Hopp til innhold

Testkriterier for nytt koronavirus (coronavirus)

Publisert Oppdatert

Her er informasjon om testkriterier for påvisning av det nye koronaviruset (coronavirus).

Her er informasjon om testkriterier for påvisning av det nye koronaviruset (coronavirus).


Ved ubegrenset testkapasitet, ville det vært ønskelig å teste alle med symptomer som kan skyldes covid-19. WHO definerer et mistenkt tilfelle som alle med feber og minst ett tegn på luftveissykdom som for eksempel hoste eller tungpustethet.

Prioriterte indikasjoner for testing av covid-19

I dagens situasjon er det nødvendig å gjøre prioriteringer, og Folkehelseinstituttet tilrår at det utføres test for SARS-CoV2 hos personer med akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tungpustethet, i prioritert rekkefølge: 

  1. Pasienter med behov for innleggelse 
  2. Pasienter/beboere i helseinstitusjoner*  
  3. Ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid** 
  4. Personer over 65 år som har underliggende, kronisk sykdom***
  5. Person som har vært i nærkontakt med et bekreftet tilfelle av covid-19. 

*Dersom en pasient dør med akutt luftveissykdom av ukjent årsak i helseinstitusjon, bør det gjøres post mortem test for covid-19.

**Ansatte i pasientnært arbeid kan vurderes for testing også ved mildere akutte luftveissymptomer uten annen sannsynlig årsak som har vart over 2 døgn.  

***Underliggende kronisk sykdom som hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk. 

Andre personer med akutt luftveisinfeksjon tilbys vanligvis ikke test, heller ikke etter reise. De skal holde seg hjemme til en dag etter symptomfrihet. 

Det kan gjøres unntak og lokale tilpasninger i samarbeide med mikrobiologisk laboratorium. Ved god kapasitet i alle ledd anbefales at man tester alle personer med symptomer som kan skyldes covid-19, særlig ved innleggelse i helseinstitusjoner.

Personer uten symptomer skal vanligvis IKKE testes.

Om teststrategi og testing av andre personer med akutt luftveisinfeksjon

WHO oppfordrer til at alle som har akutt luftveisinfeksjon med feber og hoste eller kortpustethet må vurderes for testing såfremt symptomene ikke har en annen kjent årsak. Utbredt testing etter disse kriteriene ville gitt et bedre bilde av forekomst av mildere infeksjoner. Det er imidlertid svært mange i landet som har luftveisinfeksjon av ulike årsaker. Så langt i utbruddet har SARS-CoV-2 kun vært påvist hos om lag 5% av de som er testet. På grunn av begrensninger i kapasitet og tilgang til utstyr for å teste, må innsatsen målrettes slik at vi både bremser epidemien og sikrer oss at vi får testet de det er aller viktigst å nå.

Personer med symptomer på akutt luftveisinfeksjon som ikke tilhører noen av gruppene over, tilbys vanligvis ikke test, De bør holde seg hjemme til ett døgn etter at de er blitt symptomfrie. Innad i husholdningen bør de holde avstand og være nøye med hygiene for å unngå å smitte de de bor med. Husstandsmedlemmene settes ikke i karantene men bør følge med på egen helse. Ved symptomer bør de også holde seg hjemme til ett døgn etter symptomfrihet.

Hvorfor anbefales ikke testing av personer uten symptomer?

Symptomer opptrer ofte i løpet av de første dagene etter smitte, men inkubasjonstiden kan være opptil 14 dager. Derfor settes personer i karantene selv om de ikke har symptomer på sykdom. Mange lurer på hvorfor disse ikke kan testes, slik at karantenetiden eventuelt kan forkortes. Dessverre kan ikke karantenetiden forkortes på bakgrunn av et negativt testresultat.

Selv om en test er negativ, kan personen allikevel utvikle sykdom opptil 14 dager etter siste smitteeksponering. For personer uten symptomer (asymptomatiske personer), vet man ikke hvor i forløpet vedkommende befinner seg. Et negativt prøveresultat i inkubasjonstiden vil kunne gi en falsk trygghet, da en ny prøve tatt kort tid senere vil kunne gi et annet resultat. Karantenetiden er uansett 14 dager, og et negativt testresultat får ikke noen praktiske konsekvenser. Av samme grunn kan man ikke bruke testresultat for å avgjøre om en person skal settes i karantene eller ikke.

Et positivt prøveresultat hos asymptomatiske personer vil kunne bekrefte COVID-19. Resultatet vil allikevel ikke få noen praktiske konsekvenser, i og med at en person som testes uansett skal være i karantene i 14 dager. Dersom vedkommende får symptomer, vil testing utføres og diagnosen bekreftes. Som regel vil man få symptomer innen få dager dersom man tester positivt i inkubasjonstiden.

Om artikkelen / endringshistorikk