Hopp til innhold

Siste oppdateringer i koronaveilederen

Oversikt over nye artikler og endringer i koronaveilederen.

Oversikt over nye artikler og endringer i koronaveilederen.


Innhold på denne siden

Januar 2022

18.01.2022
17.01.2022
15.01.2022
 • Smittevernråd for befolkningen
  Oppdatering av avsnittene som tar for seg test, isolasjon, karantene og smittesporing iht. nye nasjonale tiltak gjeldende fra 14. januar 2022.
 • Testkriterier for koronavirus (coronavirus)
  Lagt til "test ved symptomer" for Smittestopp, så det er harmonisert med beskjeden som ligger i Smittestopp-appen.
 • Råd og informasjon om barn og ungdom
  Oppdatert avsnittet om «Testing for SARS-CoV-2 av barn», lagt inn nye linker i avsnittet om «Når skal barn med luftveissymptomer være hjemme og når kan de komme tilbake i barnehage/skole?» og lagt nytt avsnitt «Barn og ungdom i isolasjon».
14.01.2022
11.01.2022
10.01.2022
09.01.2022
08.01.2022
07.01.2022
06.01.2022
05.01.2022
04.01.2022
 • Opphevelse av isolasjon ved covid-19
  Endring i overskrift fra «Pasienter i hjemmeisolasjon» til «Personer i hjemmeisolasjon» for å tydeliggjøre at ansatte i hjemmetjenesten skal følge råd om bruk av personlig beskyttelsesutstyr beskrevet i avsnittet om ansatte og pasienter i helse- og omsorgstjenesten.
 • Råd til rehabiliteringsinstitusjoner ved covid-19
  Oppdatert innledning med anbefaling om å følge forsterkede smitteverntiltak. Generell språkvask.
03.01.2022

Desember 2021

30.12.2021
 • Råd om smittevern i skoler og barnehager
  Oppdatering ift fritidskarantene, oppdaterte lenker ift prioritering av tester ved mangel før skolestart.
 • TISK
  Endringer jmf forskriftsendringer (kap 2, paragraf 4i og 6e) den 27.12.21 som trer i kraft 01.01.22
 • Til deg som er nærkontakt
  Endringer jmf forskriftsendringer (kap 2, paragraf 4i og 6e) den 27.12.21 som trer i kraft 01.01.22
29.12.2021
27.12.2021
23.12.2021
 • Råd og informasjon om barn og ungdom
  Oppdatert tekst i avsnittet «Testing av barn i barneskolealder og yngre» og tatt bort arkiverte lenker.
 • Smittesporing
  Endret tekst som følge av oppdatering i covid-forskriften og lenket til melding om midlertidig unntak for meldeplikt til MSIS for covid-19.
 • Råd til arbeidsplasser og virksomheter
  Endret lenketittel fra "Offentlige bygg og kommersielle bygg" til "offentlige bygg og næringsbygg".
 • Til deg som er nærkontakt
  Presisering for å skille mellom smittekarantene og reisekarantene i avsnittet om bruk av offentlig transport når du er i karantene.
 • Råd og regler ved innreise til Norge
  Grunnet forskriftendring er avsnittet som omhandlet skjerpede innreisetiltak for åtte land i det sørlige Afrika fjernet. §4b og §4e ble opphevet 23.12.21
22.12.2021
21.12.2021
20.12.2021
17.12.2021
16.12.2021
15.12.2021
13.12.2021
12.12.2021
 • TISK
  Lagt til kapittel om råd for TISK ved kapasitetsproblemer.
11.12.2021
10.12.2021
09.12.2021
08.12.2021
07.12.2021
06.12.2021
05.12.2021
03.12.2021
 • Arrangementer og samlinger
  Oppdatert og revidert i hht gjeldende anbefalinger og regler. Revidert risikovurderingsverktøy og sjekkliste. Fjernet tabeller.
 • Råd til rehabiliteringsinstitusjoner ved covid-19
  Pga. økende smitte i befolkningen/nye virusvarianter er det behov for å oppdaterte Råd til rehabiliteringsinstitusjoner (tidligere arkivert). Generell språkvask. Oppdaterte lenker og introduksjon. TISK ved omikronvarianten. Anbefalt koronavaksine, inkludert oppfriskningsdose til ansatte.
 • Råd og regler ved innreise til Norge
  Lagt inn testplikt ved ankomst for alle reisende, jf forskriftsendringer 3. des.
02.12.2021
01.12.2021

