Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Tannhelsetjenesten»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Tannhelsetjenesten

Råd til tannhelsetjenesten ved normal hverdag med økt beredskap

Norge gikk over til en normal hverdag med økt beredskap 25. september. De fleste nasjonale koronatiltakene forsvinner. Tannhelsetjenesten bør på grunnlag av dette iverksette nedtrapping av spesifikke covid-19-relaterte smitteverntiltak med mål om å komme tilbake til normal drift.

Norge gikk over til en normal hverdag med økt beredskap 25. september. De fleste nasjonale koronatiltakene forsvinner. Tannhelsetjenesten bør på grunnlag av dette iverksette nedtrapping av spesifikke covid-19-relaterte smitteverntiltak med mål om å komme tilbake til normal drift.


Innhold på denne siden

Flertallet av befolkningen i Norge er nå vaksinert mot covid-19. Definisjoner av beskyttelse etter vaksine eller gjennomgått covid-19 finnes her:

Smittekarantene utgår. Krav om isolasjon hvis du er syk med covid-19 gjelder fortsatt:

Ansvarlig/leder for tannklinikk/virksomhet har følgende oppgaver

 • Sikre at virksomheter har skriftlige, oppdaterte og implementerte smittevernrutiner iht. internkontrollforskriften og Faglige anbefalinger for smittevern i klinisk odontologisk praksis (2018 PDF) 
 • Sikre at alle får opplæring i korrekt bruk av beskyttelsesutstyr
 • Sikre at det foreligger rutiner for at ansatte holder seg hjemme ved nyoppståtte infeksjonssymptomer og at ansatte er kjent med dette rådet.
 • Sikre å ha skriftlige rutiner for akutt behandling av pasienter med luftveissymptomer
 • Beslutte om og eventuelt hvilke smitteverntiltak som skal iverksettes ved økende smitte
 • Gjennomgå regelmessig planverk for beredskap ved økende smitterisiko.

Generelle smitteverntiltak

 • Hold deg hjemme hvis du er syk.
 • Utfør håndhygiene ved ankomst og når du forlater tannklinikk / tannteknisk laboratorium.

Råd til ansatte i tannklinikk og tanntekniske laboratorier

 • Alle følger lokale smittevernrutiner.
 • Alle uavhengig av vaksinasjonsstatus ved nyoppståtte infeksjonssymptomer skal holde seg hjemme.
 • Ved nyoppståtte luftveissymptomer bør alle testes for SARS-CoV-2, se Hva skal du gjøre ved nyoppståtte luftveissymptomer?
 • Ansatte med vage luftveissymptomer eller milde restsymptomer og god allmenntilstand, som har testet negativt for covid-19, kan gå på jobb etter avklaring med arbeidsgiver, men bør da benytte følgende beskyttelsesutstyr i tett kontakt med pasienter, se Tabell 2. Bruk av personlig beskyttelsesutstyr for ansatte ved lette luftveissymptomer, eller som er definert som nærkontakter
 • Rutinemessig testing av asymptomatiske personer som ikke har vært direkte eksponert for smitte anbefales ikke.
 • Dersom uvaksinerte og delvaksinerte ansatte defineres som «øvrige nærkontakter», anbefales oppfølging som for resten av befolkningen.
 • Ansatte uavhengig av vaksinasjonsstatus, som har smitte i husstanden eller er definert som «øvrige nærkontakter», bør benytte munnbind fram til 5 dager etter siste eksponering når de har nær kontakt med pasient og bør tilstrebe å holde avstand til kolleger.
 • Bruke beskyttelsesutstyr riktig. Valg av type beskyttelsesutstyr er avhengig av type prosedyre/behandling og pasientens smittestatus

Håndtering av pasienter

 • Alle pasienter og ledsager som ankommer tannklinikk bør være friske og gjennomføre håndhygiene.
 • Så langt det er mulig anbefales det å legge konsultasjoner av pasienter med akutte infeksjonssymptomer på slutten av dagen.
 • Pasienter med symptomer på akutt infeksjon bør holdes adskilt fra andre pasienter på venterom og ev. bruke munnbind.

