Hopp til innhold
Lukk

Få varsel ved oppdateringer av «Helsestasjons- og skolehelsetjenesten»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte og slette din e-postadresse ved å følge lenke i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Oops, noe gikk galt...

... ta kontakt med nettredaksjon@fhi.no.

... last inn siden på nytt og prøv igjen.

Råd til helsestasjons- og skolehelsetjenesten ved covid-19 (koronasykdom)

Publisert Oppdatert

Veiledning for smittevern i helsestasjons - og skolehelsetjenesten, inkludert ved vaksinasjon.

Veiledning for smittevern i helsestasjons - og skolehelsetjenesten, inkludert ved vaksinasjon.


I denne artikkelen finnes smittevernråd mot covid-19 i helsestasjons - og skolehelsetjenesten, blant annet ved vaksinasjon. Rådene samsvarer med øvrige smittevernråd for grupper, og med hvordan en-til-en-helsevirksomheter kan ivareta smittevernet. De samme rådene gjelder ved hjemmebesøk.

 Helsedirektoratet har presisert at kommunene bør opprettholde normal aktivitet i helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom (HFU) (Helsedirektoratet) 

Generelle råd

Ansatte må vurdere egen helsetilstand med hensyn til symptomer på akutt luftveisinfeksjon, og unngå å gå på jobb hvis de tror de kan være syke. Ansatte skal forlate arbeidsstedet umiddelbart dersom de utvikler symptomer på akutt luftveisinfeksjon.

 • Helsepersonell i tjenesten bør spørre brukere før konsultasjon om de selv eller andre husstandsmedlemmer utvikler eller har symptomer på akutt luftveisinfeksjon.
 • Barn, foreldre eller ungdom som er i karantene, har symptomer på sykdom eller er syke (hjemmeisolert) skal ikke komme på helsestasjon eller til skolehelsetjenesten. Barn med restsymptomer som kan knyttes til en gjennomgått infeksjon, og som ikke er nyoppståtte eller økende, kan komme til helsestasjonen når allmenntilstanden er god eller tilbake til normalt for dette barnet. Dette er i henhold til Råd om når barn kan komme tilbake til barnehage og skole.
 • Barn, foreldre eller ungdom som har syke foreldre eller søsken hjemme – men selv er friske forholder seg som øvrig befolkning som beskrevet i Avstand, karantene og isolering
 • Konsultasjoner via telefon eller video, kan vurderes. I tjenester til gravide, barn og unge er relasjonsbygging og trygghet en sentral del av arbeidet og kan ikke ensidig erstattes av digitale tjenester. Hvis man likevel må bruke digitale løsninger, er det særlig viktig å vurdere tilgjengelighet, om kvaliteten er likeverdig, forsvarlig og ivaretar taushetsplikt og personvern. For flere grupper vil digital kommunikasjon være vanskelig og det bør derfor tilstrebes en fysisk konsultasjon. 
 • Heng opp informasjon til foresatte/barn/elever om råd for å unngå smitte. Se Plakater og informasjonsmateriell (Helsedirektoratet)
 • Det må tilrettelegges for håndhygiene, enten håndvask eller hånddesinfeksjon, både for ansatte, barn/elever/foresatte og eventuelle andre ledsagere. Alle bør gjennomføre håndhygiene, når de kommer inn på helsestasjonen og når de forlater helsestasjonen.
 • Unngå håndhilsning og annen unødvendig fysisk kontakt. Dette omfatter spesielt nær ansikt-til-ansikt kontakt.
 • Til konsultasjoner, vaksinering, veiing og måling mv. bør det ikke kalles inn flere enn anbefalt i henhold til Helsedirektoratets retningslinjer.
 • Hjemmebesøk kan gjennomføres så sant helsesykepleier og personer som skal besøkes ikke har luftveissymptomer og øvrige smitteverntiltak overholdes. 
 • Helsepersonell bør oppfordre brukere om å komme til oppsatt tid og helst gi fortløpende informasjon via SMS ved forsinkelser.
 • Det bør tilstrebes å holde minst en meters avstand til andre mens en er i lokalet (over tid, ikke når personer kun passerer hverandre). Avstand kan f.eks. markeres med tape på gulvet. Ommøbler lokalet hvis nødvendig.
 • Unngå gjenstander/kontaktpunkter i venteområder og i lokaler for øvrig som ikke er nødvendige for driften, slik som for eksempel lesestoff/leker. Fortrinnsvis bør det oppfordres til å ha med egne leker. Felles leker og annet utstyr bør være av materiale, som gjør at de kan rengjøres etter hver bruker.
 • Stellematter bør plasseres med minst en meters avstand, og vekt og måleutstyr administreres av helsestasjonens personale. Felles berøringspunkter og flater rengjøres mellom hver bruker.
 • Utstyr som er brukt, rengjøres/desinfiseres som normalt mellom hvert barn/ungdom.
 • Barnet/ungdommen bør fortrinnsvis følges av kun en forelder såfremt det ikke er særlige behov som gjør at to må følge barnet.
 • Det bør ikke tas med søsken på konsultasjoner. Unntak er hvis foreldre ikke kan komme uten å ta med søsken, og de må være friske.
 • Ved gruppekonsultasjoner kan barn/elever kalles inn samtidig i henhold til anbefalt gruppestørrelse og avstand som til enhver tid gjelder etter anbefaling fra Helsedirektoratet. Dersom en bruker felles utstyr som berøres av flere, så bør en gjennomføre håndhygiene før og etter aktiviteten.
 • Ansatte i helsestasjons-og skolehelsetjenesten som skal ha konsultasjoner/vaksinasjon/undersøkelser i flere kohorter/ved flere skoler kan gjennomføre dette som normalt så sant basale smittevernrutiner etter gjeldende anbefalinger (god hånd- og hostehygiene, ikke møte opp ved sykdom, avstand osv.) følges.
 •  Utsatte gravide, barn og unge som tjenestene er kjent med skal fortsatt få nødvendig oppfølging. Det er viktig å være oppmerksom på barn og unge som under normale forhold ikke ville vært utsatt, men som har blitt det som konsekvens av pandemien.Tjenestene har ansvar for å kartlegge og vurdere hvem som har behov for tilbud dersom tjenesten må redusere åpningstider, gå over til digitale tjenester eller midlertidig stenge ned på grunn av smitteutbrudd.

