Hopp til innhold

Råd til tannhelsetjenesten under covid-19-pandemien

Publisert Oppdatert

Personell og pasienter i tannhelsetjenesten må beskyttes mot smitte med SARS-CoV-2 (nytt koronavirus).

Personell og pasienter i tannhelsetjenesten må beskyttes mot smitte med SARS-CoV-2 (nytt koronavirus).


Generelle smittevernråd

 • Ansatte må holde seg hjemme ved symptomer på akutt luftveisinfeksjon eller andre symptomer forenelige med covid-19 (selv ved milde symptomer), og testes snarest mulig. Får de symptomer på jobb, skal de straks forlate arbeidsstedet. Hvis de før avreise eller på vei hjem, er nærmere andre enn 2 meter, bør de ha på munnbind.
 • Ansatte i risikogrupper må forholde seg til de råd som ligger her.
 • Ansatte, inkl. nyansatte og vikarer, som i løpet av siste 10 dager har vært i «røde land», omfattes av karanteneplikt.
 • Ansatte, inkl. nyansatte og vikarer, med pasientnært arbeid som i løpet av siste 10 dager har vært på reise i regioner eller land utenom Norge som ikke er omfattet av karanteneplikt, bør informere arbeidsgiver før de skal gjeninntre/tiltre i jobb. Disse ansatte bør testes for SARS-CoV-2, og ikke ha pasientnært arbeid før negativ test foreligger.
 • Ansatte som møter definisjonen av nærkontakter, skal følges opp i tråd med råd gitt her.
 • Arbeidsgiver bør ha et system for å kartlegge om ansatte, inkl. nyansatte og vikarer, med pasientnært arbeid har eller kan ha vært eksponert for SARS-CoV-2, eller har vært på utenlandsreise siste 10 dager. Dette gjelder også ved reise til regioner og land utenom Norge som ikke omfattes av karanteneplikt.
 • Hold minst 1 meters avstand til andre og unngå fysisk kontakt så langt det er mulig. Dette gjelder spesielt nær ansikt-til-ansikt-kontakt.
 • Fellesarealer (venterom, pause/spiserom o.l.) må tilrettelegges, slik at det er mulig å holde minst 1 meters avstand til andre. Unødvendige gjenstander som lesestoff o.l. bør fjernes, og servering unngås.
 • Konsultasjoner bør organiseres slik at en unngår at flere personer oppholder seg i venterom samtidig.
 • Basale smittevernrutiner skal alltid følges, og det bør legges til rette for og informeres om betydningen av god hoste- og håndhygiene (håndvask med såpe og vann eller hånddesinfeksjon).  
 • Alle bør utføre håndhygiene ved ankomst og når de forlater tannklinikk / tannteknisk laboratorium.
 • Daglig rengjøring (med vanlige rengjøringsmidler), spesielt av kontaktpunkter som dørhåndtak o.l. og overflater, vil forebygge smittespredning.  
 • Dør til behandlingsrom samt skuffer og skap med utstyr, bør være lukket under behandling.
 • Betaling bør skje kontantløst.
 • Alt personell bør gis opplæring i basale smittevernrutiner, inkludert bruk av beskyttelsesutstyr. Det presiseres at håndhygiene bør utføres korrekt og til rett tid, og munnbind brukes riktig.

Vi viser også til:

Vurderinger av pasienter

Alle pasienter som skal motta behandling i offentlig eller privat tannhelsetjeneste, bør i forkant av konsultasjon avklares med hensyn til smitte med SARS-CoV-2 (nytt koronavirus) og anamnese over telefon. Dette gjelder også eventuell ledsager. Følgende skjema fra Helsedirektoratet bør benyttes:

For pasienter med luftveissymptomer, som er hjemmeisolerte eller i karantene, bør det vurderes om det er faglig forsvarlig å utsette undersøkelse/behandling, og om akutte tannhelseproblemer eventuelt kan avhjelpes med medikamentell behandling. Hvis ikke, bør de henvises til:

Spesialisthelsetjenesten har ansvar for den orale helsen til pasienter innlagt i sykehus, også under det pågående korona-utbruddet. Se:

Tannbehandling av pasienter som ikke er mistenkt, sannsynlig eller bekreftet med covid-19

Beskyttelsesutstyr

Ved undersøkelse/behandling av pasienter som ikke er mistenkt, sannsynlig eller bekreftet med covid-19, eller nærkontakt, bør følgende beskyttelsesutstyr benyttes:

 • Kirurgisk munnbind (type II eller IIR)
 • Beskyttelsesbriller/visir ved fare for sprut av infeksiøst materiale
 • Hansker
 • Plastforkle ved fare for sprut av infeksiøst materiale

Arbeidstøy som benyttes i klinisk arbeid i tannhelsetjenesten, bør ha korte ermer over albue, slik at det blir enkelt å vaske/desinfisere hender, håndledd og underarm. Alternativt kan det benyttes engangsmansjetter eller langermet frakk som skiftes mellom hver pasient. Se:

Rutiner

Ordinære rutiner skal følges. I tillegg anbefales:

 • at pasienten før tannbehandling skyller munnen med 1 % hydrogenperoksid (H2O2) i minst 1 minutt. Skyllevæsken spyttes i glass og tømmes forsiktig i vask.
 • å benytte vakumsug og firhendig teknikk ved aerosolgenererende prosedyrer.
 • å benytte kofferdam ved aerosolgenererende prosedyrer der det er mulig. Kofferdam settes på og desinfiseres før behandlingen starter, og bør dekke nese og munn.

