Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Testing for SARS-CoV-2 av pasienter og ansatte i ulike risikokategorier»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Testing for SARS-CoV-2 av pasienter og ansatte i ulike risikokategorier

Testing for SARS-CoV-2 av ansatte og pasienter/brukere i helse- og omsorgstjenester

Testing er et av flere viktige tiltak for å redusere spredning av SARS-CoV-2. I dette kapittelet presenteres råd om SARS-CoV-2-testing av ansatte og pasienter/brukere av helse- og omsorgstjenester som defineres i ulike risikokategorier. Rådene må ses i sammenheng med råd for bruk av personlig beskyttelsesutstyr.

Testing er et av flere viktige tiltak for å redusere spredning av SARS-CoV-2. I dette kapittelet presenteres råd om SARS-CoV-2-testing av ansatte og pasienter/brukere av helse- og omsorgstjenester som defineres i ulike risikokategorier. Rådene må ses i sammenheng med råd for bruk av personlig beskyttelsesutstyr.


Innhold på denne siden

Testing er et av flere viktige tiltak for å redusere spredning av SARS-CoV-2. Forsterkede smitteverntiltak iverksettes for å forebygge smitte i helse- og omsorgstjenesten ved økt smitterisiko i samfunnet, som beskrevet i råd til de ulike helse- og omsorgstjenestene. I tabellene nedenfor presenteres råd og forskriftsfestede regler for SARS-CoV-2-testing av ansatte og pasienter/brukere av helse- og omsorgstjenester som defineres i ulike risikokategorier. Testing for andre luftveisvirus er ikke omtalt.

Rådene må ses i sammenheng med råd for bruk av personlig beskyttelsesutstyr.  

Det anbefales ikke at pasienter med eller uten luftveissymptomer må ha negativ SARS-CoV-2-test før legetilsyn eller annen nødvendig helsetjeneste. Ansatte bør følge anbefaling om bruk av personlig beskyttelsesutstyr.

Ansatte i helse- og omsorgstjenesten bør være ekstra nøye med å følge med på utvikling av infeksjonssymptomer. Ved selv vage symptomer, bør ansatte bli hjemme og teste seg.

Helsedirektoratet publiserte 22.11.2021 sterke anbefalinger om jevnlig testing og bruk av munnbind for ansatte i helse- og omsorgstjenesten som ikke er fullvaksinert.  Disse anbefalingene kommer i tillegg til, og er ikke ment å erstatte, allerede eksisterende, nasjonale og lokale retningslinjer, veiledere og prosedyrer for testing og bruk av munnbind ved pasientkontakt.

Den 29.11.2021 ble det gjort en endring i covid-19-forskriften for situasjoner der omikronvarianten bekreftes eller mistenkes. Tiltakene er nærmere beskrevet under «Spesifikke TISK-tiltak for omikronvarianten».

Anbefalinger om testing for SARS-CoV-2 av ansatte i helse- og omsorgstjenesten

Tabell 1

Risikokategori

Anbefalinger testing

Kommentar

Ansatte med luftveissymptomer som er definert som nærkontakter.

Testes raskest mulig (antigen-hurtigtest eller PCR)*

Ansatte skal gå hjem fra jobb og teste seg.

Andre ansatte med luftveissymptomer.

Testes raskest mulig (antigen-hurtigtest eller PCR)*

Holde seg hjemme til formen er god, symptomene er i tilbakegang og feberfri i 24 timer.

Ansatte med nyoppståtte, vage luftveissymptomer eller milde restsymptomer og god allmenntilstand, og som har testet negativt for covid-19, kan gå på jobb etter avklaring med arbeidsgiver. De bør da benytte personlig beskyttelsesutstyr som beskrevet her: Bruk av personlig beskyttelsesutstyr.

Ansatte uten symptomer som er definert som nærkontakter.

Husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære:

  • Fullvaksinerte/gjennomgått covid-19 for < 12 mndr. siden: testes straks og 3-7 dager etter siste eksponering.
  • Uvaksinert/delvaksinert: daglig antigen-hurtigtest/selvtest i 7 dager, eller PCR hver 2. dag i 7 dager eller PCR hver 2. dag i 7 dager.

«Øvrige nærkontakter»:

  • Fullvaksinerte/gjennomgått covid-19 for < 12 mndr. siden: ingen test – men test ved symptomer.
  • Uvaksinert/delvaksinert: test straks.

Se egne råd for utbrudd:

Se egne råd for omikronvarianten:

Den 30.11.2021 ble det innført karanteneplikt i 7 dager etter siste eksponering for voksne husstandsmedlemmer/tilsvarende nære > 18 år, uavh. av vaksinasjonsstatus. Karantenen kan oppheves ved negativt svar på første test, men det er pliktig testing etter dette**. «Øvrige nærkontakter» bør bli hjemme til negativt svar på testen.

Alle bør ha spesielt fokus på utvikling av infeksjonssymptomer i 10 dager etter eksponering.

