Hopp til innhold
Lukk

Få varsel ved oppdateringer av «Siste oppdateringer i koronaveilederen»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte og slette din e-postadresse ved å følge lenke i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Siste oppdateringer i koronaveilederen

Oops, noe gikk galt...

... ta kontakt med nettredaksjon@fhi.no.

... last inn siden på nytt og prøv igjen.

Siste oppdateringer i koronaveilederen

Publisert Oppdatert

Oversikt over nye artikler og endringer i koronaveilederen.

Oversikt over nye artikler og endringer i koronaveilederen.


22.oktober 2020

Kapittel Endret/nytt
Fastleger og legevakt - smittevern mot covid-19 (koronasykdom) Lagt inn avsnitt avsnitt om viktigheten av å undersøke barn med luftveisinfeksjoner.
Oppfølging av nærkontakter, karantene og hjemmeisolering Flytskjema er oppdatert.

21.oktober 2020

Kapittel Endret/nytt
Hvor mange har vært smittet av koronavirus i Oslo og omegn Oppdatert tabell t.o.m. uke 41

16. oktober 2020

Kapittel Endret/nytt
Arrangementer, samlinger og aktiviteter Oppdatert filer for "Risikovurdering av arrangementer"
Smittevernråd for reise og innreisekarantene ved ankomst til Norge Oppdatert kart og tabell (oppdateres 23.59)

15. oktober 2020

Kapittel Endret/nytt
Tallgrunnlag for innreisekarantene Lagt til tallgrunnlag for innreisekarantene uke 40 og 41

14. oktober 2020

Kapittel Endret/nytt

Universiteter, høyskoler, fagskoler, folkehøyskoler

Tatt ut dato for gjenåpning av universiteter, høyskoler og fagskoler m.v fra ingressen. Mindre språklige endringer.

Mal for smittevernveileder - bransjestandard

Lagt ut versjon 4 av malen
Forsterkede smitteverntiltak i kommunehelsetjenesten ved økt smitterisiko Ny artikkel

13. oktober 2020

Kapittel Endret/nytt
Arrangementer, samlinger og aktiviteter Endret frist for når arrangør skal slette oversikt over tilstedeværende fra 10 til 14 dager, og lagt til at arrangør skal informere de som er til stede om at det nedtegnes en slik oversikt.
Arrangementer, samlinger og aktiviteter Fjernet setningen: "Alkohol kan ikke serveres etter midnatt, og ikke konsumeres etter klokken 00.30."

1. - 12. oktober 2020

12. oktober 2020

Kapittel Endret/nytt
Arrangementer, samlinger og aktiviteter Endret teksten om endringene som gjelder fra dagens dato, slik at ordlyden «fra 12. oktober» er tatt ut.
Idrettsforeninger, svømmehaller, treningssentre Forkortet kapittel om arrangementer, da det er beskrevet i  Arrangementer, samlinger og aktiviteter, som det lenkes til.

9. oktober 2020

Kapittel Endret/nytt
Råd og informasjon for barn og ungdom Har lagt inn et nytt avsnitt under "Lek og samvær" vedrørende private versus offentlige arrangementer, og arrangementer utendørs versus innendørs.
Råd ved helse- og omsorgstjenester i privat bolig og private hjem i samlokaliserte omsorgsboliger mv. Rådene inkluderer nå helse- og omsorgstjenester i private hjem i samlokaliserte omsorgsboliger, bofellesskap og tilsvarende i tillegg til private boliger. Boformer som organisatorisk ligner sykehjem, men har annet lov- og planverk, henvises ikke lenger til kapitlet med råd til sykehjem. Anbefalingen om kommunalt smittevernteam er fjernet.  Besøksrådene er tydeliggjort og det inkludert at tjenestemottaker bør informeres om gjeldende råd om besøk og sosial distansering ut ifra lokal smittespredning. I tillegg er det beskrevet forsterkede smitteverntiltak, som ledelsen for tjenesten i samråd med kommunelegen, bør vurdere å iverksette f.eks. når smittesituasjonen i kommunen er uavklart.
Hurtigtester for påvisning av koronavirus Gjort spesifiseringer i teksten.

8. oktober 2020

Kapittel Endret/nytt
Smittesporing Lagt til informasjon om øvelser og kurs i smittesporing, inkludert lenke til diskusjonsbaserte øvelser for "TISK"-strategi. 

Kriterier for melding og varsling av covid-19

Lagt til avsnitt om utbruddsvarsling.

Oppfølging av nærkontakter, karantene og hjemmeisolering - råd til helsepersonell

Endret kulepunkt om testing fra "dag 0" til testing ved ankomst "dag 1". 
Serologi og hurtigtester Endret tittel til "Serologi og antistoff hurtigtester"
Hurtigtester for påvisning av koronavirus Ny artikkel
Molekylær diagnostikk Slettet siste avsnitt om Hurtigtester som påviser SARS-CoV-2 RNA. Lagt inn lenk til Hurtigtester for påvirkning av koronavirus
Barn og ungdom Lagt inn setning om at maksgrensen for private arrangementer er 20 personer også utendørs

7. oktober 2020

Kapittel Endret/nytt

Håndhygiene, hostehygiene, bruk av munnbind, rengjøring og klesvask – råd og informasjon til befolkningen

Små språklige endringer og omformulering av råd rundt bruk av hånddesinfeksjon med andre virkestoffer enn alkohol.

6. oktober 2020

Kapittel Endret/nytt
Bruk av personlig beskyttelsesutstyr. Laget lenke til siden Råd til bedrifter som produserer beskyttelsesutstyr for helsetjenesten i mangelsituasjoner
Arrangmenter, samlinger og aktiviteter Oppdatert med informasjon om endringer som skal gjelde fra 12. oktober (lansert på pressekonferanse 30.09)

Lagt inn råd om arealvurdering, ventilasjon og markeder

Oppdatert risikovurderingsverktøy og sjekkliste

Fjernet liste om hvem som er unntatt avstandskrav, og lenker i stedet til covid-19 forskriften

Råd til spesialisthelsetjenesten Lagt til partner i tillegg til pårørende i avsnitt om besøk i føde/barsel

5. oktober 2020

Kapittel Endret/nytt
Smittesporing Lagt til informasjon om rettslig grunnlag for å registrere informasjon om indekspasient og nærkontakter ved smittesporing.
Når skal ungdom og voksne holde seg hjemme? Språkversjoner lagt ut.

2. oktober 2020

Kapittel Endret/nytt

Oppfølging av nærkontakter, karantene og hjemmeisolering - råd til helsepersonell

Oppdatert avsnittet om "Varighet" med "Varighet av karatene for nærkontakter" og "Varighet av karantene for nærkontakt som er hustandsmedlem. Lagt inn oppdatert flytskjema.
Avstand, karantene og isolering Lagt til et kulepunkt om bruk av munnbind ved hjemmeisolering.
Smittevernråd for reise og innreisekarantene ved ankomst til Norge Oppdatert kart og tabell kl 23:59. De svenske regionene Blekinge og Södermanland og den finske regionen Nyland (Uusimaa) gått fra gult til rødt. Den finske regionen Päijänne-Tavastland (Päijät Häme) gått fra rødt til gult.
Arrangementer, aktiviteter og samlinger Oppdatert sjekklister fir rusikovurdering og godt smittevern.

September 2020

30. september 2020

Kapittel Endret/nytt
Barn og ungdom Lagt inn setning under organiserte fritidsaktiviteter: I aldersgruppen som omfatter ungdomsskole og videregående skoler bør man tilstrebe en meters avstand unntatt der det er til hinder for normal utøvelse av aktiviteten.
Transport via pasientreiser/drosjer Under avsnitt om Når pasienten selv ikke kan ha på munnbind, endret første kulepunkt fra "Kirurgisk munnbind (type I)" til "Medisinsk munnbind"
Definisjoner av tilfelle og nærkontakt Endret «for asymptomatiske: før prøvetidspunkt» til «for asymptomatiske: fra prøvetidspunkt»
Luftfart Strukturen i veilederen er endret og teksten er forkortet. Anbefaling om forsterkede tiltak som er aktuelle ved økt smitterisiko er lagt til.

29. september 2020

Kapittel Endret/nytt
Råd og informasjon for barn og unge Forenklet og forkortet teksten. Lagt til lenker til oppdatert kunnskapsoppsummering om barn og smitte samt flytskjema med vurdering av når barn og unge skal holdes hjemme fra barnehage/skole.
Håndhygiene, hostehygiene, bruk av munnbind, rengjøring og klesvask – råd og informasjon til befolkningen Endret ordlyd i overskrift til hvordan man skal tørke hendene etter håndvask og i avsnitt om bruk av munnbind i områder med høyt smittepress.

Råd til helsestasjons- og skolehelsetjenesten ved covid-19 (koronasykdom)

Fjernet "(type 1)" i andre kulepunkt under overskriften "Bruk av beskyttelsesutstyr i helsestasjons- og skolehelsetjenesten". 

Råd til begravelsesbyråer og gravferdsetater for håndtering av døde med covid-19

Oppdatert og endret lenker til video om bruke av personlig beskyttelsesutstyr og påkledning.

28. september 2020

Kapittel Endret/nytt
Informasjon til barnehager, skoler og skolefritidsordning Oppdatert i forbindelse med publisering av nye veiledninger for barnehager og skoler: avsnitt om barn med kroniske sykdommer fjernet, avsnitt om at barn som bor med personer i risikogrupper fjernet. Lagt inn generelt avsnitt og lenke til barnelegeforeningen.

25. september 2020

Kapittel  Endret/nytt

Avstand, karantene og isolering

Endret paragraf om bruk av offentlig transport i karantene slik at det samsvarer med endringene i covid-19 forskriften

Hva skal du gjøre hvis du mistenker at du er smittet med koronavirus (covid-19)?

Ny plakat med forenklet infografikk om hvem som skal være hjemme og hvem som skal testes. Lenke til tilsvarende skjema for barn. Tydeliggjort i teksten hvem som skal være hjemme og hvem som skal testes.

Risikogrupper og deres pårørende

Tatt ut at det er i dag lite smittespredning i Norge, da grad av smittespredning varierer mellom kommuner.

Håndhygiene, hostehygiene, munnbind, rengjøring

Endring i tekst om munnbind.

Smittevernråd for reise og innreisekarantene ved ankomst til Norge

Oppdatert kart og tabell for karantene

 

 

 

Kapittel  Endret/nytt
Hva skal du gjøre hvis du mistenker at du er smittet med koronavirus (covid-19)?

Lagt inn lenker til to flytskjemaer om når barn/ungdom/voksne skal være hjemme, testes og kan gå tilbake til bhg/skole/jobb.

 

Ny plakat med forenklet infografikk om hvem som skal være hjemme og hvem som skal testes.

 

 

24. september 2020

Kapittel  Endret/nytt
Definisjoner av tilfelle og nærkontakt Nærkontaktdefinisjonen justert i tråd med revidert covid-19 forskrift.

 

Kapittel Endret/nytt

Oppfølging av nærkontakter, karantene og hjemmeisolering

Smittevernråd for reise og innreisekarantene ved ankomst til Norge

Avstand, karantene og isolering

Endret fra 10 dager til 10 døgn i hht ordlyden i covid-forskriften.

22. september 2020

Kapittel Endret/nytt
Fastleger og legevakt

Endret tekst i kulepunkt fra "Ansatte kan gå på jobb selv om de har husstandsmedlemmer med symptomer på luftveisinfeksjon. Men hustandsmedlemmer må ikke være sannsynlig eller bekreftet tilfelle med covid-19. Ansatte følger da rådene i Når husstandsmedlem har akutt luftveisinfeksjon" til "...luftveisinfeksjon, forutsatt at husstandsmedlemmene ikke er i hjemmeisolering. Det er viktig at ansatte følger med på egne symptomer."

Helse- og omsorgstjenester i hjemmet og
tilrettelagte boliger

Endret tekst i kulepunkt fra "Ansatte kan gå på jobb selv om de har husstandsmedlemmer med symptomer på luftveisinfeksjon. Men hustandsmedlemmer må ikke være sannsynlig eller bekreftet tilfelle med covid-19. Ansatte følger da rådene i Når husstandsmedlem har akutt luftveisinfeksjon" til "...luftveisinfeksjon, forutsatt at husstandsmedlemmene ikke er i hjemmeisolering. Det er viktig at ansatte følger med på egne symptomer."

Spesialisthelsetjenesten

Endret tekst i kulepunkt fra "Ansatte kan gå på jobb selv om de har husstandsmedlemmer med symptomer på luftveisinfeksjon. Men hustandsmedlemmer må ikke være sannsynlig eller bekreftet tilfelle med covid-19. Ansatte følger da rådene i Når husstandsmedlem har akutt luftveisinfeksjon" til "...luftveisinfeksjon, forutsatt at husstandsmedlemmene ikke er i hjemmeisolering. Det er viktig at ansatte følger med på egne symptomer."

Besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner i primærhelsetjenesten

Det er beskrevet smittesituasjoner hvor besøksrestriksjoner/besøksstans i helse- og omsorgsinstitusjoner i kommunen, bør vurderes av institusjonsledelsen i samråd med kommuneoverlegen. Det er også presisert at det er frivillig å oppgi, og begrenset hvor lenge en kan lagre, personopplysninger med tanke på smittesporing.

Smittesporing

Fjernet lenke til video med kurs i smitteoppsporing fordi kurset ikke lenger var korrekt.

Dagaktivitetstilbud

Det er beskrevet smittesituasjoner hvor ytterligere smitteverntiltak eller midlertidig stans av dagaktivitetstilbudet i kommunen, bør vurderes av ledelsen for dagaktivitetstilbudet i samråd med kommuneoverlegen. Det er også presisert at det er frivillig å oppgi, og begrenset hvor lenge en kan lagre, personopplysninger med tanke på smittesporing.

Sykehjem

Det er beskrevet smittesituasjoner hvor forsterkede smitteverntiltak i sykehjem i kommunen, bør vurderes av sykehjemledelsen i samråd med kommunelegen. Det er også presisert at det er frivillig å oppgi, og begrenset hvor lenge en kan lagre, personopplysninger med tanke på smittesporing.

Testkriterier

Endret deler av denne setningen: "Ved negativ test kan du gå tilbake på jobb/skole når du er i god allmenntilstand (det vil si at du føler deg frisk og er feberfri), selv om du fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon" til "... selv om du fortsatt har enkelte symptomer etter luftveisinfeksjon".

Lagt til: Ettersom både virus og bakterier kan gi luftveisinfeksjon eller andre covid-19 relaterte symptomer er det aktuelt å rekvirere flere tester i tillegg til SARS-CoV-2 i jakten på en riktig diagnose. Analyseresultater fra slike prøver er også tilgjengelige for pasienten ved pålogging på helsenorge.no. Dermed er det nyttig at rekvirenter orienterer pasienten om de forskjellige prøvene som blir analysert.

Avstand, karantene og isolering

Endret deler av denne setningen: "Ved negativ test kan du gå tilbake på jobb/skole når du er i god allmenntilstand (det vil si at du føler deg frisk og er feberfri), selv om du fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon" til "... selv om du fortsatt har enkelte symptomer etter luftveisinfeksjon".

I avsnittet "Til deg som venter på prøvesvar". Lagt til litt mer i denne forklarende setningen: Dette kan for eksempel gjelde hvis du skal reise til et land som krever test, skal besøke en institusjon som krever test eller deltar i forskningsprosjekter.

Bruk av personlig beskyttelsesutstyr

Fjernet setning i slutten av 3. avsnitt: "Per i dag viser tallene en begrenset spredning, og det antas at risikoen for å bli smittet av asymptomatiske eller pre-symptomatiske smittebærere er lav."

Gravide og ammende

Språkvask

Frisører mv med en-til-en-kontakt

Lagt inn råd for solarier

Universiteter, høyskoler, fagskoler, folkehøyskoler Under avsnitt om helsefagstudenter, endret punkt om arbeidsforhold under praksistiden.
Tannhelsetjenesten Det er tydeliggjort hvilke råd som gjelder ledelse, ansatte og pasienter. Det pekes på behovet for å gjennomgå anbefalte tiltak, rutiner og organisering og iverksette endring hvis svakheter identifiseres, og muligheten for at ytterligere smitteverntiltak i tannhelsetjenesten kan bli innført lokalt ved behov.

21. september 2020

Kapittel Endret/nytt
Oppfølging av nærkontakter, karantene og hjemmeisolering - råd til helsepersonell

Presisering av regler for karantene for nærkontakter under avsnitt om varighet.

Presisering av regler for unntak for arbeidsreisende i avsnitt om Covid-19-forskriften §6 c. 

Håndtering av covid-19 på skip Ny side med råd for håndtering av covid-19 på skip, under kapittel "råd for andre sektorer og yrkesgrupper".
Smittevernråd for reise og innreisekarantene ved ankomst til Norge Korrigering av fargekategori for Västmanland i kart. Var markert som gul, er korrigert til rød. 

18. september 2020

Kapittel Endret/nytt
   
Gravide og ammende Omtale av ny stor litteraturgjennomgang om covid-19 hos gravide med oppsummering av funn. Studien finnes her: https://www.bmj.com/content/370/bmj.m3320
Smittevernråd for reise fra klokken 23:59: Lagt inn nytt kart gjeldende fra 19. september med endring til innreisekarantene (fra gult til rødt) for reisende fra Estland, samt regionene Södra Savolax i Finland, Skjelland og Nordjylland i Danmark, samt endring i innreisekarantene (fra rødt til gult) for reisende fra Island, Liechtenstein samt regionene Kalmar og Blekinge i Sverige og Kainuu i Finland. Oppdatert tabell. 
Hvis barn har akutt luftveisinfeksjon Endret avsnitt - barn tilbake til skole
Litt, mye eller helt avstand - plakater på ulike språk Fjernet utdaterte informasjonsark og erstattet med oppdaterte plakater.

17. september 2020

Kapittel Endret/nytt
Smittevernråd for reise og innreisekarantene ved ankomst til Norge Lagt inn lenke til nyhetssak med kart over områder som er omfattet av karantene ved innreise til Norge fra og med 19. september. Lagt ut tallgrunnlag for vurdering av innreisekarantene for uke 36 og 37.

16. september 2020

Kapittel Endret/nytt
Hvor mange har vært smittet med koronavirus i Oslo og omegn? Oppdatert med tall for uke 35, 36 og 37.
Avstand, karantene og isolering Fjernet punktet om at personer i innreisekarantene ikke kan reise utenlands.

