Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Spesialisthelsetjenesten - råd om forsterkede smitteverntiltak ved økt smitterisiko»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Spesialisthelsetjenesten - råd om forsterkede smitteverntiltak ved økt smitterisiko

Spesialisthelsetjenesten - råd om forsterkede smitteverntiltak ved økt smitterisiko

Publisert Oppdatert

Ved økende smitterisiko for covid-19 i samfunnet øker smitterisikoen også i spesialisthelsetjenesten. Pasientene flyttes mellom ulike nivåer i helsetjenesten, noe som kan øke risikoen ytterligere.

Ved økende smitterisiko for covid-19 i samfunnet øker smitterisikoen også i spesialisthelsetjenesten. Pasientene flyttes mellom ulike nivåer i helsetjenesten, noe som kan øke risikoen ytterligere.


Innhold på denne siden

For spesialisthelsetjenesten er det ledelsen i den enkelte helseinstitusjon/helseforetak som beslutter om og eventuelt hvilke forsterkede smitteverntiltak som skal iverksettes. Dette gjøres i samarbeid med smittevernpersonell lokalt, de regionale kompetansesentrene i smittevern og de regionale helseforetak. Ofte vil beslutningen også tas i samråd med Folkehelseinstituttet. En oversikt over smitteverntiltak ved ulike smitterisikonivå for kommunehelsetjenesten finnes i vedlegg 2 i kapitlet om tiltaksvurdering i Håndbok for oppdaging, vurdering og håndtering av covid-19-utbrudd i kommunen. Tiltakene er nærmere beskrevet i rådene til de ulike delene av kommunehelsetjenesten

Planverk for beredskap ved økende smitterisiko bør gjennomgås regelmessig (for eksempel kohortisolering, omdisponering av ansatte).

Håndbok for oppdaging, vurdering og håndtering av covid-19-utbrudd i kommunen angir en trinnvis metode for vurdering av hvilken epidemiologisk situasjon som foreligger i kommunen. Basert på risikovurderingen skal kommunene vurdere sine tiltak. Sykehusene har ofte ansatte, pasienter og besøkende fra ulike geografiske områder med ulikt smitterisikonivå, derfor bør sykehusene gjøre sin egen løpende risikovurdering.

Smitteverntiltak i sykehus ved økt smitterisiko

Ledelsen bør iverksette følgende tiltak, i angitt rekkefølge:

 • Gjenta systematisk opplæring i bruk av personlig beskyttelsesutstyr for å sikre etterlevelse av gjeldene råd.

 • Gjennomgå rutiner og sikre at det holdes minst 1 meters avstand i alle situasjoner hvor det er mulig. Dette gjelder i venterom, felles behandlings- og oppholdsrom og i møterom.

 • Vurdere mulighet for å etablere arbeidskohorter (grupper).

 • Unngå all form for buffetservering.
 • Kartlegge om ansatte har flere arbeidssteder, inkludert vikarer og studenter. Det anbefales at ansatte har færrest mulig arbeidssteder, fortrinnsvis ett.

 • Vurdere behov og eventuelt legge til rette for økt testaktivitet i henhold til testkriterier for koronavirus.

 • Vurdere innskjerping av besøksrutiner i spesialisthelsetjenesten.

 • Vurdere bruk av munnbind på pasienter og besøkende i sykehusets fellesområder

 • Vurdere om ansatte ved all kontakt nærmere enn 1 meter bør benytte munnbind og øyebeskyttelse.

 • Sikre at sykehuset har tilstrekkelig ressurser og kompetanse i smittesporing, se Spesialisthelsetjenesten – håndtering av utbrudd.

 • Det anbefales ikke rutinemessig testing av alle pasienter og/eller ansatte uten symptomer eller risikofaktorer for smitte. Basert på erfaringer fra testing av asymptomatiske i sykehus i områder med økt smitterisiko i Norge, fanger man svært få gjennom slik testing.  Det anbefales å følge testing etter vanlige kriterier (pre-triagering): Se testkriterier for koronavirus 

Munnbind og øyebeskyttelse

Hensikten med bruk av munnbind utover anbefalingene i basale smittevernrutiner, er å begrense spredning fra smittede personer uten symptomer. Ved økende smitterisiko i samfunnet, kan utvidet bruk av munnbind på ansatte vurderes, når det ikke er mulig å holde minst 1 meters avstand til andre. Før utvidet bruk av munnbind innføres i hele eller deler av sykehuset, bør det sikres at øvrige tiltak og rutiner anbefalt ovenfor, er iverksatt.

Bruk av munnbind vil ikke kunne erstatte, kun supplere de øvrige smitteverntiltakene.

Når indikasjonen for bruk av munnbind er å beskytte den ansatte mot smitte, skal også øyebeskyttelse (briller/visir) benyttes.

Historikk

22.06.2021: Lagt til: "Unngå all form for buffetservering."

22.12.2020: Byttet ut setningen Det er egne råd for forsterkede smitteverntiltak i kommunehelsetjenesten, og disse ligger på slutten av hvert enkelt kapittel (sykehjem, råd om helse- og omsorgstjenester, osv.) med følgende: En oversikt over smitteverntiltak ved ulike smitterisikonivå for kommunehelsetjenesten finnes i vedlegg 2 i kapitlet om tiltaksvurdering i Håndbok for oppdaging, vurdering og håndtering av covid-19-utbrudd i kommunen. Tiltakene er nærmere beskrevet i rådene til de ulike delene av kommunehelsetjenesten