For informasjon om bruk av personlig beskyttelsesutstyr for ansatte, se Bruk av personlig beskyttelsesutstyr.

Ansatte som er avisolert etter hjemmeisolering grunnet påvist covid-19.

Ingen test.

For informasjon om bruk av personlig beskyttelsesutstyr for ansatte, se Bruk av personlig beskyttelsesutstyr.

Øvrige ansatte

Fullvaksinerte/gjennomgått covid-19 < 12 mdr. siden: Ingen test – men test ved symptomer.

Uvaksinerte/delvaksinerte: Se Helsedirektoratets sterke anbefaling om jevnlig testing og bruk av munnbind.

Dersom det innføres lokale tiltak, må disse følges.

*Ved behov for legetilsyn besluttes testmetode av lege
**Når man er husstandsmedlem til en person i isolasjon og har testet seg ut av karantene etter ovennevnte testregime, kan man gå på skole og jobb. Man bør allikevel skjerme andre fra mulig smitte ved å unngå innendørs fritidsaktiviteter og arrangementer så lenge den smittede er i isolasjon.

Anbefalinger for SARS-CoV-2-test av pasienter/beboere i helse- og omsorgstjeneste

Tabell 2

Risikokategori

Anbefalinger testing

Kommentar

Pasienter med luftveissymtomer som er definert som nærkontakter eller som er i innreisekarantene.

Testes raskest mulig (antigen-hurtigtest eller PCR)*

Se egne råd for omikronvarianten:

For informasjon om pasientplassering og bruk av personlig beskyttelsesutstyr for ansatte, se Bruk av personlig beskyttelsesutstyr.

Andre pasienter med luftveissymptomer.

Testes raskest mulig (antigen-hurtigtest eller PCR)*

For informasjon om pasientplassering og bruk av personlig beskyttelsesutstyr for ansatte, se Bruk av personlig beskyttelsesutstyr.

Pasienter uten symptomer som er definert som nærkontakter.

Husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære:

  • Fullvaksinerte/gjennomgått covid-19 for < 12 mndr. siden: testes straks og 3-7 dager etter siste eksponering.
  • Uvaksinert/delvaksinert: daglig antigen-hurtigtest/selvtest i 7 dager, eller PCR hver 2. dag i 7 dager.

«Øvrige nærkontakter»:

  • Fullvaksinerte/gjennomgått covid-19 for < 12 mndr. siden: ingen test, men test ved symptomer.
  • Uvaksinert/delvaksinert:  test straks.

Se egne råd for utbrudd:

Se egne råd for omikronvarianten:

Den 30.11.2021 ble det innført karanteneplikt i 7 dager etter siste eksponering for voksne husstandsmedlemmer/tilsvarende nære > 18 år, uavh. av vaksinasjonsstatus. Karantenen kan oppheves ved negativt svar på første test, men det er pliktig testing etter dette.

Spesielt fokus på utvikling av luftveissymptomer i 10 dager etter eksponering.

For informasjon om pasientplassering og bruk av personlig beskyttelsesutstyr for ansatte, se Bruk av personlig beskyttelsesutstyr.

Pasienter uten symptomer som er i innreisekarantene.  

Kan testes ut av karantenen med PCR dag 3 etter ankomst.

Se egne råd for omikronvarianten:

For informasjon om pasientplassering og bruk av personlig beskyttelsesutstyr for ansatte, se Bruk av personlig beskyttelsesutstyr.

Pasienter uten symptomer som er avisolert etter hjemmeisolering grunnet påvist covid-19.

Ingen test.

For informasjon om pasientplassering og bruk av personlig beskyttelsesutstyr for ansatte, se Bruk av personlig beskyttelsesutstyr.

Øvrige pasienter.

Ingen test - men test ved symptomer.

Dersom det innføres lokale tiltak, må disse følges.

*Hvilken testmetode som benyttes avhenger av helse- og omsorgstjenestens rutiner

 

Historikk

05.12.2021: Justeringer i oppfølging av nærkontakter i tråd med dagens forskrift. Tatt ut at personer med covid-19 for < 3 mndr. siden ikke behøver testes.

01.12.2021: Oppdatert med siste endringer i covid-19 forskriften som trådte i kraft midnatt 30.11. Pålagt karantene for husstandsmedlemmer/tilsvarende nære uavhengig av vaksinasjonsstatus med mulighet for å teste seg ut etter ulike testregimer.

29.11.2021: Lagt inn lenke til beskrivelse av forskriftsfestede tiltak som gjelder i situasjoner der omikronvarianten påvises eller mistenkes.

25.11.2021: Lagt inn lenke til Helsedirektoratets sterke anbefaling om jevnlig testing og bruk av munnbind for ikke fullvaksinerte ansatte. I tillegg presisert at personer med gjennomgått covid-19 for mindre enn 3 måneder siden ikke behøver testes for SARS-CoV-2 som nærkontakter.

23.11.2021: Personer som har gjennomgått covid-19 for < 3 mndr. siden behøver ikke testes.