Hopp til innhold

Opphevelse av isolasjon ved Covid-19

Publisert Oppdatert

Isolasjon opprettholdes alltid ved symptomgivende sykdom.

Isolasjon opprettholdes alltid ved symptomgivende sykdom.


Etter at pasienten er blitt klinisk frisk*, gjelder følgende anbefalinger for opphevelse av isolasjon. Anbefalingene bør tilpasses lokale forhold og er kun veiledende:  

  1. Pasienter som er sykehusinnlagt. Prøvetakning av øvre luftveier og/eller nedre luftveier gjentas i forløpet av behandling etter individuell vurdering avhengig av klinisk bilde. Etter at pasienten er blitt klinisk frisk kan isolasjonstiltak opphøre etter to negative RT-PCR testresultater for SARS-CoV-2 med minimum 24 timers mellomrom. Hvis testen er positiv hos pasient som fortsatt trenger behandling i helseinstitusjon opprettholdes isolasjonstiltak. Retesting kan vurderes, men tidligst etter 2-4 dager. Ved vedvarende positive svar kan andre diagnostiske kriterier vurderes, for eksempel CT-thorax.  Isolasjonstiltak kan oppheves 6-8 dager etter at pasienten er symptomfri.
  2. Pasienter som er hjemmeisolerte. For pasienter med milde symptomer som har fått påvist SARS-CoV-2 og er hjemmeisolerte kan isolasjon opphøre 7 dager etter symptomfrihet. Retesting anbefales ikke, da det på det nåværende tidspunkt ikke foreligger gode nok data for å avgjøre når «viral clearence»** oppnås.
  3. Asymptomatiske personer i isolasjon. For asymptomatiske personer som er testet og funnet positive for SARS-CoV-2 med RT-PCR opphører isolasjonstiden 14 dager etter positiv test.  Testing av personer som ikke utvikler symptomer, anbefales ikke. Dette fordi man ikke vet hvor i forløpet asymptomatiske personer befinner seg, og det ikke foreligger god nok kunnskap omkring testresultater i forløpet av Covid-19 og «viral clearence» **

*Klinisk frisk: en pasient som har hatt (ett eller flere) følgende symptomer: feber, rhinitt, hoste, halsbetennelse, dyspnoe, pneumoni og påvist SARS-CoV-2 og blitt symptomfri.

**«Viral «clearance»: der hvor det ikke lenger er påvisbar RNA fra SARS-CoV-2 hos den testede. Smittsomhet kan ikke knyttes direkte til dette.

Om artikkelen / endringshistorikk