15. september 2020

Kapittel Endret/Nytt
Testkriterier

Anslag for spesifisitet endret fra 99,9% til 99,999% i tekst og figurer

Hvis barn har akutt luftveisinfeksjon

Ny artikkel opprettet. Det er lagt ut et flytskjema for å hjelpe foresatte med å vurdere om barn med luftveissymptomer trenger å være hjemme.

Kollektivtransport (buss, tog, trikk mv.) Endring i tekst om reise fra røde land og bruk av munnbind.
Smittevernråd for reise og innreisekarantene ved ankomst til Norge Kuttet ned beskrivelsen om unntak fra covid-19 forskriften.
Avstand, karantene og isolering Lagt til endringer om unntak fra covid-19 forskriften jf. Endringene i covid-19 forskriften.
Oppfølging av nærkontakter, karantene og hjemmeisolering Endringer i tekst om unntak fra karanteneplikten
Smittesporing

Smitteoppsporing i innvandrermiljø: Flere lenker til oversatt informasjon, mer utfyllende tekst om bruk av tolk og lukkede minoriteter

Molekylær diagnostikk av Sars-Cov-2

Endring: Anslag for spesifisitet endret fra 99,9% til 99,999% . Viser til «hvordan tolke prøvesvar

14. september 2020

Kapittel Endret/Nytt
Smittevernråd på reise – Land om områder med tilstrekkelig lav smittespredning

Endring under overskriften "Land og områder med tilstrekkelig lav smittespredning". Endringen gjelder hvor ofte FHI vurderer smittesituasjonen i EU, EØS- og Schengen-landene. Oppdateringene vil nå skje hver uke. 

12. september 2020

Kapittel Endret/nytt
Frisører mv med en-til-en-kontakt 1) Covid-19-forskriften § 15, som regulerer virksomheter som tilbyr frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingstjenester med videre er endret, og endringen trer i kraft 12. september. Endringen gjelder også for kjøreskoler og annen føreropplæring, se § 15a. Endringen innebærer at noen av forskriftskravene til virksomhetene oppheves. Det meste av det som tidligere stod som krav i forskriften ligger nå som råd og anbefalinger i veilederen. 2) Strukturen i veilederen er endret og innholdet er forkortet. 3) Det er presisert at veilederen inneholder råd og anbefalinger om grunnleggende smitteverntiltak som alle bør følge gjennom hele pandemien. Bakerst i veilederen listes opp mulige tiltak ved økt smitte.
Avstand, karantene og isolering Fjernet kommentareren fra 13.08.20 om at det ikke skille mellom nærkontakt og annen kontakt. Endret avsnitt om innreisekarantene.

11. september 2020

Kapittel Endret/nytt
Hva skal du gjøre hvis du mistenker at du er syk med koronavirus? Endret tittel og forkortet og omskrevet innledende avsnitt om de vanligste symptomene. Redigert tekst i avsnittet «Råd til deg som mistenker at du er smittet». Fjernet avsnitt; «Når husstandsmedlem har akutt luftveisinfeksjon» og avsnitt «Når barn har akutt luftveisinfeksjon», som begge var en gjentagelse av tidligere budskap.
Smittevernråd for reise og innreisekarantene ved ankomst til Norge Oppdatert kart og tabell i samsvar med reiseråd gjeldende fra 12.september. Ungarn, Slovakia, Jämtland, Örebro, Kainuu og Syddanmark går fra gule til røde. 
Oppfølging av nærkontakter, karantene og hjemmeisoloering - råd til helsepersonell Oppdatert figuren, ny bildefil.
Kollektivtransport (buss, tog, trikk mv.)

Endringer i denne utgaven:

  • Strukturen i veilederen er endret og teksten er forkortet
  • Det er lagt inn oppdatert råd om taxi
  • Trafikklysmodellen for graderte smitteverntiltak er tatt ut
  • Det er presisert i at veilederen inneholder råd og anbefalinger om grunnleggende smitteverntiltak. Bakerst i veilederen listes opp mulige tiltak ved økt smitterisiko
  • Det er presisert at reisende som ankommer fra røde land skal beholde munnbind på til de kommer hjem/til stedet hvor de skal gjennomføre karantene.

10. september 2020

Oppfølging av nærkontakter, karantene og hjemmeisoloering - råd til helsepersonell Oppdatert avsnittet om varighet, under kapittelet om karantene. Presisert skillet mellom husstandsmedlemmer og ikke husstandsmedlemmer.
   

8. september 2020

Kapittel Endret/nytt
Hvis du mistenker at du er syk med koronavirus Under avsnittet "Når hustandsmedlem har akutt luftveisinfeksjon"; strøket setning om at de selv bør testes og holde seg hjemme til prøvesvar foreligger og de er syptomfrie. Erstattet dette med lenk til "Når du har akutt luftveisinfeksjon" 

7. september 2020

Kapittel

Endret/nytt
Smittesporing Tekst om enkeltleverandører av digitale smittesporingsverktøy fjernet. Opplæringsvideo fjernet fra Vimeo.

4. september 2020

Kapittel Endret/nytt
Spesialisthelsetjenesten Ny tekst i kulepunkt 9 i Råd til ansatte i spesialisthelsetjenesten: Ansatte kan gå på jobb selv om de har husstandsmedlemmer med luftveissymptomer (hustandsmedlemmer må ikke være sannsynlig eller bekreftet tilfelle med covid-19). Ansatte følger da rådene i: Når husstandsmedlem har akutt luftveisinfeksjon.

Fastleger og legevakt

Sykehjem

Helse- og omsorgstjenester i hjemmet og tilrettelagte boliger

Tatt inn setning om at ansatte kan gå på jobb selv om de har husstandsmedlemmer med symptomer på luftveisinfeksjon. Men hustandsmedlemmer må ikke være sannsynlig eller bekreftet tilfelle med covid-19.

Avstand, karantene og isolering

Hvis du mistenker at du er syk med koronaviruset (covid-19)

 

Presisert at man ved negativ test kan du gå tilbake på jobb/skole når du er i god allmenntilstand (det vil si at du føler deg frisk og er feberfri), selv om du fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon.
Arbeidsplasser Presisert hva som menes med god allmenntilstand.
Kollektivtransport (buss, tog, trikk mv.) Munnbind - forlenget dato fra 6.september "Anbefalingen gjelder foreløpig frem til og med søndag 13. september."
Testkriterier Presisert at man ved negativ test kan du gå tilbake på jobb/skole når du er i god allmenntilstand (det vil si at du føler deg frisk og er feberfri), selv om du fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon.
Smittevernråd for reise og innreisekarantene ved ankomst til Norge Oppdateres ved midnatt: nytt kart og land liste for karantene som gjelder fra 5. sept.

1. september 2020

Kapittel Endret/nytt
Prøvetaking - praktisk gjennomføring Alle kapitler unntatt "Nedre luftveier" er oppdatertHovedendringene er språklige for å tydeliggjøre budskapet rundt testing, samt harmonisere anbefalinger angående prøvetaking mot andre kapitler i koronaveilederen. Dette er utarbeidet av lab-utbruddsgruppen

August 2020

31. august 2020

Kapittel Endret/nytt
Avstand, karantene og isolering Lagt inn nytt avsnitt: "Til deg som venter på prøvesvar"
Spesialisthelsetjenesten

Nytt punkt om ansatte med symptomer (ikke sannsynlig eller bekreftet tilfelle) kan jobbe. Kurs og møter i spesialisthelsetjenesten; nødvendige kurs/undervisning, særlig det som er avgjørende for utdanningsforløp og spesialisering og som innebærer fysisk oppmøte og ikke kan gjennomføres digitalt, bør gjennomføres.

28. august 2020

Kapittel Endret/nytt
Testkriterier Lagt inn nytt avsnitt: "Forholdsregler for de som venter på prøvesvar". Flytskjema tolking av testresultat er oppdatert. Oppdatert faktaboks med at man skal holde seg hjemme til negativt prøvesvar og til allmenntilstand er god.
Hvis du mistenker at du er syk med koronaviruset (covid-19) Beskrivelse hos symptomer og barn. Når barn skal testes er justert.
Helsetjenester med en-til-en-kontakt

Korrigering av feil: Norden er endret til Norge i setningen "De som har vært på reise i land utenom Norge («gule land»), bør testes for SARS-CoV-2, og ikke ha pasientnært arbeid før negativ test foreligger."

Avstand, karantene og isolering Endret i kulepunkt under råd til alle i befolkningen om at du skal holde deg hjemme til negativt prøveresultat og allmenntilstanden er god.

 

Opphevelse av isolasjon Korrigert setning "Alle med luftveisinfeksjon skal uansett holde seg hjemme."
Kollektivtransport (buss, tog, trikk mv.)

Endret om bruk av munnbind: "Regjeringen har bestemt at reisende med kollektivtrafikk i og til og fra Oslo bruker munnbind der en ikke kan opprettholde 1 meters avstand. Anbefalingen gjelder foreløpig frem til og med søndag 6. september. Den midlertidige anbefalingen for bo- og arbeidsregion Indre Østfold (Indre Østfold, Rakkestad, Skiptvedt og Marker) forlenges ikke, og varer derfor til og med søndag 30. august."

27. august 2020

Kapittel Endret/nytt
Hvis du mistenker at du er syk med koronavirus

Under punktet "Når kan barn i barneskolealder og yngre komme tilbake i barnehage/skole?" lagt inn under kulepunkt 2 at barn kan komme tilbake til barnehage/skole når "allmenntilstanden er tilbake til normalt for dette barnet."

Fjernet "For barn som har testet negativt er.." fra setning om allmenntilstand under "Når du har akutt luftveisinfeksjon"

Serologi og hurtigtester Lagt til punkt om positiv PCR hvor man mistenker gjennomgått og ikke aktuell infeksjon under «Mulige bruksmåter for serologiske laboratorieanalyser» under andre anvendelser. 
Råd til arbeidsplasser Oppdatert kulepunkter i avsnittet "Syke personer skal holde seg hjemme" under personer som kan være fysisk til stede og personer som ikke kan være fysisk til stede på arbeidsplassen. 
Arrangementer, samlinger og aktiviteter Lagt til i punkt om hva som er definert som arrangement at en terningskamp vil kunne regnes som et arrangement hvis den samler tilskuere.
Testkriterier Flytskjema harmonisert med kapittel om nærkontakter

26. august 2020

Kapittel Endret/nytt
Testkriterier

Lagt inn at asymptomatiske barn i mindre grad bør testes. 

Flytskjema: Endret aldersgrense fra «10 år» til «barneskole- og barnehagealder» for å harmonisere med de andre veilederne. Tydeliggjør at barn kan avvente hjemme et par dager før test og ikke trenger testresultat før retur til barnehage/ skole. Endret fra «symptomfri» til «god allmenntilstand».

Endret fra: Ansvarlig lege ved teststasjon har ansvaret for at prøvesvaret formidles til pasient og fastlege, og for at det sendes MSIS klinikermelding ved positive svar samme dag svaret foreligger. Til: Ansvarlig lege ved teststasjon har ansvaret for at prøvesvaret (både positive og negative prøvesvar) formidles til pasient og fastlege, og for at det sendes MSIS klinikermelding ved positive prøvesvar samme dag som svaret foreligger.

Håndhygiene, hostehygiene, bruk av munnbind, rengjøring og klesvask 

Lagt inn punkt om at munnbind alltid skal ha den fargede siden ut. 

Smittevernråd for reise og innreisekarantene ved ankomst til Norge

 

Lagt inn lenk til nyhetssak om endring i innreisekarantene for reisende fra Tyskland og Liechtenstein fom 29.8.20.
Definisjon av tilfelle og nærkontakt

Sannsynlig covid- 19. Presisert at kategorien bare brukes i unntakstilfelle og at kun husstandsmedlemmer og tilsvarende bør settes i karantene (denne presisjonen var falt ut).   

Hvis du mistenker at du er syk med koronaviruset

Råd om barn og fravær harmonisert med råd gitt andre steder. Endret fra "Barn i barneskolealder og yngre blir sjeldnere smittet av det nye koronaviruset" til "Barn i barneskolealder og yngre blir sjeldnere syke av det nye koronaviruset"

24. august 2020

Kapittel Endret/nytt
Avstand, karantene og isolering Lagt inn lenke til side om avisolering. 
Smittesporing Endret setning: Helsedirektoratet har etter en gjennomgang av Smittevernloven lagt til grunn at kommunelegen har rett, og kan etter forholdene ha plikt til å dele informasjon om antatt smittede (nærkontakter) i andre kommuner med kommunelegene i de kommunene for smitteoppsporings- og overvåkingsformål (§ 3-6). Dersom flere kommuner er involvert, kan Folkehelseinstituttet bidra til koordinering.
Smittevernråd for reise og innreisekarantene ved ankomst til Norge Lagt til Gibraltar i avsnitt om oversjøiske regioner. Fjernet regioner fra Island og flyttet Island til landliste.
Hvis du mistenker at du er syk med koronaviruset (covid-19) Fjernet "dersom de er testet og funnet negative for covid-19" fra andre punkt under Når kan barn under 10 år komme tilbake i barnehage/skole?

21. august 2020

Kapittel Endret/nytt
Avstand, karantene og isolering Lagt til setning om at isolasjon avsluttes også i de tilfellene der andre i husstande fortsatt er i isolasjon eller karantene.
Opphevelse av isolasjon Lagt inn setning "Isolasjonen oppheves også i de tilfellene der andre i samme husstand fortsatt er i isolasjon eller karantene"
Universiteter, høyskoler, fagskoler, folkehøyskoler Nytt avsnitt om beskrivelse av særskilte tiltak i forbindelse med praksisperioder for helsefagstudenter.
Arrangementer, samlinger og aktiviteter Lagt inn under Arrangementer med inntil 200 personer: Arrangementer med skjenkebevilling skal ha bordservering. Alkohol kan ikke serveres etter midnatt, og ikke konsumeres etter klokken 00.30.

20. august 2020

Kapittel Endret/Nytt
Testkriterier Flyttet setningen "Alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19, bør få anledning til å teste seg" inn som punkt 4 i den nummererte listen over hvem som bør testes.
Tannhelsetjenesten Oppdatert PDFen det lenkes fra under "Kartlegging av smittestatus før besøk på tannklinikken"
Personlig beskyttelsesutstyr Lagt inn lenk til YouTube film (Vestre Viken) om påkledning av smittevernutstyr

19. august 2020

Kapittel Endret/nytt

 

Informasjon om bruk av munnbind på flere språk

Ny artikkel opprettet.

Smittevernråd for reise og innreisekarantene ved ankomst til Norge

 Oppdatert med nytt kart for innreisekarantene.

14. august 2020

Kapittel Endret/nytt
Testkriterier for koronavirus

Presisert ansvar ved innsending av MSIS melding. 
Presisert råd om test ved ankomst fra region (ikke område) med høy forekomst. 

Risikogrupper og deres pårørende Fjernet setning om at det er mangel på pneumokokkvaksine.
Smittevernråd for reise og innreisekarantene ved ankomst til Norge Tydeliggjort at regjeringen fraråder alle unødvendige utenlandsreiser og ryddet opp slik at gamle kart skal bli lettere å finne
Arrangementer, samlinger og aktiviteter Oppdatert råd ihht endringer og spesifiseringer i covid-19 forskriften, samt inkludert et avsnitt om private sammenkomster.
Håndhygiene, hostehygiene, bunnbind og rengjøring Oppdatert avsnittet "Bruk av munnbind og tøymunnbind" med lenke til WHO sine informasjonssider om munnbind, samt illustrasjon av korrekt bruk av medisinsk munnbind. Oppdatert avsnittet "Folkehelseinstituttets anbefalinger" og "Råd til dem som benytter munnbind og tøymunnbind".
Sykehjem Presiseringer i forhold til oppdaterte råd for karantene av alle nærkontakter.
Helse- og omsorgstjenester i hjemmet og tilrettelagte boliger Presiseringer i forhold til oppdaterte råd for karantene av alle nærkontakter.

Avstand, karantene og isolering

Definisjon av tilfelle og nærkontakt 

Oppfølging av nærkontakter

Lagt inn presisering om at fra 13.08.20 skal alle nærkontakter skal i karantene, og det skilles ikke lenger på type nærkontakt.

13. august 2020

Kapittel Endret/nytt
Avstand, karantene og isolasjon Endret tekst og husfigur slik at det ikke lenger er skille mellom hustandsmedlemmer og andre nærkontakter når det gjelder karantene.
Oppfølging av nærkontakter, karantene og hjemmeisolering Endret tekst slik at skillet mellom hustandsmedlemmer og andre nærkontakter i utgangspunktet er fjernet når det gjelder karantene.
Definisjon av tilfelle og nærkontakt Lagt inn setning om at alle nærkontakter skal i karantene, men at det i noen situasjoner likevel kan være nyttig å skille mellom "husstandsmedlemmer og tilsvarende nære kontakter", og "andre nærkontakter". Fjernet lenk til informasjonsarket "Til deg som er nærkontakt"
Smittesporing Tekstlig justering i forbindelse med oppheving av skille mellom husstandsmeldemmer og andre nærkontakter i forbindelse med karantene.
Testkriterier Endret punktet "Utfyllende informasjon om hvem som bør testes 2) Test av asymptomatiske som har vært utsatt for smitte av covid-19": Fjernet skillet mellom husstandsmedlemmer og tilsvarende nærkontakter. Erstattet med "nærkontakter"
Endret tekst slik at det ikke lenger er skille mellom hustandsmedlemmer og andre nærkontakter når det gjelder karantene, i tråd med forskriftsendring 12.08.20.

12. august 2020

Kapittel Endret/nytt
Testkriterier Endret testkriterier til: Følgende bør testes: 1) Alle med akutt luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19 2) Alle som har vært utsatt for smitte med covid-19, enten som nærkontakt eller etter reise i område med høy forekomst de siste 10 dagene 3) Andre grupper kan testes etter vurdering av lege. Ved test av personer som ikke har symptomer og ikke er smitteeksponerte, må positiv test bekreftes av ny test, med presisering av dette. I tillegg oppdatert avsnittet om prioritering ved manglende testkapasitet og nytt flytskjema. 
Smittevernråd for reise og innreisekarantene ved ankomst til Norge Nytt kart, oppdatert tabell med nye røde land og regioner. Nytt kategori for gule land.