Dette er som angitt i Helsedirektoratets veiledning om helsestasjons- og svangerskapsomsorg (Helsedirektoratet).

Enkeltkonsultasjoner

Samtaler med barn/foresatte/enkeltelever der det ikke er behov for fysisk kontakt bør foregå med minst en meters avstand. Dersom det er behov for fysisk kontakt og nærhet bør man unngå tett ansikt til ansikt kontakt.  

Gruppevirksomhet

Undervisning i grupper i skolehelsetjenesten bør gjøres innenfor de samme kohorter eller grupper som brukes i skoleundervisningen.

Undervisning/virksomhet hvor det er behov for å samle barn/foresatte/elever i grupper av personer som ikke er i samme husstand kan dette gjennomføres i grupper henhold til anbefalt gruppestørrelse og avstand som til enhver tid gjelder etter anbefaling fra Helsedirektoratet. Dette gjelder også for vaksinasjon eller andre konsultasjoner for elever i trinn som eventuelt omfattes av skolestenging.

Ved gruppevise konsultasjoner på helsestasjonen kan små barn som sitter på fanger til foresatt og foresatt regnes som en enhet.

Bruk av beskyttelsesutstyr i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

 • Helsestasjonen/skolehelsetjenestens normale rutiner for bruk av beskyttelsesutstyr følges. Det er ikke smittevernfaglig behov for beskyttelsesutstyr som hansker eller munnbind i kontakt med en person som ikke har mistenkt eller bekreftet Covid-19, med mindre det gis spesifikke råd om dette fra kommunelegen. Dette gjelder også ved vaksinasjon og fysiske undersøkelser som gjøres i helsestasjons - og skolehelsetjenesten. Dette er samme råd som angitt i Hesepersonell med èn-til èn kontakt.
 • Helsestasjonen/skolehelsetjenesten bør ha tilgjengelig munnbind. Dersom et barn/elev/foresatt eller ansatt utvikler symptomer på akutt luftveisinfeksjon under konsultasjonen bør personen ta på seg munnbind og forlate helsestasjonen/skolehelsetjenesten i henhold til anbefaling om når sykdom oppstår. Gjelder dette på skolen er gjeldende anbefaling angitt i Veileder for smittevern for skoletrinn 1.-7. trinn under covid-19 utbruddet 2020 (Utdanningsdirektoratet)

