Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Testing for SARS-CoV-2 av pasienter og ansatte i ulike risikokategorier»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Testing for SARS-CoV-2 av pasienter og ansatte i ulike risikokategorier

Råd om testing for SARS-CoV-2 av ansatte og pasienter/brukere i helse- og omsorgstjenester

Testing er et av flere viktige tiltak for å redusere spredning av SARS-CoV-2. I dette kapittelet presenteres råd om SARS-CoV-2-testing av ansatte og pasienter/brukere av helse- og omsorgstjenester som defineres i ulike risikokategorier. Rådene må ses i sammenheng med råd for bruk av personlig beskyttelsesutstyr.

Testing er et av flere viktige tiltak for å redusere spredning av SARS-CoV-2. I dette kapittelet presenteres råd om SARS-CoV-2-testing av ansatte og pasienter/brukere av helse- og omsorgstjenester som defineres i ulike risikokategorier. Rådene må ses i sammenheng med råd for bruk av personlig beskyttelsesutstyr.


Innhold på denne siden

Testing er et av flere viktige tiltak for å redusere spredning av SARS-CoV-2. Forsterkede smitteverntiltak iverksettes for å forebygge smitte i helse- og omsorgstjenesten ved økt smitterisiko i samfunnet, som beskrevet i råd til de ulike helse- og omsorgstjenestene. I tabellene nedenfor presenteres råd for SARS-CoV-2-testing av ansatte og pasienter/brukere av helse- og omsorgstjenester som defineres i ulike risikokategorier. Testing for andre luftveisvirus er ikke omtalt.

Rådene må ses i sammenheng med råd for bruk av personlig beskyttelsesutstyr.  

Det anbefales ikke at pasienter med eller uten luftveissymptomer må ha negativ SARS-CoV-2-test før legetilsyn eller annen nødvendig helsetjeneste. Ansatte bør følge anbefaling om bruk av personlig beskyttelsesutstyr.

Ansatte i helse- og omsorgstjenesten bør være ekstra nøye med å følge med på utvikling av infeksjonssymptomer. Ved selv vage symptomer, bør ansatte bli hjemme og teste seg.  

Det er pliktig testing av uvaksinerte og delvaksinerte nærkontakter med SARS-CoV-2-smitte i husstand eller hos tilsvarende nær. For alle andre er det en anbefaling om testing.

Helsedirektoratet publiserte 22.11.2021 sterke anbefalinger om jevnlig testing og bruk av munnbind for ansatte i helse- og omsorgstjenesten som ikke er fullvaksinert.  Disse anbefalingene kommer i tillegg til, og er ikke ment å erstatte, allerede eksisterende, nasjonale og lokale retningslinjer, veiledere og prosedyrer for testing og bruk av munnbind ved pasientkontakt.

Anbefalinger om testing for SARS-CoV-2 av ansatte i helse- og omsorgstjenesten

Tabell 1

Risikokategori

Anbefalinger testing

Kommentar

Ansatte med luftveissymptomer som er definert som nærkontakter.

Testes raskest mulig (antigen-hurtigtest eller PCR)*

Ansatte bør gå hjem fra jobb og teste seg.

Andre ansatte med luftveissymptomer.

Testes raskest mulig (antigen-hurtigtest eller PCR)*

Holde seg hjemme til formen er god, symptomene er i tilbakegang og feberfri i 24 timer.

Ansatte med nyoppståtte, vage luftveissymptomer eller milde restsymptomer og god allmenntilstand, og som har testet negativt for covid-19, kan gå på jobb etter avklaring med arbeidsgiver. De bør da benytte personlig beskyttelsesutstyr som beskrevet her: Bruk av personlig beskyttelsesutstyr.

Ansatte uten symptomer som er definert som nærkontakter.

Husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære:

  • Fullvaksinerte/gjennomgått covid-19 for < 12 mndr. siden: testes straks og 3-5 dager etter den smittede ble isolert.
  • Uvaksinert/delvaksinert: daglig antigen-hurtigtest/selvtest i 7 dager, eller PCR hver 2. dag i 7 dager. Dagene telles fra den smittede i husstanden isoleres.

«Øvrige nærkontakter»:

  • Fullvaksinerte/gjennomgått covid-19 for < 12 mndr. siden: ingen test – men test ved symptomer.
  • Uvaksinert/delvaksinert: test straks.