Tannbehandling av pasienter mistenkt, sannsynlig eller bekreftet med covid-19

Beskyttelsesutstyr

Ved akutt behov for tannbehandling til pasienter mistenkt, sannsynlig eller bekreftet med covid-19, bør tannhelsepersonell som skal undersøke, behandle eller ha nær kontakt med pasienten bruke følgende beskyttelsesutstyr:

 • Kirurgisk munnbind (type II eller IIR)
 • Beskyttelsesbriller/visir
 • Frakk med lange ermer
 • Hansker

Ved aerosolgenererende prosedyrer bør kirurgisk munnbind erstattes med åndedrettsvern (FFP2 eller FFP3) og hette benyttes.

Det er viktig at personell får opplæring i bruk av personlig beskyttelsesutstyr.

Rutiner

 • Pasienter som kommer til tannklinikken, bør ved ankomst utføre håndhygiene og få utlevert et munnbind som vedkommende selv tar på, med mindre pasienten av medisinske årsaker ikke tolererer dette.
 • Pasienten skal ikke oppholde seg i fellesarealer, men vises direkte inn i eget behandlingsrom hvor kun nødvendig personell går inn.
 • Pasientens munnbind tas av inne på behandlingsrommet, men først etter at personell har tatt på personlig beskyttelsesutstyr.
 • Pasienten bør før tannbehandling skylle munnen med 1 % hydrogenperoksid (H2O2) i minst 1 minutt. Skyllevæsken spyttes i glass og tømmes forsiktig i vask.
 • Aerosolgenererende prosedyrer som bruk av turbin, hånd- og vinkelstykke og treveissprøyte bør minimeres. Tørrlegging kan utføres ved hjelp av sug og bomullsruller. Ultralyd, airscaler og airflow bør ikke benyttes.
 • Hvis aerosolgenererende prosedyrer er nødvendig, benytt vakumsug og firhendig teknikk, og kofferdam der det er mulig. Kofferdam settes på og desinfiseres før behandlingen starter, og bør dekke nese og munn.
 • Ekstraorale røntgenprosedyrer, som OPG, bør vurderes benyttet. Disse gir lavere risiko for smitteoverføring enn intraorale røntgenprosedyrer, da slike kan stimulere spyttsekresjon og hoste.
 • Resorberbare suturer bør benyttes ved kirurgiske inngrep for å minske behov for kontrollkonsultasjon.
 • Samtale med pasient i etterkant av behandling bør gjøres på behandlingsrommet – behandler beholder munnbind/åndedrettsvern og øvrig beskyttelsesutstyr på.
 • Pasienten bør utføre håndhygiene og ta på seg munnbind før vedkommende forlater klinikken.
 • Når det er utført aerosolgenerende prosedyrer, bør behandlingsrommet luftes hvis mulig. Hvor lenge rommet skal stå før behandling av neste pasient, vil variere med ventilasjon og størrelse på rommet, og må vurderes lokalt.

Renhold, desinfeksjon og avfallshåndtering ved covid-19

 • Kontaktpunkter og overflater som pasienten har berørt, som stoler, dørklinker, toalett osv., desinfiseres i henhold til vanlige rutiner. SARS-CoV-2 er følsom for oksidative desinfeksjonsmidler (hydrogenperoksid, pereddiksyre), klorpreparater og alkohol >70 %. De ikke-alkoholbaserte desinfeksjonsmidlene, bør benyttes i konsentrasjonen anbefalt av leverandør. For mer informasjon henvises til Legemiddelverket.
 • For øvrig utføres renhold som vanlig.
 • Ved synlig søl av organisk materiale, fjernes sølet med absorberende materiale (cellestoff), etterfulgt av flekkdesinfeksjon av området.
 • Følg lokale rutiner for avfallshåndtering. De lokale rutinene bør være basert på Forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste mv. (Lovdata)

Smittevernråd til tanntekniske laboratorier

De generelle smittevernrådene ovenfor gjelder også de tanntekniske laboratoriene. I tillegg minner vi om at ansatte bør benytte arbeidstøy, som vaskes daglig i laboratoriet eller vaskeri. Arbeidstøy bør ikke tas med hjem for vask.

Rutiner ved mottak og forsendelse av tanntekniske arbeid:

 • Arbeid som skal sendes/leveres til tannklinikk må rengjøres, og merkes med "rengjort – ikke desinfisert".
 • Det må vurderes lokalt om fysisk oppmøte på tannklinikk, post eller annet sted er mest hensiktsmessig ved henting/levering av arbeid.
 • Ansatte som åpner pakker skal bruke hansker. Håndhygiene (håndvask med såpe og vann eller hånddesinfeksjon) skal utføres før hanskene tas på og etter de er tatt av.
 • Tilsendt avtrykk/bittregistrering o.l. skal rengjøres/desinfiseres i henhold til normale prosedyrer ved mottak.

Om artikkelen / endringshistorikk

Innhold på denne siden