Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner

Råd til kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner ved normal hverdag med økt beredskap

Norge gikk over til en normal hverdag med økt beredskap 25. september. De fleste nasjonale koronatiltakene forsvinner. Kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner bør på grunnlag av dette iverksette nedtrapping av spesifikke covid-19-relaterte smitteverntiltak med mål om å komme tilbake til normal drift.

Norge gikk over til en normal hverdag med økt beredskap 25. september. De fleste nasjonale koronatiltakene forsvinner. Kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner bør på grunnlag av dette iverksette nedtrapping av spesifikke covid-19-relaterte smitteverntiltak med mål om å komme tilbake til normal drift.


Innhold på denne siden

Kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner bør nå vektlegge generelle smittevernråd som beskrevet i basale smittevernrutiner. Inntil videre er det en anbefaling om å ha særskilte spesifikke covid-19-relaterte smitteverntiltak  i institusjonene.

I normal hverdag med økt beredskap er det endringer i råd om nærkontakter. Smittekarantene utgår. Krav om isolasjon hvis du er syk med covid-19 gjelder fortsatt. Flertallet av befolkningen i Norge er nå vaksinert mot covid-19. Definisjoner av beskyttelse etter vaksine eller gjennomgått covid-19 finnes her: 

Beredskapsplaner for utbrudd med agens som for eks. SARS-CoV-2, influensa, RS-virus og norovirus bør være oppdatert. 

Ledelsens ansvar og oppgaver 

 • Sikre at alle uvaksinerte ansatte, og beboere har fått tilbud om koronavaksine.
 • Sikre til at ansatte får tilbud om influensavaksine, og beboere om influensa- og pneumokokkvaksine.
 • Sikre at uvaksinerte beboere i størst mulig grad har kontakt med fullvaksinert ansatte.
 • Sikre at institusjonen har en smittevernkontakt.
 • Sikre at det foreligger et oppdatert infeksjonskontrollprogram som er gjort kjent for ansatte, inkludert vikarer og nyansatte. 
 • Sikre at ansatte er kjent med, og er årvåken for, atypiske infeksjonssymptomer hos eldre.
 • Sikre at ansatte, vikarer og nyansatte, får opplæring i basale smittevernrutiner, inkludert korrekt bruk av personlig beskyttelsesutstyr
 • Sikre at foreligger planer for håndtering av mange isolerte pasienter med covid-19 og andre smittsomme sykdommer samtidig, og ha beredskap for økt sykefravær blant de ansatte. 
 • Sikre at ansatte som oppholder seg i rom hvor det gjennomføres aerosolgenerende prosedyrer uavhengig av covid-19 status følger råd for aerosolgenererende prosedyrer under covid-19.
 • Sikre informasjon til besøkende om å holde seg hjemme ved nyoppståtte infeksjonssymptomer, uavhengig av vaksinasjonsstatus.

Råd angående ansatte (inkludert nyansatte og vikarer)

Råd om håndtering av beboere med nyoppståtte luftveissymptomer 

Råd til besøkende

 • Besøkende til beboere forholder seg til råd som til befolkningen ellers, og bør ikke komme på besøk dersom de har infeksjonssymptomer. Se Smittevernråd til befolkningen.
 • Besøkende, uavhengig av vaksinasjonsstatus, som er definert som nærkontakter (hustandsmedlemmer eller tilsvarende nære) bør som hovedregel ikke komme på besøk. Individuelle vurderinger bør gjøres, for eks. ved alvorlig sykdom. Besøk avtales med avdelingen på forhånd, og den besøkende bør ha negativ SARS-CoV-2-test og bruke munnbind. Se Råd til deg som er husstandsmedlem eller tilsvarende nær
 • Besøkende, uavhengig av vaksinasjonsstatus, som er definert som øvrige nærkontakter bør bruke munnbind når de kommer på besøk. Besøk avtales med avdelingen på forhånd. Se Råd til deg som er øvrig nærkontakt
 • Besøkende som er i innreisekarantene kan som hovedregel ikke komme på besøk (iht. covid-19-forskiften). Individuelle vurderinger bør gjøres for eks. ved alvorlig sykdom. Besøk avtales med avdelingen på forhånd, og den besøkende bør ha negativ SARS-CoV-2-test og bruke munnbind.

Forsterkede smitteverntiltak ved økt smitterisiko

Forsterkede smitteverntiltak som kan vurderes når øvrige råd (som beskrevet over) er iverksatt. 

For kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner er det kommunelegen som beslutter om og eventuelt hvilke forsterkede smitteverntiltak som skal iverksettes i henhold til belastning og utviklingen i kommunen, se Håndbok for oppdaging, vurdering og håndtering av covid-19-utbrudd i kommunen, kapittel 1. Ofte vil beslutningen også tas i samråd med Folkehelseinstituttet.  

Planverk for beredskap ved økende smitterisiko bør gjennomgås regelmessig (for eks. kohortisolering, omdisponering av ansatte).  

Kommunens beredskapsplan skal blant annet omhandle pandemi, herunder gjennomføring av vaksinasjon mot pandemiske agens. 

Ledelsen bør ved behov for forsterkede tiltak iverksette følgende, i angitt rekkefølge: 

 • Sikre at alle uvaksinerte ansatte har fått tilbud om koronavaksine og influensavaksine. 
 • Sikre at beboere har fått tilbud om aktuelle vaksiner mot aktuelle luftveisagens. 
 • Sikre at ansatte, uavhengig av vaksinasjonsstatus, følger: 
  • Råd til ansatte (inkludert nyansatte og vikarer) 
 • Gjenta systematisk opplæring i bruk av personlig beskyttelsesutstyr for å sikre god etterlevelse av gjeldene råd. 
 • Tilrettelegge for at det kan holdes avstand i alle situasjoner hvor det er mulig. Dette gjelder i oppholdsrom, pauserom og i møterom osv. 
 • Vurdere følgende:  
  • mulighet for å etablere arbeidskohorter (grupper) 
  • bruk av munnbind for besøkende i fellesområder 
  • om ansatte ved all kontakt nærmere enn 2 meter bør benytte munnbind og øyebeskyttelse.   
  • endrede rutiner for besøk til kun de nærmeste, se forøvrig: 
   • Råd til besøkende 

Utbrudd i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner

Det er utarbeidet egne råd om håndtering av utbrudd i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner. Les om håndtering av utbrudd her: 

 

Historikk

18.10.2021: Lagt til et nytt avsnitt om forsterkede smitteverntiltak ved økt smitterisiko som beskriver hva kommunene skal gjøre ved økt forekomst av covid-19.