Hopp til innhold

Kontaktsporing og oppfølging av kontakter til personer med nytt koronavirus (coronavirus)

Publisert Oppdatert

I denne relativt tidlige fasen av utbruddet med koronavirus (coronavirus) har vi håp om å begrense spredningen ved å identifisere og isolere enkelttilfeller raskt. Vi anbefaler derfor at kontakter identifiseres og følges opp. Rådene vil fortløpende bli vurdert etter som utbruddet utvikler seg og vi får mer kunnskap.

I denne relativt tidlige fasen av utbruddet med koronavirus (coronavirus) har vi håp om å begrense spredningen ved å identifisere og isolere enkelttilfeller raskt. Vi anbefaler derfor at kontakter identifiseres og følges opp. Rådene vil fortløpende bli vurdert etter som utbruddet utvikler seg og vi får mer kunnskap.


Kontaktsporing

Se definisjon av «nærkontakt» og «andre kontakter»: 

Kontaktsporing gjøres av aktuelle kommuneleger i samarbeid med Folkehelseinstituttet: 

  • Kommunelegen har ansvar for identifisering og oppfølging av kontakter 
  • Kontaktsporing i sykehus vil normalt bli håndtert av institusjonens smittevernansvarlige lege, eventuelt i samarbeid med kommunelegen
  • Folkehelseinstituttet bistår i kontaktsporingsarbeidet 

Alle kontakter skal motta informasjon om symptomer og hva man skal gjøre hvis man blir syk. Fra nærkontaktene skal kontaktinformasjon (navn, telefonnummer, adresse og e-postadresse) samles inn og registreres. 

Helsepersonell som har vært i områder med vedvarende spredning siste 14 dager og som ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, kan arbeide i helsetjenesten. De må imidlertid være spesielt oppmerksomme på egen helsetilstand og straks si ifra til arbeidsgiver og ikke gå på jobb dersom de utvikler symptomer.

Oppfølging av nærkontakter

Kommunelegen skal sikre at nærkontakter daglig følger med på tegn til luftveissykdom og symptomer som feber, hoste og andre luftveissymptomer i 14 dager etter siste kontakt med personen som har fått påvist SARS-CoV-2. Dersom de blir syke skal de ta kontakt med lege/legevakt per telefon. Friske nærkontakter bør redusere unødvendig reise og sosial kontakt, inkludert unngå å gå på jobb, skole og butikker (hjemmekarantene). 

Oppfølging av andre kontakter

Andre kontakter med mulig eksponering bør informeres om at de skal følge med på tegn til luftveissykdom og symptomer som feber, hoste og andre luftveissymptomer i 14 dager etter siste kontakt med personen som har fått påvist det nye koronaviruset. Disse kontaktene følges ikke opp av helsetjenesten spesielt. Kontakter som utvikler symptomer, må kontakte lege/legevakt. Det anbefales å ta kontakt på telefon og informere om muligheten for smitte med SARS-CoV-2.  

Mikrobiologisk diagnostikk er anbefalt for alle kontakter som har symptomer på akutt luftveissykdom. 

Kontaktsporing og oppfølging av kontakter til personer med covid-19-sykdom på flyreise

Hvis en person som er bekreftet syk med koronavirus har vært på flyreise i perioden personen har symptomer, bør smitteoppsporing igangsettes.  

Kriterier for kontaktsporing ved flyreiser:

  • Dersom SARS-CoV-2 er påvist hos en reisende, OG
  • vedkommende har vært symptomatisk under flyreisen, OG
  • reisen fant sted for mindre enn 14 dager siden

Alle kontakter bør spores opp. Hvis det har gått mellom 14 og 28 dager, kan man vurdere å informere nærkontakter og spørre om de har hatt symptomer. Hvis det har gått mer enn 28 dager, trenger man ikke gjøre kontaktsporing.

Ved flyreise er disse definert som nærkontakter:

  • Passasjerer som satt inntil to seter unna i alle retninger fra den syke, OG
  • kabinansatte som betjente seksjonen i flyet der den syke satt, OG
  • personer som har hatt nærkontakt med tilfellet (se definisjon av nærkontakt over)
  • Hvis den syke er en av de kabinansatte, bør alle passasjerer i den seksjonen den ansatte har betjent, følges opp som kontakter. De andre kabinansatte bør også følges opp.

Andre kontakter er resten av passasjerene og kabinansatte.

Oppfølging av nærkontakter og andre kontakter:

Se avsnittet Oppfølging av kontakter til personer med bekreftet SARS-CoV-2 over.

Om artikkelen / endringshistorikk

Innhold på denne siden

Fakta

Koronavirus

SARS-CoV-2 er viruset som forårsaker utbruddet av sykdommen covid-19.

Viruset er i slekt med et annet koronavirus som var årsaken til utbruddet av SARS-epidemien i 2002/2003, men er ikke det samme viruset.