Fastlege og legevakt

Spesialisthelsetjenesten

Sykehjem

Hjemmetjenesten

En til en helsetjenester

Besøk i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner

Arbeidsplasser

 

Endret begrepet "grønne områder" til "gule områder"

Smittesporing

Lagt til at positivt prøvesvar i en utbruddsituasjon håndteres likt uavhengig av symptomer.  

11.august 2020

Kapittel Endret/nytt
Håndhygiene, hostehygiene, bruk av munnbind Endret definisjonen av "tøymunnbind" fra "hjemmelagde eller fabrikkproduserte tøymunnbind av tekstiler eller annet materiale" til "hjemmelagde eller fabrikkproduserte tøymunnbind av tekstiler eller andre vaskbare stoff".  

8. august 2020

Kapittel Endret/nytt
Avstand, karantene og isolering Lagt inn under avsnittet "Innreisekarantene" at personer som kommer fra røde land anbefales å bruke munnbind under hjemreise.

7. august 2020

Kapittel Endret/nytt
Besøk i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner Pårørende eller andre som siste 10 dager har vært på reise til eller oppholdt seg i regioner og land utenfor Norge som ikke er omfattet av karanteneplikt ("grønne områder"), bør ikke komme på besøk før 10 dager etter hjemkomst.
Idrettsforeninger, svømmehaller, treningssentre, spa mv. Avsnittet "Arrangementer for inntil 200 personer" er oppdatert med punktet om at personer under 20 år unntas fra avstandskravet i forbindelse med idrettsarrangementer innen kretsen f.o.m. 1. august 2020.
Arrangementer, samlinger og aktiviteter Avsnittet "Arrangementer med inntil 200 personer" er oppdatert med et punkt om at personer under 20 år unntas fra avstandskravet i forbindelse med idrettsarrangementer inne kretsen f.o.m. 1. august 2020.
Definisjoner av tilfelle og nærkontakt Definisjon av beregning av smittsom periode for asymptomatiske er satt til 48 t før prøvetaking, for å harmonisere med ECDCs råd
Oppfølging av nærkontakter, karantene og hjemmeisolering  Definisjon av beregning av smittsom periode for asymptomatiske er satt til 48 t før prøvetaking, for å harmonisere med ECDCs råd
Håndhygiene, hostehygiene, bruk av munnbind, rengjøring og klesvask Begrepet "ansiktsmaske" erstattet med begrepet "tøymunnbind"
Helsetjenester med én-til-én-kontakt Begrepet "ansiktsmaske" erstattet med begrepet "tøymunnbind"
Smittevern i kolletivtransport Begrepet "ansiktsmaske" erstattet med begrepet "tøymunnbind"
Smittevernråd ved reise og innreisekarantene Lagt til setning om at man bør du dra rett til egnet sted for å gjennomføre karantenen, fortrinnsvis med egen transport. Hvis du blir nødt til å oppholde seg på et offentlig sted eller ta offentlig transport, bør du ha på munnbind til du er framme. Lagt inn lenk til pressemelding fra regjeringen.no om at regjeringen anbefaler norske borgere å unngå unødvendige reiser til utlandet. Lagt inn presisering om at Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land, reiserådet gjelder til 20. august. Et unntak ble gjort 15. juni for nordiske land som tilfredsstiller visse smittekrav. Fra og med 15. juli er det unntak for reiser til land i EØS/Schengen-området som tilfredsstiller disse smittekravene.

6. august 2020

Kapittel Endret/nytt
Spesialisthelsetjenesten Presisert eksponering for sars-CoV-2 ved å legge til «blitt nærkontakt» i avsnittet "Ledelsens ansvar og oppgaver", kulepunkt nr 5.
Fastleger og legevakt Oppdatering angående kartlegging og testing av ansatte i helsetjenesten som har vært i «grønne» områder utenfor Norge. Det anbefales at ansatte i pasientnært arbeid har en negativ test for SARS-CoV-2 før de begynner å jobbe igjen, mens testing kan vurderes lokalt for ansatte uten pasientnært arbeid. 
Sykehjem Oppdatering angående kartlegging og testing av ansatte i helsetjenesten som har vært i «grønne» områder utenfor Norge. Det anbefales at ansatte i pasientnært arbeid har en negativ test for SARS-CoV-2 før de begynner å jobbe igjen, mens testing kan vurderes lokalt for ansatte uten pasientnært arbeid. Der det er aktuelt at beboere har vært i «grønne» områder skal disse testes for SARS-coV-2 og oppholde seg på enerom til negativt svar foreligger.
Helse- og omsorgstjenester Oppdatering angående kartlegging og testing av ansatte i helsetjenesten som har vært i «grønne» områder utenfor Norge. Det anbefales at ansatte i pasientnært arbeid har en negativ test for SARS-CoV-2 før de begynner å jobbe igjen, mens testing kan vurderes lokalt for ansatte uten pasientnært arbeid.
Reiseråd Oppdatert kart og tabell knyttet til innreisekarantene. I Sverige er Uppsala, Södermanland, Dalanra og Västerbotten gått fra rødt til grønt, Kronoberg og Skåne fra Grønt til rødt. I Europa er Frankrike, Monaco, Sveits og Tsjekkia endret fra grønt til rødt. 

5. august 2020

Kapittel  Endret/nytt
Prøvetaking - praktisk gjennomføring Endret tilbake til juliversjon hva gjelder presisering av visir og øyebeskyttelse.
Hvor mange har vært smittet med koronavirus i Oslo? Oppdatert tabell
Nasjonal overvåkning av symptomer på koronavirusinfeksjon Oppdtatert tall, tabeller og figurer. Lagt til nytt avsnitt om testing av SARS-CoV-2 og oppdatert oppsummeringen.
Astand, karantene og isolering Presisert at man ikke skal gå i barnehage eller på andre akitivteter utenfor hjemme ved karantene
Råd til spesialisthelsetjenesten

Endringer i avsnittet Ledelsens ansvar og oppgaver: Ha et system for å kartlegge om ansatte/vikarer har vært i «grønne» og «røde» regioner/land siste 10 dager utenfor Norge (tidligere utenfor Norden).

Endringer i Råd til ansatte: Ansatte som siste 10 dager har vært i regioner og land utenfor Norge som ikke er omfattet av karanteneplikt ("grønne" områder), bør informere arbeidsgiveren før de skal gjeninntre/tiltre i jobb (tidligere kun helsepersonell med pasientnært arbeid som hadde vært utenfor Norden). Ny setning: For ansatte som ikke har pasientnært arbeid, og som i løpet av siste 10 dager har vært i «grønne» områder, kan det gjøres en lokal vurdering av arbeidsgiver om de kan gjeninntre/tiltre i jobb uten testing. Rådet om testing av pasienter er endret til «grønne» områder utenfor Norge, tidligere utenfor Norden.

Endringer i Råd til pasienter og pårørende: Pårørende som siste 10 dager har vært på reise i regioner og land utenfor Norge som ikke er omfattet av karanteneplikt ("grønne» områder), bør ikke komme på besøk før 10 dager etter hjemkomst (tidligere «utenfor Norden»).

4. august 2020

Kapittel Endret/nytt
Smittevernråd for reise og innreisekarantene ved ankomst til Norge Lenker oppdatert i spørsmål-svar-avsnittet.
Avsnitt om helsepersonell endret: Testing anbefales for alt helsepersonell som har vært i "grønne" områder utenfor Norge. Arbeidsgiver kan imidlertid vurdere om testing trengs dersom den ansatte ikke har pasientnært arbeid.Tidligere versjon: testing ikke nødvendig hvis man kom fra grønne områder i Norden, inkludert Sverige.

3. august 2020

Kapittel Endret/nytt
Smittevernråd for reise og innreisekarantene ved ankomst til Norge Tallgrunnlaget (pdf, vedlegg) oppdatert med ny versjon av beregningsmetoden for andelen positvie.

Juli 2020

31. juli 2020

Kapittel Endret/nytt
Håndhygiene, hostehygiene, munnbind, rengjøring 

Oppdatert kunnskapsgrunnlaget om bruk av munnbind, med blant annet henvisning til siste råd og anbefalinger fra WHO og ECDC. Vi har også publisert to illustrasjoner/plakater om hvordan de som må bruke munnbind eller ansiktsmaske, eller ønsker å bruke det, skal bruke det på en riktig måte.

30. juli 2020

Kapittel Endret/nytt
Oppfølging av nærkontakter, karantene og hjemmeisolering I avsnittet om smittesporing etter flyreiser: lagt inn presisering av smittevernråd når «annen nærkontakt» må reise med offentlig kommunikasjon for å komme fram til bosted/egnet oppholdssted. Nytt: Det bør foreligge ett negativt testresultat for sars-CoV-2 ved slik reise.
Smittesporing Lagt til følgende kulepunkt i avsnittet om oppfølging av "andre nærkontakter": For råd om nødvendig transport til hjemmet/egnet oppholdssted for "andre nærkontakter", se Smittesporing i ulike situasjoner - nederst i avsnittet om smittesporing etter flyreise.
Testkriterier Lagt til i tekstboks: Personer som kommer tilbake fra land som etter hjemreise ble kategorisert som «røde», skal prioriteres for testing (regjeringsvedtak 23. juli 2020).  
Smittevernråd for reise og innreisekarantene ved ankomst til Norge Ny kart-figur for innreisekarantene publisert. Belgia lagt til som "rødt land" fra 1. august 2020.

29. juli 2020

Kapittel Endret/nytt
Smittesporing

Utdyping av tekst om nærkontakt i «Smittesporing etter flyreise»; råd om hvordan transport kan foregå og ev. reise med offentlig  transport dersom dette er strengt nødvendig.

Testkriterier Presisering av tidsaspektet ved re-testing; ved positivt prøvesvar hos person som ikke er nærkontakt, lavt smittetrykk i samfunnet og asymptomatisk person, bør man reteste så raskt som mulig for å bekrefte/avkrefte prøvesvar.

 

28. juli 2020

Kapittel Endret/nytt
Avstand, karantene og isolering I avsnittet om innreisekarantene: Lagt til informasjon om reise fram til endelig oppholdssted ( f eks fra flyplassen).

24. juli 2020

Kapittel Endret/nytt
Rehabiliteringsinstitusjoner Nytt: presiserer at rehabiliteringsinstitusjoner er pålagt å ha infeksjonskontrollprogram (IKP). Fjernet tekst om mal for smittevernveileder da dette dekkes av IKP. Oppdatert flere lenker og satt inn nye. Flyttet 2 avsnitt: Kontakt, pleie og stell av pasienter og Bassengtrening. Fjernet tekst om at pasienter i risikogruppe ev. må utsette opphold i rehabiliteringsinstitusjoner.
Smittevernråd for reise og innreisekarantene ved ankomst til Norge Utført mindre redigeringer som ikke endrer innholdet. Oppdatert kart og tabell for røde og grønne regioner og land.

23. juli 2020

Kapittel Endret/nytt
Spesialisthelsetjenesten Fjernet følgende setning: "Ved bekreftet eller mistenkt smitte med sars-CoV-2 gjelder dråpesmitteregime som beskrevet nedenfor. Før de øvrige pasientene må helsepersonell vurdere bruk av personlig beskyttelsesutstyr ut fra en risikovurdering og i henhold til sykehuset rutiner."
Lagt til følgende under Smitteregime og personlig beskyttelsesutstyr: "Helsepersonell som går inn i rommet til pasienten med mistenkt, sannsynlig eller påvist covid-19, bør bruke personlig beskyttelsesutstyr som ved skal dråpesmitte bruke følgende beskyttelsesutstyr:"

22. juli 2020

Kapittel Endret/nytt
Smittevernråd for reise og innreisekarantene ved ankomst til Norge Presisering av testing x1 for helsepersonell med pasientnært arbeid som i løpet av siste 10 dager har oppholdt seg i, eller vært på reise i «grønne» regioner og land utenom Norden, og at ved reiser i grønne regioner og land i Norden trengs det ikke testing av helsepersonell.
Testkriterier Lagt til avsnitt av tolkning av positivt PCR prøvesvar etter gjennomgått sykdom.
Opphevelse av isolasjon Språklig presisering av begrepet «viral shedding».
Avstand, karantene og isolering Avsnittet om egnet sted for karantene:redigert og lagt lagt til setning om at karantene også kan gjennomføres i andres hjem.

21. juli 2020

Kapittel Endret/nytt
Avstand, karantene og isolering Lagt inn eget kulepunkt om at egnet oppholdssted for karantene er steder som innebærer at man ikke deler toalett-/ kjøkkenfasiliteter o.l. med andre enn sine nærmeste.
Spesialisthelsetjenesten Følgende er lagt til: Ansatte, inklusive nyansatte og vikarer, som i løpet av de siste 10 dagene har vært i "røde" regioner og land, har karanteneplikt. Pasienter som i løpet av siste 10 dagene har vært i regioner og land utenom Norden som ikke er omfattet av karanteneplikt («grønne regioner og land»), anbefales ikke testing, med mindre de har symptomer på covid-19 eller kan ha vært nærkontakt.

20. juli 2020

Kapittel Endret/nytt
Smittesporing Lagt inn avsnitt om at det også er aktuelt å teste «husstandsmedlemmer og tilsvarende nære kontakter» under "Oppfølging av nærkontakter".
Smittevernråd for reise og innreisekarantene ved ankomst til Norge Avsnitt om helsepersonell endret fra: «For helsepersonell som har arbeidet i helsetjenesten i utlandet og som skal arbeide i helsetjenesten i Norge, bør virksomheten kartlegge mulig eksponering for SARS-CoV-2, og vurdere tiltak for å redusere smitterisikoen».til: «Helsepersonell som i løpet av siste 10 dager har vært i "røde" regioner og land, omfattes av karanteneplikt. Helsepersonell med pasientnært arbeid som i løpet av siste 10 dager har vært på reise i "grønne" regioner og land utenom Norden som ikke omfattes av karanteneplikt, bør informere arbeidsgiver før de skal gjeninntre/tiltre i jobb. Disse ansatte bør testes for SARS-CoV-2 og ikke ha pasientnært arbeid før negativ test foreligger.»

17. juli 2020

Kapittel Endret/nytt
Fakta om koronaviruset og sjukdommen Endret fra 10 til 5 i setningen "Dropekjernar mindre enn 5 µm" under "Mer om smittemåte"
Råd til varehandel, drosje, politi, håndverkere, anleggsvirksomhet og andre sektorer Under "Trygg servering fra buffet og salatbar" er det spesifisert at god håndhygiene skal gjøres rett før man forsyner seg fra buffet og lagt inn setning "For sykehus og sykehjem anbefales det fortsatt at all buffetservering bør unngås."
Fastleger og legevakt – smittevern mot covid-19 (koronasykdom) Oppdatert med avsnitt om testing og oppfølging av helsepersonell, både fast ansatte og innleide vikarer, som har vært på utenlandsreise.
Spesialisthelsetjenesten Innledende tekst i «Vanlig drift av spesialisthelsetjenesten» er nå blitt organisert i 3 avsnitt; 1) Ledelsens ansvar og oppgaver, 2) Råd til ansatte og 3) Råd til pasienter. Følgende er nytt i avsnitt 1): sikre informasjon til pasienter ved sykehusinngangen; plan for screening og triagering av pasienter; ha et system for å kartlegge om ansatte og vikarer som har pasientnært arbeid, har vært eksponert for sars-CoV-2 eller har vært på utenlandsreise siste 10 dager. Dette gjelder også ved reise til land utenom Norden som ikke omfattes av karanteneplikt. Nytt i avsnitt 2): ansatte, inklusive nyansatte og vikarer, som har vært i «røde land» siste 10 dager omfattes av karanteneplikt; ansatte som skal ha pasientnært arbeid informerer arbeidsgiver hvis de har vært på reise i «grønne land» siste 10 dager, de vurderes testet, og de må ha negativt prøvesvar før tiltredelse; ved kontakt med pasient som har vært på utenlandsreise siste 10 dager, bør ansatte ha økt oppmerksomhet på ev covid-19-symptomer. Nytt i avsnitt 3): Pasienter informeres om å ta telefonisk kontakt før oppsatt time dersom de har vært på utenlandsreise siste 10 dager;  Pårørende eller andre som har vært på utenlandsreise siste 10 dager, også til land utenom Norden som ikke er omfattet av karanteneplikt, bør ikke komme på besøk før 10 dager etter hjemkomst. Hvis de testes for sars-CoV-2, bør de ikke komme på besøk før negativt prøvesvarsvar foreligger; Pårørende med symptomer på covid-19 skal ikke komme på besøk.
I tillegg er flere internettlenker blitt oppdatert, inkludert lenker i kunnskapsgrunnlaget, og det er gjort noen språklige presiseringer. Avsnittene «Gruppebehandling» og «Kurs og møter» er nå flyttet helt til sist i kapittelet.
Råd til helse- og omsorgstjenester i hjemmet og tilrettelagte boliger under covid-19-pandemien Arbeidsgiver bør ha et system for å kartlegge om ansatte, inkl. nyansatte og vikarer, med pasientnært arbeid har eller kan ha vært eksponert for SARS-CoV-2, eller har vært på utenlandsreise siste 10 dager. Dette gjelder også ved reise til land utenom Norden som ikke omfattes av karanteneplikt. Ansatte, inkl. nyansatte og vikarer, med pasientnært arbeid som i løpet av siste 10 dager har vært på reise i land utenom Norden som ikke er omfattet av karanteneplikt, bør informere arbeidsgiver før de skal gjeninntre/tiltre i jobb. Disse ansatte bør testet for SARS-CoV-2, og ikke ha pasientnært arbeid før negativ test foreligger. Hos pasienter/brukere som har vært på utenlandsreise (også til land utenom Norden som ikke er omfattet av karanteneplikt), bør de ansatte være ekstra årvåkne for symptomer på covid-19.
Råd til sykehjem under covid-19-pandemien Arbeidsgiver bør ha et system for å kartlegge om ansatte, inkl. nyansatte og vikarer, med pasientnært arbeid har eller kan ha vært eksponert for SARS-CoV-2, eller har vært på utenlandsreise siste 10 dager. Dette gjelder også ved reise til land utenom Norden som ikke omfattes av karanteneplikt. Ansatte, inkl. nyansatte og vikarer, med pasientnært arbeid som i løpet av siste 10 dager har vært på reise i land utenom Norden som ikke er omfattet av karanteneplikt, bør informere arbeidsgiver før de skal gjeninntre/tiltre i jobb. Disse ansatte bør testet for SARS-CoV-2, og ikke ha pasientnært arbeid før negativ test foreligger. Hos beboere som har vært på utenlandsreise (også til land utenom Norden som ikke er omfattet av karanteneplikt), bør de ansatte være ekstra årvåkne for symptomer på covid-19.

