Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Helsepersonell som selv er i risikogruppe for alvorlig forløp av covid-19»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Helsepersonell som selv er i risikogruppe for alvorlig forløp av covid-19

Helsepersonell som selv er i risikogruppe for alvorlig forløp av covid-19

Publisert Oppdatert

Råd til helsepersonell som selv kan ha økt risiko for alvorlig forløp av covid-19.

Råd til helsepersonell som selv kan ha økt risiko for alvorlig forløp av covid-19.


Innhold på denne siden

Risikofaktorer for alvorlig sykdom av covid-19 omfatter høy alder og/eller kroniske sykdommer iht. kapittelet grupper som kan ha økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. De fleste personer i risikogrupper som blir smittet av koronavirus, vil få milde luftveissymptomer som går over av seg selv. Noen få vil få alvorlig sykdom med blant annet lungebetennelse og pustebesvær.

I alt pasientnært arbeid eksponeres helsepersonell for mulig smitte. Ved å følge anbefalte smitteverntiltak, inkludert korrekt bruk av beskyttelsesutstyr, vil risikoen for smitteoverføring til helsepersonell reduseres betydelig.

FHIs risikovurdering for alvorlig forløp av covid-19 gjelder på gruppenivå, og ikke for den enkelte person. Det vil være store individuelle forskjeller innad i gruppene. Helsepersonell som jobber med undersøkelse, pleie og behandling av pasienter (pasientnært) og som selv er i risikogruppe, bør i samråd med sin arbeidsgiver vurdere behov for tilrettelagt arbeid basert på individuell risiko. Ved behov bør det gjøres en individuell vurdering i samråd med egen lege om grad av risiko. Sykemelding er ikke anbefalt med mindre tilrettelegging ikke er mulig.

Følgende anbefalinger gjelder for helsepersonell som selv er i risikogruppe og jobber pasientnært, hvor annet tilrettelagt arbeid ikke er aktuelt, og helsearbeideren ønsker å fortsette i sitt arbeid:

  • Nøye etterlevelse av anbefalte smitteverntiltak.
  • Gjennomgang og trening i korrekt bruk av personlig beskyttelsesutstyr. Dette omfatter når utstyr bør benyttes, hvordan utstyret tas på, samt kritiske punkter under bruk og avkledning. Se instruksjonsvideoer
  • Annet helsepersonell bør håndtere mest mulig av den direkte kontakten med pasienter med mistenkt eller påvist covid-19 hvor en må ha ansikt-til-ansikt-kontakt med <1 meter avstand. På legekontor og legevakt bør det vurderes om konsultasjoner med pasienter som har luftveissymptomer eller er i karantene, kan utsettes eller skje via videokonsultasjon.
  • På legekontor og legevakt bør det vurderes om konsultasjoner med pasienter som har luftveissymptomer, er hjemmeisolerte eller i hjemmekarantene, kan utsettes eller skje via videokonsultasjon.
  • På legekontor og legevakt følges rådene i Råd til helsepersonell i primærhelsetjenesten om nytt koronavirus.
  • I sykehjem følges rådene i Råd til sykehjem og andre heldøgnsplasser ved covid-19.

Smitteverntiltak og bruk av personlig beskyttelsesutstyr

Helsepersonell som selv er i risikogruppe og skal undersøke, behandle eller ha nær kontakt (< 1 meter) med pasienter hvor det ikke er mistenkt eller påvist covid-19, følger basale smittevernrutiner. Bruken av basale rutiner vil avhenge av type pasientkontakt og grad av forventet smitteeksponering i hver situasjon, dvs. inkluderer en risikovurdering av behov for beskyttelse av munn, nese og øyne.

Helsepersonell som selv er i risikogruppe og skal undersøke, behandle eller ha nær kontakt (< 1 meter) med pasienter med mistenkt eller påvist covid-19, bruker følgende personlige beskyttelsesutstyr: medisinsk munnbind (type II eller IIR), øyebeskyttelse (beskyttelsesbriller eller visir) og hansker. Bruk av forkle eller frakk kan vurderes.

Dersom helsepersonell med økt risiko får mistanke om at pasientens symptomer kan skyldes covid-19, avbrytes undersøkelse/behandling/pleie, og man tar på personlig beskyttelsesutstyr; medisinsk munnbind (type II eller IIR), øyebeskyttelse (beskyttelsesbriller eller visir) og hansker. Bruk av forkle eller frakk kan vurderes.

Rådene om smitteverntiltak/bruk av personlig beskyttelsesutstyr over er basert på tilgjengelig kunnskap om SARS-Cov-2 og nåværende lave pågående smittespredning (med geografisk variasjon) og lave andel smittede i befolkningen i Norge. FHI overvåker pandemien kontinuerlig. Dersom den epidemiologiske situasjonen endres eller det tilkommer ny, avgjørende kunnskap, kan rådene til helsepersonell om bruk av personlig beskyttelsesutstyr bli endret.

Ved pågående økt smittespredning i en kommune eller en region kan kommuneoverlegen i samarbeid med FHI, vurdere å anbefale helsepersonell som selv er i risikogruppe for alvorlig forløp av covid-19 og jobber pasientnært, å benytte medisinsk munnbind og øyebeskyttelse (beskyttelsesbriller eller visir) ved all pasientkontakt som skjer med avstand < 1 meter.

Historikk

29.12.2020: "Kirurgisk munnbind" er endret til "Medisinsk munnbind" gjennomgående i artikkelen.

20.05.20: Presisert av at FHIs risikovurdering for alvorlig forløp av covid-19 gjelder på gruppenivå, ikke for enkeltindivider. Fjernet teksten om tre ulike nivåer smittevernregimer i helsetjenesten. Endret anbefaling om bruk av PPE til helsepersonell som selv er i risikogruppe ved pasientkontakt med pasienter med mistenkt eller påvist covid-19; fra dråpesmitteregime til: «kirurgisk munnbind (type II eller IIR), øyebeskyttelse (beskyttelsesbriller eller visir) og hansker. Bruk av forkle eller frakk kan vurderes». Ny tekst til slutt i kapittelet om at ved pågående økt smittespredning i en kommune eller en region, kan kommuneoverlegen i samarbeid med FHI, vurdere å anbefale helsepersonell som selv er i risikogruppe for alvorlig forløp av covid-19 og jobber pasientnært, å benytte kirurgisk munnbind og øyebeskyttelse (beskyttelsesbriller eller visir) ved all pasientkontakt som skjer med avstand < 1 meter.