Se egne råd for utbrudd:

Alle bør ha spesielt fokus på utvikling av infeksjonssymptomer i 10 dager etter eksponering.

Alle bør bli hjemme til negativt svar på første test.

Uvaksinerte og delvaksinerte husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære over 18 år har plikt til testing.

Personer som har gjennomgått covid-19 for < 3 mndr. siden behøver ikke testes.

For informasjon om bruk av personlig beskyttelsesutstyr for ansatte, se Bruk av personlig beskyttelsesutstyr.

Ansatte som er avisolert etter hjemmeisolering grunnet påvist covid-19.

Ingen test.

For informasjon om bruk av personlig beskyttelsesutstyr for ansatte, se Bruk av personlig beskyttelsesutstyr.

Øvrige ansatte

Fullvaksinerte/gjennomgått covid-19 < 12 mdr. siden: Iingen test – men test ved symptomer.

Uvaksinerte/delvaksinerte: Se Helsedirektoratets sterke anbefaling om jevnlig testing og bruk av munnbind.

Dersom det innføres lokale tiltak, må disse følges.

*Ved behov for legetilsyn besluttes testmetode av lege

Anbefalinger for SARS-CoV-2-test av pasienter/beboere i helse- og omsorgstjeneste

Tabell 2

Risikokategori

Anbefalinger testing

Kommentar

Pasienter med luftveissymtomer som er definert som nærkontakter eller som er i innreisekarantene.

Testes raskest mulig (antigen-hurtigtest eller PCR)*

For informasjon om pasientplassering og bruk av personlig beskyttelsesutstyr for ansatte, se Bruk av personlig beskyttelsesutstyr.

Andre pasienter med luftveissymptomer.

Testes raskest mulig (antigen-hurtigtest eller PCR)*

For informasjon om pasientplassering og bruk av personlig beskyttelsesutstyr for ansatte, se Bruk av personlig beskyttelsesutstyr.

Pasienter uten symptomer som er definert som nærkontakter.

Husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære:

  • Fullvaksinerte/gjennomgått covid-19 for < 12 mndr. siden: testes straks og 3-5 dager etter den smittede i husstanden ble isolert.
  • Uvaksinert/delvaksinert: daglig antigen-hurtigtest/selvtest i 7 dager, eller PCR hver 2. dag i 7 dager. Dagene telles fra den smittede i husstanden isoleres.

«Øvrige nærkontakter»:

  • Fullvaksinerte/gjennomgått covid-19 for < 12 mndr. siden: ingen test, men test ved symptomer.
  • Uvaksinert/delvaksinert:  test straks.

Se egne råd for utbrudd:

Spesielt fokus på utvikling av luftveissymptomer i 10 dager etter eksponering.

Uvaksinerte og delvaksinerte husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære over 18 år har plikt til testing.

Personer som har gjennomgått covid-19 for < 3 mndr. siden behøver ikke testes.

For informasjon om pasientplassering og bruk av personlig beskyttelsesutstyr for ansatte, se Bruk av personlig beskyttelsesutstyr.

Pasienter uten symptomer som er i innreisekarantene.  

Kan testes ut av karantenen med PCR dag 3 etter ankomst.

For informasjon om pasientplassering og bruk av personlig beskyttelsesutstyr for ansatte, se Bruk av personlig beskyttelsesutstyr.

Pasienter uten symptomer som er avisolert etter hjemmeisolering grunnet påvist covid-19.

Ingen test.

For informasjon om pasientplassering og bruk av personlig beskyttelsesutstyr for ansatte, se Bruk av personlig beskyttelsesutstyr.

Øvrige pasienter.

Ingen test - men test ved symptomer.

Dersom det innføres lokale tiltak, må disse følges.

*Hvilken testmetode som benyttes avhenger av helse- og omsorgstjenestens rutiner

 

Historikk

25.11.2021: Lagt inn lenke til Helsedirektoratets sterke anbefaling om jevnlig testing og bruk av munnbind for ikke fullvaksinerte ansatte. I tillegg presisert at personer med gjennomgått covid-19 for mindre enn 3 måneder siden ikke behøver testes for SARS-CoV-2 som nærkontakter.

23.11.2021: Personer som har gjennomgått covid-19 for < 3 mndr. siden behøver ikke testes.