Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Råd for transport av pasienter/brukere»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Råd for transport av pasienter/brukere

Råd for transport av pasienter/brukere

Her finner du råd for dem som utfører transport av pasienter/brukere i Norge under covid-19-pandemien, uavhengig av hvem oppdragsgiver er.

Her finner du råd for dem som utfører transport av pasienter/brukere i Norge under covid-19-pandemien, uavhengig av hvem oppdragsgiver er.


Innhold på denne siden

Med høy vaksinasjonsdekning og en ny fase av pandemien er mange smittevernanbefalinger og -tiltak for befolkningen tatt bort. De generelle smittevernrådene til befolkningen, som å holde seg hjemme når en er syk og ha god hoste- og håndhygiene, gjelder fremdeles.

Virksomheter bør i lys av dette iverksette nedtrapping av spesifikke covid-19-relaterte smitteverntiltak, og samtidig vektlegge at generelle smittevernråd bør gjøres kjent for ansatte, brukere og ledsagere.

Selv om de nasjonale covid-19 relaterte tiltakene avvikles, kan kommuner, basert på smitterisiko lokalt, fortsatt innføre strengere tiltak.

Rekvirentens ansvar

Rekvirent må følge ordinære rutiner for bestilling av pasienttransport. Rekvirent bør opplyse om hvilke smitteverntiltak som bør iverksettes før og under transporten. Informasjonen skal ikke inneholde pasientopplysninger.

Transportselskapets ansvar

Transport selskapet følger ordinære rutiner for transport av brukere basert på opplysninger fra rekvirent. Virksomheten har et ansvar for å vurdere om transporten ivaretar generelle smittevernråd og er tilpasset lokale forhold.

Transportselskapet bør etablere rutiner for hvordan transport skal foregå basert på følgende;

 • Sikre at det foreligger rutiner for at ansatte holder seg hjemme ved nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon og at ansatte er kjent med dette rådet.
 • Sikre at alle ansatte er kjent med rutinene, har fått opplæring i gjeldende rutiner samt legge til rette for at disse kan følges
 • Tilrettelegge for at smittevernrådene kan følges både av sjåfør og pasient/bruker før, under og etter transport.
 • Sikre informasjon om gjeldende smittevernråd til pasient/bruker.
 • Sikre at sjåfører får opplæring i gjeldende smittevernrutiner ved transport av pasienter/brukere med mistenkt smitte.
 • Utarbeide rutiner for renhold av kjøretøy.

Den enkelte sjåfør sitt ansvar

Den enkelte sjåfør har et eget ansvar for å gjøre seg kjent med gjeldende rutiner for transport av pasienter/brukere. Sjåføren holder seg hjemme ved nyoppståtte luftveissymptomer og eventuelt testes ved mistanke om covid-19. Sjåføren bør bistå pasient/bruker og ledsagere slik at de kan følge gjeldende smittevernråd.

Pasient/bruker og ledsagere

Pasienten/brukeren bør følge gjeldende smittevernråd angitt av transportselskapet under hele transporten. Ved nyoppståtte luftveissymptomer, uavhengig av vaksinasjonsstatus, bør pasient/bruker vurdere behovet for transporten og eventuelt utsette.

Transport av uvaksinerte pasienter/brukere uten mistenkt eller bekreftet covid-19  

Transportselskapet og sjåfør følger ordinære rutiner for transport. Ved lengre transportetapper (for eksempel mer enn en time) kan imidlertid følgende tiltak vurderes:

 • Pasient/bruker, eventuelt ledsager og sjåfør bruker munnbind på hele reisen.
 • Personbil/taxi: Pasient/bruker og ledsager sitter i baksetet for å opprettholde avstand.

Transport av pasient/bruker med mistenkt eller bekreftet covid-19

En pasient/bruker med bekreftet covid-19 bør transporteres alene, med unntak av nødvendig ledsager.

Hvis mulig, bør transport utsettes. Dersom transport ikke kan utsettes, bør transport og nødvendige forhåndsregler avklares i samråd med helsetjenesten (sykehus/kommunal helsetjeneste/private helseaktører) i forkant.  

 • Det anbefales avstand mellom sjåfør og pasient/bruker.
 • Uavhengig av vaksinasjonsstatus hos sjåfør, bør sjåfør ha på munnbind under hele transportetappen.
 • Pasient/bruker skal ha på munnbind med mindre dette er kontraindisert av medisinske årsaker.  Pasient/bruker og eventuelt ledsager tar på munnbind før de setter seg inn i kjøretøyet. Munnbindet tas av etter at pasient/bruker og eventuelt ledsager har gått ut av kjøretøyet.

Rengjøring av kjøretøy etter transport av pasient/bruker med bekreftet covid-19

Rengjøring omfatter områder som pasient/bruker har vært i direkte kontakt med samt flater i umiddelbar nærhet til der pasient/bruker har sittet.

Klær, bagasje, rullator og andre eiendeler, antas i liten grad å kunne forurense bil. Det er derfor ikke nødvendig å rengjøre bagasjerom o.l.

Historikk

06.10.2021: Endret overskrift, omfattende revisjon av tekst, oppdatert lenker og satt inn nye lenker til nye kapitler.

02.06.2021: Satt inn punkt om endrede råd når pasient/bruker er beskyttet og for uvaksinerte, samt lagt inn nye overskrifter og gjort mindre språklige forbedringer.

12.02.2021: Transport av pasienter/brukere uten covid 19: Et nytt kulepunkt under generelle tiltak og et under forsterkede tiltak. Transport av pasienter/brukere med covid-19: Presisering av tekst under generelle tiltak. Noen mindre språklige endringer.

09.02.2021: Flyttet en setning om hva rådene bygger på lenger frem i teksten.

01.02.2021: Passasjer er erstattet av pasient/bruker. Avsnitt om bruk av smittestopp på jobb flyttet lengre frem i artikkelen.

27.01.2021: 

 • Tydeliggjøring av smitteverntiltak knyttet til transport av pasienter/brukere uten mistanke om covid-19 og transport av pasient/bruker med mistenkt eller påvist covid-19.
 • Ansvar forkortet og tydeliggjort med nye punkter for hver aktør, rekvirent, transportselskap, den enkelte sjåfør og pasient/bruker.
 • Presisering av forsterkede smitteverntiltak.
 • Oppdatering av tiltak for transport av pasient/bruker med mistenkt eller påvist covid-19.

21.12.2020: Lagt inn lenk til artikkelen Smittestopp på jobb.

29.10.2020: Tittel og innhold i artikkelen er endret og oppdatert basert på oppdaterte råd for pasienttransport

30.09.2020: Under avsnitt om Når pasienten selv ikke kan ha på munnbind, endret første kulepunkt fra "Kirurgisk munnbind (type I)" til "Medisinsk munnbind"