November 2021

30.11.2021
29.11.2021
28.11.2021
27.11.2021
26.11.2021
25.11.2021
24.11.2021
23.11.2021
22.11.2021
20.11.2021
19.11.2021
18.11.2021
17.11.2021
16.11.2021
15.11.2021
12.11.2021
11.11.2021
10.11.2021
09.11.2021
08.11.2021
04.11.2021
03.11.2021
02.11.2021
01.11.2021

Oktober 2021

27.10.2021
26.10.2021
25.10.2021
21.10.2021
19.10.2021
18.10.2021
15.10.2021
14.10.2021
13.10.2021
12.10.2021
09.10.2021
08.10.2021
07.10.2021
06.10.2021
05.10.2021
04.10.2021
02.10.2021
01.10.2021

September 2021

30.09.2021
29.09.2021
28.09.2021
27.09.2021
26.09.2021
25.09.2021
24.09.2021
 • Smittesporing
  Kapittelet er revidert i henhold til overgang til normal hverdag med økt beredskap.
 • Råd og informasjon om barn og ungdom
  25.09.21, 16:00: Oppdatert i henhold til normal hverdag med økt beredskap. Oppdatert råd om når barn skal være hjemme og når de kan komme tilbake til barnehage/skole. Oppdatert råd om testing av barn. Nytt flytskjema. Oppdatert og forenklet informasjon om skole/barnehager.
 • Håndhygiene og hostevaner – råd og informasjon til befolkningen
  Gjelder fra 25.09.21, 16:00: Omtale av avstandskrav er tatt ut av artikkelen. Råd om hånd- og hostehygiene er uendret.
 • Munnbind og visir i befolkningen
  Gjeldende fra 25:09:21, 16:00: Omtale av munnbind som smitteverntiltak tilpasset en normal hverdag med økt beredskap. Tatt ut avsnitt om smitterisiko og avsnitt om bruk av munnbind ved karantene og hjemmeisolering.
 • Opphevelse av isolasjon ved covid-19
  Oppdaterte retninglinjer for tid i isolasjon. Utvidet bakgrunn med nye referanser.
23.09.2021
 • Råd og informasjon til risikogrupper og pårørende
  Generell språkvask. Oppdatering av råd med bakgrunn i at det store flertall i Norge nå er vaksinerte. Slettet tabell om råd ved ulike smitterisikonivåer i samfunnet. Utdypet teksten om barn og unge i risikogruppe. Satt inn anbefaling av koronavaksine til gravide og tredje dose til alvorlig immunsupprimerte. Slettet Generelle råd til pårørende.
22.09.2021
20.09.2021
17.09.2021
16.09.2021
15.09.2021
14.09.2021
13.09.2021
10.09.2021
09.09.2021
08.09.2021
07.09.2021
06.09.2021
 • Arrangementer og samlinger
  Oppdatert ihht regjeringens justeringer for trinn 3 med flere personer tillatt på arrangement med faste, tilviste plasser og koronasertifikat, som trådte i kraft 04.09. Oppdatert informasjon om avstandskrav for arrangementer med koronasertifikat. Språklige endringer og justeringer ihht gjeldende anbefalinger.
 • Råd og regler ved innreise til Norge
  Oppdatert kart og tabell som viser innreisekarantene i Europa, samt liste over lilla land.
03.09.2021
 • Prøvetaking - praktisk gjennomføring
  Lagt til setning som understreker at tvang må unngås.
 • Råd og informasjon om barn og ungdom
  Revidert tekst og slått sammen kapitlene "Når skal barn med luftveissymptomer være hjemme fra barnehage/skole?" og "Når skal barn komme tilbake i barnehage/skole"
 • Bruk av personlig beskyttelsesutstyr
  Lagt til «fullvaksinert pasienter/beboer» i Tabell 1b. Nye råd om fullvaksinerte ansatte i helsetjenesten med smitte i husstanden: ansatte kan gå på jobb hvis de ikke har symptomer; bruke munnbind ved nærkontakt i 5 dager. Fullvaksinerte med symptomer bør være hjemme og testes.
 • Råd og informasjon for gravide og ammende
  Endret rekkefølge på avsnitt og forenklet teksten. Presisert at for uvaksinert og delvaksinert helsepersonell som er gravide, er det anbefalt at annet helsepersonell tar prøver av og behandler pasienter med covid-19, så langt det er mulig.
 • Råd for organiserte idretts- og fritidsaktiviteter
  Generell oppdatering av artikkelen. Den viktigste endringen er et eget avsnitt om forsterkede tiltak. For øvrig forenklet litt.
 • Smittesporing
  Smittesporing når kommunens får hjelp av andre. Presiseringer rundt smittesporing i barnehage og skole.
 • Råd og regler ved innreise til Norge
  Lagt inn lenke til pressemelding fra regjeringen om endringer i innreiseregler for flere land og områder fra mandag 6. september.
02.09.2021
01.09.2021

