Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Utbrudd i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Utbrudd i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner

Utbrudd i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner

Rådene på denne siden bør ses i sammenheng med «Råd til kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner ved normal hverdag med økt beredskap».

Rådene på denne siden bør ses i sammenheng med «Råd til kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner ved normal hverdag med økt beredskap».


Innhold på denne siden

Fra 25. september 2021 gikk Norge over til en normal hverdag med økt beredskap. Fremover er det fortsatt viktig å ha fokus på å forebygge smitte og håndtere utbrudd med SARS-CoV-2, men også andre agens som kan føre til alvorlige konsekvenser ved smitte i institusjonen som eksempelvis influensa- og norovirus. Felles for disse er at det alltid anbefales årvåkenhet, og det er viktig at alle ansatte er oppmerksomme på infeksjonssymptomer både hos seg selv og beboere, og er kjent med at infeksjonssymptomer hos eldre kan avvike fra klassisk beskrevne symptomer på infeksjon. Tidlig identifisering av smitte gir bedre mulighet for å begrense utbrudd. 

Det skal foreligge skriftlige retningslinjer for oppklaring og begrensning av utbrudd med ulike agens i kommunenes smittevernplan. 

For mer informasjon om andre infeksjonssykdommer enn covid-19 som kan forårsake utbrudd i helsetjenesten, se Smittevernveilederen.  

Inntil videre er det en anbefaling om å ha særskilt håndtering av smitte med SARS-CoV-2 i institusjonene.

Håndtering av covid-19 i institusjonen

Med økende andel vaksinerte ansatte, beboere og besøkende i helse- og omsorgstjenesten og i samfunnet ellers, har alvorlighetsgraden av utbrudd med SARS-CoV-2 i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner blitt redusert og dødeligheten gått ned. Tidlig identifisering av tilfeller med SARS-CoV-2 og nærkontakter blant ansatte eller beboere er avgjørende for å begrense omfanget av et utbrudd.  

Rådene under iverksettes raskt etter at første tilfelle av covid-19 er bekreftet hos ansatt eller beboer:

 • Kommunelegen skal varsles.
 • Institusjonen bør i samarbeid med kommunelegen, sørge for oppfølging av ansatte og beboere, identifisere nærkontakter og kartlegge situasjonen.
 • Det bør utpekes en utbruddsansvarlig i institusjonen, som koordinerer innsatsen i samarbeid med kommunelegen.
 • Det bør lages en oppfølgingsplan. Den bør omhandle hvordan en skal sikre tilstrekkelig med personell og kompetanse til å ivareta beboerne, drive smittesporing og iverksette nødvendige og riktige smitteverntiltak.
 • I en utbruddsituasjon er det spesielt viktig at alle (både beboere og ansatte uavhengig av vaksinasjonsstatus eller gjennomgått covid-19):
  • holder avstand (minst 1 meter) så langt det er mulig 
  • er årvåken for utvikling av symptomer på covid-19 
  • testes ved symptomer 
 • Ubeskyttede bør skjermes for eksempel ved at  fortrinnsvis  fullvaksinerte ansatte har kontakt med ubeskyttede.
 • Alle ansatte på jobb i berørt enhet (uavhengig av vaksinasjonsstatus eller gjennomgått covid-19) bør benytte munnbind og øyebeskyttelse ved kontakt <1 meter med beboere og andre ansatte inntil utbruddet er avsluttet.
 • Ansatte som tester positivt, har plikt til hjemmeisolering.
 • Beboere som tester positivt, har plikt til isolering på enerom og ansatte bør følge rådene om bruk av personlig beskyttelsesutstyr i kontakt med isolerte beboere.
 • For avisolering se, Opphevelse av isolasjon ved covid-19
 • Midlertidig begrensninger eller stans av besøk i berørte enheter kan vurderes under den første kartleggingen av utbruddet. Beboere i sykehjem og andre kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner har rett til å motta besøk.
 • Hvis det skulle oppstå tilfeller med alvorlig covid-19 som klassifiseres som vaksinesvikt blant ansatte eller beboere, skal dette meldes via melde.no. Mer informasjon finnes i Koronavaksinasjonsveilederen.

Testing under utbrudd

 • Råd om å teste alle ved symptomer uavhengig av vaksinasjonsstatus gjelder også i utbruddssituasjoner.
 • Beboere som er definert som nærkontakter og som er fullvaksinerte eller har gjennomgått covid-19 for testes straks i forbindelse med kartlegging.
 • Personer med gjennomgått covid-19 seneste 3 månedene bør vanligvis ikke testes pga. risiko for positiv test grunnet lang utskillelse av virusrester. Personer med gjennomgått covid-19 mellom 3 og 6 måneder siden bør vanligvis bare testes ved symptomer.
 • Uvaksinerte og delvaksinerte beboere og ansatte som er definert nærkontakter bør testes (PCR)straks i forbindelse med kartlegging, deretter testes (PCR) på dag 3 og 7 etter siste eksponering. I tillegg tas det antigen-hurtigtest fra fremre nese daglig i de tre første dagene.   
 • Vanligvis er det ikke grunnlag for å teste asymptomatiske med tvang, jf. smittevernloven.
 • Smitteverntiltak og smittesporing bør settes i gang basert på svar fra antigen-hurtigtestene, men endelig PCR-prøvesvar, vil være gjeldende for videre tiltak. 
 • En ansatt eller beboer med bekreftet covid-19 kan ha oppholdt seg i flere enheter/avdelinger, og disse vil da bli definert som berørte. Man bør vurdere om beboere og uvaksinerte/delvaksinerte ansatte også testes straks for kartlegging av utbruddet. Hvis alle prøvesvarene i denne kartleggingen er negative avsluttes tiltakene i disse avdelingene. 

Historikk

06.10.2021: Endringer i råd for nærkontakter. Nytt testregime. Smittekarantene utgår. Rådene er kortet ned. Lenker er oppdatert.

25.09.2021: Revidert fra spesifikke råd om håndtering av SARS-CoV-2-utbrudd i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner, til generell håndtering av utbrudd kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner. Testregime ved utbrudd av SARS-CoV-2 er revidert i henhold til Råd til helse- og omsorgstjenesten ved normal hverdag med økt beredskap.

16.09.2021: Oppdatering av råd for utbruddshåndtering når det gjelder nærkontakter.

15.09.2021: Konkretisering av råd, og oppdatering av lenker. Tabell 1 vedr. testing ved utbrudd er oppdatert, og testregime er justert.

01.07.2021: Råd om utbruddshåndtering i sykehjem er nå publisert som et eget kapittel. Endret anbefaling rundt testing av beboere i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner ved utbrudd, der det anbefales testing ved utbruddets start av alle uavhengig vaksinasjonsstatus. I tillegg anbefales for beboere og ansatte som er delvisvaksinert og definert nærkontakt hhv. enerom og arbeidsrestriksjon til negativ test dag 3. Endringene er gjort på bakgrunn av Deltavarianten som nå sirkulerer i Norge.