Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Primærhelsetjenesten - legekontor og legevakt»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Primærhelsetjenesten - legekontor og legevakt

Råd til primærhelsetjenesten - legekontor og legevakt

Her finner du oppdaterte råd om smitteverntiltak og bruk av personlig beskyttelsesutstyr ved økning av pasienter med symptomer på nyoppstått infeksjon. Testing av pasienter for covid-19 før legekonsultasjon anbefales ikke.

Her finner du oppdaterte råd om smitteverntiltak og bruk av personlig beskyttelsesutstyr ved økning av pasienter med symptomer på nyoppstått infeksjon. Testing av pasienter for covid-19 før legekonsultasjon anbefales ikke.


Innhold på denne siden

Råd til ansatte  

 • Legekontor og legevakt bør iht. internkontrollforskriften ha skriftlige oppdaterte og implementerte smittevernrutiner.
 • Ansatte uavhengig av vaksinasjonsstatus, skal ikke gå på jobb ved nyoppståtte infeksjonssymptomer, men bør holde seg hjemme og testes for SARS-CoV-2. 
 • Hva skal du gjøre ved nyoppståtte luftveissymptomer? 
 • Ansatte med nyoppståtte vage luftveissymptomer eller milde restsymptomer og god allmenntilstand, som har testet negativt for covid-19, kan gå på jobb etter avklaring med arbeidsgiver, men bør da benytte munnbind ved kontakt med pasienter og andre ansatte. 
 • Ansatte med bekreftet covid-19 bør følge råd for tiltak etter avisolering som beskrevet i Bruk av personlig beskyttelsesutstyr
 • Ansatte som er definert som nærkontakt til person med påvist covid-19 følger råd for testing og bruk av personlig beskyttelsesutstyr

Smitteverntiltak 

Det forventes økning i antall pasienter med symptomer på nyoppstått infeksjon i luftveier og mage/tarm i tiden fremover. Uavhengig hva som er mistenkt agens anbefales følgende smitteverntiltak overfor disse pasientene:   

 • Alle pasienter og pårørende i kontakt med legekontor og legevakt bør bruke munnbind*.  
 • Alle pasienter som ankommer og forlater legekontor og legevakt bør gjennomføre håndhygiene. 
 • Så langt det er mulig anbefales det for fastleger å legge konsultasjoner av pasienter med akutte infeksjonssymptomer på slutten av dagen. 
 • Så langt det er mulig bør pasienter med symptomer på akutt infeksjon holdes adskilt fra andre pasienter på venterom og andre oppholdssoner.  
 • Råd om bruk av personlig beskyttelsesutstyr: Bruk av personlig beskyttelsesutstyr ved normal hverdag med økt beredskap  
 • Smitterisikoen over lengre avstander (over 1 meter) er økt i rom med dårlig ventilasjon, særlig når mange personer er samlet (se råd om ventilasjon og lufting). 

*Munnbind er ikke anbefalt for enkelte grupper i befolkningen. Dette gjelder for eksempel barn under 12 år, kronisk hjerte-/lungesyke og personer med nedsatt kognitiv funksjon. 

SARS-CoV-2 testing av pasienter med symptomer på infeksjon før konsultasjon 

Det anbefales ikke at pasienter med nyoppståtte symptomer på infeksjon må ha negativ test for covid-19 før legetilsyn. Grunnene til dette er: 

 1. De samme råd om smitteverntiltak inkludert bruk av personlig beskyttelsesutstyr gjelder overfor alle pasienter med symptomer på akutt infeksjonssykdom. 
 2. Legetilsyn av pasienter med behov for det bør ikke forsinkes i påvente av SARS-CoV-2-test. 

Alle barn med symptomer på infeksjon bør vurderes av helsepersonell før de eventuelt testes for SARS-CoV-2 eller andre luftveisagens. Dette er særlig viktig for at eventuell alvorlig infeksjon avdekkes og behandling ikke forsinkes. Barn og unge som testes uten symptomer (som ledd i smittesporing, massetesting eller lignende) kan testes på teststasjon uten vurdering først.

Forsterkede smitteverntiltak ved økt smitterisiko

Forsterkede smitteverntiltak kan vurderes når øvrige råd (som beskrevet over) er iverksatt.

For primærhelsetjenesten og legevakter er det kommuneoverlegen som beslutter om og eventuelt hvilke forsterkede smitteverntiltak som skal iverksettes i kommunen. Dette gjøres i samarbeid med ledere i helse- og omsorgstjenesten i kommunen, Rådmannen og statsforvalteren lokalt. Ofte vil beslutningen også tas i samråd med Folkehelseinstituttet.

Kommunens planverk for beredskap ved økende smitterisiko bør gjennomgås regelmessig.

Følgende tiltak bør iverksettes, i angitt rekkefølge:

 • Tilrettelegge for økt testing og oppfølging av ansatte på legekontor og legevakt uavhengig av vaksinasjonsstatus.
 • Tilrettelegge for selvtesting blant ansatte ved at de har tilgang på selvtester til å ha hjemme, slik at terskelen for testing blir lavere.
 • Sikre at alle uvaksinerte ansatte har fått tilbud om koronavaksine og influensavaksine.
 • Sikre at prioriterte pasientgrupper har fått tilbud om aktuelle vaksiner mot aktuelle luftveisagens.
 • Sikre at ansatte, uavhengig av vaksinasjonsstatus, følger Råd til ansatte (inkludert nyansatte og vikarer)
 • Gjenta systematisk opplæring i bruk av personlig beskyttelsesutstyr for å sikre god etterlevelse av gjeldene råd.
 • Tilrettelegge for at det kan holdes avstand i alle situasjoner hvor det er mulig. Dette gjelder i venterom, felles behandlings- og oppholdsrom og i møterom.

Følgende tiltak bør vurderes:

 • Om ansatte bør holde avstand til kolleger og andre når det er mulig
 • Om ansatte ved all kontakt nærmere enn 2 meter bør benytte munnbind og øyebeskyttelse

Primærhelsetjenesten bør nøye følge situasjonen med den nye omikron-varianten og råd og tiltak knyttet til denne, se Spesifikke TISK-tiltak for omikronvarianten.

Bakgrunn og planverk

Norge gikk over til en normal hverdag med økt beredskap 25. september 2021. De fleste nasjonale koronatiltakene forsvinner. Helse- og omsorgstjenesten bør på grunnlag av dette iverksette nedtrapping av spesifikke covid-19-relaterte smitteverntiltak med mål om å komme tilbake til normal drift.   

Regjeringens covid-19-spesifikke styringsindikatorer skal legges til grunn ved vurderingen av risiko, og behov for eventuelt å iverksette tiltak: 

Beredskapsplaner for utbrudd med agens som for eks. SARS-CoV-2, influensa, RS-virus og Norovirus bør være oppdatert.   

30.11.2021 ble det gjort endringer i råd om nærkontakter: 

Historikk

06.01.2022: Lagt til et punkt om ventilasjon og lufting i rom hvor mange mennesker møtes.

02.12.2021: Oppdatering av råd pga. økende smittetall og påvisning av ny virusvariant (Omikron).

19.11.2021: Nytt avsnitt om forsterkete smitteverntiltak ved økt smitterisiko.

08.10.2021: Lagt til ingress og flyttet første avsnitt lenger ned

08.10.2021: Tekst fjernet da det linket til side som ikke lenger er aktiv.