Hopp til innhold

Kriterier for melding og varsling av covid-19

Publisert Oppdatert

Helsepersonell som påviser et smittetilfelle av covid-19, skal varsle kommuneoverlegen. Dødsfall av covid-19 skal også varsles.

Helsepersonell som påviser et smittetilfelle av covid-19, skal varsle kommuneoverlegen. Dødsfall av covid-19 skal også varsles.


Helsepersonell som påviser et smittetilfelle av covid-19, skal etter Forskrift om varsling av og tiltak ved alvorlige hendelser av betydning for internasjonal folkehelse (IHR-forskriften), varsle kommuneoverlegen. Dødsfall av covid-19 skal også varsles til kommunelegen etter MSIS-forskriften § 3-1.

Kommuneoverlegen (eventuelt annet helsepersonell dersom kommuneoverlegen ikke kan nås) skal ved laboratoriebekreftet tilfelle av covid-19 , varsle Folkehelseinstituttet ved å ringe Smittevernvakta (tlf. 21 07 63 48).

Kommuneoverlegen (eventuelt annet helsepersonell dersom kommuneoverlegen ikke kan nås) skal etter MSIS-forskriften § 3-1 varsle dødsfall med covid-19, til Folkehelseinstituttet ved å ringe Smittevernvakta (tlf. 21 07 63 48).

Ethvert laboratorium og enhver lege som påviser eller diagnostiserer et tilfelle av covid-19 skal melde dette samme dag til MSIS gjennom vanlige meldingsrutiner, etter MSIS-forskriften §§ 2-1 til 2-3.Folkehelseinstituttet vil varsle bekreftede tilfeller til WHO jamfør forpliktelser etter IHR-forskriften.

Kriteriene over vil være gjenstand for løpende vurdering basert på utviklingen av utbruddet.  

Om artikkelen / endringshistorikk