Hopp til innhold

Helse- og omsorgstjenester i hjemmet og smittevern mot covid-19

Publisert Oppdatert

Hjemmeboende som mottar helse- og omsorgstjenester i hjemmet, må beskyttes mot smitte med covid-19 fra ansatte. Samtidig må ansatte beskyttes mot smitte fra pasienten og andre husstandsmedlemmer.

Hjemmeboende som mottar helse- og omsorgstjenester i hjemmet, må beskyttes mot smitte med covid-19 fra ansatte. Samtidig må ansatte beskyttes mot smitte fra pasienten og andre husstandsmedlemmer.


Smitteverntiltak for helse- og omsorgstjenester i hjemmet

Ansatte kan komme i kontakt med følgende grupper:  

  • Pasienter som har påvist eller prøvetas for covid-19 og som derfor er hjemmeisolert. 
  • Pasienter som er definert som nærkontakter eller vært på reise i utlandet, og som derfor er i hjemmekarantene. 
  • Pasienter som har tegn på akutt luftveisinfeksjon, men som ikke har vært utsatt for kjent smitte

Les mer i følgende artikler:

Vurderinger av hvilke pasienter som defineres som nærkontakter gjøres primært av pasientens lege eller kommunelegen.

Pasienter som bor hjemme og er i hjemmekarantene eller er hjemmeisolert grunnet covid -19, bør besøkes på slutten av vakten dersom det er medisinsk forsvarlig. 

Smitteverntiltak i husstander hvor det bor personer som er isolert i hjemmet

Ansatte som er i hjem med personer (pasienten eller husstandsmedlemmer) som har påvist covid-19, og som skal stelle, undersøke, behandle eller ha nær kontakt (dvs. nærmere enn 2 meter) med pasienten skal bruke følgende beskyttelsesutstyr:

Pasienten og eventuelle pårørende må informeres om hvordan de skal opptre med tanke på å redusere smittespredning.

Ved levering av mat o.l. kan hjemmetjenesten levere varer til døren og trenger ikke å gå inn, gitt at det ikke er annet behov for medisinsk oppfølging.

Smitteverntiltak i husstander hvor det bor personer som er i karantene grunnet nærkontakt eller reise

Så lenge ingen i husstanden har symptomer på akutt luftveisinfeksjon anses de å utgjøre en lav risiko for smitte. Ansatte skal følge basale smittevernrutiner, eventuelt bruke beskyttelsesutstyr i tråd med det som tidligere er bestemt for den aktuelle pasienten.

Det er viktig at ansatte er oppmerksomme på om pasienten eller andre husstandsmedlemmer utvikler symptomer på luftveisinfeksjon. Ved luftveisinfeksjon skal smitteverntiltak som beskrevet for hjemmeisolerte benyttes, og lege må kontaktes for videre vurdering og testing for covid-19.

Smitteverntiltak i husstander hvor det bor personer med tegn på akutt luftveisinfeksjon, men som ikke har vært utsatt for kjent smitte eller vært på reise

Ansatte skal følge basale smittevernrutiner, eventuelt bruke beskyttelsesutstyr i tråd med det som tidligere er bestemt for den aktuelle pasienten. Generelt bør munnbind benyttes som beskyttelse mot luftveisagens.

Renhold, desinfeksjon og avfallshåndtering

Hos pasienter som ikke har utviklet symptomer på luftveisinfeksjon skal man forholde seg til alminnelige rutiner for renhold, desinfeksjon og avfallshåndtering.

I hjemmene til pasienter med symptomer på luftveisinfeksjoner med covid-19 skal:

  • Brukt engangsbeskyttelsesutstyr kastes i lukket pose som restavfall.
  • Avfall med luftveissekret eller andre kroppsvæsker lukkes godt og kastes i dobbel pose som restavfall.
  • Ved bistand til vask av brukte tekstiler og sengetøy, legges dette rett i vaskemaskin og vaskes på minimum 60 grader.
  • Ved bistand til rengjøring bør det utføres grundig rengjøring av overflater, slik som baderomservant, toalett, dørhåndtak og kjøkkenbenk. Vanlige renholdsmidler kan benyttes. 

Kontaktsporing og oppfølging av nærkontakter når covid-19 påvises

For kontaktsporing og oppfølging av nærkontakter når det påvises covid-19 hos en ansatt eller pasient (der beskyttelsesutstyr ikke er benyttet) er det utarbeidet materiale til støtte i kontaktsporingen, se avsnittet Materiale i artikkelen Huskeliste når ...

Om artikkelen / endringshistorikk