Hopp til innhold

Personlig beskyttelsesutstyr ved en mangelsituasjon, inkludert råd om utvidet bruk og gjenbruk

Publisert Oppdatert

Covid- 19 epidemien har medført omfattende bruk av personlig beskyttelsesutstyr. Sterkt redusert produksjon av utstyr og utfordringer med transport og distribusjon har ført til en global mangelsituasjon.

Covid- 19 epidemien har medført omfattende bruk av personlig beskyttelsesutstyr. Sterkt redusert produksjon av utstyr og utfordringer med transport og distribusjon har ført til en global mangelsituasjon.


Anbefalingene du finner på denne siden er utarbeidet med bakgrunn i en mangelsituasjon, noe våre andre råd ikke tar hensyn til. Anbefalingene må til enhver tid vurderes opp mot tilgangen på personlig beskyttelsesutstyr. Beskyttelsesutstyr skal i hovedsak benyttes som anbefalt for en normalsituasjon, så langt det er mulig.

For å sikre personlig beskyttelsesutstyr til situasjoner hvor det er påkrevet, er det viktig å organisere og planlegge arbeidet godt. Helsepersonell må vurdere kritisk i enhver situasjon hvorvidt det er behov for beskyttelsesutstyr eller ikke.

Tiltak for å redusere behov for beskyttelsesutstyr ved kjent eller mistenkt covid-19

  • Planlegg arbeidet godt før man går inn i rommet slik at man begrenser trafikken inn og ut av rommet. 
  • Begrens antall personell som kommer i kontakt med pasienten.
  • Dersom man kan holde 2 meter avstand til pasienten eller mer, er det ikke behov for beskyttelsesutstyr. Unntak er ved aerosolgenererende prosedyrer og når pasienten har uttalt luftveissymptomer forenlig med covid-19. 
  • Dersom mange pasienter er bekreftet syke med covid-19, kan kohortisolering være et tiltak som gjør det enklere å ha kontroll på smittespredning i en helseinstitusjon. Ved kun å bruke dedikerte helsepersonell i kohortområdet, begrenser man antall personer som trenger å bruke beskyttelsesutstyr. 
  • For å dekke behovet er det også nødvendig å se på forlenget bruk og gjenbruk av personlig beskyttelsesutstyr, utover det man anbefaler ved normal drift.

NB - det presiseres at den isolerte pasienten fortsatt skal sikres tilstrekkelig tilsyn fra og kommunikasjon med avdelingens personale.

Tabellen nedenfor viser anbefalinger for utvidet bruk av personlig beskyttelsesutstyr ved en mangelsituasjon.

Typer av utsyr

Type

Alternative produkter

Utvidet bruk

Gjenbruk

Munnbind

II og IIR

Alternativt type I ved mangelvare. Lavere beskyttelse enn type II.

Kan benyttes 4 timer. Ikke tas av under bruk og må ikke berøres.

Nei

Åndedrettsvern

FFP3

FFP2/N95.

FFP1 dersom verken FFP3 eller  FFP2/N95  er tilgjengelig.

Kan benyttes maksimalt ett skift (8 timer). Bør tas av og på færrest mulig ganger. Arbeidstilsynet anbefaler maksimalt 3 timer samlet brukstid.

Nei

Øyebeskyttelse

Briller, visir

Munnbind med visir

Andre typer briller som dekker godt over øyne (beskyttelsesbriller fyrverkeri osv.).

Kan benyttes ett skift av en person. Bør tas minst mulig av og på. Dersom det tas av må det håndteres og oppbevare slik at utsiden ikke berøres.  

Ja. Vaskes og desinfiseres eller varmebehandles i vaskedekontaminator/ instrumentvaskemaskin el.lign.

Hansker

Lateks og nitrilhansker

Vinylhansker.

Håndhygiene.

Anbefalingene om skifte av hansker skal følges som normalt. Håndhygiene skal utføres i isolat som ellers.

Ved mangel på hansker er god håndhygiene et tilstrekkelig alternativ, med mindre man er i kontakt med kroppsvæsker. Da skal hansker benyttes.

Hansker skal IKKE desinfiseres eller gjenbrukes.

Frakk med lange erme

 

Ulike frakker med lang erme som benyttes i helsetjenesten, både av tekstil (flergangs-) og engangsfrakker (smittefrakker, kirurgiske frakker, plastfrakker med lang erme osv.). Ved risiko for søl med kroppsvæsker/ fuktighet benyttes plastforkle over tøyfrakker.

En frakk per pasient per vakt. Gjelder også engangsfrakker.*

Frakken kan benyttes av flere personer, forutsatt opplæring i riktig teknikk for på- og avkledning og oppheng.

 

Vaskbare frakker gjenbrukes.

Gjelder ikke plastfrakker/forkle da de vanskelig kan henges opp uten at innsiden berører utsiden.

 

 

Referanser

Om artikkelen / endringshistorikk