16. juli 2020

Kapittel Endret/nytt
Varehandel, drosje, politi, håndverkere, anleggsvirksomhet og andre sektorer Lagt til en setning i avsnittet om trygg servering fra buffet og salatbar.

15. juli 2020

Kapittel Endret/nytt
Varehandel, drosje, politi, håndverkere, anleggsvirksomhet og andre sektorer Nytt kapittel om trygg servering fra buffet og salatbar.

14. juli 2020

Kapittel Endret/nytt
Flyplasser og andre innreisepunkter

Endringer i først avsnitt om karantene, basert på endringer i reiseråd den 10. juli.

Arbeidsplasser

Lagt til en avsnitt om karantene til arbeidsplass til og fra Norden, EU, EØS og Schengen områder - under "Transport"

Fakta om koronaviruset og sjukdommen

Flere endringer under "Smittemåte"

10. juli 2020

Kapittel Endret/nytt
Til deg som er annen nærkontakt, men ikke må i karantene ("annen nærkontakt"). Informasjonsark på ulike språk Byttet ut ni vedlegg/PDF-er med ny, oppdatert informasjon. Ett vedlegg/PDF (Tigrinja) er slettet i påvente av ny oppdatert fil også her. Endret tittel på siden.
Oppfølging av nærkontakter, karantene og hjemmeisolering Oppdatert avsnitt om Norden, EU, EØS og Schengen
Smittevernråd for reise og innreisekarantene ved ankomst til Norge Endret rekkefølgen på avsnittene, oppdatert avsnittet om kriterier og avsnittet om karanteneregler når du kommer til Norge fra utlandet. 

8. juli 2020

Kapittel Endret/nytt
Prøvetaking

Presisert under første avsnitt at helsepersonell bør benytte visir fremfor beskyttelsesbriller da det gir en ekstra beskyttelses av munnbindets ytterside og ansiktet for øvrig.  

7. juli 2020

Kapittel Endret/nytt
Fakta om koronavirus Fjerna setning om at koronavirus-smitte i hovedsak kan sporast tilbake til direkte eller indirekte fysisk kontakt. Samt antal oppsummeringar og studiar.
Kollektivtrafikk Under "Kontaktreduserende tiltak", "Graderte smitteverntiltak - trafikklysmodell, gult tiltaksnivå": og "Råd til virksomheten, Reiser uten plassbestilling": Lagt inn setning om at anbefalingen om en meters avstand mellom passasjerer kan fravikes på kortere reiser.

6. juli 2020

Kapittel   Endret/nytt
Råd til varehandel, drosje, politi etc Fjernet råd knyttet til hvordan unngå legionella. Lagt til råd til produsenter av frukt og grønt.
Fakta om koronaviruset SARS-CoV-2 og sjukdommen covid-19 Lagt til info om smitte frå mat, vatn og dyr, og oppdatert lenke til Mattilsynet. 
Råd til helse- og omsorgstjenester i hjemmet og tilrettelagte boliger Lagt til setningen "dette fordi anbefalingene følger høyeste risikokategori i husstanden" i avsnittet "Råd når pasient/bruker er bekreftet smittet med covid-19". Oppdatert lenker slik at de går direkte til aktuelle avsnitt (med anker)

5. juli 2020

Kapittel Endret/nytt
Smittesporing Lagt inn avsnitt med informasjon til korttidssysselsatte og deres arbeidsgivere.
Råd til sykehjem

Det er gitt en mer utfyllende bakgrunn for rådene og beskrivelse av kohortisolering, og anbefalingene for bruk av personlig beskyttelsesutstyr blant ansatte er endret. For beboere anbefales det ikke lenger å skille nærkontakter i «husstandsmedlem eller tilsvarende nær kontakt» og «andre nærkontakter», men følge opp alle som «husstandsmedlem eller tilsvarende nær kontakt», dvs. plassere dem i karantene. 

3. juli 2020

Kapittel Endret/nytt
Personlig beskyttelsesutstyr Fjernet siste linje i tabell 2. Byttet tekst i første celle i siste linje av tabell til "nærkontakter og personer i innreisekarantene".
Helse- og omsorgstjenester i hjemmet og tilrettelagte boliger

Oppdaterte råd for bruk av personlig beskyttelsesutstyr for de ulike kategoriene av pasienter/brukere, samt enkelt språklige endringer i teksten.

Universiteter, høyskoler, fagskoler, folkehøyskoler Oppdatert med råd til utenlandsstudenter/studenter fra utlandet og spesifisert rådene om kontaktreduserende tiltak for lærestedene.
Oppfølging av nærkontakter, karantene og hjemmeisolering - råd til helsepersonell

Presisert tidspunkt for prøvetaking ved unntak fra karantene, slik at dette er i tråd med forskriftskrav.

Henviser til råd for ulike helsetjenester for smitteverntiltak når de skal inn til eller behandle personer som er isolert eller i karantene.

Personlig beskyttelsesutstyr ved en mangelsituasjon Slått sammen med artikkelen Personlig beskyttelsesutstyr

2. juli 2020

Kapittel  Endret/nytt
Oppfølging av nærkontakter, karantene og hjemmeisolering

Lagt til punktet "Karantene på fritiden frem til andre prøvesvar er negativt" i listen over tiltak for oppfølging av "andre nærkonatkter" og når personer unntas karanteneplikt. Presisert at "Personer i gruppa "andre nærkontakter" bør informere arbeidsgiver for å sikre at tiltak ovenfor blir fulgt.". 

Smittevern i kollektivtransport (buss, tog, trikk, mv.)

Teksten er forkortet. Graderte smitteverntiltak (trafikklysmodell) er lagt til. Presisering av at kontakt ansikt til ansikt bør unngås, og at sitteplasser bør prioriteres fremfor ståplasser. 

Smittesporing

Endring i avsnittet "Skille mellom husstandsmedlemmer og andre nærkontakter". 

Spørsmål og svar om koronavirus - lydfiler og informasjonsark på ulike språk

Lagt inn tekstbeskrivelse av lydfilene på arabisk, somali, tigrinja, dari og farsi.

1. juli 2020

Kapittel  Endret/nytt
Oppfølging av nærkontakter, karantene og hjemmeisolering

Oppdatert figur om varighet av isolasjon og karantene.

Samlet tiltak for "andre nærkontakter" og ved unntak fra karantene i ett avsnitt. Presisert tidspunkter for testing. Lagt til at for helsepersonell fra områder i Sverige med karanteneplikt gjelder bestemmelsene som for arbeidsreisende fra Schengen og EØS-land. Lagt til råd til arbeidsgivere som gir unntak fra karantene.

Testkriterier for koronavirus

Lagt inn avsnitt om Covid-19-relaterte prøvesvar på helsenorge.no og i kjernejournal. Lagt til nye versjoner av flytskjemaer.

Smittesporing

Erstattet hele kapittelet med ny tekst.

Juni 2020

30. juni 2020

Kapittel  Endret/nytt
Fakta om koronaviruset og sjukdommen covid-19

Lagt til kollapsboks med info om overvaking av covid-19 i avløpsvatn

Informasjons- og undervisninsgmateriell for helsetjenesten

Endret disposisjon og laget "undervisningspakker" for ulike grupper.

Personlig beskyttelsesutstyr

Det er gjort mindre endringer i tabell 1a og 1b om bruk av beskyttelsesutstyr ved håndtering av pasienter i ulike risikokategorier for covid-19.

Besøk i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner

Nytt avsnitt om besøk utenfor institusjonen

27. juni 2020

Kapittel  Endret/nytt
Testkriterier

Presisert at alle med nyoppstått luftveisinfeksjon bør testes. Lagt inn unntak for barn under 10 år. Oppdatert flytskjema.

26. juni 2020

Kapittel Endret/nytt
Arrangementer, samlinger og aktiviteter

Oppdatert varsling fra Kulturdepartementet om at unntak fra avstandskrav i covid-19-forskriften for barn og unge under 20 år fra 1.august 2020 også vil gjelder for kamper og konkurranser innenfor de respektive idrettskretsenes grenser dersom smittesituasjonen tillater det.

Lagt til nytt avsnitt om arrangementer som gjennomføres på serveringsteder.

Opphevelse av isolasjon Endret til 10 dagers isolering for asymptomatiske som har testet positivt og endret avsnitt under til "Asymtpomatiske som tester positivt kan være presymptomatiske, ha et reelt asymptomatisk forløp, eller de kan ha gjennomgått sykdommen for lenge siden. Dersom de utvikler symptomer skal de være isolert i minst 3 dager etter symptomfrihet og minst 8 dager fra symptomdebut."

 

25. juni 2020

Kapittel Endret/nytt
Smittevernråd for ferie og reiser Lagt til informasjon om at Regjeringen kommer med nye innreiseråd for land Europa 15. juli.

24. juni 2020

Kapittel Endret/nytt

Oppfølging av nærkontakter, karantene og hjemmeisolering

 I avsnittet "Unntak fra karanteneplikten" presisert hvilke grupper unntaket gjelder for og hvilke karanteneregler som gjelder for hver enkelt gruppe. Unntaket gjelder for disse gruppene: "Ved gjennomgått sykdom: at unntaket  "Innreisende fra områder i Norden", "For arbeidsreisende fra områder i Sverige med karanteneplikt", "For arbeidsreisende fra Schengen og EØS-land" og "For personer i samfunnskritiske funksjoner". 
Smittevernråd for ferie og reiser Lagt til avsnitt om "Arbeidsreiser fra Schengen og EØS" under avsnittet "Unntak fra karanteneplikten".
Råd til varehandel, drosje, politi, håndverkere, anleggsvirksomhet og andre sektorer Rettet feil på lenke til Helsedirektoratet om varehandel. Endret råd om at man bør unngå kontakt med kollegaer inntil ett døgn etter symptomfrihet til "De fleste med lette luftveissymptomer testes ikke for covid-19, men bør unngå kontakt med kollegaer inntil de er symptomfrie."
Hvis du mistenker at du er syk med koronaviruset (covid-19) Fjernet at man bør ved luftveissymptomer bør holde seg hjemme ett døgn etter symptomfriet, og erstattet det med at man bør holde seg hjemme til man er symptomfri.
Avstand, karantene og isolering Endret de to siste kulepunktene i listen for råd til alle i befolkningen: de som får symptomer på luftveisinfeksjon skal holde seg hjemme til de er symptomfrie (ikke lenger ett døgn etter symptomfrihet). De som testes skal holde seg hjemme til eventuelt negativt prøvesvar foreligger OG de er symptomfrie. 
Testkriterier Lagt inn setningen "Alle som testes skal holde seg hjemme til negativt prøvesvar foreligger OG de er blitt symptomfri." i avsnittet "Alle med symptomer på covid-19 skal testes". Endret setningen "Ved mindre typiske symptomer hos personer som ikke trenger helsehjelp [...]" til "Ved andre symptomer som ikke er typiske for covid-19 hos personer som ikke trenger helsehjelp [...]", for å presisere at dette gjelder personer med symptomer som ikke er typiske for covid-19. 
Huskeliste når pasient eller ansatt bekreftes syk med covid-19 Arkivert pga utdatert innhold.

23. juni 2020

Kapittel Endret/nytt

Universiteter, høyskoler, fagskoler, folkehøyskoler

Artikkel oppdatert med smittevernråd særskilt for kunstfag.

22. juni 2020

Kapittel Endret/nytt
Testkriterier Tydeliggjøring av testkriterier
Avstand, karantene og isolering Presisert i undertittel at karantene i 10 dager også gjelder for personer med innreisekarantene. Lagt til setning om at personer som er i innreisekarantene skal følge samme råd som husstandsmedlemmer og andre tilsvarende kontakter. Og at husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære kontakter, og personer i reisekarantene skal være i karantene i 10 dager etter siste eksponering eller etter ankomst til Norge. 
Smittevernråd for ferie og reiser Lagt inn setning som presiserer at karantenen for pesroner som kommer til Norge fra utlandet innebærer samme tiltak som for nærkontakter som må i karantene. Samt overskrift som presiserer at arbeidsreiser i Norden går inn under "Unntak fra karanteneplikten"
Veileder i smittevern for idrett Fjernet pdf'ene, de var ikke oppdaterte. Lenker til Hdir. 
Spørsmål og svar om koronavirus - lydfiler og informasjonsark på ulike språk Byttet ut lenker til lydfilm med lydfiler i egne avspillere. Lagt til lydfiler på språkene dari, farsi og urdu. Endret avsnittsoverskrifter og justert noe tekst. 

19. juni 2020

Kapittel Endret/nytt
Testkriterier Tydeliggjøring av testkriterier og lagt til radiologisk funn forenlig med covid-19.
Helse- og omsorgstjenester i hjemmet og tilrettelagte boliger Omstrukturering av rådene. Oppdatering i henhold til nye definisjoner av nærkontakter. Anbefaling for opprettelse av kommunalt smittevernteam og lokal smittevernkontakt. Anbefaling for årvåkenhet for symptomer hos eldre med atypisk symptombilde.

18. juni 2020

Kapittel Endret/nytt
Råd og informasjon til risikogrupper og pårørende Erstattet informasjon om tilrettelegging av arbeidsplass i rød rute i matrise for råd til risikogrupper med informasjon om sykemelding og lenke til nav.no.
Fakta om koronavirus og sjukdommen Endret tittel, lagt til faktabokser med utfyllende informasjon om symptomer, ellers mindre oppdateringer i teksten, nyere lenker bl.a til oppdatert kunnskapsoppsummering om smitte, dessuten lagt til referanseliste.
Arrangementer, samlinger og aktiviteter Oppdatert med presisering av avstandsråd

17. juni 2020

Kapittel Endret/nytt
Avstand, karantene og isolering Lagt til "Der man sitter ved siden av hverandre bør det være en meter fra skulder til skulder" under råd til befolkningen.
Fastleger og legevakt Artikkelen er endret for å være i samsvar med endrete definisjoner av karantene, isolasjon og nærkontakter. Linkene er oppdatert, og det er lagt til et avsnitt med råd for risikovurdering av innleid helsepersonell/vikarer og mulighet for smitte med koronaviruset
Hjemmekarantene og isolasjon Oppdaterte versjoner av informasjonsarket på flere språk
Litt, mye eller helt avstand Oppdaterte versjoner av informasjonsarket på flere språk

16. juni 2020

Kapittel Endret/nytt
Veileder for smittevern i luftfarten Endret "passasjerer som ikke er i samme husstand bør sitte på annethvert sete" til "dersom det er mulig bør det holdes avstand på flyet". 
Universiteter, høyskoler, fagskoler, folkehøyskoler Ny artikkel

15. juni 2020

Kapittel Endret/nytt
Flyplasser og andre innreisepunkter Lagt inn avsnittet: Fra 15. juni vil det ikke lenger være et krav om 10 dagers karantene ved adkomst til Norge etter besøk i områder i Norden med lav smitteforekomst. Samt lenk til artikkel om smittevernråd for ferie og reise.
Arrangementer, saminger og aktiviteter

Informasjon om arrangementer og sommeraktiviteter for barn og unge samt avsnitt om planlegging og risikovurdering er revidert og lagt til, i tillegg til risikovurdering og sjekkliste for gjennomføring av arrangement for voksne og barn/unge under 20 år.

Veileder for smittevern i luftfarten

Første revisjon av veilederen. Råd om avstand mellom personer under flyreiser revidert.

Oppfølging av nærkontakter, karantene og hjemmeisolering

Presisering om unntak fra karanteneplikt, inklusiv smitterntiltak når personer unntas fra karanteneplikt på jobb

Spesialisthelsetjenesten

Ny tekst: oppfølging av nyansatte og vikarer.

Mal for smittevernveileder - bransjestandard

Lagt inn ny versjon av malen (v3)

13. juni 2020

Kapittel Endret/nytt

Råd til sykehjem og andre heldøgnsplasser under covid-19-pandemien

Oppfølging av «nærkontakter» i «Råd til sykehjem og andre heldøgnsplasser» er endret, slik at den er i henhold til inndeling og oppfølging av «husstandsmedlemmer og tilsvarende nære» og «andre nærkontakter» publisert 02.06.2020. Hjemmekarantene er endret til karantene.

Råd om å kartlegge eksponering for SARS-CoV-2 hos nyansatte, og om avholdelse av kurs og møter, er inkludert. Det er presisert hvilke asymptomatiske personer som bør testes når første tilfelle av covid-19 er bekreftet i sykehjemmet, samt åpnet for at    ansatte da kan vurdere å bruke munnbind/visir ved nær kontakt med beboere uten kjent eksponering mens smittesituasjonen kartlegges.

I tillegg er flere lenker lagt inn, og noen språklige endringer gjennomført.

12. juni 2020

Kapittel Endret/nytt

Idrett og trening

Endet tittel på artikkel fra "Idrett, trening og organiserte fritidsaktiviteter" til "Idrett og trening". Endret avsnittsoverskrift fra "Arrangementer for 50 personer" til "Arrangementer for inntil 200 personer". 

Lagt til at barn og unge under 20 år kan unntas avstandsanbefalinger i avsnittet "Maks 20 i treningsgrupper". 

Satt inn nytt avsnitt og treningssentre. Disse kan holde åpent fra og med 15.05.2020. Avsnittet omhandler smittevernråd og lenke til bransjeveileder. 

Fjernet avsnittet "Organiserte fritidsaktiviteter".

Lagt til at avstandsbegrensning ikke gjelder barn og unge under 20 år i avsnittet "Livredningskurs."

Råd og informasjon for barn og ungdom

Fjernet "av lengre varighet" i avsnittsoverskriften "Arrangementer og sommeraktiviteter for barn og unge av lengre varighet." Fjernet avsnittsoverskriften "Transport". Endret "treningsområdet" til "aktivitetsområdet" i 4. avsnitt under avsnittsoverskriften "Organiserte fritidsaktiviteter."

Arrangementer, samlinger og sommeraktiviteter

Lagt til at det fra og med 15. juni 2020 er tillatt med arrangementer på offentlig sted for inntil 200 personer, hvilke arrangementer dette gjelder for og hvilke grupper som kan unntas fra avstandskravet ved et arrangement dersom det er nødvendig for at aktiviteten skal kunne utøves normalt.

