Hopp til innhold

Serologi og hurtigtester

Publisert

Her finner du informasjon om serologisk diagnostikk og om bruk av hurtigtester for covid-19.

Her finner du informasjon om serologisk diagnostikk og om bruk av hurtigtester for covid-19.


Serologi

Serologiske tester er foreløpig ikke etablert i Norge. Det finnes tester tilgjengelig, og arbeidet med å etablere serologi planlegges flere steder i landet. Man vet at viruset induserer IgA, IgM og IgG, og foreløpige data kan tyde på at IgM kan påvises hos en del allerede i løpet av første sykdomsuke.

Det er så langt ikke vist sikker korrelasjon mellom målt antistoffrespons og beskyttende immunrespons, slik at påviste antistoffer betyr ikke nødvendigvis beskyttende immunitet.

Hurtigtester som påviser antistoffer mot SARS-CoV-2

Flere serologiske hurtigtester er tilgjengelige på markedet. Dette er tester som påviser IgM og IgG mot SARS-CoV-2 i kapillærblod, venøst blod eller serum. Det er viktig å understreke at det tar dager eller uker før antistoffer dannes. Slike tester vil derfor ofte være negative i begynnelsen av infeksjonen, og kan ikke benyttes til å utelukke infeksjon i akuttfasen.

Negative tester som er tatt tidlig i sykdomsforløpet, vil kunne gi en falsk trygghet, nettopp i den fasen man trolig er mest smittsom. Dersom slike tester benyttes, er det av stor betydning at resultatene tolkes med forsiktighet. Det er foreløpig begrenset kunnskap om disse testenes sensitivitet (sannsynlighet for at en syk person får riktig svar), og spesifisitet (sannsynlighet for at en frisk person får riktig svar), og det er derfor usikkerhet knyttet til både positive og negative resultater.

FHI planlegger i samarbeid med NOKLUS en klinisk utprøving og sammenlikning av flere av disse testene. Denne utprøvingen vil foregå ved teststeder i flere deler av landet. Videre pågår arbeidet med å etablere en felles nasjonal strategi for hvordan serologiske hurtigtester best kan tas i bruk for å supplere dagens testing.

Hurtigtester som påviser SARS-CoV-2 RNA

Dette er genpåvisningstester, der virusets arvemateriale påvises ved hjelp av molekylære teknikker (for eksempel PCR) i en prøve som tas med pensel fra luftveiene.

Prinsippet for disse testene er likt som for de standardiserte laboratorietestene som brukes i dag, og kan brukes til å påvise selve viruset i den akutte fasen av infeksjonen. Disse hurtigtestene gir raske svar, og ofte er resultatet klart på under en time.

Man kan som regel kun analysere en eller noen få prøver av gangen, prisen for hver analyse kan være høy, og disse hurtigtestene krever et eget analyseinstrument.

Enkelte av disse testene kan være aktuelt å etablere ved noen av landets sykehus. Noen steder er slike analyseinstrumenter allerede i bruk for diagnostikk av andre infeksjoner, og de mikrobiologiske laboratoriene kan vurdere kvaliteten ved å sammenlikne de nye testene mot etablert diagnostikk for SARS-CoV-2.

 

Om artikkelen / endringshistorikk