Hopp til innhold
Lukk

Få varsel ved oppdateringer av «Forsterkede smitteverntiltak i kommunehelsetjenesten ved økt smitterisiko»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte og slette din e-postadresse ved å følge lenke i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Forsterkede smitteverntiltak i kommunehelsetjenesten ved økt smitterisiko

Oops, noe gikk galt...

... ta kontakt med nettredaksjon@fhi.no.

... last inn siden på nytt og prøv igjen.

Forsterkede smitteverntiltak i kommunehelsetjenesten ved økt smitterisiko

Publisert

Ved økt smitterisiko bør det iverksettes forsterkede smitteverntiltak i helsetjenesten i kommunen.

Ved økt smitterisiko bør det iverksettes forsterkede smitteverntiltak i helsetjenesten i kommunen.


Det er kommunelegen og kommuneledelsen, som beslutter hvilke epidemiologiske situasjoner som danner grunnlag for når forsterkede tiltak bør vurderes i kommunehelsetjenesten. Dette skjer ofte i dialog mellom kommunelege og FHI. Vurdering av hvilken epidemiologisk situasjon som foreligger, bør gjøres i henhold til beskrivelse i Håndbok for kommuneleger.

Ved enkelttilfeller eller utbrudd i helsetjenesten, skal en følge gjeldende råd beskrevet i koronaveilederen  for de ulike helsetjenestene.

Ved økt smitterisiko generelt i kommunen eller utbrudd andre steder enn i helsetjenesten, er det viktig å raskt iverksette tiltak for å beskytte sårbare grupper og opprettholde forsvarlig drift i helsetjenesten. Kommunene bør ha et system for raskt å kartlegge om personer med påvist SARS-CoV-2-infeksjon jobber i eller har besøkt sykehjem eller andre deler av helsetjenesten.

Tiltak i helsetjenesten

Vi anbefaler at følgende tiltak vurderes iverksatt i helsetjenesten, i denne rekkefølgen, når det er økt smitterisiko med SARS-CoV-2 i kommunen:

 • Gjenta opplæring om smitteverntiltak og symptomer på covid-19, inkludert atypiske symptomer hos eldre, for å sikre etterlevelse av gjeldene råd.
 • Gjennomgå rutiner og se på om det i flere situasjoner kan legges til rette for å holde minst 1 meters avstand og ha god håndhygiene.
 • Tilrettelegge for at kurs og møter i større grad kan gjennomføres digitalt, uten fysisk tilstedeværelse.
 • Utarbeide arbeidskohorter og unngå at personer har kontakt på tvers av disse, dersom dette ikke allerede er ivaretatt.
 • Vurdere å begrense antall arbeidssteder for ansatte, inkludert vikarer og studenter, dersom dette ikke allerede er ivaretatt.
 • Vurdere behov og ev. legge til rette for økt testaktivitet i henhold til råd om testing
 • Vurdere endring i dagaktivitetstilbud lokalisert i sykehjemmet, se Smittevernråd ved dagaktivitetstilbud.
 • Vurdere endring i besøksrutiner, se Smittevernråd ved besøk i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner, samt Råd ved helse- og omsorgstjenester.
 • Vurdere om det ved all kontakt nærmere enn 1 meter1 (se nedenfor) bør benyttes munnbind, ev. også visir/øyebeskyttelse (se vurderingspunkter nedenfor).

1Personer kan passere hverandre og være kortvarig i samme område uten større smitterisiko. 

Munnbind og visir

Ved økende smitterisiko kan bruk av beskyttelsesutstyr vurderes når en ikke kan holde minst 1 meters avstand, men dette er ikke det første eller eneste tiltaket som bør iverksettes i en situasjon med økende smitte. Dersom kommunen har et godt system for testing og smitteoppsporing og smittekilden er kjent for de fleste tilfellene, mener vi det normalt er unødvendig å øke bruken av beskyttelsesutstyr i helsetjenesten.

Følgende bør tas med i vurderingen før bruk av munnbind innføres som rutine:

 • Dersom en anbefaler munnbind, bør en ha klare kriterier for når tiltaket skal avsluttes.
 • Dersom munnbind kun innføres i deler av helsetjenesten, bør en legge lokal risikovurdering til grunn, f.eks. at tiltaket innføres grunnet mange ufaglærte i en del av helsetjenesten.
 • Det bør fortrinnsvis gis råd om at ansatte bruker munnbind i situasjoner hvor en skal ha kontakt nærmere enn 1 meter med en pasient og ikke gjennom hele arbeidsdagen
 • I situasjoner der hensikten med munnbindbruk er å beskytte helsepersonell mot smitte eller å unngå karantene, bør visir/øyebeskyttelse benyttes i tillegg til munnbind.
 • Man må sikre at kommunen har tilstrekkelig med munnbind tilgjengelig, samt god avfallshåndtering.

Innhold på denne siden