Lagt til at det ikke vil bli åpnet for arrangementer over 500 før tidligst 1. september 2020. 

Fjernet avsnittene "Arrangementer og sommeraktiviteter for barn og unge av lengre varighet", "Planlegging og risikovurdering" og "Organisering".

Råd til reiselivsbransjen om reiser og ferieaktiviteter i Norge

Lagt til råd for badeland, publikumsbad, spa og hotellbasseng ved åpning av slike tilbud 15.06.20.
Avstand, karantene og isolering Lagt til "Fra 15. juni vil det ikke lenger være et krav om 10 dagers karantene ved adkomst til Norge etter besøk i områder i Norden med lav smitteforekomst" i avsnittet "Innreisekarantene."
Personlig beskyttelsesutstyr Lenke til tabellene i pdf-format fjernet, pga pdf-ene var ikke oppdatert.
Smittevernråd for ferie og reiser Det er tatt inn at man etter 15. juni tillates å krysse grensene inn til Norge uten innreisekarantene etter reise i områder i Norden som er vurdert å ha lav smitteforekomst. Kart og tabell med oversikt over hvilke områder i Norden som er unntatt innreisekarantene, oppdateres hver 14. dag. Kriterier for vurdering av hvilke områder i Norden som kan unntas innreisekarantene.
   

11. juni 2020

Kapittel Endret/nytt
Håndhygiene, hostehygiene, munnbind, rengjøring

Nytt avsnitt om hvordan man tørke hendene.

Testkriterier

Nytt flytskjema for tolkning av resultater.

10. juni 2020

Kapittel Endret/nytt
Besøk i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner Definisjon og oppfølging av nærkontakter er endret. En skiller nå mellom nærkontakt og «annen nærkontakt», og «Besøksveilederen» inkluderer nå smittevernråd for begge typer nærkontakter.
Tiltak i spesialisthelsetjenesten Oppdatert tekst i kapitlene Innledning og Besøkende og Pårørende. Lenkene i Smitteregime og beskyttelsesutstyr er blitt oppdatert. Fjernet tekst i avsnittet «I etterkant av besøk». AGP pkt 2: endret fra «åpent sug» til «bruk av åpent trakealsug». Kapittel Gruppebehandling: Endret anbefalt avstand fra 2 meter til 1 meter. Etter lokal vurdering kan 2 meter fortsatt brukes. Lagt til et nytt kapittel om Kurs og møter i spesialisthelsetjenesten. Oppdatert teksten i Kontaktsporing og oppfølging i sykehus av nærkontakter

8. juni 2020

Kapittel  Endret/nytt
Oppfølging av nærkontakter, karantene og hjemmeisolering Fjernet "etter nærkontakt" i avsnittsoverskrift "Unntak fra karanteneplikten etter nærkontakt".

Til deg som er nærkontakt, men ikke må i karantene ("annen nærkontakt"). Informasjonsark på ulike språk

Ny artikkel

Råd og informasjon for gravide og ammende

 

5. juni 2020

Kapittel  Endret/nytt
Oppfølging av nærkontakter, karantene og hjemmeisolering Flyttet avsnittet om andre nærkontakter helt til slutt i artikkelen. Fjernet innhold under "Unntak fra karanteneplikten etter nærkontakt". Feil i figuren rettet, eksempel 2D.
Barn og ungdom Presisert at 1 meter-regel ikke lenger gjelder for barn i alle sammenhenger.
Avstand, karantene og isolering Figuren om avstand, karantene og isolering oppdatert.
Testkriterier Lagt inn nytt flytskjema for testing.

4. juni 2020

Kapittel  Endret/nytt
Oppfølging av nærkontakter, karantene og hjemmeisolering

Lagt inn eksempler av nærkontakter under "oppfølging av nærkontakter." Lagt inn setning om testing under "Oppfølging av «andre nærkontakter» som ikke er i karantene"

Kapitlet er omstrukturert noe, lagt inn figur med eksempler på varighet av karantene og hjemmeisolering, presiseringer rundt oppfølging av andre nærkontakter og rundt unntak fra karanteneplikten.

Avstand, karantene og isolering Råd til alle i befolkningen: Lagt inn mer informasjon om hva "dine nærmeste" betyr og om en meter avstand. Lagt inn eksempler på hvordan man bør holde avstand. 
Spørsmål og svar om koronavirus Lydfilm på arabisk, somali og tigranji
Barnehager, skoler og skolefritidsordning Lagt inn nytt avsnitt om avslutninger og andre tilstelninger i skole og barnehage.
Risikogrupper og deres pårørende Endret grense KMI fra 35 til 30 i.h.t. hurtigoppsummering andre oppdatering. Ellers er det kun mindre språklige endringer.
Idrett og organiserte fritidsaktiviteter Endret setning under Arrangementer for 50 personer til "Det er åpnet for arrangementer på inntil 50 personer med avstand på minst 1 meter. Kamper, cuper og stevner regner som arrangementer, men ikke ordinære treninger."
Besøk i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner Endring mht. oversikt over hvem som besøker institusjonen, og hvilket beskyttelsesutstyr ansatte skal bruke når personer med luftveissymptomer eller i hjemmekarantene unntaksvis kommer på besøk.

3. juni 2020

Kapittel  Endret/nytt
Smittevernråd for ferie og reiser Oppdatert avsnittet "Karantene for personer som ankommer Norge fra utlandet" med flere land som er unntatt fra karantene: Danmark, Island, Færøyene, Grønland og Åland unntatt fra karantene når de reiser til og fra arbeid. Unntaket fra karanteneplikt gjelder ikke for personer som er på gjennomreise fra land som ikke er nevnt her. 

Råd og informasjon til risikogrupper og deres pårørende

Oppdatert lenke under avsnittet "Arbeidstakere i risikogrupper". Ingen endring i innholdet.
Oppfølging av nærkontakter, karantene og hjemmeisolering - råd til helsepersonell «Nærkontakter» inndelt i «husstandsmedlemmer og tilsvarende nære» og «andre», og oppfølging av disse skissert. Endring i rekkefølge ( isolering satt først), språklige endringer og flere lenker til andre sider.   
Testkriterier Lagt inn at nærkontakter som ikke skal i karantene skal testes.

2. juni 2020

Kapittel  Endret/nytt
Avstand, karantene og isolering

Oppdatert med ny figur om avstand, nye råd og regler for ulike nærkontakter samt språklige endringer. 

Definisjoner av tilfelle og nærkontakt

Lagt til tap av smak- og luktesans som symptom i tråd med endringer i ECDC's nye kasusdefinisjon. Lagt inn flere eksempler på "husstandsmedlem eller tilsvarende nær kontakt". Endret fra "øvrige nærkontakter" til "andre nærkontakter". Språklige endringer. 

Mai 2020

31. mai 2020

Kapittel  Endret/nytt
Testkriterier Satt inn at testing kan være alternativ til karantene. Tydeliggjort tolkning av uventede prøvesvar, og flyttet dette opp.

29.mai 2020

Kapittel  Endret/nytt
Barnehager, skoler og skolefritidsordning Lagt inn informasjon om at rådene er oppdatert og strukturert etter trafikklysmodell, med lenke til Utdanningsdirektoratet. Tekst om håndvask tatt ut, det er i stedet lagt inn lenke til  kapittel om hånd- og hostehygiene.
Idrett og organiserte fritidsaktiviteter Lagt til "Det skilles mellom voksne og barn/ungdom når det gjelder kontaktreduserende tiltak. Med barn/ungdom menes personer til og med 19 år." i avsnittet "Idrett".
Spesialisthelsetjenesten Oppdatert med nye anbefalinger for besøkende og pårørende, inkludert mer detaljerte råd for besøk i føde-/barsel og intensivavdelinger. 
Smittevernråd for ferie og reiser Lagt inn lenk til pressemelding fra regneringen.no om nye reiseråd for reiser til og fra Danmark fra 15. juni.
Avstand, karantene og isolering Lagt inn lenk til pressemelding fra regjeringen.no om nye reiseråd for reiser til og fra Danmark fra 15. juni.
Serologi og hurtigtester Det er lagt til et avsnitt om at «påvisning av antistoffer ikke sikkert dokumenterer gjennomgått infeksjon». Avsnitt om Hurtigtester som påviser sars-CoV-2 RNA er fjernet. Dette ligger under molekylær diagnostikk. I tillegg til dette er det blitt gjort språklige endringer for å tydeliggjøre rådene.

28.mai 2020

Kapittel  Endret/nytt
Råd til reiselivsbransjen

Lagt til at fornøyelsesparker inkluderer store familieparker, omreisende tivoli og mindre innendørs lekeland og at parkansvarlig bør gjennomføre en risikovurdering før gjenåpning besluttes, samt at det er viktig å iverksette nødvendige tiltak tilpasset hver enkelt aktivitet. Det er også presisert at krav til smittevernfaglig forsvarlig drift kan innebære at enkelte aktiviteter/utstyr ikke kan benyttes, fordi det ikke vil være mulig å ivareta god nok hygiene og det er gitt råd om konkrete tiltak for å begrense trengsel.

Idrett og organiserte fritidsaktiviteter Ny artikkel.
Arrangementer. samlinger og sommeraktiviteter Fjernet "fornøyelsesparker" i avsnittet "Arrangementer med flere enn 500 personer".
Avstand, karantene og isolering Lagt inn lenk til regjeringen.no om nye karanteneregler fom 1. juni.
Smittevernrådd for ferie og reiser Lagt inn lenk til regjeringen.no om nye karanteneregler fom 1. juni.
Hjemmekarantene og hjemmeisolering Lagt inn lenk til regjeringen.no om nye karanteneregler fom 1. juni.
Arbeidsplasser Lagt inn lenk til regjeringen.no om nye karanteneregler fom 1. juni.

27. mai 2020

Kapittel  Endret/nytt
Rehabiliteringsinstitusjoner Oppdatert besøksråd.
Helse- og omsorgstjenester i hjemmet og tilrettelagte boliger Oppdatert besøksråd.
Sykehjem og andre heldøgnsplasser Oppdatert besøksråd.

26. mai 2020

Kapittel  Endret/nytt
Testkriterier Lagt prioriteringsliste i tekstboks, samt tydeliggjort budskap om at alle med symptomer skal testes så lenge det er testkapasitet til det.
Tannhelsetjenesten Det er spesifisert hvilket beskyttelsesutstyr tannhelsepersonell bør benytte, og færre begrensinger med hensyn til aerosolgenererende prosedyrer, ved behandling av pasienter som ikke er mistenkt, sannsynlig eller bekreftet med covid-19.
Spesialisthelsetjenesten Ny tekst: "Dette omfatter også spesialavdelinger som fødebarsel" i kap. Pårørende og besøkende.

25. mai 2020

Kapittel  Endret/nytt
Testkriterier Lagt til en setning i ingressen om at det i enkelte situasjoner kan være aktuelt å teste asymptomatiske, samt et punkt nr 8 under prioriterte indikasjoner for testing; "Enkelte grupper av asymptomatiske, se under"
Sykehjem og andre heldøgnsplasser Tydeliggjøring av råd rundt testing av nye beboere.

22. mai 2020

Kapittel Endret/nytt
Testkriterier Artikkelen er omarbeidet, og det er lagt til figurer og tekst om tolking av prøvesvar.
Molekylær diagnostikk Ny artikkel om RT-PCR-test.

20. mai 2020

Kapittel Endret/nytt
Barnehager, skoler og skolefritidsordning Revidert råd om håndvask (tatt inn håndvask før mat), og styrket råd for tørr og sår hud. Lagt inn illustrasjon om håndvask.
Helsepersonell som selv er i risikogruppe for alvorlig forløp av covid-19 Presisert av at FHIs risikovurdering for alvorlig forløp av covid-19 gjelder på gruppenivå, ikke for enkeltindivider. Fjernet teksten om tre ulike nivåer smittevernregimer i helsetjenesten. Endret anbefaling om bruk av PPE til helsepersonell som selv er i risikogruppe ved pasientkontakt med pasienter med mistenkt eller påvist covid-19; fra dråpesmitteregime til: «kirurgisk munnbind (type II eller IIR), øyebeskyttelse (beskyttelsesbriller eller visir) og hansker. Bruk av forkle eller frakk kan vurderes». Ny tekst til slutt i kapittelet om at ved pågående økt smittespredning i en kommune eller en region, kan kommuneoverlegen i samarbeid med FHI, vurdere å anbefale helsepersonell som selv er i risikogruppe for alvorlig forløp av covid-19 og jobber pasientnært, å benytte kirurgisk munnbind og øyebeskyttelse (beskyttelsesbriller eller visir) ved all pasientkontakt som skjer med avstand < 1 meter.

19. mai 2020

Kapittel Endret/nytt
Risikogrupper og deres pårørende Under  avsnittet "Grupper med lett økt risiko" endret "alder over 65 år (og særlig fra 70 år)" til "alder mellom 65 og 80 år (og særlig fra 70 år)".
Rengjøring og desinfeksjon Lagt inn punkt under "Generelle anbefalinger for rengjøring av felles lokaler" om personer som utvikler symptomer på covid-19.
Hjemmekarantene og hjemmeisolering Lagt inn nytt avsnitt under overskriften "Unntak fra karanteneplikten"
Håndhygiene, hostehygiene, munnbind, rengjøring Oppdatert avsnittet om klesvask og rengjøring

18. mai 2020

Kapittel Endret/nytt
Risikogrupper og deres pårørende Lagt inn ordet "noen" i setningen under avsnitt om diabetes "I noen studier der det er justert for alder og andre risikofaktorer, har pasienter med diabetes høyere risiko for alvorlig forløp av covid-19."
Råd til arbeidsplasser Oppdatert tekst i forbindelse med publisering av Veileder for hjemmekontor. Lagt inn forslag til når hjemmekontor bør vurderes, og tabellverktøy som støtte for å gjøre vurderinger.
Rehabiliteringsinstitusjoner Ny artikkel

16. mai 2020

Kapittel Endret/nytt
Rengjøring og desinfeksjon for sektorer utenfor helsetjenesten Artikkelen er omarbeidet, og det er lagt inn tabell med oversikt over forslag til rengjøring.
Litt, mye eller helt avstand Informasjon på flere språk Informasjonsarket "Litt, mye eller helt avstand" publisert i oppdatert versjon
Personlig beskyttelsesutstyr ved en mangelsituasjon, Artikkelen er omarbeidet slik at den bare omhandler beskyttelsesutstyr i en mangelsituasjon. Se annen artikkel om generelle råd for bruk av beskyttelsesutstyr.
Personlig beskyttelsesutstyr Artikkelen opprettet. Innhold overført fra artikkel om bruk av personlig beskyttelsesutstyr i mangelsituasjon.

15. mai 2020

Kapittel Endret/nytt

Smittevernråd for ferie og reise

Endret punkt 3 i avsnittet "Innenlandsreiser" fra "Redusert kontakt mellom personer, og hold minst 1 meter avstand til de du ikke bor med" til "Redusert kontakt mellom personer, og hold minst 1 meter avstand til andre enn dine nærmeste" 

Råd til reiselivsbransjen om reiser og ferieaktiviteter i Norge

 

Nyopprettet artikkel.

Smittevernråd for ferie og reise

I lys av en forbedret smittesituasjon er det generelle rådet om å redusere ferie- og fritidsreiser i Norge nå lettet på. Ferie- og fritidsreiser i Norge kan nå foretas så sant du reiser på en måte så du unngår å spre smitte. 

Endret layout.

Risikogrupper og deres pårørende Revidert tekst i forbindelse med endret definisjon av risikogrupper.
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten Lagt inn at rådene om hjemmebesøk også gjelder for jordmødre.  
Barn og ungdom Nytt avsnitt om organisert aktivitet på fritiden lagt til. Lagt til lenke til nytt avsnitt i Arrangementer, samlinger og sommeraktiviteter som beskriver smittevernråd i forbindelse med overnatting eller arrangementer av lengre varighet, for eksempel sommerskoler, sommerleir, treningsleir og leirskole.
Arrangementer, samlinger og sommeraktiviteter Endret overskrift til Arrangementer, samlinger og sommeraktiviteter. Lagt til avsnittet Arrangementer og sommeraktiviteter for barn og unge av lengre varighet som beskriver smittevernråd i forbindelse med overnatting eller arrangementer av lengre varighet, for eksempel sommerskoler, sommerleir, treningsleir og leirskole. Omgjort risikovurderingstabeller til vedlegg som kan lastes ned.
Spesialisthelsetjenesten Endret avstand fra 1-2 meter til «1 meter». Endret skrivemåte fra SARS-CoV-2 til sars-CoV-2. Lagt til «personlig» foran beskyttelsesutstyr. Ny tekst i Pårørende og besøkende; det er åpnet opp for besøk i sykehus. Råd til besøkende til pasienter med vs. uten covid-19. Nytt avsnitt om Gruppebehandling. Endret «høyrisikoeksponering» til «risikoeksponering».

14. mai 2020

Kapittel Endret/nytt
Frisører mv med en-til-en-kontakt Lagt inn presiseringer for kjøreskoler. 

13. mai 2020

Kapittel Endret/nytt
Hjemmekarantene og hjemmeisolering Lagt inn informasjon om bakgrunn for endringer i bruk av karantene fra 7. mai 2020.
Sykehjem og andre heldøgnsplasser Rådene inkluderer nå en anbefaling om å opprette smittevernteam i kommunen, som skal sikre at ledere og ansatte i sykehjem får nødvendig opplæring i smittevern. Det anbefales også å utpeke en smittevernkontakt i det enkelte sykehjem og oppgavene vedkommende bør ivareta er beskrevet. Det oppfordres videre til å være oppmerksom på symptomer på covid-19, som hos eldre og skrøpelige ofte kan være atypiske, for å identifisere tilfeller raskt og dermed begrense smittespredning. I tillegg er det utarbeidet råd om tiltak som bør iverksettes når første tilfelle av covid-19 bekreftes i sykehjemmet.

12. mai 2020

Kapittel Endret/nytt
Frisører mv med en-til-en-kontakt Informasjon om kursprøve lagt inn på nytt. Blir liggende til 1. juni. 
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten Ny artikkel
Serologi og hurtigtester

Ny tekst om immunitet, antistoffer og generelt om antistoffundersøkelser, ny tekst som angir bruksområder for serologiske laboratorieanalyser og ny tekst som beskriver besvarelse av resultater og rapportering av serologiske analyser til MSIS laboratoriedatabase. Endret organisering av dokumentet og språklige endringer.  

