Hopp til innhold

Råd for transport av personer med mistenkt eller bekreftet covid-19-sykdom via pasientreiser/drosjer

Publisert Oppdatert

Her finner du råd og informasjon for transport av pasienter med mistenkt eller bekreftet covid-19-sykdom

Her finner du råd og informasjon for transport av pasienter med mistenkt eller bekreftet covid-19-sykdom


Generelt om kjøretøy og transport av pasienten

For å sikre gode rutiner for transport av personer med mistenkt eller bekreftet med covid-19, bør egne sjåfører/kjøretøy allokeres for slike oppdrag. Dette for å sikre at de som tar på seg slike oppdrag får nødvendig opplæring.

Helseforetak som inngår avtale om persontransport av pasienter med mistenkt koronasmitte plikter å gi aktuelle sjåfører nødvendig opplæring i grunnleggende smitteverntiltak.

Kjøretøy som benyttes bør fortrinnsvis ikke ha stoffseter, men seter med glatte overflater som lett lar seg rengjøre.

En pasient med bekreftet covid-19 bør transporteres alene, med unntak av nødvendig ledsager.

Sjåføren skal alltid informeres om at pasienten er bekreftet eller mistenkes å være syk med covid-19.

Under transport bør kjøretøyets ventilasjonsanlegg/klimaanlegg innstilles slik at luften ikke sirkulerer inne i bilen, utlufting med åpne vinduer er også mulig.

Følgende utstyr skal alltid klargjøres før transport:

 • hånddesinfeksjonsmiddel og desinfeksjonsservietter
 • hansker,
 • munnbind,
 • øyebeskyttelse,
 • tørkepapir
 • søppelposer

Gjennomføring av transport

Når pasient og medpassasjerer benytter munnbind  

Hovedregelen er at pasienttransport av personer med mistenkt eller bekreftet koronasmitte skal gjennomføres ved at pasienten benytter munnbind.

Personer (både pasient og evt. ledsager) som skal transporters skal benytte munnbind under hele transporten og gjennomføre håndhygiene før de setter seg inn i bilen.  

Sjåfør trenger da ikke å benytte beskyttelsesutstyr.

Sjåføren åpner og lukker dør slik at pasienten i minst mulig grad berører kontaktflater i kjøretøyet både ved på- og avstigning, og under transport.

Når pasienten selv ikke kan ha på munnbind

Pasienten bør ha et papirlommetørkle foran munn og nese, dersom mulig.

Sjåfør må da benytte følgende beskyttelsesutstyr:

 • Medisinsk munnbind
 • Engangs hansker
 • Beskyttelsesbriller

Når verken pasient, medpassasjerer eller sjåfør har på seg beskyttelsesutstyr

Som hovedregel skal beskyttelsesutstyr benyttes av pasient, alternativt av sjåfør.

Dersom det ikke er mulig:

 • Det bør ikke benyttes ordinær personbil (5- 7 seter). Dette ut fra en vurdering av at avstand mellom sjåfør og passasjer vil være for liten til å hindre smitte.
 • Buss, minibuss eller andre kjøretøy der avstanden mellom sjåfør og passasjer er mer enn 2 meter bør benyttes. Det bør som hovedregel ikke transporteres mer enn en passasjer om gangen, i tillegg til eventuelt ledsager.
 • Avstanden på 2 meter skal opprettholdes under på- og avstigning. 

Når pasienten trenger assistanse

Behov for assistanse og behov for hjelpemidler som rullator, rullestol eller liknende, skal avklares ved bestilling av transport.

Så langt det er mulig bør behovet for assistanse ivaretas av ledsager/pårørende.

Dersom pasienten har behov for assistanse som ikke kan ivaretas av ledsager/pårørende skal sjåføren påse at pasienten påsettes munnbind og gjennomfører håndvask med såpe eller hånddesinfeksjonsmiddel før det gis assistanse.

Rengjøring av kjøretøy

Det er ikke behov for generell rengjøring av kjøretøy etter et oppdrag med en person mistenkt eller bekreftet syk med covid-19.

Følgende rutiner gjelder likevel:

 • Etter hver persontransport skal det gjennomføres punktvask med desinfeksjonssprit (engangsklut med 70% alkohol) på alle de glatte overflater passasjeren har vært i kontakt med som håndtak, sete og setebelte (når pasient har brukt munnbind). I tillegg punktvaskes seteryggen foran der pasienten satt dersom pasienten ikke brukte munnbind.
 • Ved hendelser der personer som transporteres søler kroppsvæsker som spytt, urin, eller oppkast i kjøretøyet kan sjåføren kontakte helseforetaket for avtale om rengjøring av kjøretøy. Alternativt kan sjåføren
  • Ha på munnbind, øyebeskyttelse og hansker
  • Fjerne søl ved hjelp av tørkepapir
  • Tørke deretter området med desinfeksjonskluter
  • Kaste søppelpose som restavfall

Ved desinfeksjon/rengjøring brukes hansker, håndhygiene utføres før og etter hanskebruk.

Klær, bagasje, rullator og andre eiendeler, antas i liten grad å kunne forurense bil. Det er derfor ikke nødvendig å rengjøre bagasjerom o.l., men håndhygiene bør gjennomføres etter at en har håndtert slike eiendeler.

Avfallshåndtering:

Kluter og annet rengjøringsutstyr, samt brukte engangshansker som er blitt brukt til rengjøring/desinfeksjon av kjøretøyet kan kastes som vanlig husholdningsavfall.

Om artikkelen / endringshistorikk

Innhold på denne siden