Hopp til innhold

Kontaktsporing og oppfølging av kontakter til personer med nytt koronavirus (coronavirus)

Publisert Oppdatert

Vi anbefaler at kontakter identifiseres og følges opp.

Vi anbefaler at kontakter identifiseres og følges opp.


Vi anbefaler at man forsøker å spore opp nærkontakter til personer som har fått påvist covid-19. Covid-19 er mest smittsom tidlig i forløpet, og kan også smitte rett før symptomdebut. Se definisjon av «nærkontakt»:

Ved god kapasitet gjøres smitteoppsporing av alle nærkontakter. Ved begrenset kapasitet prioriteres husstandsmedlemmer eller personer med tilsvarende nær kontakt.  Kontaktsporing gjøres av aktuelle kommuneleger. 

  • Kommunelegen har ansvar for identifisering og oppfølging av kontakter 
  • Kontaktsporing i sykehus vil normalt bli håndtert av institusjonens smittevernansvarlige lege, eventuelt i samarbeid med kommunelegen

Fra nærkontaktene skal kontaktinformasjon (navn, telefonnummer, adresse og e-postadresse) samles inn og registreres. 

Oppfølging av nærkontakter

Kommunelegen skal sikre at nærkontakter får informasjon om hvordan de skal forholde seg, og at de har sikker tilgang til kontakt med lege/legevakt hvis de blir syke. Kommunelegen vurderer hvilke personer som trenger oppfølging av kommunen i karanteneperioden, hvordan dette skal gjennomføres, og om annet helsepersonell eller hjemmetjenesten skal bistå i oppfølgingen.

Friske nærkontakter bør vanligvis ha hjemmekarantene.

Kontaktsporing og oppfølging av helsepersonell som har vært i kontakt med pasienter med covid-19-sykdom

For kontaktsporing i sykehus, se avsnittet "Kontaktsporing og oppfølging i sykehus av kontakter" på nettsiden: Tiltak i spesialisthelsetjenesten ved mistenkt og bekreftet smitte med nytt koronavirus (coronavirus)

Kontaktsporing rundt tilfeller i sykehus gjøres som hovedregel av sykehuset. Oppfølging av kontakter i kommunen gjøres av kommunelegen, i samråd med sykehuset smittevernansvarlige. 

Appen Smittestopp

Folkehelseinstituttet tester for tiden ut appen Smittestopp i flere kommuner. Appen vil kunne være et viktig bidrag for smitteoppsporing når valideringsfasen er ferdig i slutten av mai. Da vil den kunne varsle personer som har vært i nærheten av påviste smittetilfeller.

Om artikkelen / endringshistorikk