Fastleger og legevakt

Avsnittet om renhold, desinfeksjon og avfallshåndtering er oppdatert:Setning med produktnavn på desinfeksjonsmidler er byttet ut med setning med generiske navn.

11. mai 2020

Kapittel Endret/nytt

Rengjøring og desinfeksjon 

Bruk av engangshansker for kunder og ansatte

Justert tekst i innledende avsnitt, "2 meter fjernet" .
Frisører mv med en-til-en-kontakt Paragraf 15 i Covid-15-forskriften er endret slik at den også omfatter kjøreskoler. Kjøreskoler er lagt inn i teksten som eksempel på virksomheter.
Arrangementer og samlinger Lenke til ny veileder for idrett lagt inn. Denne er publisert hos Helsedirektoratet. 

8. mai 2020

Kapittel Endret/nytt
Barnehager, skoler og skolefritidsordning

Gjennomgang og revisjon av teksten.

Råd og informasjon for barn og ungdom

Revisjon og oppdatering av hele teksten. Nytt avsnitt om barnebursdager lagt til. Smittevernråd for barnehager, skoler og skolefritidsordninger er flyttet til artikkelen for barnehager, skoler og skolefritidsordninger. 

Kontaktsporing og oppfølging av kontakter til personer med nytt koronavirus (coronavirus)

Lagt til avsnitt om appen Smittestopp

Hjemmekarantene og isolasjon - informasjonsark og videoer på ulike språk

Oppdatert brosjyrene i henhold til nye retningslinjer på karantenetid

Koronaveilederen

Gjort endringer på flere sider for å sikre at innholdet er oppdatert og samsvarer med nye forskrifter rundt karantenetiden, som er redusert fra 14 til 10 dager. Samt endret tid knyttet til nærkontakt og smittesporing fra 24 til 48 timer.

Arrangementer og samlinger

Teksten oppdatert i henhold til nye vedtak om arrangementer, idrett mv.

7. mai 2020

Testkriterier

Endret ingress for tydeliggjøring av siste endring da kategori 7 kom med.

6. mai 2020

Kapittel Endret/nytt
Sykehjem og andre heldøgnsplasser Lagt inn nye smittevernråd for besøk i sykehjem og andre heldøgnsplasser.

5. mai 2020

Kapittel Endret/nytt
Reise og smittevern Oppdatert tekst om innenlands fritidsreiser i henhold til gjeldende råd fra 21. april og inntil videre.
Arbeidsplasser Artikkelen en omarbeidet med flere råd til arbeidsplasser. Det er gitt mer detaljerte råd om bruk av hjemmekontor og fleksibel arbeidstid. Satt inn henvisning til artikkelen Mal for smittevernveileder – bransjestandard. Råd til universiteter og høyskoler er tatt ut av artikkelen. 
Avstand, karantene og isolering  Setningen "Som hovedregel skal hjemmekarantene vare i 14 dager etter siste kontakt med pasienten som har fått viruset." er endret til: Som hovedregel skal hjemmekarantene vare i 14 dager."
Prøvetaking Endret tekst: Praktisk prøvetaking av barn. Oppdatert med illustrasjoner over gjennomføring av prøvetaking. Oppdatering oversikt over laboratorier som tester for SARS-CoV-2. I tillegg til dette er det blitt gjort språklige endringer for å tydeliggjøre rådene. Utarbeidet av lab-utbruddsgruppa.

Smittevern i kollektivtransport (buss, tog, trikk mv.)

Nytt kapittel

4.mai 2020

Kapittel Endret/nytt

Koronavirus-modellering ved FHI

I rapporten som er publisert 4. mai 2020, er det innført et nytt reproduksjonstall (Reff2) for perioden 20. april 2020 og fram til 3. mai 2020. Detaljer om Reff to er beskrevet i avsnittene "Kalibrering" og "Usikkerhet".

Testkriterier Fjernet setning "Dette er begrunnelsen for at man ikke kan bruke et negativt testresultat til å avslutte karantene" fra "Hvorfor anbefales ikke testing av personer uten symptomer".
Hvis du mistenker at du er syk med koronaviruset (covid-19) Forkortet første avsnitt om "Når du har akutt luftsveisinfeksjon".
Helsepersonell som selv kan ha økt risiko for alvorlig forløp av covid-19 Nytt kapittel.
Arrangementer og samlinger Vi har oppdatert i henhold til helsedirektoratets gjeldende anbefalinger publisert 30. april, og lenket til veileder «Smittevern for musikkøvelser». Informasjon basert på tidligere vedtak fra Helsedirektoratet om forbud om arrangementer er tatt ut. Tekst og tabeller for risikovurdering av større arrangementer er tatt ut.

1.mai 2020

Kapittel Endret/nytt
Testkriterier

Oppdatert tekst i avsnittet "Hvorfor anbefales ikke testing av personer uten symptomer?"

   

April 2020

30. april 2020

Kapittel Endret/nytt
Råd og informasjon for barn og ungdom Lagt til punkt om lek og samvær for barn som er tilbake i barnehage, skole eller skolefritidsordning. 
Testkriterier Fjernet avsnittet "Om teststrategi og testing av andre personer med akutt luftveisinfeksjon"
Hvis du mistenker at du er syk med koronaviruset Hele teksten er endret i forhold til endret nasjonal strategi for testing og med oppdatert informasjon om symptombilde.
Fastleger og legevakt - smittevern mot covid-19 Oppdatert kapittel om personlig beskyttelsesutstyr, og lagt til nytt avsnitt om aerosolgenererende prosedyrer.
Rengjøring og desinfeksjon Oppdatering og presisering av hele teksten.
Hjemmekarantene og hjemmeisolering Forklaring på sannsynlig covid-19-tilfelle lagt inn under avsnittet "Varighet av hjemmekarantene".

Personlig beskyttelsesutstyr

Vi har tydeliggjort at råd om beskyttelsesutstyr på de andre sidene i koronaveilederen er kunnskapsbaserte, men at vi på denne siden gir råd som er utarbeidet med tanke på en mangelsituasjon av beskyttelsesutstyr.

29. april 2020

Kapittel Endret/nytt
Opphevelse av isolasjon Uthevet tekst lagt til i punktet "det foreligger to negative RT-PCR testresultater for SARS-CoV-2 med minimum 24 timers mellomrom etter symptomfrihet." og i overskriften "Asymptomatiske som har testet positivt, kan avslutte hjemmeisoleringen når" 
Luftfart Endret "skal" til "bør" i setning under syke personer skal holde seg hjemme. Lagt til et punkt i sjekklisten Tiltak under flyreise, under Sitteplasser i flyet, og i sjekklisten Tiltak på flyplasser, under Venteområder: Unngå aviser, magasiner, puter, tepper og annet materiell som deles av passasjerer.
Testkriterier Teksten oppdatert i forbindelse med at en ny gruppe lagt til i prioriteringslista for testkriterier (punkt 7 - alle andre med mistenkt covid-19). Oppdaterte flytskjemaer. Kl 16.00. 
Prøvetaking Fjernet beredskapslaboratoriet ved FHI fra listen over laboratorier som tester for SARS-CoV-2

28.april 2020

Kapittel Endret/nytt
Luftfart nytt kapittel
Mal for smittevernveileder - bransjestandard nytt kapittel

27. april 2020

Kapittel Endret/nytt
Viruset, smittemåtar og sjukdom

Oppdatert avsnitt om stenging av svømmehaller, badeland og liknende.

Tiltak i spesialisthelsetjenesten Under avsnittet "Stell og transport av døde": Lagt til setningen "Etter stell av den døde merkes lik/morspose med «dråpesmitte», slik at begravelsesbyrå kan ta sine forholdsregler." Lagt inn lenke til Lovdatas forskrift om transport og håndtering av lik.

26. april 2020

Kapittel Endret/nytt
Frisører mv med en-til-en-kontakt Lagt inn setningen "Ansatte skal og holde 1 meter avstand til andre ansattes kunder." som var falt ut i første punkt under "Tiltak for å ivareta avstand mellom personer"

25. april 2020

Kapittel Endret/nytt
Opphevelse av isolasjon Lagt inn setning som utdyper hva et negativt testresultat kan bety. Lagt til avsnitt med utdyping av hva positiv PCR-test kan bety.
Arrangementer og samlinger Lagt inn avsnitt om at Helsedirektoratet fraråder store arrangementer sommeren 2020. 

24. april 2020

Kapittel Endret/nytt
Serologi og hurtigtester Lagt til utfyllende tekst om validering av tester. Lagt til tekst som beskriver mulige bruksområder og forbehold ved positivt og negativt resultat.
Hjemmekarantene og hjemmeisolering

I avsnitt om eksempel på ansatte som kan være aktuelle for arbeid i karanteneperioden er følgende punkt lagt til: Ansatte som allerede har gjennomgått covid-19, påvist ved anbefalt laboratoriemetode.

23. april

Kapittel Endret/nytt

Drift i virksomheter med én-til-én-kontakt som frisører, kroppspleie mv.

Ny artikkel

22. april 2020

Kapittel Endret/nytt

Smittefarlig avfall

Teksten er kortet ned og oppdatert. Endret tittel. (Endringene utført 22.-23. april)
Helsetjenester med en-til-en-kontakt Ny artikkel, rettet mot fysioterapeuter, kiropraktorer og flere andre yrkesgrupper.

21. april 2020

Kapittel Endret/nytt
Barn og ungdom Lagt inn setning om av VG2 og VG3 på yrkesfag åpner 27.4.20
Fastleger og legevakt Lagt inn to lenker i første avsnitt, samt en setning om pasienter som ikke er mistenkt, sannsynlig eller bekreftet tilfelle, eller nærkontakt. 
Risikogrupper og deres pårørende Endret punkt under råd til risikogrupper til "Personer over 65 år rådes til å holde avstand til personer utenfor husholdningen, deriblant barn. Dette kan også gjelder de som er under 65 år og har kronisk underliggende sykdom. Personer som er under 65 år og er friske, har ikke samme risiko, og kan omgås andre innenfor anbefalingene som er gitt. Ny kunnskap viser at barn blir sjeldnere syke og får lite symptomer. Det er først og fremst personer som får symptomer som er smittsomme."
Håndhygiene, hostehygiene, munnbind, rengjøring Oppdatert informasjon om bruk av ikke-medisinske ansiktsmasker og oppdatering av kunnskapsgrunnlag.
Testkriterier Lagt inn merknad til punkt 6: ****Bør fortrinnsvis se an symptomene hjemme i 2 døgn før test vurderes. 

20. april 2020

Kapittel Endret/nytt
Testkriterier Endret avsnittet om prioriterte indikasjoner for testing av covid-19. Tilføyet et nytt punkt 6 til prioritert liste: Ansatt, barn eller elev i gjenåpnet barnehage, skole eller skolefritidsordning.
Begravelsesbyråer og gravferdsetater Endret avsnittet om visning av døde
Råd og informasjon til risikogrupper Endret struktur i avsnittet Arbeidstakere i risikogrupper, intet nytt innhold
Tannhelsetjenesten Siden er oppdatert med råd tilpasset normal drift. Det er også lagt inn egne råd til tannteknikere. I tillegg til ulike oppdateringer, for å sikre at råd harmoniserer med andre råd i veilederen.

18. april 2020

Kapittel Endret/nytt
Barn og ungdom Oppdatert med revidert tekst.

17. april 2020

Kapittel Endret/nytt
Fastleger og legevakt Endret avsnittene om smittevernråd, renhold, håndtering av pasienter med mistenkt covid-19 smitte.
Sykehjem og andre heldøgnsplasser Endret avsnittene om generelle smittevernråd, organisering, renhold og unntak fra besøksforbud.
Helse- og omsorgstjenesten og tilrettelagte boliger Endret avsnittene om generelle smittevernråd, råd ved besøk og renhold.
Opphevelse av isolasjon

Lagt på referanser.

Tid før avisolering for alvorlig immunsupprimerte i hjemmeisolering er spesifisert til 14 døgn

Spesialisthelsetjenesten Følgende er nytt: innledende ny tekst om vanlig drift av spesialisthelsetjenesten under covid-19-epidemien. Aerosolgenererende prosedyrer: presisering om at anbefalinger gjelder pasienter med påvist eller mistenkt covid-19; presisering av åpent sug ved bronkoskopi og ØNH-prosedyrer, inklusjon av HLR som AGP og en tekst om retten til akutt helsehjelp vs. smittevernhensyn; tydeliggjøring av forskjell mellom HFNO vs. ordinær O2-tilførsel; samt oppdatering av kunnskapsgrunnlaget. Ventilatorbehandling: redigert teksten om filter. Stell og transport av døde: presisert at avdelingen skal tilrettelegge for at pårørende kan ta farvel med den døde på avdelingen.
Testkriterier Punkt 4 er utvidet i samsvar med kapittel om risikogrupper, slik at de med alder over 65, samt voksne med alvorlig underliggende sykdom prioriteres for testing. 

16. april 2020

Kapittel Endret/nytt

Fastleger og legevakt

Hjemmekarantene og hjemmeisolering

Endret ordlyd i avsnitt om hjemmeisolering for å tydeliggjøre.
Kontaktsporing og oppfølging Endret ordlyd fra "kan smitte ett til to døgn før symptomdebut" til "rett før symptomdebut"
Rengjøring og desinfeksjon ved covid-19 til sektorer utenfor helsetjenesten Oppdatert artikkelen med fremgangsmåte mv.

15. april 2020

Kapittel Endret/nytt
Avstand, karantene og isolering Endret siste punkt under om isolering til "Isoleringen varer til 3 døgn etter at du er helt frisk og minst 8 dager etter at du ble syk."
Hjemmekarantene og hjemmeisolering Endret setning under bakgrunn for tiltakene til "Dersom man er i hjemmekarantene fordi noen i husstanden er syke med covid-19, varer hjemmekarantenen i minst 14 dager, men ikke lenger enn til den eller de som er syke er ferdig med sin tid i isolering."
Skoler, skolefritidsording og barnehager Artikkelen oppdatert før planlagt gjenåpning av barnehager og skoler. Lagt inn henvisning til veileder for smittevern i barnehager ved covid-19 utbrudd (Utdanningsdirektoratet). Omtale av kontaktreduserende tiltak er forkortet. Disse tiltakene omtales nærmere i egen veileder (Utdanningsdirektoratet).

14. april 2020

Kapittel Endret/nytt

Beskyttelsesutstyr - utvidet bruk

"sannsynlig smittet" føyd til under risikokategori i tabell 1a og 1b og i avsnitt under tabellen om tjenester i hjemmet. 
Opphevelse av isolasjon For hjemmeisolerte er det endret tid før avisolering til 3 døgn etter symptomfrihet og minst 8 døgn etter symptomstart. 
Risikogrupper og deres pårørende I avsnittet Grupper som kan ha økt risiko for alvorlig forløp av covid-19 er alder, hjerte/karsykdom og diabetes tydeliggjort som grupper med økt risiko. Øvrige mulige risikofaktorer er listet for seg. Røyking er her tatt ut som risikofaktor. Under avsnittet I avsnittet Råd til personer i risikogrupper er det lagt inn vurderingspunkter for mulige tiltak rundt risikogrupper i yrkessammenheng. 

13. april 2020

Kapittel Endret/nytt
Fastleger og legevakt Lagt til sannsynlig tilfelle av covid-19.
Spesialisthelsetjenesten Begrepet høyrisikoeksponering fjernet fra avsnittet om kontaktsporing.

Sykehjem og andre heldøgnsplasser

I avsnittet "Råd om nærkontakter" - "Ved symptomer på akutt luftveisinfeksjon": er "sannsynlig tilfelle" føyd til. 

I avsnittet om råd om beboere med symptomer på akutt luftveisinfeksjon uten kjent smitte med SARS-CoV-2: Ordene "i karantene" fjernet fra kulepunktet "Beboeren bør plasseres i karantene på enerom med eget bad og toalett". 

I avsnittet om kontaktsporing og oppfølging av nærkontakter: Ordet "høyrisikoeksponering" endret til "eksponering".

Helse- og omsorgstjenester i hjemmet og tilrettelagte boliger

 

I avsnittet "opphevelse av isolasjon" er følgende strøket: "7 dager etter symptomfrihet. Retesting anbefales ikke"
Kontaktsporing og oppfølging Tekst om kontaktsporing redigert. Presisert at covid-19 er mest smittsom tidlig i forløpet. Lagt inn prioritering ved god og begrenset kapasitet. Fjernet at FHI bistår i kontaktsporing.

Hjemmekarantene og hjemmeisolering - råd til helsepersonell

Begrepet "sannsynlig tilfelle" innarbeidet i teksten.
Definisjoner av tilfeller og nærkontakter

Ny definisjon for «sannsynlig covid-19» er innført. Dette medfører endring i definisjon av nærkontakt og dermed i karanteneråd for ulike typer nærkontakter.  
Tittelen endret (fra "Definisjon av nærkontakter...") og innholdet er redigert og utvidet slik at den definerer flere ulike tilfeller i tillegg til ulike typer nære kontakter.

Testkriterier

"eller vurdert av lege som mistenkt tilfelle" er lagt inn under testkriterier.

11. april 2020

Kapittel Endret/nytt
Fastleger og legevakt Fjernet setningen "Avfall med luftveissekret eller andre kroppsvæsker lukkes godt og kastets i dobbelt pose som restavfall." under avsnitt om Renhold
Sykehjem Vi har oppdatert råd for kohortisolering i sykehjem og gitt smittevernråd for de situasjoner der besøk vurderes nødvendig å gjennomføre. Videre er det gjort en del språklige endinger, samt oppdatert råd ift råd ellers i koronaveilederen.
Testkriterier Lagt inn setning "Ved negativt testresultat og fortsatt klinisk sterk mistanke om Covid-19, kan retesting vurderes." nederst i kapitlet om prioriterte indikasjoner for testing.

10. april 2020

Kapittel Endret/nytt
Opphevelse av isolasjon Oppdatert anbefalinger om avisolering

9. april 2020

Kapittel Endret/nytt
Hvis du mistenker at du er syk med koronaviruset (covid-19) Lagt inn setning "Også andre symptomer kan forekomme (se Viruset, smittemåtar og sjukdom)" tilslutt i første avsnitt. Endret tekst fra "Slapphet, hodepine eller muskelverk er alene ikke tilstrekkelig til å mistenke akutt luftveisinfeksjon i denne sammenheng" til "..mistenke covid-19 i denne sammenheng".

