Hopp til innhold

Informasjons- og undervisningsmateriell for helsetjenesten

Publisert Oppdatert

Nedlastbare illustrasjoner, informasjonsskriv, undervisningsfilmer og skjemaer om smittevern og nytt koronavirus (SARS-CoV-2) for helsetjenesten.

Nedlastbare illustrasjoner, informasjonsskriv, undervisningsfilmer og skjemaer om smittevern og nytt koronavirus (SARS-CoV-2) for helsetjenesten.


Illustrasjoner, plakat og informasjonsskriv

Kurs i smittesporing

Vikarer og nyansatte

Vi anbefaler følgende filmer som undervisningspakke for vikarer og nyansatte i helsetjenesten:

Se også anbefalt tilleggsmateriell lenger ned.

Ansatte i helse- og omsorgstjenester i hjemmet og tilrettelagte boliger

Følgende fem filmer er anbefalt som en undervisningspakke for ansatte i helse og omsorgstjenester i hjemmet og tilrettelagte boliger:

Se også anbefalt tilleggsmateriell lenger ned.

Ansatte i sykehjem og andre enheter med lignende organisering

Følgende fem filmer er anbefalt som en undervisningspakke for ansatte i sykehjem og andre enheter med lignende organisering:

Se også anbefalt tilleggsmateriell lenger ned.

Ansatte i andre enheter i primærhelsetjenesten og på tannlegekontor

Følgende fire filmer er anbefalt som en undervisningspakke for ansatte på legekontor, helsestasjoner, tannlegekontor og lignende:

Se også anbefalt tilleggsmateriell lenger ned.

Ansatte i sykehus

Følgende tre filmer er anbefalt som en undervisningspakke for ansatte på sykehus:

Se også anbefalt tilleggsmateriell nedenfor.

Anbefalt tilleggsmateriell for alle grupper

Undervisningsfilmer om smittevern (FHIs Vimeokanal)

Undervisningsfilmer om håndhygiene

Undervisningsfilmer om håndhygiene på engelsk

Informasjonsmateriell om håndhygiene

Les mer om håndhygiene, inkludert den nasjonale veilederen, informasjon om systematisk observasjon og diverse undervisningspresentasjoner og plakater, på temasiden Håndhygiene i helsetjenesten.

Om artikkelen / endringshistorikk

Innhold på denne siden