Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Primærhelsetjenesten - legekontor og legevakt»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Primærhelsetjenesten - legekontor og legevakt

Råd til primærhelsetjenesten ved normal hverdag med økt beredskap - legekontor og legevakt

Her finner du oppdaterte råd om smitteverntiltak og bruk av personlig beskyttelsesutstyr ved forventet økning av pasienter med symptomer på nyoppstått infeksjon. Testing av pasienter for covid-19 før legekonsultasjon anbefales ikke.

Her finner du oppdaterte råd om smitteverntiltak og bruk av personlig beskyttelsesutstyr ved forventet økning av pasienter med symptomer på nyoppstått infeksjon. Testing av pasienter for covid-19 før legekonsultasjon anbefales ikke.


Innhold på denne siden

Råd til ansatte  

 • Legekontor og legevakt bør iht. internkontrollforskriften ha skriftlige oppdaterte og implementerte smittevernrutiner.
 • Ansatte uavhengig av vaksinasjonsstatus, skal ikke gå på jobb ved nyoppståtte infeksjonssymptomer, men bør holde seg hjemme og testes for SARS-CoV-2. 
 • Hva skal du gjøre ved nyoppståtte luftveissymptomer? 
 • Ansatte med nyoppståtte vage luftveissymptomer eller milde restsymptomer og god allmenntilstand, som har testet negativt for covid-19, kan gå på jobb etter avklaring med arbeidsgiver, men bør da benytte munnbind ved tett kontakt med pasienter og andre ansatte. 
 • Uvaksinerte ansatte med bekreftet covid-19 bør følge råd for tiltak etter avisolering som beskrevet i Spesielt om ansatte i helse- og omsorgstjenesten og mottakere av hjemmetjenester
 • Ansatte som er definert som nærkontakt til person med påvist covid-19 følger egne råd for oppfølging

Smitteverntiltak 

Det forventes økning i antall pasienter med symptomer på nyoppstått infeksjon i luftveier og mage/tarm i tiden fremover. Uavhengig hva som er mistenkt agens anbefales følgende smitteverntiltak overfor disse pasientene:   

 • Alle pasienter som ankommer og forlater legekontor og legevakt bør gjennomføre håndhygiene. 
 • Alle pasienter med symptomer på nyoppstått infeksjon og som oppholder seg i venterom eller liknende bør bruke munnbind*. For alle pasienter er det viktig at anbefalt avstand til andre overholdes. 
 • Så langt det er mulig anbefales det for fastleger å legge konsultasjoner av pasienter med akutte infeksjonssymptomer på slutten av dagen. 
 • Så langt det er mulig bør pasienter med symptomer på akutt infeksjon holdes adskilt fra andre pasienter på venterom og andre oppholdssoner.  
 • Råd om bruk av personlig beskyttelsesutstyr:
 • Bruk av personlig beskyttelsesutstyr ved normal hverdag med økt beredskap  

*Munnbind er ikke anbefalt for enkelte grupper i befolkningen. Dette gjelder for eksempel barn under 12 år, kronisk hjerte-/lungesyke og personer med nedsatt kognitiv funksjon. 

SARS-CoV-2 testing av pasienter med symptomer på infeksjon før konsultasjon 

Det anbefales ikke at pasienter med nyoppståtte symptomer på infeksjon må ha negativ test for covid-19 før legetilsyn. Grunnene til dette er: 

 1. De samme råd om smitteverntiltak inkludert bruk av personlig beskyttelsesutstyr gjelder overfor alle pasienter med symptomer på akutt infeksjonssykdom. 
 2. Legetilsyn av pasienter med behov for det bør ikke forsinkes i påvente av SARS-CoV-2-test. 

Alle barn med symptomer på infeksjon bør vurderes av helsepersonell før de eventuelt testes for SARS-CoV-2 eller andre luftveisagens. Dette er særlig viktig for at eventuell alvorlig infeksjon avdekkes og behandling ikke forsinkes. Barn og unge som testes uten symptomer (som ledd i smittesporing, massetesting eller lignende) kan testes på teststasjon uten vurdering først.

Bakgrunn og planverk

Norge gikk over til en normal hverdag med økt beredskap 25. september 2021. De fleste nasjonale koronatiltakene forsvinner. Helse- og omsorgstjenesten bør på grunnlag av dette iverksette nedtrapping av spesifikke covid-19-relaterte smitteverntiltak med mål om å komme tilbake til normal drift.   

Regjeringens covid-19-spesifikke styringsindikatorer skal legges til grunn ved vurderingen av risiko, og behov for eventuelt å iverksette tiltak: 

Beredskapsplaner for utbrudd med agens som for eks. SARS-CoV-2, influensa, RS-virus og Norovirus bør være oppdatert.   

I ny normal hverdag er det endringer i råd om nærkontakter. Smittekarantene utgår. Krav om isolasjon hvis du er syk med covid-19 gjelder fortsatt:   

Historikk

08.10.2021: Lagt til ingress og flyttet første avsnitt lenger ned

08.10.2021: Tekst fjernet da det linket til side som ikke lenger er aktiv.