8. april 2020

Kapittel Endret/nytt
Fastleger og legevakt Vi har lagt inn at alt helsepersonell skal ha fått opplæring i korrekt bruk av beskyttelsesutstyr. Ellers er det gjort oppdateringer slik at råd er forenelig med råd på andre sider i veilederen, samt språklige presiseringer.
Spesialisthelsetjenesten Følgende er nytt: hjerte-lungeredning, kort tekst om kirurgiske prosedyrer som ikke involverer luftveier, bruk av PPE i intensivavdelinger, og pasientbundet beskyttelsesutstyr i kohortisolat. Nytt avsnitt "Kunnskapsgrunnlag for aerosolgenererende prosedyrer (AGP) relatert til pasienter med påvist eller mistenkt covid-19". 
Helse- og omsorgstjenester i hjemmet og tilrettelagte boliger Målgruppen for dokumentet er blitt tydeligere definert, samt organisering i team. Opplæring i bruk av beskyttelsesutstyr er også beskrevet. Det er gjort oppdateringer slik at råd er i tråd med andre råd i koronaveilederen, samt språklige presiseringer.

7. april 2020

Kapittel Endret/nytt
Informasjons- og undervisningsmateriell for helsetjenesten Lagt inn lenke til undervisningsfilmer for primærhelsetjenesten om korona og covid-19.
Råd til flyplasser og andre innreisepunkter De som er bosatt i Norge får lov til å reise rett hjem med planlagt transportmiddel, hvis de er friske og unngår nær kontakt med andre til de er hjemme.
Melding og varsling Lagt inn at fra 6. april avsluttes kommunelegens varslingsplikt for covid-19 til Folkehelseinstituttet. Øvrig varsling og melding gjelder.

6. april 2020

Kapittel Endret/nytt
Opphevelse av isolasjon Under punkt 1. endret fra sykehusinnlagt til innlagt i helseinstitusjon. Lagt til at opphevelse av isolasjon kan vurderes 7 dager etter pasienten er tilbake i sin habitualtilstand.

5. april 2020

Kapittel Endret/nytt
Informasjons- og undervisningsmateriell for helsetjenesten

Endret tittel på siden og lagt til lenke til undervisningsfilmen "Smittevernråd ved covid-19 i sykehjem".

Håndhygiene, hostehygiene, munnbind, rengjøring

Endret tittel og nytt avsnitt om bruk av munnbind. 

Lagt inn presisering om at FHI ikke anbefaler bruk av munnbind til befolkningen. 

Endret "Dersom personer uten symptomer til tross for..." til "Dersom man til tross for anbefalingene velger å bruke munnbind, er følgende forhold viktig". Endringen er gjort for at rådet til befolkningen om ikke å bruke munnbind skal bli tydeligere.

Spesialisthelsetjenesten Smitteregime og beskyttelsesutstyr: ny tekst. 
Aerosolgenererende prosedyrer (AGP): redigert tekst og inkludert flere AGP.
Anbefalt beskyttelsesutstyr ved pasient med påvist eller mistenkt covid-19: endret til Åndedrettsvern (FFP3 eller FFP2).
Intensivavdelinger: nye anbefalinger om å bruke beskyttelsesutstyr som ved AGP gjennom hele arbeidsdagen.
Kohortisolering: nye tema om dedikert personell, arealets utforming, lagring/dekontaminering, tilberedning av medikamenter, mm.
Råd om unntak fra hjemmekarantene er endret til «Unntak fra hjemmekarantene for ansatte i spesialisthelsetjenesten», og teksten er vesentlig kortet ned.

4. april 2020

Kapittel Endret/nytt
Råd til flyplasser og andre innreisepunkter Teksten oppdatert og strammet inn.
   

3. april 2020

Kapittel Endret/nytt
Serologi og hurtigtester Oppdatert informasjon om serologiske analyser. Lagt til tekst med anbefaling om egen validering av hurtigtester. Lagt til tekst om at hurtigtester ikke er godkjent for selvtesting. 
Varehandel, drosje, politi, håndverkere, anleggsvirksomhet og andre sektorer Endret avsnittet om drosjer, lagt inn lenk til Helsedirektoratet
Hjemmekarantene og hjemmeisolering Oppdatert tekst
Personlig beskyttelsesutstyr Tabell 1a og 1b publisert som nedlastbar plakat i A3-format, bokmål og nynorsk.
Fakta om viruset og sjukdommen I avsnittet om symptom: endret setning om magesmerter og diare. Endring i smak- og luktesans lagt til. 
Smittefarlig avfall Ny artikkel
Helse- og omsorgstjenester for hjemmeboende Endret avsnitt "Renhold, desinfeksjon og avfallshåndtering"
Hvis du mistenker at du er syk med koronaviruset (tidligere: Råd når du eller et hustandsmedlem har akutt luftveisinfeksjon, men ikke testes for covid-19) Artikkelen er redigert, har fått ny tittel, og det er lagt inn informasjon om hvordan man kan skille mellom covid-19, forkjølelse og allergi. 
Avstand, karantene og isolering Ny artikkel, erstatter tidligere artikler om hjemmekarantene og hjemmeisolering, samt "Råd og informasjon til befolkningen"
Hygiene og renhold Artikkel opprettet

2. april 2020

Kapittel Endret/nytt
Fakta om viruset og sjukdommen Teksten publisert på nynorsk.

1. april 2020

Kapittel Endret/nytt
Råd for transport av personer med mistenkt covid-19-sykdom via pasientreiser/drosjer Ny artikkel
Arrangementer og samlinger Vi har oppdatert i henhold til helsedirektoratets gjeldende anbefalinger, og lenket til Veiledning og anbefalinger om idrettsaktivitet. Informasjon om tidligere vedtak datert fra Helsedirektoratet om at størrelsesbegrensning på arrangementer er tatt ut.
Prøvetaking - praktisk gjennomføring Ny artikkel. Innholdet har tidligere ligget i artikkelen Testkriterier for nytt koronavirus (coronavirus)
Testkriterier for nytt koronavirus (coronavirus) Innhold om prøvetaking flyttet til egen artikkel.
Råd til spesifikke sektorer Oppdaterte råd til sektorer i vann og avløpsbransjen

Mars 2020

31. mars 2020

Kapittel Endret/nytt
Brosjyrer om litt, mye eller helt avstand på flere språk 
Amharisk lagt til
Informasjon til mikrobiologiske laboratorier Oppdatert: Biosikkerhet ved arbeid med SARS-CoV-2

30. mars 2020

Kapittel Endret/nytt
Brosjyre om litt, mye eller helt avstand på ulike språk Ny artikkel
Rengjøring og desinfeksjon ved covid-19 til sektorer utenfor helsetjenesten Ny artikkel
Produksjon av beskyttelsesutstyr som skal brukes i helsetjenesten  Lenke til standarder i Standard Norge lagt inn.
Testing og diagnostikk for nytt koronavirus Lagt til Nordlandssykehuset Bodø under laboratorier som tester. Fjernet setning i avsnittet om hvilke laboratorier som tester "(uten at det er behov for bekreftelse av negative resultater ved referanselaboratoriet)"
Hjemmekarantene og hjemmeisolering Fjerner "eller ingen" fra første punkt under bakgrunn for tiltakene.
Personlig beskyttelsesutstyr Presisert når åndedrettsvern skal benyttes. 
Fakta om covid-19-utbruddet Lagt til utvidet tekst om Folkehelseinstituttets rådgivning og informasjonsinnhenting. 

28. mars 2020

Kapittel Endret/nytt
Artiklene: Tiltak i spesialisthelsetjenesten, Tiltak i primærhelsetjenesten, Sykehjem og smittevern, Helse- og omsorgstjenester I avsnitt om kontaktsporing er det satt inn lenke til materiale som kan benyttes.
Fakta om viruset og sykdommen (covid-19) Lagt lenke til sak hos Veterinærinstituttet: Ingen mistanke om at dyr er smittekilde for virussykdommen covid-19
Huskeliste når pasient eller ansatt er smittet med covid-19 Oppdatert excelark for informasjonsinnhenting og kontaktsporing lagt inn i vedleggslista.
Rutinemessig bruk av hansker for butikkansatte og kunder er ikke anbefalt Ny artikkel

27. mars 2020

Kapittel Endret/nytt
Produksjon av beskyttelsesutstyr som skal brukes i helsetjenesten  Ny artikkel
Råd og informasjon til risikogrupper Oppdatert med info fra Storbritannia (fedme som risikofaktor). Presisert noen råd til risikogruppene. Spesifisert råd til pårørende til risikogruppene. Noen språklige oppdateringer. Fjernet noen lenker som ikke er så aktuelle lengre.

26. mars 2020

Kapittel Endret/nytt
Fakta om covid-19 Oppdatert avsnittet Risikovurdering etter publikasjon av den siste vurderingen.
Råd til begravelsesbyråer og gravferdsetater for håndtering av døde med covid-19 Endret tekst om innskjerpet bruk av morspose, visning etter stell og vaskesermoni. 
Råd og informasjon til befolkningen Omdisponert teksten og lagt inn et par kulepunkter i lister i delen om "Hvordan forebygge smitte?", slik at disse speiler informasjonen på plakaten "Litt, mye eller helt avstand?". Presisert hvem som skal i hjemmekarantene og lagt inn lenker til relevante sider med mer informasjon. 

25.mars 2020

Kapittel Endret/nytt
Tiltak i spesialisthelsetjenesten Satt inn tildekking av hår under beskyttelsesutstyr. Rettet størrelsen på små aerosoler fra <5µ til <5µm. Kort avsnitt om matservering. Håndtering av døde.
Antall analyserte prøver og prøveresultater kapitlet arkivert pga resultater inngår i dags- og ukerapporter

24. mars 2020

Kapittel Endret/nytt
Råd til arbeidsplasser, herunder høyskoler og universiteter Informasjon til spesifikke sektorer er løftet ut i egen artikkel (se under)
Råd til spesifikke sektorer Ny artikkel (innhold løftet ut fra artikkelen over)
Informasjon til mikrobiologiske laboratorier

Informasjon om rapportering til referanselaboratoriet er oppdatert. Lagt inn nytt avsnitt "Biosikkerhet ved arbeid med SARS-CoV-2". Fjernet avsnitt "Laboratoriesikkerhet"

Testing og diagnostikk Ny setning lagt inn: Dersom en pasient dør med akutt luftveissykdom av ukjent årsak i helseinstitusjon, bør det gjøres post mortem test for covid-19

 

Fakta om viruset og sykdommen Hele avsnittet om symptomer og sykdom er skrevet om. Lagt til et avsnitt om basseng og bading under avsnittet om smitte fra mat, vann og dyr.
Personlig beskyttelsesutstyr Lagt inn åndedrettsvern av typen N95
Melding og varsling Redaksjonell endring
Råd og informasjon til barn og ungdom Lagt inn henvisning til rapport om barns rolle i spredning av covid-19.

23. mars 2020

Kapittel Endret/nytt
Antall analyserte prøver Oppdatert
Serologi og hurtigtester Ny artikkel. Avsnitt om samme tema fjernet i artikkel om laboratorietester.
Fakta om covid-19-utbruddet Avsnitt flyttet til denne artikkelen, fra Fakta om koronaviruset

Råd for gravide og ammende

Råd for barn og unge

Dette var tidligere en artikkel som nå er delt i to. Råd for barn og unge opprettet som ny artikkel.

Brosjyre og video om hjemmekarantene og isolasjon på ulike språk

Lagt inn oversettelser for hindu, bulgarsk, mandarin og erstattet rumensk med ny versjon med rettet skrivefeil.

Brosjyre og video med generell informasjon om koronavirus på flere språk

Lagt inn oversettelser for bulgarsk, mandarin, hindu og rumensk

22. mars 2020

Kapittel Endret/nytt
Fakta om smitteverntiltak ved covid-19-utbruddet Ny artikkel
Antall analyserte prøver og prøveresultater Oppdatert tall, kl 18.40
Testing og diagnostikk Kriterier tydeliggjort

21. mars 2020

Kapittel Endret/nytt
Bruk av personlig beskyttelsesutstyr Ny artikkel. Erstatter tidligere artikkel på nettsidene under smittevern i institusjoner med tittelen "Råd ved truende eller reell mangel på beskyttelsesutstyr".
Tiltak i spesialisthelsetjenesten Presiseringer og utfyllende tekst i avsnittene om aerosolgenererende prosedyrer, stell av døde, unntak for hjemmekarantene.
Antall analyserte prøver og prøveresultater Oppdatert.
Huskeliste når pasient eller ansatt bekreftes syk med covid-19 Ny artikkel; administrative tiltak og oppfølging av nærkontakter og ansatte. Med brevmaler og mal for registreringsskjema. ca kl 18.00

20. mars 2020

Kapittel Endret/nytt
Testing og diagnostikk

Oppdatert med nytt avsnitt om testkriterier og bakgrunn for disse. Tydeligere prioritering. Innstramming av indikasjoner for ansatte i helsetjenesten med lettere symptomer( må se an 2 døgn) og for risikogrupper ( over 65 år og kronisk sykdom). ca kl 07.00

Råd og informasjon til gravide, barn og unge Lagt inn avsnitt om tilpasning på arbeidsplassen, graviditet og kronisk sykdom/risikogruppe, svangerskapsoppfølging, graviditet blant helsepersonell, amming. Ca kl 11.15
Råd og informasjon til risikogrupper Lagt inn avsnitt med tall for barn, mer informasjon til helsepersonell som selv er i risikogruppen, samt noen mindre presiseringer. 

Råd til personer isoleres i hjemmet

Råd til personer som er i hjemmekarantene

Opphevelse av isolasjon for covid-19

Hjemmekarantene og hjemmeisolasjon i forbindelse med covid-19

Råd og informasjon til befolkningen 

Tatt bort at personer om er prøvetatt skal være i isolasjon i påvente av laboratoriesvar

Mindre endring i opphør av isolasjon (Endret varighet av isolasjon, fra 6-8 til 7 dager. Fjernet at det må gjøres en individuell vurdering uført av lege, og punkt om at det må gjøres en individuell vurdering med tanke på yrke om vedkommende bør testes

19. mars 2020

Kapittel Endret/nytt
Råd til arbeidsplasser, herunder universiteter og høyskoler Avsnitt reiseråd oppdatert. Mindre redigering i avsnitt om fjernundervisning, kantiner. "Hansker" lagt til ca kl 16.45: Bruk av beskyttelsesutstyr slik som munnbind og hansker anbefales ikke på generell basis. 
Antall analyserte prøver og prøveresultater Oppdatert med tall og graf.

18. mars 2020

Kapittel Endret/nytt
Illustrasjoner, skjemaer og informasjonsskriv for helsetjenesten Illustrasjoner for prøvetaking lagt inn her. kl 10.30.
Antall analyserte prøver og prøveresultater Oppdatert totaltall kl 10.30.
Tiltak i spesialisthelsetjenesten

Noen endringer i punktlisten under respiratorbehandling samt et par presiseringer i øvrig tekst. Første avsnitt "Elektive konsultasjoner/prosedyrer" endret fra "påvist med covid-19" til "pasienter med symptomer på akutt luftveisinfeksjon, eller som er i hjemmeisolering eller ............".

Råd til arbeidsplasser, herunder universiteter og høyskoler Lagt inn ny tekst med råd til spesifikke sektorer. Lagt inn ny tekst om råd ved unntak fra hjemmekarantene for ansatte i samfunnskritiske funksjoner. ca kl 16.20
Arrangementer og samlinger Oppdatert ca kl 22.30. I stor grad samme innhold.

17. mars 2020

Kapittel Endret/nytt
Helse- og omsorgstjenester i hjemmet og smittevern  Lagt inn råd om smitteverntiltak i husstander hvor det bor personer med tegn på akutt luftveisinfeksjon, men som ikke har vært utsatt for kjent smitte eller vært på reise. Publisert ca kl 17.
Sykehjem og smittevern Flere råd lagt inn. Ca kl 17.
Tiltak i spesialisthelsetjenesten Råd om unntak fra hjemmekarantene for ansatte i helsetjenesten er lagt til, ca kl 12:45.
Tiltak i primærhelsetjenesten Råd om unntak fra hjemmekarantene for ansatte i helsetjenesten er lagt til, ca kl 14:50.
Råd og informasjon til befolkningen om koronavirus (coronavirus) Lagt til råd om avstand for å begrense smitte, beskrivelse av hjemmekarantene og hjemmeisolasjon. Tatt ut råd som er beskrevet i egne artikler. Tatt ut avsnitt om vann og bassenger. ca kl 1535.
Råd til personer som er i hjemmekarantene Presisert rådene om hva det innebærer å være i hjemmekarantene. Ca kl 18.
Antall analyserte prøver og prøveresultater Oppdaterte tall lagt inn
   

16. mars 2020

Kapittel Endret/nytt
Testing og diagnostikk Nytt avsnitt om serologi og hurtigtester
Antall analyserte prøver og prøveresultater Oppdaterte med antall analyserte prøver per mandag morgen (vel 18 000).
Generell koronainformasjon på flere språk Ny artikkel med oversikt over informasjon på mange språk.
Råd til flyplasser og andre innreisepunkter To avsnitt om sporing etter flyreiser er fjernet (pga gjelder ikke lenger). kl 14.45. Mindre presiseringer om reiser i Norden lagt inn.
Områder med utbredt spredning 

Artikkel arkivert.

Fakta om nytt koronavirus Noe tekst fjernet og overført til ny artikkel "Fakta om covid-19-utbruddet"
Fakta om covid-19-utbruddet Ny artikkel opprettet
Antall analyserte prøver og prøveresultater Første avsnitt fjernet, pga ikke lenger aktuelt.
Generell informasjon - brosjyrer på flere språk En rekke språkvarianter er lagt til.
Hjemmekarantene - brosjyrer på flere språk Amharisk lagt til
Tiltak i primærhelsetjenesten Redigert artikkel med vesentlige endringer publisert ca kl 21.30
Råd og informasjon til gravide, barn og ungdom. Lagt til avsnitt under smittemåte, om videre smitte
Råd og informasjon til risikogrupper Mindre endringer/presiseringer
Råd til pasienter som isoleres hjemme Oppdatert
Hjemmekarantene og hjemmeisolering Oppdatert
Råd om hjemmekarantene Oppdatert

15. mars 2020

Oppdateringer
Kapittel Endret/nytt

Råd til personer som er i hjemmekarantene og isolasjon - Fremmede språk.