Historikk

06.10.2021: Omfattende endringer iht. Regjeringens gjenåpningsplan. Mange lenker er nå oppdatert.

15.09.2021: Fjernet råd om alltid bruk av åndedrettsvern for behandlende tannhelsepersonell ved aerosolgenererende prosedyrer, uavhengig av vaksinasjonsstatus.

01.07.2021: Teksten er forkortet og forenklet

15.06.2021: Fjernet avsnitt om "Ansatte i risikogrupper må forholde seg til rådene i artikkelen Helsepersonell som selv er i risikogruppe for alvorlig forløp av covid-19" da siden den lenket til er lagt passiv

04.06.2021: Lagt inn anbefalingene for avstand og bruk av personlig beskyttelsesutstyr for helsepersonell med status som beskyttede.

21.05.2021: Lagt inn tabell for vaksinert helsepersonell

24.02.2021: Noen språklige oppdateringer, samt lagt inn et oppdatert skjema for kartlegging av smittestatus før besøk på tannklinikk.

19.02.2021: Forsterkede smitteverntiltak ved økt smitterisiko i samfunnet er beskrevet, og råd ved utenlandsreise til «gule områder» fjernet.

05.02.2021: Nytt avsnitt lagt inn "Den engelske varianten av SARS-CoV-2", blant annet med lenker til undervisning.

29.12.2020: "Kirurgisk munnbind" er endret til "Medisinsk munnbind" gjennomgående i artikkelen.

29.10.2020:
Nytt avsnitt om barn og unge under «Vurderinger av pasienter». Det presiseres at barn og unge må sikres nødvendig og lovpålagt oppfølging i tannhelsetjenesten. Det gjelder også barn med restsymptomer (ikke nyoppståtte eller økende) som kan knyttes til en gjennomgått luftveisinfeksjon, hvis allmenntilstanden er god eller tilbake til normal for dette barnet.

22.09.2020: Det er tydeliggjort hvilke råd som gjelder ledelse, ansatte og pasienter. Det pekes på behovet for å gjennomgå anbefalte tiltak, rutiner og organisering og iverksette endring hvis svakheter identifiseres, og muligheten for at ytterligere smitteverntiltak i tannhelsetjenesten kan bli innført lokalt ved behov.

20.08.2020: Oppdatert pdf-dokumentet som det lenkes til under "Kartlegging av smittestatus før besøk på tannklinikken"

17.07.2020: Arbeidsgiver bør ha et system for å kartlegge om ansatte, inkl. nyansatte og vikarer, med pasientnært arbeid har eller kan ha vært eksponert for SARS-CoV-2, eller har vært på utenlandsreise siste 10 dager. Dette gjelder også ved reise til land utenom Norden som ikke omfattes av karanteneplikt. Ansatte, inkl. nyansatte og vikarer, med pasientnært arbeid som i løpet av siste 10 dager har vært på reise i land utenom Norden som ikke er omfattet av karanteneplikt, bør informere arbeidsgiver før de skal gjeninntre/tiltre i jobb. Disse ansatte bør testet for SARS-CoV-2, og ikke ha pasientnært arbeid før negativ test foreligger.

26.05.2020: Det er spesifisert hvilket beskyttelsesutstyr tannhelsepersonell bør benytte, og færre begrensinger med hensyn til aerosolgenererende prosedyrer, ved behandling av pasienter som ikke er mistenkt, sannsynlig eller bekreftet med covid-19.

20.04.2020: Siden er oppdatert med råd tilpasset normal drift. Det er også lagt inn egne råd til tannteknikere. I tillegg til ulike oppdateringer, for å sikre at råd harmoniserer med andre råd i veilederen.