11 år vil få tilbud om Comirnaty barnevaksinen ved årsskiftet.
26.11.2021
25.11.2021
23.11.2021
 • Definisjoner
  Fjernet definisjonen av sannsynlig tilfelle, da denne er utdatert.
18.11.2021
12.11.2021

Oktober 2021

25.10.2021
21.10.2021
15.10.2021
14.10.2021
05.10.2021
01.10.2021

September 2021

30.09.2021
26.09.2021
25.09.2021
24.09.2021
23.09.2021
 • Råd og informasjon til risikogrupper og pårørende
  Generell språkvask. Oppdatering av råd med bakgrunn i at det store flertall i Norge nå er vaksinerte. Slettet tabell om råd ved ulike smitterisikonivåer i samfunnet. Utdypet teksten om barn og unge i risikogruppe. Satt inn anbefaling av koronavaksine til gravide og tredje dose til alvorlig immunsupprimerte. Slettet Generelle råd til pårørende.
22.09.2021
 • Definisjoner
  Tydeliggjort definisjon av «husstandsmedlem og tilsvarende nære kontakter».
17.09.2021
09.09.2021
 • Råd og informasjon for gravide og ammende
  Ny anbefaling om at helsepersonell som er gravide og i tillegg har svangerskapskomplikasjoner eller kroniske sykdommer som kan være forbundet med økt risiko for alvorlig forløp av covid-19, anbefales omplassering til andre arbeidsoppgaver eller hjemmekontor vurdert ut fra individuell risiko, uavhengig av vaksinasjonsstatus. Satt inn lenke til Risikogrupper for alvorlig covid-19.
07.09.2021
06.09.2021
 • Arrangementer og samlinger
  Oppdatert ihht regjeringens justeringer for trinn 3 med flere personer tillatt på arrangement med faste, tilviste plasser og koronasertifikat, som trådte i kraft 04.09. Oppdatert informasjon om avstandskrav for arrangementer med koronasertifikat. Språklige endringer og justeringer ihht gjeldende anbefalinger.
03.09.2021
 • Råd og informasjon for gravide og ammende
  Endret rekkefølge på avsnitt og forenklet teksten. Presisert at for uvaksinert og delvaksinert helsepersonell som er gravide, er det anbefalt at annet helsepersonell tar prøver av og behandler pasienter med covid-19, så langt det er mulig.

August 2021

29.08.2021
 • Definisjoner
  Oppdatert i henhold til utvidet unntak fra smittekarantene for de som har gjennomgått covid-19 (fra 6 til 12 måneder)
18.08.2021
 • Råd og informasjon for gravide og ammende
  Endret tekst ift. At gravide anbefales å vaksinere seg mot covid-19 med mRNA-vaksine. Vaksinering anbefales i 2. og 3. trimester med mindre det er risikofaktorer hos mor eller stor smitterisiko som tilsier vaksinasjon i 1. trimester. Kvinner som planlegger graviditet kan vaksineres.
04.08.2021
02.08.2021

Juli 2021

22.07.2021
21.07.2021
 • Definisjoner
  På grunn av feil endres informasjon i et av punktene under definisjon av fullvaksinert. Gjeldende informasjon er: De som ved godkjent laboratoriemetode har fått påvist antistoffer mot SARS-Cov-2 (med antistoffserologi ved mikrobiologisk laboratorium), og deretter har fått en dose vaksine tidligst samme dag som prøvedato. Status som fullvaksinert gjelder fra 1 uke etter vaksinedosen.
 • Definisjoner
  Oppdatert definisjon av fullvaksinert i henhold til forskrift (lagt til to punkter).
09.07.2021
08.07.2021
05.07.2021

Juni 2021

23.06.2021
 • Råd til arbeidsplasser og virksomheter
  Fjerna sjekkiste for vurdering av hjemmekontor (integrert i tekst), generell korting av tekst og harmonisering med trinn tre nasjonalt.
 • Definisjoner
  Presisering om at andre nukleinsyreamplifikasjonstester (NAT) regnes som likeverdige med PCR-test (også presisert i covid-19-forskriften).
22.06.2021
21.06.2021
 • Arrangementer og samlinger
  Oppdatert rådet i henhold til ny forskrift. I tillegg lagt inn noen flere lenker om koronasertifikat.
20.06.2021
 • Arrangementer og samlinger
  Oppdatert ihht regjeringens gjenåpningsplan, trinn 3. Satt inn tekst om koronasertifikat. I tillegg forenklet og forkortet tekst. Oppdatert vedleggene risikovurderingsverktøy og sjekkliste.
19.06.2021
 • Definisjoner
  Fjernet punktet "nærmeste kolleger i kontorfellesskap" under avsnittet om de mest utsatte nærkontaktene.
16.06.2021
14.06.2021
08.06.2021
 • Definisjoner
  Lagt inn (uendret) definisjon av beskyttet, fullvaksinert og risikogruppe samt flere lenker.
07.06.2021
 • Definisjoner
  Lagt til informasjon om unntak fra smittekarantene for beskyttede (fullvaksinerte og de som har mottatt én dose)
 • Arrangementer og samlinger
  Rettet og oppdatert tekst om å delta på arrangementer på tvers av kommunegrenser ihht regjeringens anbefalinger. Tatt ut tekst om messer og markeder i tabell
02.06.2021
01.06.2021

Mai 2021

31.05.2021
28.05.2021
27.05.2021
 • Arrangementer og samlinger
  Oppdatert i henhold til regjeringens trinn 2 i gjenåpningen, samt oppdatert anbefalingen om samlinger i private hjem med råd for beskyttede
21.05.2021
12.05.2021
03.05.2021

April 2021

29.04.2021
 • Råd og informasjon til risikogrupper og pårørende
  Tydeliggjort at Downs syndrom er en rikogruppe med moderat / høy risiko. Gitt en utdypende beskrivelse av Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon. Satt inn ny lenke til dokument som definerer risikogrupper utfra diagnosekoder nederst i kollapsboks.  Satt inn nytt avsnitt om gravide og ammende.
 • Råd og informasjon for gravide og ammende
  Oppdatert tekst ut fra ny kunnskap. Endret råd om vaksinering av gravide til at det kan overveies hvis fordelene overgår ulempene, også for gravide i områder med høy smittespredning og som ikke har andre underliggende sykdommer.
16.04.2021

Mars 2021

25.03.2021
23.03.2021
22.03.2021
19.03.2021

17. mars 2021 og eldre