August 2021

31.08.2021
30.08.2021
29.08.2021
27.08.2021
26.08.2021
24.08.2021
23.08.2021
21.08.2021
 • Smittesporing
  Tydeliggjøring av råd i avsnittet om oppfølging av nærkontakter.
20.08.2021
19.08.2021
18.08.2021
16.08.2021
13.08.2021
12.08.2021
11.08.2021
10.08.2021
09.08.2021
06.08.2021
 • Smittesporing
  Presiseringer og enkelte språklige endringer under smittesporing etter flyreiser.
04.08.2021
02.08.2021

Juli 2021

29.07.2021
28.07.2021
27.07.2021
26.07.2021
22.07.2021
21.07.2021
 • Definisjoner
  På grunn av feil endres informasjon i et av punktene under definisjon av fullvaksinert. Gjeldende informasjon er: De som ved godkjent laboratoriemetode har fått påvist antistoffer mot SARS-Cov-2 (med antistoffserologi ved mikrobiologisk laboratorium), og deretter har fått en dose vaksine tidligst samme dag som prøvedato. Status som fullvaksinert gjelder fra 1 uke etter vaksinedosen.
 • Råd og regler for deg som er delvaksinert, fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19
  På grunn av feil endres informasjon i et av punktene under definisjon av fullvaksinert. Gjeldende informasjon er: De som ved godkjent laboratoriemetode har fått påvist antistoffer mot SARS-Cov-2 (med antistoffserologi ved mikrobiologisk laboratorium), og deretter har fått en dose vaksine tidligst samme dag som prøvedato. Status som fullvaksinert gjelder fra 1 uke etter vaksinedosen.
 • Råd og regler for deg som er delvaksinert, fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19
  På grunn av feil endres informasjon i et av punktene under definisjon av fullvaksinert. Gjeldende informasjon er: De som ved godkjent laboratoriemetode har fått påvist antistoffer mot SARS-Cov-2 (med antistoffserologi ved mikrobiologisk laboratorium), og deretter har fått en dose vaksine tidligst samme dag som prøvedato. Status som fullvaksinert gjelder fra 1 uke etter vaksinedosen.
 • Definisjoner
  Oppdatert definisjon av fullvaksinert i henhold til forskrift (lagt til to punkter).
 • Råd og regler for deg som er delvaksinert, fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19
  Oppdatert definisjon av fullvaksinert i henhold til forskriftsendring (lagt til nytt punkt).
20.07.2021
19.07.2021
 • Råd og regler ved innreise til Norge
  Oppdatert kart og tabeller over innreisekarantene. Presiseringer knyttet til tredjeland. Tydeliggjøring av krav om karantene ved mellomlandinger og opphold i oransje/rød/grå/lilla land i løpet av de siste 10 dager, ved avreise fra grønne land.
15.07.2021
14.07.2021
12.07.2021
09.07.2021
08.07.2021
07.07.2021
05.07.2021
02.07.2021
01.07.2021