Versjon på nord- og sørsamisk publisert ca kl 10.30
Råd til begravelsesbyråer og gravferdsetater Nytt kapittel, ca kl 11.00
Tiltak i spesialisthelsetjenesten Ny tekst publisert ca kl 17.10
Smittevernråd ved reise Lagt inn nytt avsnitt og lenke til regjeringens nye reise- og karantenebestemmelser
Testing og diagnostikk Nytt avsnitt lagt inn: "Andre personer med luftveissymptomer". Formuleringen "skal" i avsnittet er endret til "bør" 16.3.20 ca kl 07.40.

14. mars 2020

Oppdateringer
Kapittel Endret/nytt
Råd og informasjon til risikogrupper Oppdatert med presiseringer og utvidet avsnitt om eldre og barn. ca kl 09.20.
Smittevernråd ved reise Reiseråd vedr. Norden inklud. info om karantene, oppdatert ca kl 15.
Melding og varsling  Oppdatert med info om at helsepersonell som påviser et smittetilfelle av covid-19, skal varsle kommuneoverlegen. Dødsfall av covid-19 skal også varsles.

Råd til personer som er i hjemmekarantene (råd til de som har vært utsatt for smitte)

Råd og informasjon til befolkningen om koronavirus

Hjemmekarantene og hjemmeisolering (råd til helsepersonell)

Råd til flyplasser og andre innreisepunkter

Råd til arbeidsplasser, herunder høyskoler og universiteter

 

Redigert avsnitt om endrede karanteneregler ved ankomst til Norge fra andre land. Oppdatert 14.mars ettermiddag.

13. mars 2020

Oppdateringer
Artikkel Endret/nytt

Antall analyserte prøver og prøveresultater

Oppdaterte tall: 10448  personer testet, 670 positive, (rapporteringen er ikke fullstendig). I overvåkingssystemet for influensa i samfunnet (Fyrtårnsystemet) er det så langt testet 28 personer for SARS-CoV-2. 
Råd og informasjon til befolkningen Ny tekst i avsnitt "Andre forebyggende råd" om besøk i helseinstitusjoner. Ny tekst/redigering i avsnittene "Hva gjør du hvis du mistenker at du er syk med det nye koronaviruset?" og "Arrangementer og samlinger"
Melding og varsling av covid-19 Ny tekst om kriterier for melding og varsling. Presisert at smittetilfelle av covid-19 alvorlig og dødsfall skal varsles. 
Områder med utbredt spredning av koronaviruset Fjernet setningen «Regionene Alsace og Korsika, pluss departementene Oise og Val d’Oise nord for Paris" slik at bare "Frankrike" blir stående.
Informasjon om hjemmekarantene og isolasjon på 23 språk  Nytt kapittel med tekster på 23 språk lagt inn.

12. mars 2020

Oppdateringer

Artikkel

Endret/nytt

Fakta om nytt koronavirus

Lagt til at WHO erklærer utbruddet som en pandemi i avsnittet "Om utbruddet".

Områder med utbredt spredning av koronaviruset

Lagt til områder/regioner på listen over områder med utbredt spredning (Tyskland: Nordrhein-Westfalen og Bayern, Sveits: Byen Samnaun (kanton Graubünden), og byen Zermatt, områdene som grenser til Ischgl og italienske Cervinia, Frankrike: Regionene Alsace og Korsika, pluss departementene Oise og Val d’Oise nord for Paris, Spania: Madrid, Baskerland, La Rioja) 

Råd og informasjon til befolkningen

Under "Hvordan forebygge smitte" presiseres at viruset smitter som dråpe- og kontaktsmitte. Under "Håndvask" tatt med vask av hender også etter kontakt med dyr. Lagt til nytt underpunkt: "Klesvask og rengjøring". Under "Andre forebyggende råd" lagt til punkt: Unngå å besøke helseinstitusjoner dersom det ikke er helt nødvendig. Dersom besøk ikke kan unngås, må avdelingen hvor pasienten ligger først kontaktes per telefon, slik at nødvendige smitteverntiltak kan iverksettes.  Lagt til å begrensning av kontakt med andre, deltagelse i fritidsaktiviteter, restaurantbesøk osv. der det er mulig, samt å unngå offentlig transport og holde avstand til andre.

Smittevernråd ved reise

Endret overskrift fra "Råd til personer som har vært i områder med utbredt spredning av covid-19" til: "Råd til personer som har vært på reise utenfor Norden". Karantene i 14 dager for alle som kommer hjem fra reise utenfor Norden med tilbakevirkende kraft.

Råd til personer som er i hjemmekarantene

Endringer i avsnitt om hjemmekarantene og fjernet avsnitt "Råd til personer som bor sammen med en nærkontakt

Råd til pasienter som isoleres i hjemmet ved koronavirus (coronavirus)

Endret avsnitt om karantene under "Råd til husstandsmedlemmer"

Definisjoner av nærkontakter til personer som har fått påvist covid-19

Ny artikkel erstatter den gamle

Testing og diagnostikk

Nytt avsnitt "Indikasjon for testing av covid-19" erstatter "Hvem bør testes for SARS-CoV-2?"

Tiltak i spesialisthelsetjenesten

Råd om håndtering av pasienter med symptomer forenelig med covid-19, er inkludert, samt språklige presiseringer. Råd om plassering av pasienter, dersom ikke anbefalte isolat er tilgjengelig er inkludert. Videre er råd om bruk av morspose fjernet og et råd om rengjøring etter tilfeldig funn av covid-19, er beskrevet.

Kontaktsporing og oppfølging av kontakter

Fjernet avsnitt "Oppfølging av lavrisikokontakter" og "Kontaktsporing og oppfølging av kontakter til personer med covid-19-sykdom på flyreise". Vi stanser smitteoppsporing etter flyreiser. Erfaringen er at denne smitteoppsporingen ikke fører til funn av smittede i Norge. Vi kan dermed frigjøre ressurser til mer fruktbare smitteoppsporinger innenlands.

Hjemmekarantene og hjemmeisolering

lagt til "Alle som har vært på reise utenom Norden. Dette rådet har tilbakevirkende kraft regnet fra 27. februar. 14 dagers karantene regnes fra dato for hjemkomst"

Hjemmetjenesten og smittevern mot covid-19

Språklige oppdateringer, samt presisering av at så lenge hverken pasienten eller andre i husstanden har symptomer på covid-19 (hoste, kortpustethet, feber), anses de å utgjøre en lav risiko for smitte. Ansatte skal følge basale smittevernrutiner, og det er ikke nødvendig med oppgraderte tiltak når det gjelder beskyttelsesutstyr

Råd til tannhelsetjenesten

Ny artikkel

Råd til personer som i yrkessammenheng kan komme i nærkontakt med personer som har vært i utbruddsområder

Fjernet artikkel

Råd ved store arrangementer

Fjernet tekst og tabeller om råd i fbm. store arrangementer. Lenket til nyhet på  Helsedirektoratets nettsider om forbud mot og stenging av ulike arrangementer og tilbud.

Råd til flyplasser og andre innreisepunkter

Lagt til informasjon om og lenke til Helsedirektoratets vedtak om karantene for alle reisende til Norge fra land utenom Norden. Fjernet lenke til artikkelen "Råd til personer som i yrkessammenheng kan komme i nærkontakt med personer som har vært i utbruddsområder" under avsnittet "Råd for å forebygge smitte".

Informasjon til skoler, skolefritidsording og barnehager

Endret ingress og to avsnitt øverst i teksten i henhold til Helsedirektoratets vedtak 12.03.20 om å stenge skoler, barnehager og utdanningsinstitusjoner. Fjernet denne setningen i avsnittet "Hvordan kan man forebygge smitte": Det anbefales å ha tørkepapir/papirlommetørkle og håndhygienemulighet tilgjengelig til bruk for ansatte/studenter som hoster eller nyser.

Råd til arbeidsplasser, herunder høyskoler og universiteter

Gjort omfattende endringer i teksten i henhold til at WHO har erklært pandemi 11.03.20 og at Helsedirektoratet 12. mars 2020 har vedtatt omfattende tiltak for å hindre spredning av covid-19.

11. mars 2020

Oppdateringer

Artikkel

Endret/nytt

Fakta om nytt koronavirus

Lagt til informasjon om virusets overlevelse på flater. 

Råd og informasjon til befolkningen

Endret struktur på siden, lagt til nye råd om hvordan man forebygger smitte, endret informasjon om smittevernråd ved reise og mottak av pakker fra områder med utbredt spredning. Lagt til lenker til side om arrangementer og samlinger samt råd til arbeidsplasser, høyskoler og universiteter. 

Definisjoner av mistenkte, sannsynlige og bekreftede tilfeller og kontakter

Lagt til "lavrisikokontakt" i kulepunkt under avsnittet ""Definisjon av et mistenkt tilfelle".

Testing og diagnostikk

Lagt til "Unilabs Laboratoriemedisin"  i listen over testende laboratorier. Endringer i rutine for forsendelse av prøver. Fjernet siste punkt om «Analyserte prøver…». Denne informasjonen ligger i dokumentet Informasjon til mikrobiologiske laboratorier.

Tiltak i spesialisthelsetjenesten

Råd om håndtering av pasienter med symptomer forenelig med covid-19, er inkludert, samt språklige presiseringer. Råd om plassering av pasienter, dersom ikke anbefalte isolat er tilgjengelig er inkludert. Videre er råd om bruk av morspose fjernet og et råd om rengjøring etter tilfeldig funn av covid-19, er beskrevet.

Informasjonsskriv og skjemaer til bruk i helsetjenesten

Revidert PDF veiledning for datainnsamling. Fjernet informasjonsark til nærkontakt og lavrisikokontakt.

Informasjon til mikrobiologiske laboratorier

Endret siste avsnitt under "Analyse ved Folkehelseinstituttet": Lagt til begrepet "tungtveiende" foran avklaring og lagt til setning om påføring av primærlaboratoriets resultater.

Råd ved store arrangementer

Lagt til presisering av hva vi mener med personer på arrangementer: deltagere/utøvere/publikum.

Siste oppdateringer i koronaveilederen

Ny artikkel

10. mars 2020

Oppdateringer

Artikkel

Endring/nytt

Fakta om nytt koronavirus

Lagt til nytt avsnitt "Testing" med lenke videre til siden "Testing og diagnostikk". 

Områder med utbredt spredning av koronaviruset

Endret tittel på siden ved å legge til "utbredt". Tatt bort bruk av begrepet "lokal spredning" og oppdatert tabell til kun å gjelde utbredt spredning. Endret område med utbredt spredning fra Nord-Italia til Italia. Endret tittel på siden ved å legge til "utbredt".

Råd og informasjon til befolkningen

Presisering av råd om smitte fra vann.

Råd og informasjon til risikogrupper

Endret oppsett i dokumentet. Lagt til informasjon om at risikogrupper skal møte til avtalt kontroll på sykehus med mindre de får annen beskjed fra behandlende instans. Lagt inn informasjon om restriksjoner på bruk av pneumokokkvaksine til andre enn risikogrupper. Lagt til mulige risikogrupper (alvorlig nyresykdom, alvorlig leversykdom, og personer med nedsatt immunforsvar). Laget punktvis liste over hvordan man kan redusere smitterisiko. Laget punktvis liste over hvordan man kan forberede seg dersom det blir lokal smittespredning

Definisjoner av mistenkte, sannsynlige og bekreftede tilfeller og kontakter

Lagt til to kulepunkter i listen under avsnittet "Definisjon av et mistenkt tilfelle". Presisert kulepunktet "Har vært på reise utenom Norden og er ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid (inkludert studenter)". Ny definisjon av bekreftet tilfelle. Tydeliggjøring av definisjon "nærkontakter".

Testing og diagnostikk

Tatt bort avsnittet "Ansatte i helsetjenesten med pasientkontakt som har vært på reise utenom Norden og som utvikler hoste, kortpustethet, feber innen 14 dager etter hjemkomst defineres som mistenkte tilfelle, og bør testes for covid-19.". Endret siste avsnitt under "Hvem bør testes for SARS-CoV-2?". Lagt til nytt avsnitt: "Hvorfor anbefales ikke testing av personer uten symptomer?". Utvidet indikasjon for testing med en anbefaling om å inkludere test for SARS-CoV-2 i den generelle luftveisdiagnostikken. Informasjon til mikrobiologiske laboratorier er tatt ut i egen artikkel. Fjernet denne setningen som legges over i artikkelen "informasjon til mikrobiologiske laboratorier: "Sett i lys i den seneste utviklingen av utbruddet i Norge, anbefaler Folkehelseinstituttet at test for SARS-CoV-2 inkluderes i generell luftveisdiagnostikk". En presisering: "Indikasjon for testing gjelder nå også alle innlagte pasienter i helseinstitusjoner med akutt luftveisinfeksjon med minst ett av følgende symptomer: hoste, feber, tungpustethet (uavhengig av reiseanamnese)".

Analyserte prøver fra mistenkte sykdomstilfeller

Oppdaterte tall.

Tiltak i primærhelsetjenesten

Språklige endringer. Tatt bort henvisning til arbeidsrestriksjoner

Informasjonsskriv og skjemaer til bruk i helsetjenesten

Datainnsamlingsark (del I, II og II) er tatt bort. Varslingsrutine for fly og flyplasser er tatt bort og integrert i artikkel Råd til flyplasser og andre innreisepunkter

Informasjon til mikrobiologiske laboratorier

Ny side

Råd ved store arrangementer

Endret råd vedrørende størrelse på arrangement. Lagt til tabellverktøy for risikovurdering. 

Råd til flyplasser og andre innreisepunkter

Ny side, tatt inn råd om håndtering og varslingsrutine fra PDF. PDF utgår

Informasjon til skoler, skolefritidsording og barnehager

Lagt til informasjon om hvordan man går frem for å få undertekster i filmen på flere språk. Lagt inn råd om håndhilsing, klemming og kyssing.

Råd til arbeidsplasser, herunder høyskoler og universiteter

Lagt til råd om håndhilsing, klemming og kyssing. Revidert råd om oppfordring til hjemmekontor og fleksible arbeidstider. 

9. mars 2020

Oppdateringer

Artikkel

Endring/nytt

Områder med vedvarende spredning av koronaviruset

Presiseringer og lagt inn lenker til nettsider om hjemmekarantene og hjemmeisolering, hvem som bør testes og smittevernrådene.

Råd og informasjon til befolkningen

Lagt inn nytt avsnitt om "Smitte fra mat, vann og dyr".

Definisjoner av mistenkte, sannsynlige og bekreftede tilfeller og kontakter

Under Definisjon av mistenkt tilfelle lagt til punkt om personer som er helsepersonell med pasientkontakt og som har vært på reise utenom Norden. Under Definisjon av lavrisikokontakt lagt til punkt om personer om har pleiet en pasient eller på annen måte har hatt tilsvarende nær fysisk kontakt med en person som er bekreftet syk med covid-19, selv om anbefalte smitteverntiltak er fulgt

Sykehjem og smittevern mot covid-19

Presisering av råd ved besøk av pårørende, besøkende og ansatte

Hjemmekarantene og hjemmeisolering

Under Anbefalinger om hjemmekarantene: lagt inn "Helsepersonell som er husstandsmedlemmer til mistenkte tilfeller, inntil svar på laboratorieprøve foreligger". Avsnittet Bakgrunn flyttet til slutten av artikkelen.

Informasjon til skoler, skolefritidsording og barnehager

Presisering av råd om stenging. Oppdatering av råd til de som har vært i områder med vedvarende spredning. 

8. mars 2020

Oppdateringer

Artikkel

Endring/nytt

Områder med vedvarende spredning av koronaviruset

Lagt til Tirol i Østerrike på listen med områder med utbredt spredning. Lagt til at Helsepersonell som har vært på reise i utlandet og som utvikler luftveissymptomer innen 14 dager etter hjemkomst bør testes for covid-19.

Råd og informasjon til befolkningen

Lagt til "Hvis du har kommet hjem fra et område med vedvarende smittespredning (lenke) i løpet av de siste 14 dagene, og du får symptomer på luftveisinfeksjon (feber, hoste, brystsmerter eller pustevansker), ber vi deg straks holde deg innendørs og unngå nærkontakt med andre mennesker samt ringe fastlegen, eventuelt legevakta (116 117) og fortelle om din reise og dine symptomer".

Smittevernråd ved reise

Helsedirektoratet har lørdag 7. mars besluttet utvidelse av anbefalinger om hvem som skal være i karantene. Som følge av dette er disse endringene gjort under overskriften "Råd etter reiser": Tekst om nye anbefalinger lagt inn som erstatning for anbefalinger om reise hjem fra Hubei-provinsen i Kina, og sletting av anbefalinger til ansatte i helsetjenesten.

Arbeidsrestriksjoner, hjemmekarantene og hjemmeisolering

Endring i anbefalingene om karantene etter beslutning gjort av Helsedirektoratet. Karantene gjelder nå alle personer som har vært i områder med vedvarende smitte av koronavirus. Arbeidsrestriksjoner for ansatte i helsetjenesten, inkludert studenter, faller bort på grunn av disse endringene.

Hjemmetjenesten og smittevern mot covid-19

Ny artikkel

Råd til arbeidsplasser, herunder høyskoler og universiteter

Ny artikkel

Smittevernråd ved reise

Oppdaterte smittevernråd for reise: FHIs råder til å ikke reise til områder med utbredt smittespredning. Disse områdene er beskrevet på siden 'Områder med spredning av covid-19'. UD fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til utbruddsområder med utbredt smittespredning. Under 'Råd etter reisen' endret fra områder med vedvarende spredning til områder med utbredt spredning. 

Definisjoner av mistenkte, sannsynlige og bekreftede tilfeller og kontakter

Under Definisjon av mistenkt tilfelle og under Definisjon av lavrisikokontakt: endret fra 'område med vedvarende spredning' til 'område med utbredt eller lokal spredning'.

Testing og diagnostikk

Lagt til råd om at helsepersonell som har vært på reise i utlandet og som utvikler luftveissymptomer innen 14 dager etter hjemkomst bør testes for covid-19.

 

 

 

Innhold på denne siden