Gjennomføring av vaksinasjon

 • Barnevaksinasjonsprogrammet, inkludert skolevaksinasjon, skal gjennomføres.
 • Vaksinasjon kan foregå enkeltvis eller gruppevis innenfor de kohortene/gruppene barna er plassert i undervisningen som beskrevet over. Under observasjonstiden etterpå kan elevene sitte sammen med andre innenfor sin kohort/gruppe med anbefalt avstand.
 • Barn som ikke er på skolen kan kalles inn enkeltvis eller i grupper og vaksineres/observeres da i henhold til anbefalt gruppestørrelse og avstand som til enhver tid gjelder etter anbefaling fra Helsedirektoratet. Elever som har symptomer på luftveisinfeksjoner, har påvist covid-19, eller er isolert eller i karantene, skal ikke møte til konsultasjon.
 • Så lenge øvrige smittevernråd i forhold til avstand/kontakt overholdes er det ikke behov for å legge inn pause mellom hvert barn/elev. Dersom det er vanskelig å få til med tilgjengelige lokaler og rammebetingelser, bør pause mellom barn/elev vurderes for å unngå nærkontakt mellom barna/elevene.

På grunnlag av hyppig stilte spørsmål vil vi minne om følgende:

 • Vaksinasjoner i barnevaksinasjonsprogrammet bør gjennomføres uten betydelige forsinkelser. Dette er spesielt viktig for vaksinasjoner frem til 15 md alder. Ved uunngåelige forskyvninger på grunn av situasjonen gjelder følgende:
  • Eldre barn som av ulike årsaker ikke har fått sine anbefalte vaksiner i småbarnsalder bør prioriteres.
  • Dersom MMR-vaksinasjon i 6. klassetrinn blir utsatt bør barn som mangler første dose MMR (etter 12 md alder) prioriteres.
  • HPV-vaksine: Det er ikke etablert noe maksimumsintervall mellom dosene for HPV-vaksine. Selv om det går lenger tid enn anbefalt mellom dosene trenger man ikke starte på nytt. Så lenge minimumsintervallet er overholdt teller alle doser. Siste dose gis så snart man har mulighet.
  • Utsettelse av vaksinasjon på 10.klassetrinn bør unngås fordi det kan være vanskelig å fange opp ungdommene etter at de har gått ut av grunnskolen. Dersom det allikevel blir utsettelse bør man ha systemer for å kunne innkalle disse så snart det er mulig.
 • Gjennomgått covid-19 er ingen kontraindikasjon så lenge personen er frisk uten feber og ved grei allmenntilstand.

Hjemmebesøk

Hjemmebesøk kan gjennomføres så sant helsesykepleier er frisk og personer som skal besøkes ikke har symptomer på akutt luftveisinfeksjon eller er i hjemmekarantene, og øvrige smitteverntiltak overholdes. Dette gjelder også for jordmødre. 

Det anbefales at helsesykepleier/jordmor kontakter de som skal ha hjemmebesøk for å avklare om de er friske. Forklar de som skal ha besøk hvordan hjemmebesøket vil bli gjennomført og hvilke ting familien selv må tilrettelegge for.

Ha med hånddesinfeksjonsmiddel fremfor å benytte private håndhygienefasiliteter. Håndhygiene må utføres før og etter fysisk kontakt med barnet og eventuelt familiemedlemmer, samt berøring av omgivelsene. Det bør om mulig, være færrest mulig tilstede under hjemmebesøket, fortrinnsvis barnet og foreldrene. Om mulig, hold minst en meters avstand. Felles medisinsk utstyr som har vært benyttet, rengjøres før neste besøk med alkohol 70%.

Rengjøring av lokalene

For råd om rengjøring gjelder samme råd som til beskrevet i Rengjøring og desinfeksjon ved covid-19 til sektorer utenfor helsetjenesten.

Innhold på denne siden