Juni 2021

29.06.2021
28.06.2021
25.06.2021
24.06.2021
23.06.2021
22.06.2021
21.06.2021
 • Til deg som er nærkontakt
  Lagt inn at svensk og dansk koronasertifikat er godkjent dokumentasjon på vaksinasjon og gjennomgått sykdom, språklige endringer.
 • Oppfølging av nærkontakter og hjemmeisolering - råd til helsepersonell og smittesporingsteam
  Lagt inn at svensk og dansk koronasertifikat er godkjent dokumentasjon på vaksinasjon og gjennomgått sykdom, språklige endringer.
 • Smittevernråd for reiser under covid-19-pandemien
  Lagt til informasjon om at UDs globale reiseråd gjelder til og med 5. juli 2021. Fra 5.7 vil reiserådet oppheves for EØS/Schengen, Storbritannia og de landene på EUs tredjelandsliste FHI anser som trygge.
 • Arrangementer og samlinger
  Oppdatert rådet i henhold til ny forskrift. I tillegg lagt inn noen flere lenker om koronasertifikat.
 • Råd og regler ved innreise til Norge
  Kl. 00:00: Oppdatert kart og tabell over grønne og røde områder i Europa fom 21. juni. Oppdatert tabell over land i Europa som krever karantenehotell. Endret fra "gule land og områder" til "grønne land og områder". Lagt til at det er innført registrering og test av alle på grensen (uansett hvor de kommer fra, men unntak for vaksinerte/gjennomgått covid-19.
20.06.2021
19.06.2021
18.06.2021
17.06.2021
16.06.2021
15.06.2021
14.06.2021
11.06.2021
 • Til deg som er nærkontakt
  Fra 11.6 slipper fullvaksinerte og personer som har gjennomgått covid-19 siste 6 mnd innreisekarantene. Oppdatert informasjon om unntak fra karantene iht. dette.
 • Råd og regler for deg som er delvaksinert, fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19
  Unntak fra innreisekarantene for fullvaksinerte og  de som har hatt covid-19 de siste seks månedene er unntatt innreisekarantene. Beskyttede som har fått første vaksinedose for mellom 3 og 15 uker siden må i innreisekarantene, men kan avslutte karantenen dersom de tester negativt tidligst tre døgn etter ankomst. Lagt inn tabell med hovedregler for karantene og karantenehotell.
 • Råd og regler ved innreise til Norge
  Fra 11. juni klokken 15 kan fullvaksinerte og de som har hatt covid-19 de siste seks månedene få unntak fra innreisekarantene. Beskyttede som har fått første vaksinedose for mellom 3 og 15 uker siden, og barn under 18 år må i innreisekarantene, kan avslutte karantenen dersom de tester negativt tidligst tre døgn etter ankomst.  Krav til sikker og verifiserbar måte å dokumentere vaksinasjon eller gjennomgått sykdom, lenk til "Se ditt koronasertifikat på helsenorge" og generell språkvask av hele artikkelen.
 • Oppfølging av nærkontakter og hjemmeisolering - råd til helsepersonell og smittesporingsteam
  Fra 11.6 slipper fullvaksinerte og personer som har gjennomgått covid-19 siste 6 mnd innreisekarantene. Oppdatert informasjon om unntak fra karantene ihht. Dette.
 • Råd og informasjon om barn og ungdom
  Satt inn avsnitt om symptomer hos barn, satt in flytskjema «Barn med nyoppståtte luftveissymptomer», revidert avsnitt «Om covid-19 hos barn og ungdom», lagt til nye lenker om kunnskapsgrunnlag. Revidert avsnitt om MIS-C. Generell forkorting av tekst og språkendringer. Endringer i rekkefølge av avsnitt.
10.06.2021
08.06.2021
07.06.2021
 • Definisjoner
  Lagt til informasjon om unntak fra smittekarantene for beskyttede (fullvaksinerte og de som har mottatt én dose)
 • Arrangementer og samlinger
  Rettet og oppdatert tekst om å delta på arrangementer på tvers av kommunegrenser ihht regjeringens anbefalinger. Tatt ut tekst om messer og markeder i tabell
04.06.2021
03.06.2021
02.06.2021
 • Fakta om koronaviruset SARS-CoV-2 og sykdommen covid-19
  Korrigeringer i ordlyd for å tydeliggjøre forskjell mellom innånding og avsetning.
 • Råd og regler ved innreise til Norge
  Lagt inn presisering om at fra 3. juni er personer som er beskyttet mot covid-19 (fullvaksinerte, 3-15 uker etter første vaksinedose eller gjennomgått sykdom siste 6 måneder) unntatt karantenehotell og kan gjennomføre karantenetiden på annet egnet karantenested. 
 • Råd og informasjon om barn og ungdom
  Endret aldersgrense for hvilke grupper av barn/ungdom som skal tilbys vaksinasjon.
 • Råd og informasjon til risikogrupper og pårørende
  Endret aldersgrense for hvilke grupper av barn/ungdom som skal tilbys vaksinasjon.
 • Arrangementer og samlinger
  Fjernet "utendørs markeder og messer" under punktet Arrangementer utendørs uten faste, tilviste plasser.
 • Råd og regler ved innreise til Norge
  Lagt inn lenk til artikkel på regjeringen.no som omtaler verifiserbart koronasertifikat og midlertidig løsning fram til 11. juni som innebærer at reisende fom 03.06.2021 klokken 12 ikke må på karantenehotell, men kan ta karantenen hjemme eller på annet egnet sted, hvis de på grensen kan dokumentere på helsenorge.no at de er vaksinert eller har hatt covid-19 de siste seks månedene.
 • Påvisning og overvåkning av SARS-CoV 2-virusvarianter
  Oppdatering av tekst og oppdatert definisjon av bekymringsvarianter (VOC-Variant of Concern) fra alle B.1.617 variantene til å kun gjelde B.1.617.2. Oppdatert med WHO-navngivning for VOC og VOI. Oppdatert nye NLK-koder for bruk ved besvarelse av B.1.617 variantene.
 • Råd for transport av pasienter/brukere
  Satt inn punkt om endrede råd når pasient/bruker er beskyttet og for uvaksinerte, samt lagt inn nye overskrifter og gjort mindre språklige forbedringer.
01.06.2021

Mai 2021

31.05.2021
28.05.2021
27.05.2021
 • Råd og regler ved innreise til Norge
  Fjernet skillet mellom nødvendige og unødvendige reiser, og lagt til at fra 27.5 slipper reisende fra europeiske land som har færre enn 150 nye smittede per 100 000 de siste 14 dagene og maks 4 prosent av de som testes, er positive, å oppholde seg på karantenehotell. Fra 27.5 vil smittesituasjonen i Storbritannia vurderes som for andre land i EØS/Schengen.
 • Smittevernråd for reiser under covid-19-pandemien
  Artikkelen er forkortet, og lett omstrukturert, og omhandler i hovedsak råd hvis man må reise til utlandet. Avsnittet om risikogrupper er tatt ut, og generell informasjon forkortet.
 • Råd for organiserte idretts- og fritidsaktiviteter
  Oppdatert i henhold til anbefalinger for organisert aktivitet for trinn 2. Råd for organisert idrett, inkludert lenke til Smittevernveileder for idrett er flyttet til denne artikkelen.
 • Arrangementer og samlinger
  Oppdatert i henhold til regjeringens trinn 2 i gjenåpningen, samt oppdatert anbefalingen om samlinger i private hjem med råd for beskyttede
25.05.2021
24.05.2021
21.05.2021
19.05.2021
18.05.2021
17.05.2021
14.05.2021
13.05.2021
12.05.2021
11.05.2021
 • Bruk av personlig beskyttelsesutstyr
  Anbefaling om at bruk av åndedrettsvern kan vurderes ved langvarig kontakt «< 2 meter» til covid-19-pasient med uttalt hoste. Tidligere «tett kontakt».
 • Til deg som er nærkontakt
  Endret fra 12 til 15 uker når det gjelder unntak fra smittekarantene for personer som har fått én dose, og det har gått mellom tre og 15 uker siden de fikk dosen,
10.05.2021
09.05.2021
05.05.2021
 • TISK
  Fjernet setning om at vaksinerte ikke er unntatt smittekarantene, jf forskriftsendring.
04.05.2021
03.05.2021

April 2021

30.04.2021
29.04.2021
 • Råd og informasjon til risikogrupper og pårørende
  Tydeliggjort at Downs syndrom er en rikogruppe med moderat / høy risiko. Gitt en utdypende beskrivelse av Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon. Satt inn ny lenke til dokument som definerer risikogrupper utfra diagnosekoder nederst i kollapsboks.  Satt inn nytt avsnitt om gravide og ammende.
 • Råd og informasjon for gravide og ammende
  Oppdatert tekst ut fra ny kunnskap. Endret råd om vaksinering av gravide til at det kan overveies hvis fordelene overgår ulempene, også for gravide i områder med høy smittespredning og som ikke har andre underliggende sykdommer.
 • Råd og regler ved innreise til Norge
  Under "Regler som gjelder ved innreise", endret i kulepunktet "Test ved innreise" i forhold til krav om når PCR-test skal tas.
28.04.2021
 • Råd og regler ved innreise til Norge
  Lagt til informasjon om skjerpede innreisetiltak for reisende fra Bangladesh, India, Irak, Nepal og Pakistan. Flyttet avsnittet om karantenehotell under avsnittet om innreiseregler.
 • Bruk av personlig beskyttelsesutstyr
  I kulepunkt om når åndedrettsvern er påkrevd i avsnittet om beskyttelsesutstyr etter gjennomgått covid-19: Lagt til når åndedrettsvern også kan vurderes.
27.04.2021
26.04.2021
22.04.2021
20.04.2021
19.04.2021
16.04.2021
13.04.2021
 • Smittesporing
  Lagt inn lenke til tabell om unntak for karantene og isolasjon
12.04.2021
09.04.2021
08.04.2021
07.04.2021

Mars 2021

29.03.2021
25.03.2021
24.03.2021
23.03.2021
22.03.2021
19.03.2021

17. mars 2021 og eldre